• Tartalom

7/2009. (V. 25.) MeHVM utasítás

7/2009. (V. 25.) MeHVM utasítás

a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára felelős szerkesztőjének kijelöléséről1

2009.05.26.
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 57. § (4) bekezdésében és 58. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – tekintettel a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés c) pontjára – a következő utasítást adom ki:
1. A Magyar Közlöny és a Határozatok Tára felelős szerkesztőjének dr. Tordai Csabát jelölöm ki.
2. A Magyar Közlöny és a Határozatok Tára felelős szerkesztőjének helyettesítésére
a) Sepsi Tibor Lajost, és
b) Csatáriné dr. Házi Andreát
jelölöm ki, akik e feladatuk ellátása során önállóan járnak el.
3. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek a jogszabályok és más jogi aktusok kihirdetésével, illetve közzétételével kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását – véleményező és javaslattevő szervként – a Magyar Közlöny szerkesztőbizottsága segíti, amelynek elnökét és öt további tagját a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kéri fel és hívja vissza. A szerkesztőbizottságnak tagja a Magyar Közlöny felelős szerkesztője, további egy-egy tagját az Országgyűlés Hivatala, a Köztársasági Elnöki Hivatal, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal állami vezetői vagy köztisztviselői közül kell felkérni. A szerkesztőbizottság ülésére a hivatalos lapot papíron kiadó szervezet vezetőjét meg kell hívni.
4. Dr. Tordai Csaba minősített elektronikus aláírásának nyilvános kulcsa a következő:
„30 81 89 02 81 81 00 d8 e5 fd b7 dd 0d f7 f4 7f c1 9f 2f e2 b7 34 c7 83 ce 1a 37 d2 66 59 48 04 7a 9c 36 d4 e2 a2 d3 c3 e2 6d d0 f4 00 49 b3 3c 4b 2e 9e 15 7d 63 b3 9c 5c 18 b9 c4 e4 31 02 91 e2 83 9c f8 9e 8d da a6 42 7a 7c 2a e2 c2 98 27 65 fa cc 3a ce 45 3e 25 05 b4 46 45 ce 19 87 c3 b9 55 c6 3f 95 15 3f 6c 2b 7d 87 5d 92 da 5c a0 78 4e eb b8 7e e1 7b 0e 5b 4d cd f6 99 40 8f d3 00 d0 c2 b2 84 90 71 02 03 01 00 01”
5. Sepsi Tibor Lajos minősített elektronikus aláírásának nyilvános kulcsa a következő:
„30 81 89 02 81 81 00 b1 cf 2d 27 c5 7f 2f 28 55 18 fb 07 eb 56 07 38 ae c6 73 84 00 95 dc b1 62 08 a0 4d cc 38 37 05 76 41 5e 5e 18 ed 1b 69 12 3e e3 29 2f 70 24 5e c2 7d 6b ad 23 eb 5d d2 6d f6 ff 7d de 8e 28 5e ab cf 96 f5 1d d4 ee f9 6e 6a 6e c5 2e a9 b2 fa 4e fb 07 ea 87 97 a2 09 f5 65 dc cd c4 17 84 8f 98 83 10 12 f3 fb ea 47 56 bc 26 9c a4 28 b4 5f 10 70 cf e3 20 bb 17 33 80 ef 47 a4 6b 6c 7a dd 02 03 01 00 01”
6. Csatáriné dr. Házi Andrea minősített elektronikus aláírásának nyilvános kulcsa a következő:
„30 81 89 02 81 81 00 ae 95 bc 22 d9 90 ff 7a 9a 8e fc 8a 22 c0 28 d6 c0 68 f7 5f 57 43 8c 7b e2 d6 d1 f7 7d 8e 31 24 13 cb e0 bb c1 88 58 19 9c c0 f8 03 a1 9e c5 a0 89 e4 28 ca da 25 6d 85 d8 b4 57 23 4c dd 42 1e 67 af c6 d5 dc 33 8c 18 41 d6 3e 67 a0 69 bb 0b 63 f8 42 8d 14 a2 9f b7 ff 0a c2 0b 6a fe 77 11 f5 a3 c7 5c b4 54 38 6c 33 51 5a 6e 2f bd 82 62 65 2c 3a ce 30 51 db a1 a5 6d 57 ef f6 5b 50 5b 02 03 01 00 01”
7. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
8. Hatályát veszti a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára felelős szerkesztőjének kijelöléséről szóló 5/2008. (MK 94.) MeHVM utasítás.
1

Az utasítást az 1/2010. (V. 30.) KIM utasítás 4. pontja hatályon kívül helyezte 2010. május 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére