• Tartalom

10/2010. (X. 15.) KIM rendelet

10/2010. (X. 15.) KIM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet módosításáról1

2010.10.16.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (9) bekezdésében, valamint a 49. § (5) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatosan az alábbiakat rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 3. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti „9/2/07 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása” célelőirányzat felhasználása során a nemzeti rendezvények szervezését, valamint a műszaki, művészeti, logisztikai és biztosítási feladatok előkészítését és lebonyolítását a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. látja el.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2010. október 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére