• Tartalom

79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a „Tisza hullámtér projekthez” kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

3. §2 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor3 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)4 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését5 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §6 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)8 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését9 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez10

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Projektelem, létesítmény

A létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Eljáró hatóság

2.

1. Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások

3.

bejáró utak-, belvízcsatorna-depóniák visszabontása,
tereprendezés

Szolnok vasúti híd (340,00 fkm), Kisköre (401,6 fkm) közötti szakasz

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 11

4.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság12

5.

2. Nyárigátak rendezése

6.

meglévő nyárigátak visszabontása, elbontása

Tiszaroff-felsőréti nyárigát

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 13

7.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság14

8.

műtárgyak felújítása a nyárigátakon

Tiszaroff-felsőréti nyárigát

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 15

9.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság16

10.

műtárgyak építése

Tiszasüly-Kőtelki nyárigát

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 17

11.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság18

12.

3. Övzátonyokkal kapcsolatos beavatkozások

13.

övzátonyok rendezése

358,80-359,50 fkm
363,30-364,10 fkm
396,70-397,80 fkm
401,10-401,60 fkm

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 19

14.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság20

15.

4. Folyószabályozási beavatkozások

16.

partbiztosítások

358,90-359,70 fkm
363,50-364,70 fkm

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 21

17.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság22

18.

5. Árvízvédelmi fővédvonalakkal kapcsolatos beavatkozások

19.

meglévő árvízvédelmi fővédvonalak elbontása

Szajol
342,80-343,00 fkm

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 23

20.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság24

21.

Szórópuszta-Doba
350,00-354,30 fkm

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 25

22.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság26

23.

Óballa
352,40-358,00 fkm

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 27

24.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság28

25.

új árvízvédelmi fővédvonalak építése

Szajol
342,80-343,00 fkm

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 29

26.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság30

27.

Szórópuszta-Doba
350,00-354,30 fkm

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 31

28.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság32

29.

Óballa
352,40-358,00 fkm

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 33

30.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság34

31.

6. A tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások

32.

vízbevezető, illetve leeresztő csatorna

Tiszaroffi tározó

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 35

33.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság36

34.

Nagykunsági tározó

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 37

35.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság38

36.

Hanyi-Tiszasülyi tározó

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 39

37.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság40

38.

Nagykörűi tározó

környezetvédelmi engedély

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 41

39.

vízügyi hatósági engedély

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság42

40.

7. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység

41.

vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység

hajózási hatósági engedélyek

Budapest Főváros Kormányhivatala

2. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez43

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

4

A 3. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

7

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

8

A 4. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

10

Az 1. számú melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

11

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:4 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:6 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:7 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:8 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:9 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:10 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:11 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:13 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:14 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:16 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:17 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:19 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:20 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:21 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:22 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:23 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:24 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

29

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:25 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

30

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:26 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

31

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:27 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

32

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:28 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

33

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:29 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

34

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:30 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

35

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:32 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

36

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:33 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

37

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:34 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

38

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:35 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

39

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:36 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

40

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:37 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

41

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:38 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

42

Az 1. számú mellékletben foglalt táblázat D:39 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 2. számú mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére