• Tartalom

89/2009. (IV. 14.) Korm. rendelet

89/2009. (IV. 14.) Korm. rendelet

a pénzügyi rendszer stabilitása érdekében vállalható állami garancia eljárási szabályairól

2009.12.31.

A Kormány a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény 19. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1–10. §1

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–10. §, a 11. § (3) bekezdése és az 1–4. számú melléklet 2009. december 31-én hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a 2009. december 31-e előtt megkötött garanciaszerződések tekintetében továbbra is alkalmazni kell.

(3)2

1–4. számú melléklet a 89/2009. (IV. 14.) Korm. rendelethez3

1

Az 1–10. §-t a 11. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy rendelkezéseit a 2009. december 31-e előtt megkötött garanciaszerződések tekintetében továbbra is alkalmazni kell.

2

A 11. § (3) bekezdését a 11. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy rendelkezéseit a 2009. december 31-e előtt megkötött garanciaszerződések tekintetében továbbra is alkalmazni kell.

3

Az 1–4. számú mellékletet a 11. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy rendelkezéseit a 2009. december 31-e előtt megkötött garanciaszerződések tekintetében továbbra is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére