• Tartalom

104/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

104/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

a „Köztársasági Érdemjel” díj adományozásáról

2014.09.05.

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány „Köztársasági Érdemjel” (a továbbiakban: érdemjel) elnevezéssel díjat alapít és adományoz.

(2) Az érdemjel 15 x 20 mm nagyságú, ezüstből készült, középen piros-fehér-zöld színekre festett ovális jelvény, amelynek szegélyén felül „A Köztársaságért” felirat olvasható, alul babérkoszorú zárja a keretet.

(3) Az érdemjel az állami vagy önkormányzati szervek állományába tartozó azon személyek részére adományozható, akik a rendvédelemmel összefüggő, komplex állami feladatot más szervekkel együttműködve, nagy hatékonysággal, magas színvonalon láttak el.

(4) Az érdemjel évente legfeljebb 30 személynek adományozható.

2. § (1)1 Az érdemjel adományozására a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter tesz előterjesztést a Kormány számára.

(2) Az érdemjelet a miniszterelnök adja át.

(3) A miniszterelnök az érdemjelet a kitüntetett részére az adományozást igazoló emléklappal adja át.

(4) Az érdemjellel egyszeri, a köztisztviselői illetményalap tízszeresének megfelelő nettó összegű pénzjutalom jár.

3. § (1)2 Az érdemjel adományozásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter látja el.

(2)3 Az érdemjel adományozásával felmerülő költségek forrásáról a a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezet terhére kell gondoskodni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 467. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 467. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 467. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére