• Tartalom

9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet

9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról

2010.09.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés n) és u) pontjában, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–4. §1

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet kihirdetésekor forgalomban lévő, a jogszabályi követelményeknek megfelelő vények időbeli korlátozás nélkül felhasználhatók.

(3)–(4)2

(5)3

(6)4

1

Az 1–4. § e rendelet 5. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 5. § (3)–(4) bekezdése e rendelet 5. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § (5) bekezdését a 4/2010. (VIII. 12.) NEFMI rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (6) bekezdése ugyenezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére