• Tartalom

5/2009. (III. 20.) EüM rendelet

5/2009. (III. 20.) EüM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról1

2009.03.28.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df), dh) és di) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat 11 éves kortól iskolai kampányoltások keretében kell elvégezni. A]

a) diphteria-tetanus-sejtmentes pertussis oltóanyaggal történő oltásra betöltött 11 éves korban”

[kerül sor.]

(2) Az R. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Hepatitis B elleni oltást betöltött 13 éves korban kell elvégezni.”

2. § (1) Az R. 6. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[Az OEK által évente kiadott ML-ben foglaltaknak megfelelően aktív immunizálásban kell részesíteni]

k) a hepatitis A beteg”

[környezetében élő veszélyeztetett személyeket.]

(2) Az R. 6. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Gamma-globulinnal végzett passzív immunizálásban részesítendők]

a) a járványos májgyulladásos beteg környezetéhez tartozó két évesnél fiatalabb csecsemők, valamint 40 évesnél idősebbek; az immunszupprimált személyek; a krónikus májbetegek, valamint azok, akik számára a hepatitis A vakcina kontraindikált,”

3. § Az R. 1. számú mellékletében a „Be- és kijelentésre kötelezett betegségekkel kapcsolatos eljárások” cím, „Transmissibilis spongiform encephalopathiák (TSE) (Átvihető szivacsos agyvelőbántalmak)” alcím alatt

a) az „az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) Neuropathológiai osztályát” szövegrész helyébe az „a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar Neuropatológiai és Prionbetegség Referencia Központját”,

b) az „Az OPNI” szövegrészek helyébe az „A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar Neuropatológiai és Prionbetegség Referencia Központ”,

c) az „az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Neuropathológiai osztályára” szövegrész helyébe az „a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar Neuropatológiai és Prionbetegség Referencia Központjába”,

d) az „az OPNI Neuropathológiai osztályával” szövegrész helyébe az „a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar Neuropatológiai és Prionbetegség Referencia Központjával”

szöveg lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése 2009. szeptember 1-jén lép hatályba azzal, hogy az R. e rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított 5. § (5) bekezdés a) pontja szerinti oltást első alkalommal a 2009/2010-es tanévben kezdődő iskolai kampányoltástól kell alkalmazni.

(3) Az 1. § (2) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy az életkorhoz kötött kötetező hepatitis B védőoltást a 2009/2010-es tanév első félévében a 13. életévüket 2009. január 1-jét követően és 2010. január 1-je előtt betöltő gyermekek esetében is el kell végezni.

(4) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére