• Tartalom

8/2009. (IV. 3.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról

2009.04.08.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (7) bekezdés b) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–2. §1

3. § (1)–(2)2

(3) Az az orvos, aki az R. 11. § (4) bekezdésének e rendelet hatálybalépése előtti napon hatályos rendelkezései szerint a helyettesítő háziorvosi tevékenységet e rendelet hatálybalépése előtt megkezdte, ezen tevékenységét annak megkezdésétől számított 4 évig végezheti.

(4)3

Melléklet a 8/2009. (IV. 3.) EüM rendelethez4

1

Az 1–2. § a 3. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. § (1)–(2) bekezdése a (4) bekezdés alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

4

A melléklet a 3. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére