• Tartalom

2010. évi CV. törvény

2010. évi CV. törvény

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról1

2010.12.30.

Az Országgyűlés az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő jogok külkereskedelmi korlátozásaival összefüggően a következő törvényt alkotja:

1–6. §2

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E törvény 3. és 5. §-a az e törvény kihirdetését követő 46. napon lép hatályba.

(3) A Törvény e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

8. §3

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. november 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. november 12. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 73. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–6. §-t a 8. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § a (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére