• Tartalom

2009. évi XLVIII. törvény

2009. évi XLVIII. törvény

a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról1

2010.12.31.

1–15. §2

16. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 1–3. §-a és e § (7) és (8) bekezdése a kihirdetést követő 60. napon lép hatályba.

(3) E törvény 4. §-ának (1) bekezdése, 5. §-ának (1) bekezdése, 6. §-ának (1) bekezdése, 7. §-ának (1) bekezdése, 8. §-ának (1) bekezdése, 9. §-ának (1) bekezdése, 10. §-ának (1) bekezdése, valamint 11. §-ának (1) bekezdése az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő tizenötödik napon lép hatályba, feltéve, hogy a jóváhagyó határozatot az Európai Bizottság a Tv. 4. §-ának (2) bekezdésében meghatározott hatálybalépési időpontot megelőző tizenötödik napig nem hozza meg.

(4) E törvény 4. §-ának (2) bekezdése, 5. §-ának (2) bekezdése, 6. §-ának (2) bekezdése, 7. §-ának (2) bekezdése, 8. §-ának (2) bekezdése, 9. §-ának (2) bekezdése, 10. §-ának (2) bekezdése, valamint 11. §-ának (2) bekezdése a Tv. 4. §-ának (2) bekezdésében meghatározott hatálybalépési időpontot megelőző napon lép hatályba, feltéve, hogy az Európai Bizottság a jóváhagyó határozatot a Tv. 4. §-ának (2) bekezdésében meghatározott hatálybalépési időpontot megelőző tizenötödik napig meghozza.

(5) E törvény 12–15. §-a az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő tizenötödik napon, de legkorábban a Tv. 4. §-ának (2) bekezdésében meghatározott hatálybalépési időpontban lép hatályba.

(6) Az államháztartásért felelős miniszter az Európai Bizottság (3)–(5) bekezdés szerinti határozata meghozatalának időpontját – annak ismertté válását követően haladéktalanul – a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg.3

(7) E törvény 1–3. §-át a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban és a zálogtárgyak folyamatban lévő bírósági végrehajtáson kívüli értékesítése esetében is alkalmazni kell, ha a törvény hatálybalépéséig még nem került sor az árverés, nyilvános pályázat kitűzésére vagy a zálogtárgy végrehajtáson kívüli értékesítésének meghirdetésére.

(8)4

(9) A Tv. – e törvény 5. §-ának (1) bekezdésével megállapított – 2. §-ának (1) bekezdését a hatálybalépését követően kezdeményezett áthidaló kölcsönre kell alkalmazni.

(10) E törvény 1–15. §-a és 16. §-ának (8) bekezdése 2010. december 31-én hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. június 22. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 170. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–15. §-t a 16. § (10) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 16. § (8) bekezdését a 16. § (10) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére