• Tartalom

1027/2010. (II. 9.) Korm. határozat

1027/2010. (II. 9.) Korm. határozat

az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány alapító okiratának módosításáról1

2010.02.09.

1. A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltakra –

a) módosítja az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) alapító okiratát (a továbbiakban: alapító okirat),

b) felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány nevében történő aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon,

c) felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy a közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – a bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedését követően azonnal – tegye közzé a Magyar Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítőben.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

1

A határozatot az 1091/2011. (IV. 13.) Korm. határozat 8. pont d) alpontja hatályon kívül helyezte 2011. április 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére