• Tartalom

94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet

94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet

az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról1

2009.05.06.

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–17. §2

18. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

(2) Az R1. és R2. e rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő támogatási ügyekre is alkalmazni kell.

(3) Az R1. e rendelet

b) 4. §-ával megállapított 25/A. §-ában,

foglalt rendelkezéseit az R1. e rendelet 12. §-ával megállapított 39. § (3) bekezdése szerinti jogelőd előirányzatokhoz kapcsolódó folyamatban lévő támogatási ügyekre is megfelelően alkalmazni kell.

(4) Az R2. e rendelet

foglalt rendelkezéseit az R2. e rendelet 17. §-ával megállapított 28. § (3) bekezdése szerinti jogelőd előirányzatokhoz kapcsolódó folyamatban lévő támogatási ügyekre is megfelelően alkalmazni kell.

(5)3

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 215. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–17. § a 18. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 18. § (5) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére