• Tartalom

80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)2

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

3. §3 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését5 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §6 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését8 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez9

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Projektelem,
létesítmény

A létesítmény azonosító adatai

A beruházás
megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Eljáró hatóság

2.

hallépcső a 21T műtárgy mellett, létesítmény szám: IV/H

Keszthely (hrsz. 0380)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

3.

1 db kilátó áthelyezése, építmény szám: VI/K

Balatonszentgyörgy (hrsz. 0115/2)

általános építésügyi
hatósági engedélyek

Somogy Megyei Kormányhivatal

4.

áramlásjavító csatorna, létesítmény szám: VI/Cs

Zalakomár
(hrsz. 0175), Balatonmagyaród
(hrsz. 04)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

5.

Híd1-Híd2 bontása, létesítmény szám: VI/H1-2

Balatonmagyaród (hrsz. 04)

közlekedési hatósági engedély

Zala Megyei Kormányhivatal

6.

töltésépítés, létesítmény szám: VI/T1, VI/T2

Balatonmagyaród
(hrsz. 04)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

7.

7. sz. anyagnyerőhely élőhely rekonstrukció, létesítmény szám: VII/A

Keszthely (hrsz. 0380)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

8.

Hamvasréti-csatorna torkolati zsilipek bontása, létesítmény szám: VIII/Tzs

Keszthely

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

9.

középső és déli részterületek szétválasztása, létesítmény szám: VIII/ÖK, VIII/ÖD

Keszthely, Alsópáhok, Sármellék

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

10.

22T jelű zsilip átépítése, létesítmény szám: IX/22T

Balatonmagyaród

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

11.

Ingói szivattyútelep bontása, létesítmény szám: X/Isz

Zalavár (hrsz. 022/1)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

12.

Ingói szivattyútelep energiaellátó vezeték bontása, létesítmény szám: X/E

Zalavár

villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedély

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

13.

Maróvölgyi Déli részöblözet (csatorna, töltés, műtárgy építés, szivattyútelep építés), létesítmény szám: XII/DMcs; DSö; DSSz

Sávoly, Szergerdő, Somogysámson

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

14.

Maróvölgyi Déli részöblözet 6811. sz. összekötő út, útcsatlakozás, létesítmény szám: XII/DMcs; DSö; DSSz

Sávoly, Somogysámson

útügyi építési engedély

Somogy Megyei Kormányhivatal

15.

Fenékpusztai géptelep rekonstrukció, létesítmény szám: XVII/SzB

Keszthely
(hrsz. 0378/6)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

16.

Balatonhídvégi őrtelep építményeinek átalakítása, építmény szám: XVIII

Balatonmagyaród

általános építésügyi hatósági engedélyek

Zala Megyei Kormányhivatal

17.

Ingói berek lezárása, létesítmény szám: XXI/AT

Zalavár (hrsz. 022/4)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

18.

24T jelű zsilip átépítés, létesítmény szám: XXI/24T

Zalavár (hrsz. 022/4)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

19.

23T jelű zsilip átépítés, létesítmény szám: XXI/23T

Keszthely (hrsz. 0380)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

20.

25T jelű zsilip átépítés, létesítmény szám: XXI/25T

Zalavár (hrsz. 023/2)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

21.

30T (2. hajózó zsilip) bontása, létesítmény szám: XXI/D

Keszthely (hrsz. 0380)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

22.

2. sz. terelőtöltés árapasztó bukó átépítése, létesítmény szám: XXI/AB

Balatonmagyaród
(hrsz. 04)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

23.

Zalavári határolótöltés megszaggatása 4 db átjárást biztosító híd építésével, létesítmény szám: XXII/TH

Zalavár (hrsz. 022/1)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

24.

Hídvégpuszta bevédése, létesítmény szám: XXII/HP

Zalavár

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

25.

Sármellék-
Balatonmagyaród közút bevédése, létesítmény szám: XXII/3

Zalavár

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

26.

20 kV-os vezeték áthelyezése

Zalavár

villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedély

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

27.

4T és Kányavári sziget között 2 km hosszú, 3 m széles aszfaltozott üzemi út építése, létesítmény szám: XXIII/4K

Zalavár

közlekedési hatósági engedély

Zala Megyei Kormányhivatal

28.

4. sz. híd, új felüljáró híd építése MÁV vízvédelmi töltések megközelítésére

Zalakomár

közlekedési hatósági engedély

Zala Megyei Kormányhivatal

29.

Hídvégi tó megkerülésének létesítményei:
5T, 6T zsilip, Holt meder rekonstrukció, Kis-Zala torkolati zsilip rekonstrukció, új csatorna a Kis-Zala és a Mekenyei szivattyútelep között, létesítmény szám: XXV/H

Zalavár

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

30.

Fenéki tó belső rövidrezárásának létesítményei: Zala meder rekonstrukció, 5. sz. híd, új csatorna és töltés a Zala és
a vízszintszabályozó csatorna között, 31T és 32T zsilip, létesítmény szám: XXV/F

Keszthely, Zalavár, Balatonmagyaród

közlekedési hatósági engedély

Zala Megyei Kormányhivatal

31.

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

32.

hallépcső a 4T műtárgy mellett, létesítmény szám: XXVI

Balatonmagyaród

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

33.

vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység

hajózási hatósági engedélyek

Budapest Főváros Kormányhivatala

2. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez10

1

A rendeletet a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. § 1. pontja hatályon kívül helyezte 2020. szeptember 11. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

5

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

7

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

8

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

9

Az 1. számú melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

10

A 2. számú mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére