• Tartalom

2009. évi XCIX. törvény

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról1

2009.12.17.

1. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ásvány-, gyógy-, és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, illetve a gyógyüdülési használatot. A kizárólag energia hasznosítás céljából kitermelt termálvizet – a külön jogszabályban megfogalmazottak szerint – vissza kell táplálni. A vízügyi hatósági feladatokat ellátó szerv – a 2009. szeptember 30-án jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, energia hasznosítási célú termálvíztermelés esetében – kérelemre engedélyezi a visszatáplálás mellőzését, ha a kérelemmel érintett kitermelés megfelel az (1) bekezdésben meghatározott szempontok érvényesülését szolgáló, a Kormány által rendeletben meghatározott feltételeknek.”

2. §2 A Vgtv. 15/C. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A vízhasználó a kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz használatára tekintettel általa fizetendő víz-készletjárulékot – legfeljebb a vízkészletjárulék összege erejéig – csökkentheti a termálvíz visszatáplálását biztosító kút kialakításával, illetve a berendezések korszerűsítésével összefüggésben, az adóévben felmerült igazolt és a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szerv által elfogadott költségének az összegével.”

3. §3

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. október 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. október 22. A törvény a 2009: CXXXIV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján 2009. december 17-én lép hatályba. A törvényt a 2009: CXXXIV. törvény 23. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. január 2. napjával.

2

A 2. § a 2009: CXXXIV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

3

A 3. § a 2009: CXXXIV. törvény 23. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére