• Tartalom

56/2009. (X. 20.) IRM rendelet

56/2009. (X. 20.) IRM rendelet

A Köztársaságért, a Jogállamért Emlékplakett alapításáról1

2009.10.21.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott feladatkörömben a következőket rendelem el:

1. § (1) Az igazságügyi és rendészeti miniszter „A Köztársaságért, a Jogállamért Emlékplakett” (a továbbiakban: Emlékplakett) elnevezéssel elismerést alapít.

(2) Emlékplakett annak a személynek adományozható, aki tevékenységével jelentősen hozzájárult a békés politikai átmenet elősegítéséhez, a köztársasági eszme védelméhez, illetve személyes példamutatásával vagy szakmai teljesítményével az alkotmányosság, a jogbiztonság érvényre juttatásán, a demokratikus jogállam alkotmányos és európai eszményének minél általánosabb elterjesztésén munkálkodik.

2. § (1) Az Emlékplakettet az igazságügyi és rendészeti miniszter adományozza évente legfeljebb tíz személynek. Az Emlékplakett átadására minden évben az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(2) Az Emlékplakett bronzból készült, kerek alakú, átmérője 8 cm, vastagsága 7 mm, egyik oldalán az „Adományozta (a hivatalban lévő miniszter neve) igazságügyi és rendészeti miniszter” felirat, továbbá az elismerésben részesített neve szerepel. Az Emlékplakett másik oldala a Magyar Köztársaság címerét és – körben futó felirattal – az „A Köztársaságért, a Jogállamért” szöveget tartalmazza.

3. § (1) Az Emlékplakett adományozását indokolt javaslatával és a jelölt életútjának rövid ismertetésével bárki kezdeményezheti az igazságügyi és rendészeti miniszternél. A kezdeményezések alapján kialakított javaslatot az igazságügyi államtitkár terjeszti fel az igazságügyi és rendészeti miniszterhez. A javaslathoz be kell szerezni

a) központi államigazgatási szervnél foglalkoztatott jelölt esetén a munkáltatói jogkör gyakorlójának,

b) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba beosztott bíró esetében az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, beosztott ügyész esetében a legfőbb ügyész

véleményét.

(2) Nem adományozható az Emlékplakett olyan személy részére, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve, aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet 12. § (2) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte 2011. február 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére