• Tartalom

10/2010. (IV. 30.) MeHVM rendelet

10/2010. (IV. 30.) MeHVM rendelet

egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2010.05.01.

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 9. számú melléklet „9/3/10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása” alcímben az „egyéb esetben az adott szerződés kötelezettségvállalója” szövegrész helyébe az „egyéb esetben az adott szerződés kötelezettségvállalója, ennek hiányában vagy az adott tisztség betöltetlensége esetén a miniszter által kijelölt személy” szöveg lép.

2. § Hatályát veszti az állami vezetők üdültetését biztosító üdültetési intézmények igénybevételi rendjéről szóló 7/2001. (III. 5.) MeHVM rendelet, a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételének rendjéről szóló 9/2001. (III. 23.) MeHVM rendelet, az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felelősségi körébe tartozó szerveknél foglalkoztatott hadköteleseknek a rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben való meghagyásának követelményeiről szóló 18/2001. (IX. 26.) MeHVM rendelet, a kiemelt főtisztviselők és a központi tisztek továbbképzéséről szóló 15/2002. (XI. 26.) MeHVM rendelet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításával kapcsolatos feladatok ellátását segítő szervezet elnevezéséről szóló 11/2002. (VIII. 12.) MeHVM rendelet, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert helyettesítő államtitkár kijelöléséről szóló 3/2006. (VII. 14.) MeHVM rendelet.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2010. május 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére