• Tartalom

1/2010. (III. 25.) ME rendelet

1/2010. (III. 25.) ME rendelet

a Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendelet módosításáról1

2010.03.26.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontja alapján a következőket rendelem el:

1. § A Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés jelölése (5) bekezdésre módosul:

„(4) Kivételes alkalomból a (2) bekezdésben felsorolt érdemek elismerésére – a 3. §-ban foglaltak szerint létrehozott Bizottság javaslatára – a miniszterelnök a két tagozat keretében évente összesen legfeljebb tíz személynek vagy szervezetnek a (3) bekezdésben meghatározott számon felül az ott meghatározottól eltérő időpontban is adományozhat díjat.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2010. március 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére