• Tartalom

49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet

49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet

az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó, az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes pénzügyi tárgyú rendeletek módosításáról1

2015.01.01.

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés d) és e) pontjában, a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § c) pontjában, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–8. §2

9. § (1)3

(2)4

10. §5

11. §6

12. § (1)7

(2) Hatályát veszti az R.

a)–c)8

d)9

(3)10

13. § (1) Az 1–8. §, a 9. § (1) bekezdése, a 11. §, valamint a 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdésének a)–c) pontjai és (3) bekezdése 2009. december 1. napján hatályukat vesztik.

(2) A 9. § (2) bekezdése, a 10. §, valamint a 12. § (2) bekezdésének d) pontja 2015. január 1. napján hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet 2015. január 2. napján hatályát veszti.

1

A rendelet a 13. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

Az 1–8. §-t a 13. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 9. § (1) bekezdését a 13. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 9. § (2) bekezdését a 13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 10. §-t a 13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 11. §-t a 13. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 12. § (1) bekezdését a 13. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 12. § (2) bekezdés a)–c) pontját a 13. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 12. § (2) bekezdés d) pontját a 13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 12. § (3) bekezdését a 13. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére