• Tartalom

11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet

a folyók mértékadó árvízszintjeiről1

2014.08.08.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A folyók mentén, az azokba torkolló vízfolyások, csatornák visszatöltésezett szakaszain az árvízvédelmi műveket, a folyók medrét vagy az árvízvédelmi műveket keresztező, e műveket egyéb módon érintő – nyílt ártéren, hullámtéren lévő – építményt, épületet, vezetéket vagy más művet, létesítményt (a továbbiakban együtt: létesítmény) a folyókra jellemző hidrológiai viszonyok alapján, az 1. mellékletben meghatározott mértékadó árvízszintek figyelembevételével kell tervezni, méretezni és megvalósítani.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott töréspontok közötti értékeket az egyenes arányosság módszerével kell kiszámítani.

(3) Az elsőrendű árvízvédelmi műveknél a magassági biztonságot valamennyi folyóra egységesen 1,0 méterben kell meghatározni. Nagyobb magassági biztonsággal kell számolni

a) az államhatárt alkotó vagy metsző védvonalakon – a szomszédos országokkal egyetértésben –, és

b) Budapest, Győr, Szolnok, Szeged, az algyői olajmező és a Tisza-tó védvonalainál.

(4) Csökkentett biztonsági értékkel kell figyelembe venni a Lajta bal parti csatorna, az Ipoly, a Sió, a Nádor-csatorna és a Zala menti védvonalak kizárólag mezőgazdasági területeket védő szakaszait.

(5) A magassági biztonság mértékét folyó- és töltés-szakaszonként részletezve a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.

2. §2 A vízügyi hatóságnak a mértékadó árvízszintekkel összefüggő követelményeket a tervezett létesítmények vízjogi engedélyezésekor, szakhatósági állásfoglalásában érvényesítenie kell.

3. § Ha vízjogi engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó létesítményt a mértékadó árvízszintek figyelmen kívül hagyásával valósítottak meg, és az az árvízvédelmi biztonságot csökkenti, a vízügyi igazgatási szerv intézkedések megtételét kezdeményezi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál.

4. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

6. §3

7. §4

1. melléklet a 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelethez5


A folyók mértékadó árvízszintjei

1. Duna

A

B

C

D

E

F

G

1

Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint
m B. f.

A bal parti
töltés

A jobb parti
töltés

Megjegyzés,
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

1433,2

88,37

Alsó-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság

0,900

Dél-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság

3,800

Államhatár

4

1437,0

88,48

5,043

6,700

5

1443,0

88,76

6

1443,5

88,81

13,100

15,100

7

1446,9

89,04

16,300

18,660

Mohács, v.m.,
LNV = 984, |LNV| = 1010

8

1448,0

89,11

20,046

9

1453,0

89,48

21,900

10

1458,0

89,78

11

1459,0

89,84

12

1460,0

89,87

29,600

Dunaszekcső, v.m.,
LNV = 992, |LNV| = 1064

13

1462,0

90,04

14

1465,0

90,25

34,200

Közép-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság

0,000

15

1468,2

90,37

38,400

Szeremle

16

1470,0

90,46

17

1471,0

90,51

41,800

6,365

18

1472,0

90,55

19

1472,5

90,56

7,140

20

1476,0

90,69

21

1478,7

90,86

47,800

0,300

Baja, v.m.,
LNV = 989, |LNV| = 1037

22

Baja

0,000

23

Alsó-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság

2,665

24

1480,2

90,98

2,900

Duna-völgyi főcsatorna

25

1484,0

91,25

26

1485,0

91,31

27

1486,0

91,35

28

1487,0

91,41

10,025

Érsekcsanád

29

1488,0

91,48

19,410

30

1490,0

91,61

31

1495,0

91,94

32

1497,1

92,08

20,400

27,980

Sió-torkolat

33

1498,0

92,14

21,020

31,000

34

1500,0

92,27

35

1505,0

92,61

36

1506,0

92,68

37

1506,8

92,75

29,300

40,290

Dombori-puszta, v.m.,
LNV = 916, |LNV| = 1117

38

1507,0

92,76

39

1507,6

92,81

30,440

41,105

Fajsz

40

1508,0

92,84

41

1509,0

92,92

42

1510,0

93,01

43

1511,0

93,09

44

1514,0

93,31

37,760

47,065

45

1520,0

93,71

43,770

53,360

46

1521,0

93,77

47

1529,0

94,27

52,600

61,480

48

1531,3

94,39

53,800

64,140

Paks, v.m.,
LNV = 891, |LNV| = 1006

49

1535,0

94,58

50

1536,0

94,65

51

1538,0

94,77

60,200

Ordas

52

1539,0

94,83

53

1540,0

94,89

62,200

54

1543,0

95,08

55

1545,0

95,20

56

1546,0

95,26

57

1547,0

95,32

71,000

58

1550,0

95,50

59

1555,0

95,81

60

1557,0

95,93

82,077

61

1560,6

96,15

Dunaföldvár, v.m.,
LNV = 721, |LNV| = 924

62

1563,7

96,38

Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság

0,000

63

1564,0

96,40

1,000

64

1565,0

96,49

65

1566,0

96,63

66

1567,0

96,69

67

1568,0

96,76

68

1568,5

96,80

5,250

Apostag, gátőrház

69

1569,0

96,85

70

1569,7

96,92

6,540

71

1570,0

96,94

72

1570,4

96,97

7,200

Apostag, hajóállomás

73

1571,9

97,11

8,880

74

1573,3

97,19

10,305

Dunavecse

75

1578,0

97,65

76

1580,6

97,91

Dunaújváros, v.m.,
LNV = 755, |LNV| = 890

77

1583,0

98,15

19,345

Szalkszentmárton, gátőrház

78

1586,2

98,39

25,050

Tass, hajózsilip, v.m.,
LNV = 908, |LNV| = 996

79

1589,4

98,59

29,200

Makádi gátőrház

80

1590,0

98,63

81

1591,0

98,74

82

1591,8

98,83

32,270

83

1592,0

98,84

84

1593,4

98,99

85

1595,0

99,16

1,525

86

1596,6

99,25

36,450

2,860

87

1597,8

99,34

4,475

Adony, v.m.,
LNV = 776, |LNV| = 820

88

1598,5

99,37

38,300

Lórév, gátőrház

89

1600,8

99,52

40,676

90

1605,0

99,75

91

1610,8

100,17

50,475

92

1611,1

100,19

50,800

93

1611,7

100,23

94

1612,0

100,25

52,490

18,470

Szigetújfalu, gátőrház

95

1613,2

100,29

 

 

20,566

Ercsi, v.m.,
LNV = 765, |LNV| = 840

96

1615,0

100,51

 

 

97

1618,0

100,80

57,790

98

1619,7

101,02

Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság

0,000

99

1620,4

101,09

1,580

Dunafüred, hajóállomás

100

1621,8

101,21

61,340

4,650

Tököl, gátőrház

101

1622,3

101,25

61,865

102

1625,0

101,46

103

1625,6

101,53

65,890

104

1626,2

101,59

0,000

105

1626,5

101,61

66,330

106

1626,8

101,64

66,620

0,560

Érd, szivattyútelep

107

1628,8

101,82

69,090

3,108

108

1634,5

102,28

Budapest főváros

109

1635,2

102,33

74,700

110

Budapest főváros

26,730

111

1636,9

102,48

Budafok, v.m.,
LNV = 803

112

1640,0

102,93

113

1642,2

103,42

17,600

0,250

Kvassay-zsilip, v.m.,
LNV = 841, |LNV| = 856

114

1646,5

104,24

12,600

13,650

Budapest, Vigadó tér,
LNV = 891, |LNV| = 867

115

1650,0

104,73

116

1653,0

104,98

5,850

117

1654,5

105,07

4,850

Budapest-Óbuda, v.m.,
LNV = 939

118

1656,4

105,16

Fővárosi Vízművek, főtelep

119

1657,0

105,25

A Szentendrei-Dunaág betorkollása

120

1658,4

105,38

0,200

Szilas-patak-torkolat

121

1658,7

105,39

0,000

Fővárosi Vízművek, I. sz. telep

122

1659,3

105,43

Közép-Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság

0,000

123

1661,2

105,52

Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság

124

1664,3

105,65

Horányi II. sz. vízmű

125

1665,0

105,69

126

1666,0

105,73

2,900

127

1669,3

105,89

6,130

128

1670,4

105,96

0,000

7,240

129

1670,7

105,98

0,780

7,580

Surányi gátőrház

130

1671,7

106,07

1,685

8,640

Felsőgöd

131

1673,2

106,12

4,150

10,170

132

1675,0

106,18

11,960

Tahitótfalu

133

1675,2

106,19

12,130

134

1678,0

106,32

135

1679,5

106,40

Vác, v.m.,
LNV = 804, |LNV| = 769

136

1682,0

106,60

137

1685,0

106,82

138

1687,0

106,88

139

1690,0

107,02

140

1692,0

107,10

141

1692,7

107,11

A Szentendrei-Dunaág kitorkollása

142

1693,0

107,13

143

1693,8

107,16

144

1694,6

107,18

Nagymaros, v.m.,
LNV = 751, |LNV| = 763

145

1695,0

107,24

146

1696,0

107,30

147

1697,0

107,57

148

1699,5

107,79

Észak-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Dömös

149

1707,2

108,68

Szob, v.m., LNV = 733

150

1708,2

108,77

Szlovákia

Ipoly-torkolat

151

1713,0

109,03

152

1715,0

109,11

153

1716,1

109,22

Garam-torkolat

154

1718,5

109,39

0,000

Esztergom, v.m.,
LNV = 813

155

1720,1

109,60

3,363

156

1724,2

109,84

0,000

157

1728,1

109,89

4,974

Tát

158

1729,0

110,02

159

1737,8

110,75

Lábatlan

160

1745,1

111,29

Dunamocs

161

1748,2

111,46

Dunaradvány

162

1750,0

111,59

163

1751,8

111,68

Dunaalmás, v.m.,
LNV = 811

164

1753,0

111,76

165

1755,8

111,96

0,000

166

1758,6

112,13

3,527

Almásfüzitő

167

1762,4

112,41

7,560

168

1765,9

112,60

11,190

169

1766,0

112,61

170

1767,2

112,68

171

1767,8

112,69

13,070

Komárom, híd

172

1768,3

112,71

13,700

Komárom, v.m.,
LNV = 845

173

1769,0

112,84

174

1769,1

112,85

14,283

175

1779,1

113,79

Csallóközaranyos

176

1780,0

113,91

177

1790,6

115,09

Gönyű, v.m., LNV = 857

178

1792,3

115,24

Kolozsnéma

179

1793,8

115,43

A Mosoni-Duna torkolata

180

1795,0

115,63

0,000

181

1799,9

116,38

4,408

182

1800,0

116,39

183

1801,0

116,56

7,187

Nagybajcs, v.m.,
LNV = 908

184

1802,0

116,73

185

1803,6

117,02

8,530

186

1805,0

117,35

187

1805,4

117,40

10,981

Medve

188

1806,3

117,56

11,232

Medve, híd

189

1808,0

117,93

190

1809,9

118,10

Szap

191

1811,0

118,15

192

1813,0

118,50

193

1814,0

118,69

194

1815,0

118,84

195

1816,8

119,23

20,975

Ásványráró

196

1817,0

119,28

197

1818,0

119,36

198

1819,8

119,50

Bős

199

1820,0

119,53

200

1825,5

120,86

30,745

Dunaremete, v.m.,
LNV = 722

201

1827,0

121,33

202

1835,0

123,52

203

1837,0

124,28

204

1839,0

125,25

205

1841,5

125,70

Körtvélyes

206

1843,0

126,49

Dunakiliti, fenékgát

207

1845,5

126,95

Hullámtéri vízkivétel

208

1845,9

127,40

Hullámtéri vízkivétel

209

1848,4

129,58

58,150

Rajka, v.m., LNV = 648

210

1850,0

129,92

60,784

Mosoni-Duna beeresztő-zsilip

211

1850,2

129,95

61,724

Államhatár2. Lajta

4K12030M_1

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

118,32

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Mosoni-Duna

4

4,00

121,07

4,160

4,160

Lajta-bal parti csatorna

5

4,10

121,12

Mosonmagyaróvár,

duzzasztó, v.m.,

LNV = 315

6

10,00

124,16

 

 

 

7

10,20

124,30

10,125

Hegyeshalom, híd, v.m.,

LNV = 276, |LNV| = 304

8

11,50

124,99

 

 

 

9

12,50

125,64

 

 

 

10

13,45

126,30

 

 

 

11

14,70

127,19

 

14,780

Márialigeti duzzasztó

12

 

127,52

 

 

 

13

18,57

129,57

 

18,641

Államhatár3. Lajta bal parti csatorna

4K12030M_2

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

 

m B. f.

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

121,07

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

4,160

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

4,160

Lajta

4

3,00

122,69

 

 

 

5

5,90

124,37

9,930

Hegyeshalom, híd, v.m.,

LNV = 257

6

8,00

125,68

 

 

 

7

10,00

126,99

 

 

 

8

12,00

128,37

 

 

 

9

13,67

129,52

17,577

 

Államhatár4. Mosoni-Duna

4K12030M_3

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

114,62

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Duna

4

2,05

 

0,000

 

 

5

9,10

114,47

 

 

Bácsa, v.m., LNV = 809

6

10,80

114,46

 

0,000

 

7

11,00

114,45

 

 

 

8

11,10

 

 

 

Az Iparcsatorna torkolata

9

14,65

114,42

12,680

7,726

Rába

10

14,70

114,42

13,307

Győr, híd, v.m.,

LNV = 754

11

15,20

114,42

13,232

8,378

A Rábca torkolata, leeresztő-zsilip

12

17,20

114,42

14,925

 

Beeresztő-zsilip

13

19,25

114,42

 

12,600

Rábca, árvízi meder-torkolat

14

35,65

114,42

30,253

 

 

15

38,55

114,42

 

30,569

 

16

41,00

114,42

 

 

 

17

55,00

114,42

 

 

 

18

57,00

114,44

 

 

 

19

59,00

114,49

 

 

 

20

61,00

114,57

 

 

 

21

63,00

114,57

 

 

 

22

64,00

114,75

 

 

 

23

65,00

114,82

 

 

 

24

70,00

115,37

 

 

 5. Rába

4K12030M_4

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

m B. f.

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

114,42

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Mosoni-Duna

4

0,40

114,42

0,412

0,421

Győr, v.m., LNV = 808

5

4,13

 

4,000

4,330

 

6

10,00

114,75

 

 

 

7

10,56

114,78

 

10,939

Marcal-torkolat

8

12,00

114,88

 

 

 

9

14,00

115,12

13,885

14,100

Rábapatona, híd

10

15,00

115,29

 

 

 

11

18,00

115,87

 

 

 

12

19,00

116,07

 

 

 

13

20,00

116,29

 

 

 

14

20,45

116,39

20,428

20,493

Rábacsécsény

15

22,00

116,77

 

 

 

16

23,00

117,04

 

 

 

17

24,00

117,32

 

 

 

18

25,00

117,64

 

 

 

19

29,04

118,97

29,657

29,210

Árpás, közúti híd, v.m.,

LNV = 586

20

38,00

121,97

 

 

 

21

39,00

122,32

 

 

 

22

39,72

122,57

39,707

40,293

Marcaltő, közúti híd

23

40,02

122,82

40,283

40,768

Marcaltő, vasúti híd

24

41,00

123,24

 

 

 

25

50,00

128,19

 

 

 

26

51,24

128,87

50,660

50,988

Vág, közúti híd, v.m.,

LNV = 456

27

55,00

131,92

 

 

 

28

55,85

 

55,820

56,670

 

29

57,00

133,39

 

 

 

30

60,00

135,42

 

 

 

31

61,00

136,17

 

 

 

32

61,14

 

60,588

 

Répce, árapasztó

33

62,00

136,97

 

 

 

34

62,59

137,52

61,827

62,284

Rábakecskédi híd

35

65,92

140,60

65,163

65,314

 

36

68,00

142,50

 

 

 

37

68,50

142,88

68,033

 

Nicki duzzasztó

38

69,00

143,27

 

 

 

39

70,00

143,95

 

 

 

40

71,00

144,52

 

 

 

41

72,00

144,95

 

 

 

42

73,00

145,50

 

 

 

43

73,40

145,72

72,394

72,209

Ragyogóhíd, v.m.,

LNV = 450

44

74,00

146,14

 

 

 

45

75,00

146,89

 

 

 

46

76,00

147,69

 

 

 

47

77,00

148,42

 

 

 

48

78,78

 

77,310

77,190

 

49

80,00

150,34

 

 

 

50

81,00

150,95

 

 

 

51

81,70

79,770

79,600

Szükségtározó

megnyitási helye

52

85,00

153,12

83,489

 

 

53

86,00

153,58

 

 

 

54

86,26

153,68

 

83,835

Sárvári vasúti híd

55

87,00

153,99

Nyugat-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Nyugat-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

 

56

89,00

154,74

 

 

 

57

89,40

154,86

Sárvári közúti híd, v.m.,

LNV = 493

58

93,00

156,27

 

 

 

59

95,00

157,14

 

 

 

60

96,00

157,67

 

 

 

61

96,96

158,49

 

 

Sótony-ikervári közúti híd

62

99,89

161,57

 

 

Ikervári duzzasztógát

63

102,00

163,42

 

 

 

64

103,00

164,05

 

 

 

65

110,00

167,01

 

 

 

66

111,76

167,78

Rumi közúti híd, v.m.,

LNV = 348

67

113,00

168,32

 

 

 

68

115,50

169,64

 

 

Sorok-patak

69

125,00

174,57

 

 

 

70

126,00

175,02

 

 

 

71

126,70

175,32

Ágfalva-nagykanizsai

vasúti híd

72

128,00

175,72

 

 

 

73

130,00

176,29

 

 

 

74

131,29

176,75

 

 

Rábahídvégi közúti híd

75

132,00

177,04

 

 

 

76

133,00

177,42

 

 

 

77

135,00

178,27

 

 

 

78

137,00

179,19

 

 

 

79

140,00

180,67

 

 

Mukucs-patak

80

142,00

181,68

 

 

 

81

142,45

181,92

 

 

Szemcse-patak

82

142,85

Molnaszecsőd-katafai

közúti híd

83

143,00

182,22

 

 

 

84

149,00

185,67

 

 

 

85

155,00

189,10

 

 

 

86

155,20

189,24

Körmendi közúti híd, v.m.,

LNV = 505

87

156,68

189,96

 

 

Pinka-patak

88

157,00

190,12

 

 

 

89

157,58

190,36

Körmend-zalalövői

vasúti híd

90

160,00

191,67

 

 

 

91

163,00

193,32

 

 

 

92

165,00

194,54

 

 

 

93

166,00

195,02

 

 

 

94

167,00

195,77

 

 

Vörös-patak

95

168,48

196,92

Csákánydoroszlói

közúti híd

96

171,00

198,92

 

 

 

97

174,20

201,45

 

 

Lugos-patak

98

179,00

205,22

 

 

 

99

180,00

205,93

 

 

 

100

180,40

206,19

 

 

Gyarmati-patak

101

181,00

206,55

 

 

 

102

183,00

207,74

 

 

 

103

186,50

209,84

 

 

Huszászi-patak

104

187,00

210,13

 

 

 

105

188,00

210,77

 

 

 

106

189,00

211,66

 

 

 

107

190,00

212,74

 

 

 

108

191,00

213,54

 

 

 

109

191,53

213,85

 

 

Magyarlaki duzzasztógát

110

192,00

214,12

 

 

 

111

193,00

214,64

 

 

 

112

193,70

214,97

 

 

Háromházi-patak

113

195,00

215,58

 

 

Hársas-patak

114

196,00

216,12

 

 

 

115

197,35

217,07

 

 

Zsida-patak

116

200,00

218,92

 

 

 

117

201,00

219,57

 

 

 

118

201,54

219,86

Szentgotthárd, v.m.,

LNV = 495

119

201,79

220,04

 

 

Lapincs

120

202,54

220,57

 

 

Duzzasztó

121

203,00

221,19

 

 

 

122

206,00

224,62

 

 

Rábatótfalui-patak

123

207,50

226,42

 

 

Szakonyfalui-patak

124

208,50

227,65

 

 

Szölnöki-patak

125

209,00

228,22

 

 

 

126

210,00

228,97

 

 

 6. Lapincs

4K12030M_5

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

m B. f.

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

220,28

Nyugat-

dunántúli

Vízügyi Igazgatóság

0,040

Nyugat-

dunántúli

Vízügyi Igazgatóság

 

Rába

4

0,16

220,40

0,195

0,114

Közúti híd

5

0,32

220,56

0,365

0,272

Vasúti híd

6

0,50

220,72

0,55

0,44

Államhatár7. Rábca

4K12030M_6

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

m B. f.

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

113,33

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Mosoni-Duna

4

0,15

114,42

 

 

Rábca, árvízkapu

5

2,65

113,35

 

 

Abdai közúti híd

6

3,36

113,35

3,224

3,233

Abdai vasúti híd

7

5,00

113,37

 

 

 

8

6,00

113,37

 

 

 

9

9,00

113,42

 

 

 

10

15,00

113,56

 

 

 

11

17,63

113,64

17,953

17,538

Lébényi közúti híd

12

18,81

113,67

19,408

 

Lébény, LNV = 476

13

20,00

113,72

 

 

 

14

23,17

113,83

 

 

Tárnokréti közúti híd

15

25,90

113,95

 

 

 

16

26,48

113,98

 

 

Hanság-főcsatorna-torkolat

17

30,29

113,94

 

30,193

Bősárkányi vasúti híd, v.m.,8. Hanság-főcsatorna

4K12030M_7

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

114,08

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Rábca

4

1,00

114,16

 

 

 

5

2,00

114,24

 

 

 

6

3,00

114,32

 

 

 

7

3,36

114,40

30,764

Bősárkányi vasúti híd9. Marcal

4K12030M_8

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

114,78

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Rába

4

0,60

114,80

0,336

 

Duzzasztó

5

1,00

114,82

 

 

 

6

1,36

114,85

Gyirmót, szivattyútelep v.m.,

LNV = 603

7

3,00

114,97

 

 

 

8

3,11

114,98

3,217

 

Fövenyesi híd

9

3,20

114,99

 

 

Sokoróaljai Bakonyér, torkolat

10

4,00

115,05

 

 

 

11

5,03

115,15

 

 

Bőszedombi híd

12

7,43

115,37

7,350

7,818

 

13

8,00

 

7,850

7,968

 

14

8,50

 

8,500

 

 

15

9,00

115,62

 

 

 

16

10,30

115,81

9,900

 

Majorházi híd

17

12,13

 

12,153

 

 

18

15,22

116,43

14,887

 

Rábaszentmiklósi híd

19

18,40

116,86

17,781

Mórichida, v.m.,

LNV = 391, |LNV| = 42610. Répce-árapasztó-csatorna

4K12030M_9

 

A

 

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

m B. f.

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

136,57

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Észak-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Rába

4

2,00

137,02

 

 

 

5

2,30

 

2,300

2,300

 

6

3,73

137,52

3,730

3,730

Répcelak, híd, v.m.,

LNV = 422

7

5,00

136,95

 

 

 

8

7,00

 

7,000

7,000

 

9

8,00

139,22

 

 

 

10

8,15

139,27

8,150

8,150

Bukó

11

 

140,22

 

 

 

12

9,38

 

 

9,665

 

13

10,10

141,90

 

10,100

Répceszemere11. Ipoly

4K12030M_10

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

m B. f.

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

107,28

Közép-

Duna-

völgyi

Vízügyi

Igazgatóság

 

Szlovákia

 

Duna

4

1,00

107,42

 

 

 

5

1,20

107,50

 

 

Szob

6

2,00

107,56

 

 

 

7

4,00

107,86

 

 

 

8

6,00

108,03

 

 

 

9

7,00

108,17

 

 

 

10

8,00

108,36

 

 

 

11

8,50

108,46

0,000

 

 

12

9,00

108,58

 

 

 

13

10,00

108,82

 

 

 

14

11,00

109,07

 

 

 

15

12,00

109,32

 

 

 

16

13,30

109,68

 

 

Letkési közúti híd

17

14,00

109,89

 

 

 

18

16,00

110,52

 

 

 

19

16,75

110,80

 

 

 

20

17,10

110,87

 

 

 

21

17,80

 

9,151

 

 

22

18,80

111,44

Ipolytölgyes, v.m.,

LNV = 550, |LNV| = 550

23

19,50

111,69

 

 

Czerge-patak

24

20,40

112,02

 

 

Ganádi-patak

25

31,20

115,62

Vámosmikola v.m.,

LNV = 414

26

33,90

116,54

 

 

 

27

38,00

117,92

 

 

Jelsovka-patak

28

38,48

118,07

 

 

 

29

42,40

119,39

 

 

 

30

43,65

119,86

 

 

Ipolyszakála

31

43,80

 

 

 

Államhatár

32

74,80

128,06

 

 

Hont, államhatár

33

75,90

128,32

 

 

 

34

85,00

130,62

 

 

 

35

87,90

131,36

 

 

Hévíz-patak

36

88,70

131,56

 

 

Drégelypalánk

37

92,00

132,39

0,000

 

 

38

93,00

132,67

 

 

 

39

94,00

133,00

 

 

Derék-patak

40

95,00

133,37

 

 

 

41

96,00

133,79

 

 

 

42

97,00

134,22

 

 

 

43

99,00

135,17

 

 

 

44

100,00

135,64

 

 

 

45

100,70

136,00

 

 

Lókos-patak

46

101,00

136,17

 

 

Dejtár

47

104,00

137,82

 

 

 

48

104,30

 

9,867

 

 

49

105,70

138,87

 

 

 

50

106,00

139,02

 

 

 

51

107,00

139,55

 

 

 

52

109,00

140,82

 

 

 

53

109,20

140,92

 

 

Cahovsky-patak

54

110,70

141,39

Balassagyarmat, v.m.,

LNV = 446

55

111,34

141,50

 

 

 

56

111,50

 

0,000

 

 

57

112,85

142,30

 

 

Balassagyarmati közúti híd

58

113,00

142,38

 

 

 

59

114,00

 

4,150

 

 

60

115,00

143,17

 

 

 

61

116,00

143,52

 

 

 

62

117,00

143,82

 

 

 

63

122,00

145,28

 

 

 

64

123,00

145,57

 

 

 

65

124,00

145,89

 

 

 

66

124,70

146,14

 

 

Őrhalom

67

125,00

146,25

 

 

 

68

128,00

147,42

 

 

 

69

130,10

148,18

 

 

Hugyag

70

132,00

148,84

 

 

 

71

135,00

149,79

0,000

 

 

72

140,00

151,39

 

 

 

73

141,00

151,79

 

 

 

74

141,90

152,22

 

 

Ménes-patak

75

142,00

152,25

 

 

 

76

143,00

152,77

 

 

 

77

153,40

158,19

 

 

Nógrádszakáli vasúti híd

78

157,00

160,04

 

 

 

79

158,00

160,54

 

 

 

80

158,70

160,87

 

Nógrádszakál, v.m.,

LNV = 371, |LNV| = 365

81

159,00

160,99

 

 

 

82

161,00

161,82

 

 

 

83

163,00

162,57

 

 

 

84

165,00

163,28

 

 

 

85

169,45

164,84

 

 

Ipolytarnóc

86

172,00

165,72

 

 

 

87

172,20

165,79

 

 

Államhatár12. Szentendrei-Dunaág

4K12030M_11

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

m B. f.

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

104,11

Közép-

Duna-

völgyi

Vízügyi

Igazgatóság

 

Közép-

Duna-

völgyi

Vízügyi

Igazgatóság

 

Duna

4

2,40

 

 

0,000

 

5

6,90

 

 

4,250

 

6

7,00

104,46

 

 

 

7

9,00

 

 

0,000

 

8

9,91

104,60

Szentendre, v.m.,

LNV = 716

9

10,50

 

 

2,187

 

10

10,70

 

0,800

 

 

11

11,30

 

 

2,995

 

12

12,00

104,66

 

 

 

13

15,00

104,82

 

 

 

14

19,76

 

9,059

 

Tahi közúti híd

15

26,74

105,79

Dunabogdány, v.m.,

LNV = 690

16

31,57

106,13

 

 

Duna13. Sió

4K12030M_12

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

m B. f.

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

93,38

Közép-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Közép-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Duna

4

2,59

92,44

0,000

0,000

Sió torkolati mű

5

3,80

92,45

 

 

Keselyűs

6

5,70

92,47

 

 

Gága

7

9,90

92,49

 

 

Borrév

8

10,00

92,49

 

 

 

9

12,00

92,50

 

 

Tolnai Holt-Duna-ág

10

15,00

92,52

 

 

 

11

19,12

92,54

19,12

Szekszárd, v.m.,

LNV = 680

12

20,30

92,59

 

 

 

13

21,70

92,68

 

 

Völgységi-patak

14

22,00

92,68

 

 

 

15

22,40

92,72

 

 

Nádor-csatorna

16

23,00

92,73

 

 

 

17

23,50

92,74

 

 

Sióagárdi közúti híd

18

25,00

92,82

 

 

 

19

36,90

93,57

 

 

Medinai közúti híd

20

40,00

93,77

 

 

 

21

41,90

93,93

 

 

Kölesdi közúti híd

22

42,90

94,03

 

 

 

23

43,00

94,04

 

 

 

24

46,00

94,34

 

 

 

25

47,40

94,55

 

 

Borjád

26

49,00

94,78

 

 

 

27

51,10

95,10

 

 

Uzdi-patak

28

52,80

95,37

 

 

Uzdi közúti híd

29

54,80

95,67

 

 

Szentlőrinci közúti híd

30

66,20

97,45

 

 

Pálfai közúti híd

31

67,00

97,57

 

 

 

32

73,10

98,54

 

 

Simontornyai közúti híd

33

74,00

98,69

 

 

 

34

74,30

98,78

Simontornya, v.m.,

LNV = 682

35

74,90

 

 

 

Simontornyai vasúti híd

36

75,00

98,78

 

 

 

37

79,10

98,92

 

 

Tolnanémedi közúti híd

38

79,60

98,94

 

 

Kapos

39

85,50

99,15

 

 

Ozorai közúti híd

40

86,00

99,17

 

 

 

41

86,20

99,18

 

 

Ozora

42

95,00

99,63

 

 

 

43

97,00

99,74

 

 

Mezőkomáromi vasúti híd

44

97,40

99,77

 

 

Mezőkomáromi közúti híd

45

100,00

99,93

 

 

 

46

101,70

100,05

 

 

Tiszta-víz-patak

47

106,00

100,33

 

 

 

48

107,00

100,40

 

 

 

49

107,50

100,44

 

 

Kis-Koppány

50

108,00

100,49

 

 

 

51

109,00

100,62

 

 

 

52

112,40

101,09

 

 

Juti közúti híd

53

119,30

101,99

 

 

Fekete-víz

54

119,80

102,05

 

 

 

55

120,40

102,14

 

 

Siófoki közúti híd

56

120,80

102,20

 

 

Balaton, hajózsilip14. Nádor-csatorna

4K12030M_13

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

m B. f.

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

92,72

Nyugat-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Nyugat-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Sió

4

1,10

92,82

1,100

1,100

 

5

5,00

93,11

5,000

5,000

 

6

10,00

93,46

10,000

10,000

 

7

16,00

93,95

16,000

16,000

 

8

16,60

94,02

16,748

16,373

 15. Duna-völgyi-főcsatorna

4K12030M_14

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

m B. f.

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

91,42

Alsó-

Duna-

völgyi

Vízügyi Igazgatóság

 

Alsó-

Duna-

völgyi

Vízügyi Igazgatóság

 

Duna

4

0,35

 

 

 

 

5

6,00

91,70

 

 

 

6

13,00

92,02

 

 

 

7

25,00

92,03

25,0016. Dráva

4K12030M_15

 

A

B

C

D

E

F

G

 Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

1

m B. f.

kezelője

km

kezelője

km

2

70,20

91,89

Dél-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

5,000

Horvát

Köztár-

saság

 

Államhatár

3

76,50

92,74

12,500

 

Fekete-víz-torkolat

4

77,70

92,90

Drávaszabolcs, v.m.,

LNV = 596

5

78,70

93,04

 

 

Egerszegi-patak-torkolat

6

80,00

93,24

 

 

 

7

85,00

 

0,000

 

 

8

90,00

94,73

 

 

 

9

100,00

96,22

 

 

 

10

110,00

97,39

 

 

 

11

119,50

98,98

 

 

Korcsina-patak-torkolat

12

120,00

99,13

 

 

 

13

128,00

100,32

 

 

 

14

134,00

101,22

 

 

 

15

134,30

101,26

Szentborbás, v.m.,

LNV = 634

16

140,00

102,17

 

 

 

17

146,00

103,12

 

 

 

18

147,00

 

52,924

 

 

19

151,00

103,91

 

 

 

20

153,00

104,23

 

 

 

21

154,00

104,39

 

 

 

22

154,10

104,41

 

 

Barcs, v.m., LNV = 618

23

155,00

104,55

 

 

 

24

157,00

105,02

 

 

 

25

159,00

105,49

 

 

 

26

165,00

106,89

 

 

 

27

172,00

108,57

 

 

 

28

179,00

110,43

 

 

 

29

183,00

112,54

 

 

 

30

187,00

113,02

 

 

 

31

197,00

114,99

 

 

 

32

200,00

116,06

 

 

 

33

203,00

117,20

 

 

 

34

208,00

119,10

 

 

 

35

215,00

121,77

 

 

 

36

217,00

122,64

 

 

 

37

226,50

126,76

 

 

 

38

235,80

130,31

 

 

Őrtilos, v.m., LNV = 476

39

236,50

130,62

 

 

Légrád

40

236,70

130,72

 

 

Mura17. Fekete-víz

4K12030M_16

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

92,74

Dél-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Dél-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Dráva

4

1,00

92,78

 

 

 

5

2,40

 

14,600

 

 

6

4,00

93,04

 

 

 

7

7,00

93,58

 

 

 

8

10,75

94,32

23,300

 

Pécsi-víz18. Pécsi-víz

4K12030M_17

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

94,32

Dél-

dunántúli

Vízügyi Igazgatóság

23,300

Dél-

dunántúli

Vízügyi Igazgatóság

 

Fekete-víz

4

0,75

94,48

24,05019. Egerszegi-csatorna

4K12030M_18

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

93,04

Dél-

dunántúli

Vízügyi Igazgatóság

0,000

Dél-

dunántúli

Vízügyi Igazgatóság

0,000

Dráva

4

3,00

93,17

 

 

 

5

5,00

93,27

 

 

 

6

5,70

93,31

5,35020. Mura

4K12030M_19

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

131,52

Nyugat-

dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság

 

Horvát

Köztár-

saság

 

 

4

2,24

132,40

 

 

Principális-csatorna

5

3,54

132,85

0,000

 

 

6

8,00

133,97

2,800

 

 

7

8,59

134,11

3,400

 

Gyurgyánci-patak

8

9,80

 

3,700

 

 

9

10,26

134,48

4,420

Murakeresztúr, vasúti híd,

v.m., LNV = 570

10

11,76

135,28

5,800

 

 

11

13,23

135,47

6,600

 

Rigyáci-patak

12

13,48

135,50

 

 

Molnári-főcsatorna

13

14,40

135,61

7,140

 

 

14

19,22

137,55

10,800

 

Borsfai-patak

15

19,65

137,76

11,350

 

Birkitoi-árok

16

19,90

137,85

11,700

 

 

17

26,60

139,87

14,100

 

 

18

29,65

140,48

 

 

Béci-patak

19

32,00

140,95

18,280

 

 

20

35,45

143,19

21,350

 

Letenye, v.m., LNV = 514

21

38,82

145,12

24,740

 

Rátka-patak

22

39,76

145,42

 

 

 

23

40,98

145,85

26,370

 

 

24

42,10

146,31

26,93

 

 

25

48,40

148,90

 

 

Kerka-patak

26

48,88

149,10

 

 

 


21. Tisza

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Fkm

Mértékadó árvízszint
m B. f.

A bal parti töltés

A jobb parti töltés

Megjegyzés a mérce helye,
LNV, cm |LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

129

544,05

98,50

Felső-
Tisza-
vidéki
Vízügyi
Igazga-
tóság

 

Észak-
Magyar-
országi
Vízügyi
Igazga-
tóság

 

Tokaji közúti híd

130

551,45

99,40

 

 

 

131

551,75

99,43

 

1,200

Bodrog árvízi torkolat

132

554,40

99,71

 

 

 

133

557,50

100,14

 

7,440

 

134

558,92

100,18

 

 

Lónyay-főcsatorna

135

560,80

100,34

0,030

11,240

 

136

568,89

101,26

10,350

20,400

Tiszabercel, v.m.,
LNV = 882

137

574,16

101,81

15,520

24,660

 

138

584,91

103,00

26,410

36,500

 

139

588,08

103,35

28,630

39,800

 

140

593,08

103,86

34,800

44,620

Dombrád, v.m.,
LNV = 890

141

597,60

104,45

39,400

 

Közúti híd

142

603,27

105,20

 

 

 

143

608,02

105,65

50,428

58,980

 

144

612,59

106,10

 

 

 

145

616,32

106,52

58,000

65,060

 

146

619,51

106,75

62,988

67,942

 

147

620,80

106,78

62,300

Szlovákia

 

Államhatár a mederben

148

622,44

106,80

64,300

 

 

149

625,85

106,82

66,000

 

Államhatár a mederben

150

626,40

106,82

66,500

 

 

151

627,29

106,83

66,608

Ukrajna

 

 

152

627,80

106,84

67,570

 

Záhony v.m.,
LNV = 758, |LNV| = 758

153

631,57

107,95

 

 

 

154

633,38

108,32

73,008

 

 

155

640,63

109,20

 

 

 

156

643,00

109,66

79,400

Felső-
Tisza-
vidéki
Vízügyi
Igazga-
tóság

0,000

Államhatár a mederben

157

645,41

109,82

 

 

 

158

649,79

110,13

 

 

 

159

650,67

110,20

 

5,400

Lónya, v.m.,
LNV = 872

160

655,47

111,62

 

 

 

161

660,79

111,00

 

 

 

162

665,23

111,30

 

 

 

163

670,56

111,72

 

 

 

164

674,11

112,05

 

 

 

165

680,33

112,66

 

 

 

166

682,28

112,86

110,800

 

Kraszna-torkolat

167

684,40

113,08

 

32,370

Vásárosnaményv.m., LNV = 943

168

685,90

113,43

 

33,300

Szamos-torkolat

169

690,00

113,98

112,000

 

Zsilip

170

693,07

114,62

 

 

 

171

698,05

115,36

 

 

 

172

705,825

116,60

127,800

52,300

Tivadar, v.m., LNV = 1014

173

708,03

117,34

 

 

 

174

718,08

117,91

 

 

 

175

719,30

118,03

140,050

62,812

Államhatár a mederben

176

720,08

118,10

 

Ukrajna

 

 

177

723,98

118,89

143,450

 

Túr-torkolat, bukó

178

727,38

119,71

 

 

 

179

730,67

120,15

 

 

 

180

734,62

120,70

 

 

Milota

181

744,16

122,74

158,110

 

Tiszabecs, v.m.,
LNV = 736

182

744,85

123,30

159,400

 

Államhatár a mederben


22. Batár

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Fkm

Mértékadó
árvízszint
m B. f.

A bal parti töltés

A jobb parti töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

123,30

Felső-
Tisza-
vidéki
Vízügyi
Igazga-
tóság

0,000

Ukrajna

 

Tiszai torkolat

4

3,00

123,30

4,500

 

Uszka

5

11,07

123,30

7,050

 

Államhatár

6

 

 

9,940

 

 


23. Túr

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Fkm

Mértékadó
árvízszint
m B. f.

A bal parti töltés

A jobb parti töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

118,89

Felső-
Tisza-
vidéki
Vízügyi
Igazga-
tóság

Felső-
Tisza-
vidéki
Vízügyi
Igazga-
tóság

Tisza

4

1,00

118,89

0,000

0,000

5

5,00

118,89

 

 

6

7,00

118,89

 

 

7

8,00

118,89

 

 

8

9,00

118,89

 

 

9

11,00

118,89

 

 

10

11,50

118,89

10,300

10,300

Sonkád, v.m., LNV = 62924. Szamos

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Fkm

Mértékadó
árvízszint
m B. f.

A bal parti töltés

A jobb parti töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

113,43

Felső-
Tisza-
vidéki
Vízügyi Igazga-
tóság

 

Felső-
Tisza-
vidéki
Vízügyi Igazga-
tóság

 

Tisza

4

3,24

113,98

 

0,980

Olcsvaapáti, v.m.,
LNV = 920

5

4,26

113,89

2,060

1,770

 


25. Kraszna

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Fkm

Mértékadó
árvízszint
m B. f.

A bal parti töltés

A jobb parti töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

112,86

Felső-
Tisza-
vidéki
Vízügyi
Igazga-
tóság

Felső-
Tisza-
vidéki
Vízügyi
Igazga-
tóság

Tisza

4

1,45

112,86

0,000

Vásárosnamény

5

2,00

112,86

 

6

3,00

112,86

 

7

5,66

112,86

4,500

0,000

 

8

7,15

112,86

6,150

1,650

Olcsva


26. Lónyay-csatorna

4K12030M_25

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

99,33

Felső-

Tisza-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

 

Felső-

Tisza-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

 

Tisza

4

0,30

99,33

0,000

 

Vencsellő

5

2,00

 

1,700

0,000

 

6

19,30

99,33

19,000

17,300

IX. sz. főfolyás, torkolat

7

24,00

99,33

 

 

 

8

32,00

100,03

 

 

 

9

36,00

100,67

 

 

 

10

39,75

100,82

39,200

37,600

IV. sz. főfolyás, torkolat

11

42,00

100,87

 

 

 

12

44,60

101,49

44,526

42,738

 27. Bodrog

4K12030M_26

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

98,52

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi

Igazgatóság

 

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi

Igazgatóság

 

Tisza

4

10,00

98,59

 

 

 

5

14,00

 

0,000

 

 

6

20,00

98,69

 

 

 

7

26,50

98,72

8,800

 

Viss

8

37,10

98,79

25,500

Sárospatak, v.m.,

LNV = 740

9

38,00

98,82

 

 

 

10

40,00

98,96

 

 

 

11

42,00

99,12

 

 

 

12

45,00

99,40

 

 

 

13

46,00

99,52

 

 

 

14

47,00

99,67

 

 

 

15

47,70

99,82

40,800

Felsőberecki, v.m.,

LNV = 795

16

48,00

99,87

 

 

 

17

51,18

100,58

42,350

 

Államhatár28. Sajó

4K12030M_27

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

95,70

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi

Igazgatóság

 

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi

Igazgatóság

 

Tisza

4

2,00

95,72

 

 

 

5

9,30

95,72

8,00

 

Takta-torkolat

6

10,46

95,72

 

 

Kesznyéteni híd

7

11,00

95,77

 

 

 

8

12,00

96,02

 

 

 

9

19,00

97,97

 

 

 

10

24,00

99,38

 

 

 

11

29,00

101,14

 

 

 

12

30,00

101,53

 

 

 

13

30,69

101,81

 

 

Ónod, v.m., LNV = 520

14

31,00

101,93

 

 

 

15

31,05

101,95

 

 

Hernád-torkolat

16

32,00

102,32

 

 

 

17

33,00

102,72

 

 

 

18

34,00

103,11

 

 

 

19

35,00

103,51

 

 

 

20

36,00

104,09

 

 

 

21

36,75

104,57

 

 

Ónodi közúti híd

22

37,00

104,72

 

 

 

23

38,00

105,38

 

 

 

24

38,88

106,00

Ládpetri híd, v.m.,

LNV = 470, |LNV| = 400

25

40,00

106,82

 

 

 

26

42,00

108,30

 

 

 

27

43,00

108,99

 

 

 

28

45,00

110,28

 

 

 

29

45,80

 

 

0,000

 

30

46,00

110,87

 

 

 

31

47,00

111,44

 

 

 

32

48,00

111,97

 

 

 

33

48,60

 

 

1,350

 

34

49,00

112,45

 

 

 

35

49,40

112,62

2,142

Felsőzsolca, vasúti híd, v.m.,

LNV = 512, |LNV| = 500

36

50,00

112,87

 

 

 

37

53,00

114,10

 

 

 

38

53,20

114,18

 

 

Szinva-torkolat

39

53,85

114,49

 

 

Miskolci közúti híd

40

54,00

114,52

 

 

 

41

55,00

114,97

 

 

 

42

56,00

 

 

 

Kőgáti szivattyútelep

43

58,00

116,45

 

 

 

44

60,88

117,87

 

 

Szirmabesenyői közúti híd

45

68,02

 

 

 

Sajóecsegi vasúti híd

46

69,20

 

 

 

Bódva-torkolat

47

76,00

125,33

 

 

 

48

76,65

125,67

Sajószentpéter, közúti híd,

v.m., LNV = 390

49

77,00

125,92

 

 

 

50

78,00

126,60

 

 

 

51

81,00

128,67

 

 

Kazincbarcikai közúti híd

52

86,00

132,07

 

 

Szuha-patak, torkolat

53

86,55

132,45

Kazincbarcika-mucsonyi

közúti híd

54

86,95

132,74

 

 

Kazincbarcikai vasúti híd

55

87,45

133,08

Kazincbarcika-szuhakállói

vasúti híd

56

89,45

133,44

 

 

Kazincbarcika

57

90,00

134,77

 

 

 

58

91,00

135,40

 

 

 

59

93,00

136,58

 

 

 

60

95,10

137,80

 

 

Sajókazai közúti híd

61

96,00

138,26

 

 

 

62

97,45

139,02

 

 

Vadnai árok

63

99,58

140,07

 

 

Galgóc-patak

64

99,95

140,26

 

 

Vadnai vasúti híd

65

100,20

140,39

0,000

 

Bán-patak, torkolat

66

101,45

141,02

 

 

Hosszúrévpusztai közúti híd

67

102,00

141,30

 

 

 

68

112,90

146,77

 

 

Putnoki közúti híd

69

113,00

146,83

 

 

 

70

116,00

148,32

 

 

 

71

117,00

148,84

 

 

 

72

119,48

150,19

 

 

Hangony-patak

73

120,32

150,65

 

 

Keleméri-patak

74

120,85

151,04

 

 

Bánréve, v.m., LNV = 450

75

123,55

152,50

Sajópüspöki, v.m.,

LNV = 400, |LNV| = 342

76

125,20

153,35

8,232

 

Államhatár29. Takta

 

A

B

C

D

E

F

G

11

Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint
m B. f.

A bal parti
töltés

A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

9,00

95,72

Észak-

0,000

Észak-

 

Sajó

4

9,50

95,71

magyar-

2,000

magyar-

 

 

5

6,62

95,67

országi

4,000

országi

 

 

6

9,74

95,62

 

5,000

 

 

 

7

9,86

95,56

 

6,000

 

 

 

8

10,10

95,50

Vízügyi

8,000

Vízügyi

 

 

9

10,24

95,49

Igazgatóság

8,020

Igazgatóság

 

Kesznyéten

10

10,36

95,48

 

9,000

 

 

 

11

10,75

94,97

 

10,000

 

 

 

12

 

 

 

22,000

 

0,000

 

13

 

 

 

24,700

 

2,700

 

14

 

 

 

27,100

 

0,600

 

15

 

 

 

28,000

 

4,100

 

16

36,64

94,97

 

34,600

 

0,600

 30. Hernád

4K12030M_29

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

101,47

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi

Igazgatóság

 

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi

Igazgatóság

 

Sajó

4

0,50

101,57

 

 

 

5

2,00

102,27

 

 

 

6

3,00

102,84

 

 

 

7

4,00

103,46

 

 

 

8

5,00

104,12

 

 

 

9

6,00

104,84

 

 

 

10

7,00

105,47

 

 

 

11

8,00

105,99

 

 

 

12

9,00

106,34

 

 

 

13

10,00

106,59

 

 

 

14

10,97

106,80

 

 

Bársonyos-torkolat

15

11,00

106,81

 

 

 

16

12,00

107,22

 

 

Belsőbőcsi közúti híd

17

13,45

107,72

108,36

Belsőbőcs alsó v.m.,

LNV = 450

18

Belsőbőcs felső, v.m.,

LNV = 370

19

14,72

108,60

0,000

0,000

Hernádnémeti híd

20

15,00

108,67

 

 

 

21

17,00

109,39

 

 

 

22

17,30

 

2,550

1,300

 

23

18,80

 

3,850

1,800

 

24

19,00

109,97

 

 

 

25

20,00

110,28

 

 

 

26

21,00

110,67

 

2,850

 

27

22,00

111,49

 

3,950

 

28

23,00

112,27

 

5,000

Gesztelyi közúti híd

29

24,00

112,80

 

5,980

 

30

24,37

113,02

 

6,410

Gesztely, közúti híd, v.m.,

v.m., LNV = 474

31

25,00

113,30

 

6,900

 

32

26,00

113,74

 

7,700

 

33

27,00

114,18

 

8,450

 

34

28,00

114,71

 

9,300

 

35

29,00

115,02

 

 

 

36

30,00

115,31

 

0,250

 

37

31,00

115,65

 

1,300

 

38

33,00

116,67

 

 

 

39

34,00

117,17

 

 

 

40

35,00

117,55

 

 

 

41

37,00

118,32

 

 

 

42

39,00

119,17

 

 

 

43

44,00

121,52

 

 

 

44

45,00

121,97

 

 

 

45

46,00

122,32

 

 

 

46

47,00

122,68

 

 

 

47

48,00

123,10

 

 

 

48

49,00

123,57

 

 

 

49

50,00

124,07

 

 

Hernádkércsi híd

50

53,00

125,77

 

 

 

51

54,00

126,45

 

 

 

52

54,63

126,97

Felsődobszai

duzzasztó

53

55,00

128,27

 

 

 

54

56,00

128,62

 

 

 

55

57,00

129,05

 

 

 

56

58,00

129,56

 

 

 

57

59,00

130,12

 

 

Perei közúti híd

58

60,00

130,74

 

 

 

59

63,00

132,65

 

 

 

60

64,00

133,39

 

 

 

61

65,00

134,19

 

 

 

62

65,52

134,67

Gibárti híd, v.m.,

LNV = 500

63

65,75

135,07

 

 

 

64

66,00

135,50

 

 

 

65

66,19

135,82

 

0,000

Gibárti duzzasztó

66

 

136,67

 

 

 

67

67,00

136,70

 

 

 

68

67,39

136,73

 

1,500

 

69

68,00

136,86

 

 

 

70

69,00

137,14

 

 

 

71

69,11

 

 

2,700

 

72

70,00

137,50

 

 

 

73

70,15

 

1,000

3,350

 

74

72,00

138,37

 

 

 

75

73,00

138,77

 

 

 

76

73,18

 

2,800

4,900

 

77

74,00

139,09

 

 

 

78

75,00

139,37

 

 

 

79

76,00

139,80

 

 

 

80

76,09

 

4,800

6,650

 

81

78,00

140,87

 

 

 

82

78,20

 

6,500

8,400

 

83

79,00

141,37

 

 

 

84

80,00

141,80

 

 

 

85

81,00

142,29

 

 

 

86

82,00

142,90

 

 

 

87

82,06

 

9,450

11,000

 

88

83,82

 

11,000

12,800

 

89

84,00

144,33

 

 

 

90

85,00

145,17

 

 

 

91

85,84

 

12,300

14,200

 

92

86,00

146,07

 

 

 

93

87,00

147,09

 

 

 

94

87,51

 

13,050

15,050

 

95

88,00

148,19

 

 

 

96

89,00

149,20

 

 

 

97

90,00

149,89

 

 

 

98

90,20

 

15,050

16,950

 

99

92,00

151,12

 

 

 

100

92,35

 

16,400

19,100

 

101

93,00

151,82

 

 

 

102

93,25

152,02

18,100

20,278

Szurdoki fixgát

103

94,00

152,65

 

 

 

104

95,00

153,52

 

 

 

105

95,32

 

21,100

 

 

106

96,00

154,29

 

 

 

107

96,63

154,77

21,418

 

Hidasnémeti, vasúti híd

108

97,00

155,13

 

 

 

109

97,04

155,21

Hidasnémeti, v.m.,

LNV = 434

110

98,00

156,27

 

 

 

111

102,00

158,34

 

 

 

112

103,00

158,80

 

 

 

113

107,95

 

 

 

Államhatár

114

109,00

161,35

 

 

 

115

110,00

161,82

 

 

 

116

111,00

162,48

 

 

 

117

112,00

163,27

 

 

 

118

113,00

164,14

 

 

 

119

114,00

164,92

 

 

 

120

115,00

165,65

 

 

Nádasdi-patak

121

117,00

166,96

 

 

 

122

118,00

167,52

 

 

 

123

118,40

167,70

 

 

Államhatár31. Rima

4K12030M_30

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

91,40

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi Igazgatóság

0,000

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi Igazgatóság

0,000

Tisza

4

3,00

91,48

 

 

 

5

4,10

91,62

4,100

4,100

Csincse-torkolat

6

8,00

93,12

8,000

8,00032. Csincse

4K12030M_31

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

91,62

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi Igazgatóság

0,000

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi Igazgatóság

0,000

Rima

4

3,00

91,82

 

 

 

5

4,15

94,02

4,150

4,15033. Laskó

4K12030M_32

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

90,87

Közép-

Tisza-

vidéki

Vízügyi Igazgatóság

160,200

Közép-

Tisza-

vidéki

Vízügyi Igazgatóság

0,000

Tisza

4

4,80

 

165,000

4,800

 

5

5,00

90,87

165,23234. Zagyva

4K12030M_33

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

88,39

Közép-

Tisza-

vidéki

Vízügyi

Igaz-

gatóság

0,000

Közép-

Tisza-

vidéki

Vízügyi

Igaz-

gatóság

0,000

Tisza

4

10,00

88,54

 

 

 

5

17,00

88,64

16,350

16,810

 

6

18,75

88,65

18,200

18,400

Zagyvarékasi közútihíd

7

22,60

88,72

17,655

18,500

 

8

25,00

88,78

21,110

20,600

 

9

26,68

88,85

25,000

24,680

Tápió-torkolat

10

28,85

88,97

27,800

26,800

Szászbereki vasúti híd

11

30,00

89,05

28,700

28,050

 

12

33,00

89,28

 

 

 

13

35,82

89,59

34,350

33,650

Jászalsószentgyörgyi közúti híd

14

39,65

 

38,150

37,400

Jánoshidai közúti híd

15

43,40

90,57

 

 

 

16

44,20

90,66

42,700

42,900

Alattyáni közúti híd

17

47,90

91,16

 

 

 

18

53,00

91,93

 

 

 

19

54,80

92,23

53,600

51,700

Jászteleki közúti híd, v.m.,

LNV = 650

20

57,00

92,62

 

 

 

21

57,45

92,83

56,700

54,900

Zagyva-torkolat, zsilip

22

58,20

92,86

 

 

 

23

59,19

93,06

57,400

56,650

Tarna-torkolat

24

60,38

93,47

58,610

57,800

Jászberényi híd

25

62,90

 

 

 

 

26

63,00

94,02

 

 

 

27

65,00

94,67

 

 

 

28

67,00

95,37

 

 

 

29

69,00

96,12

 

 

 

30

68,75

96,42

67,020

66,070

Hatvan-szolnoki vasúti híd

31

71,00

96,94

 

 

 

32

71,90

 

 

68,400

 

33

73,00

97,92

 

 

 

34

74,64

 

70,900

 

 

35

75,00

98,97

 

 

 

36

78,00

100,62

 

 

 

37

81,50

102,72

 

 

 

38

82,00

 

 

 

Jászfelsőszentgyörgyi híd

39

83,86

 

 

 

 

40

84,10

 

Közép-

Duna-

völgyi

Vízügyi

Igaz-

gatóság

81,200

Közép-

Duna-

völgyi

Vízügyi

Igaz-

gatóság

0,000

 

41

87,70

106,52

0,000

3,000

Szentlőrinckátai

közúti híd, v.m.,

LNV = 306, |LNV| = 320

42

91,27

 

 

6,931

Galga-torkolat

43

92,70

109,57

 

 

 

44

94,00

110,38

 

 

 

45

96,00

111,72

 

 

 

46

99,00

113,82

 

 

 

47

101,00

115,32

 

 

 

48

104,00

117,72

Hatvan, v.m.,

LNV = 419, |LNV| = 510

49

104,62

118,62

 

 

 

50

105,10

 

18,150

20,473

Hatvani közúti híd

51

105,50

119,00

 

 

 

52

106,00

119,30

 

 

 

53

109,00

120,90

 

 

 

54

110,00

121,74

 

 

 

55

112,00

123,57

 

 

 

56

112,30

123,89

 

 

Lőrinci erőmű, duzzasztó

57

114,00

125,57

 

 

 

58

116,00

127,72

 

 

 

59

117,00

128,84

 

 

Iparvasúti híd

60

118,00

130,07

 

 

 

61

120,40

133,02

Apc, v.m.,

LNV = 450, |LNV| = 458

62

124,50

138,12

36,792

39,084

Jobbágyi közúti híd35. Tarna

4K12030M_34

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

94,00

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Zagyva

4

2,00

94,22

 

 

 

5

3,60

 

3,600

3,600

 

6

4,00

94,52

 

 

 

7

4,85

94,68

4,671

4,671

Ágói-patak, torkolat

8

5,00

94,72

 

 

 

9

5,40

 

5,400

5,400

 

10

6,00

94,97

 

 

 

11

7,00

95,22

 

 

 

12

7,42

95,38

7,550

7,550

Jászdózsa, v.m.,

LNV = 562

13

8,65

95,73

7,932

7,904

 

14

9,00

95,87

 

 

 

15

10,00

96,22

 

 

 

16

12,85

97,20

11,890

11,651

Visznek-tarnaörsi híd

17

13,00

97,36

 

 

 

18

13,10

97,67

12,950

12,800

Gyöngyös-patak torkolat

19

14,00

97,69

 

 

 

20

15,00

98,07

 

 

 

21

16,00

98,50

 

 

 

22

18,00

99,47

 

 

 

23

19,00

100,00

 

 

 

24

19,50

100,98

19,247

19,195

Bene-patak, torkolat

25

20,00

100,57

 

 

 

26

20,92

101,12

20,946

20,946

Tarnóca-torkolat

27

21,00

101,22

 

 

 

28

21,60

101,62

21,632

21,632

Zaránk-nagyfügedi híd

29

22,00

101,92

 

 

 

30

23,00

102,62

 

 

 

31

24,00

103,47

 

 

 

32

24,26

103,55

24,286

23,286

Tarnamérai közúti híd v.m.,

LNV = 500

33

26,00

105,17

 

 

 

34

28,00

106,97

 

 

 

35

29,00

107,94

 

 

 

36

30,00

108,94

 

 

 

37

30,99

109,92

30,312

29,909

Tarnabodi híd

38

32,00

111,05

 

 

 

39

32,20

 

32,200

32,200

 

40

34,00

113,32

 

 

 

41

35,91

115,57

35,233

34,814

Kál-Nagyút, közúti híd

42

36,00

115,82

 

 

 

43

36,82

116,72

36,222

35,728

Kál, vasúti híd36. Tápió

4K12030M_35

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

89,09

Közép-

Tisza-

vidéki

Vízügyi

Igaz-

gatóság

0,000

Közép-

Tisza-

vidéki

Vízügyi

Igaz-

gatóság

0,000

Zagyva

4

6,32

89,09

 

6,320

 

5

10,91

89,09

10,91237. Gyöngyös

4K12030M_36

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

97,67

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Tarna

4

0,75

97,71

0,750

0,704

Szarvágy-patak, torkolat

5

2,50

97,97

2,706

2,706

 

6

3,58

98,02

 

 

 

7

4,00

98,17

 

 

 

8

4,19

98,40

4,195

4,250

Gyangya-patak, torkolat

9

7,04

99,97

7,042

7,042

 38. Bene

4K12030M_37

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

100,67

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi Igazgatóság

0,00

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi Igazgatóság

0,000

Tarna

4

4,00

101,46

 

 

 

5

4,36

101,65

4,357

4,357

Nagyfüged

6

5,00

102,13

 

 

 

7

8,89

107,72

8,845

8,860

Vasúti híd39. Tarnóca

4K12030M_38

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

101,12

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi Igazgatóság

0,000

Észak-

magyar-

országi

Vízügyi Igazgatóság

0,000

Tarna

4

4,00

102,50

4,375

 

 

5

4,42

102,72

4,425

4,435

Tarnazsadány

6

8,30

105,12

8,300

8,300

 

7

12,00

111,27

 

 

 

8

12,06

111,32

11,969

11,932

Vasúti híd40. Hármas-Körös

4K12030M_39

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

85,82

Alsó-

Tisza-

vidéki

Vízügyi

Igaz-

gatóság

0,000

Közép-

Tisza-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Tisza

4

5,62

85,82

5,250

5,000

Bökényi zsilip

5

12,00

85,84

 

 

 

6

19,76

17,770

Kunszentmárton

régi közúti híd

7

20,00

85,87

 

 

 

8

21,20

 

 

 

Kunszentmárton, v.m.,

9

30,00

85,92

 

 

új közúti híd, LNV = 1041

10

36,42

85,93

31,660

34,411

Öcsödi híd

11

40,00

85,94

 

38,000

 

12

44,00

85,97

Körös-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

 

40,750

 

13

47,48

86,02

41,580

43,500

Békésszentandrási duzzasztó

14

50,00

86,12

 

46,400

 

15

53,85

86,36

47,500

50,132

Szarvasi vasúti híd,

LNV = 986

16

60,95

86,82

56,307

57,354

 

17

61,30

86,84

Körös-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

Hortobágy-Berettyó-

főcsatorna, torkolat

18

65,00

87,02

 

 

 

19

76,00

87,45

70,738

71,140

Gyomai vasúti híd

20

79,15

87,63

73,504

74,580

Gyomai közúti híd,

LNV = 918

21

90,00

88,08

 

 

 41. Kettős-Körös

4K12030M_40

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

 

Körös-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

85,030

Körös-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

85,767

Sebes-Körös, torkolat

4

1,65

88,30

 

 

 

5

6,22

6,187

6,842

Köröstarcsai közúti híd,

v.m., LNV = 909

6

6,65

88,97

 

 

 

7

8,65

89,22

 

 

 

8

13,65

89,84

 

 

 

9

14,35

89,90

 

 

Hosszúfoki zsilip

10

15,65

90,02

 

 

 

11

18,65

90,27

 

 

 

12

20,65

90,41

 

 

 

13

23,40

90,58

21,008

22,434

Békési közúti híd, v.m.,

LNV = 972

14

26,65

90,67

 

 

 

15

28,65

90,73

 

 

 

16

32,02

91,00

30,353

31,671

Dobozi közúti híd, v.m.,

LNV = 948

17

33,65

91,13

 

 

 

18

35,65

91,28

 

 

 42. Fehér-Körös

4K12030M_41

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

91,34

Körös-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

35,040

Körös-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

36,193

Fekete-Körös, torkolat

4

2,15

91,62

 

 

 

5

4,70

91,90

4,623

4,396

Gyula-Sarkad, közúti híd,

v.m., LNV = 786

6

9,28

92,55

 

 

Államhatár a mederben

7

10,32

92,70

129,399

132,508

Államhatár43. Fekete-Körös

4K12030M_42

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

91,40

Körös-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Körös-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Fehér-Körös, torkolat

4

4,82

91,78

3,979

4,280

Remetei közúti híd, v.m.,

LNV = 916

5

5,94

91,91

5,611

5,984

Gyula-sarkadi vasúti híd

6

7,00

92,01

 

 

 

7

9,00

92,30

 

 

 

8

15,00

93,53

 

 

 

9

15,30

93,62

 

 

Sarkad, v.m., LNV = 952

10

15,90

 

 

15,829

 

11

16,00

 

 

 

Államhatár a mederben

12

18,00

94,22

 

 

 

13

20,29

94,77

20,260

 

Ant, v.m., LNV = 1000

14

20,49

94,82

20,490

 

Államhatár44. Sebes-Körös

4K12030M_43

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

88,14

Körös-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Körös-vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Kettős-Körös

4

9,47

88,46

8,877

9,183

Körösladányi közúti híd,

v.m., LNV = 815

5

14,55

88,71

13,925

14,013

Berettyó-torkolat

6

18,00

88,90

 

Tiszántúli

Vízügyi

Vízügyi

Igazgatóság

 

 

7

19,09

89,00

18,467

17,123

Fokihíd, v.m., LNV = 700

8

21,96

89,30

21,403

19,970

Szeghalom-vésztői

vasúti híd

9

22,00

89,29

 

 

 

10

24,00

89,55

 

 

 

11

26,00

89,85

 

 

 

12

27,00

90,02

 

 

 

13

28,00

90,19

 

 

 

14

30,00

90,55

 

 

 

15

32,00

90,84

 

 

 

16

33,41

91,28

32,881

31,383

Újiráz, közúti híd, v.m.,

LNV = 555

17

34,00

91,38

 

 

 

18

44,14

94,09

43,504

42,047

Komádi közúti híd

19

54,21

96,88

53,585

52,101

Körösszakáli közúti híd

20

54,40

97,05

Körösszakál, v.m.,

LNV = 518, |LNV| = 520

21

58,56

98,14

57,966

56,465

Államhatár45. Berettyó

4K12030M_44

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

88,71

Tiszántúli

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Körös-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Berettyó

4

6,60

88,76

5,240

5,981

Szeghalom, v.m.,

LNV = 678

5

10,00

88,92

 

 

 

6

13,00

89,12

 

 

 

7

15,00

89,32

 

 

 

8

17,00

89,54

 

 

 

9

19,00

89,87

21,250

Darvas, v.m.,

LNV = 512, |LNV| = 660

10

21,00

90,23

 

 

 

11

22,14

90,29

20,816

Tiszántúli

Vízügyi

Igazgatóság

21,313

Darvasi közúti híd

12

23,00

90,62

 

22,900

Kálló-torkolat

13

25,00

91,04

 

 

 

14

25,94

91,24

 

25,000

 

15

35,00

93,13

 

 

 

16

35,58

93,32

34,122

34,480

Bakonszeg-zsákai közúti híd

17

43,35

94,85

42,250

42,410

Berettyóújfalu,

LNV = 512, |LNV| = 551

18

47,00

95,66

 

 

 

19

47,48

95,80

45,905

 

 

20

50,00

96,29

 

 

 

21

52,00

96,77

 

 

 

22

54,73

97,43

52,695

53,941

Gáborjáni közúti híd

23

59,00

98,50

57,297

58,177

Hencidai közúti híd

24

65,00

100,18

 

 

 

25

67,50

100,92

65,691

67,040

Pocsaj-kismarjai vasúti híd

26

67,75

100,97

 

 

 

27

68,20

66,172

67,677

Pocsaj, v.m.,

LNV = 542, |LNV| = 587

28

70,00

 

 

 

Ér-torkolat

29

74,21

102,92

72,365

73,220

Államhatár46. Kálló-főcsatorna

4K12030M_45

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

90,62

Tiszántúli

Vízügyi Igazgatóság

 

Tiszántúli

Vízügyi Igazgatóság

0,000

Berettyó

4

6,00

90,62

 

 

 

5

11,20

90,62

11,210

Bakonszeg-biharkeresztesi

közúti híd47. Ér

4K12030M_46

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

101,03

Tiszántúli

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Tiszántúli

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Berettyó

4

2,58

101,03

2,586

2,586

 

5

4,30

101,03

3,486

3,912

Cseteházi közúti híd

6

7,00

101,24

 

 

 

7

8,85

101,47

8,100

8,700

Államhatár48. Hortobágy-Berettyó

4K12030M_47

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

86,32

Körös-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Közép-

Tisza-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Mezőtúr, árvízkapu

4

6,40

86,32

6,410

6,405

Közúti híd

5

7,40

86,32

7,483

7,640

Vasúti híd

6

18,00

86,33

18,075

18,400

Túrkeve

7

27,50

86,34

27,184

25,820

Csurgói zsilip

8

35,20

86,35

30,000

30,550

 

9

45,00

86,36

 

 

 

10

48,10

 

37,623

40,950

Ecsegfalvi közúti híd

11

54,90

86,38

Tiszántúli

Vízügyi

Igazgatóság

43,000

 

 

12

55,00

 

 

 

 

13

61,00

 

50,000

53,500

 

14

71,10

86,44

60,260

63,620

Apavárai közúti híd

15

78,00

86,55

67,119

70,480

Ágotai közúti híd49. Maros

4K12030M_48

 

A

B

C

D

E

F

G

1Fkm

Mérték-
adó
árvíz-
szint

m B. f.


A bal parti
töltés


A jobb parti
töltés

Megjegyzés
a mérce helye,
LNV, cm
|LNV|, cm

2

kezelője

km

kezelője

km

3

0,00

83,54

Alsó-

Tisza-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

0,000

Alsó-

Tisza-

vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

 

Tisza

4

1,00

 

 

0,000

 

5

5,00

83,58

 

 

 

6

7,00

83,63

 

 

 

7

9,00

83,73

 

 

 

8

15,00

84,16

 

 

 

9

19,00

84,59

 

 

 

10

22,00

84,97

 

 

 

11

24,34

85,27

24,640

22,000

Makói közúti híd,

12

24,37

85,27

24,681

22,330

Makói vasúti híd

13

24,50

85,32

 

21,918

Makó v.m., LNV = 625

14

26,00

85,57

 

 

 

15

28,36

85,97

28,640

 

Államhatár a mederben

16

30,00

86,24

Románia

 

 

 

17

32,15

86,56

 

31,930

Apátfalva, v.m.

18

35,00

86,99

 

 

 

19

36,00

87,19

 

 

 

20

36,10

87,22

 

 

 

21

38,00

87,72

 

 

 

22

40,00

88,14

 

 

 

23

43,00

88,62

 

 

 

24

46,00

89,20

 

 

 

25

47,00

89,42

 

 

 

26

48,00

89,67

 

 

 

27

49,52

90,17

 

47,400

Államhatár50. Jelmagyarázat

50.1

LNV

=

az eddig mért legmagasabb, jég nélküli vízállás.

50.2

|LNV|

=

az eddig mért legmagasabb, jeges vízállás.

50.3

v.m.

=

vízmérce

50.4

A mértékadó vízmércéket aláhúzás jelöli.

2. melléklet a 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelethezA folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága

1. DUNA

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

1429,8

 

 

 

0,000

1,5

Országhatár (Horvátország)

4

1432,1

0,000

1,5

Országhatár (Jugoszlávia)

 

 

 

5

1433,2

0,900

 

Országhatár a mederben

3,800

 

Országhatár a mederben

6

1446,5

16,000

1,2

Átmenet

18,3513

1,2

0,000-18,3513 átmenet Partfal kezdete

7

1448,0

 

 

 

19,8654

1,2

Védvonal vége

8

1459,9

29,650

1,0

0,000-29,650 átmenet

 

 

 

9

1478,0

47,800

1,0

 

 

 

 

10

 

0,000

1,0

0+000-2+655 Baja

 

 

 

11

1480,2

2,655

1,0

 

 

 

 

12

1465,0

 

 

 

0,000

1,0

 

13

1552,4

 

 

 

84,714

1,0

Töltés vége

14

1557,0

82,077

1,0

Töltés vége

 

 

 

15

1563,7

0,000

1,0

 

 

 

 

16

1586,3

25,560

1,0

 

 

 

 

17

1593,2

 

 

 

0,000

1,0

 

18

1613,2

 

 

 

19,603

1,0

Töltés vége

19

1619,7

 

 

 

0,000

1,0

 

20

1621,8

 

 

 

4,650

1,0

Töltés vége

21

1626,2

 

 

 

0,000

1,0

 

22

1628,8

 

 

 

3,108

1,0

Töltés vége

23

 

 

 

 

31,330Ô

1,3

Budapest belterület

24

1635,2

74,700

1,0

Töltés vége

 

 

 

25

 

29,100↓

1,3

Budapest belterület

 

 

 

26

 

2,759

1,3

Margitsziget (K-i oldal)

2,873

1,3

Margitsziget (Ny-i oldal)

27

1646,0

0,000

1,3

Vizig kezelésében

 

 

 

28

1646,5

0,452

1,3

Vizig kezelésében

 

 

 

29

 

0,000↑

1,3

Budapest belterület

 

 

 

30

 

 

 

 

0,000Ó

1,3

Budapest belterület

31

1666,0

 

 

 

2,900

1,0

 

32

1670,4

0,000

1,0

 

 

 

 

33

1673,2

4,150

1,0

Töltés vége

 

 

 

34

1679,5

 

 

 

15,642

1,0

Töltés vége

35

1708,2

 

 

Országhatár (Szlovákia)

 

 

 

36

1718,5

 

 

 

0,000

1,2

 

37

1720,1

 

 

 

3,363

1,2

Töltés vége

38

1755,8

 

 

 

0,000

1,2

 

39

1769,1

 

 

 

14,283

1,2

Töltés vége

40

1795,0

 

 

 

0,000

1,2

 

41

1819,0

 

 

 

24,000

1,2

 

42

1831,0

 

 

 

38,000

1,5

24,000-38,000 átmenet

43

1850,2

 

 

 

61,724

1,5

Országhatár (Szlovákia)


2. LAJTA

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal


2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

0,00

0,000

1,0

 

0,000

1,0

Töltés kezdete

4

3,80

3,957

1,0

Töltés vége

 

 

 

5

18,57

 

 

 

18,641

1,0

Országhatár (Ausztria)


3. LAJTA BAL PARTI CSATORNA

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

0,00

3,957

1,0

 

 

 

 

4

12,68

12,743

1,0

Vasúti híd

 

 

 

5

12,68

12,743

0,5

Vasúti híd

 

 

 

6

17,49

17,577

0,5

Országhatár (Ausztria)

 

 

 


4. MOSONI-DUNA

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

2,05

0,000

1,2

 

 

 

 

4

7,50

6,400

1,2

Átmenet 6,400-6,500

 

 

 

5

7,62

6,500

1,5

Győr belterület

 

 

 

6

11,30

 

 

 

0,000

1,5

Töltés kezdete Győr

7

16,31

15,195

1,5

Győr belterület vége

 

 

 

8

17,31

 

 

 

11,335

1,5

Győr belterület vége

9

17,53

15,295

1,2

Átmenet 15,195-15,295

 

 

 

10

18,20

 

 

 

11,435

1,2

Átmenet 11,335-11,435

11

35,65

30,253

1,2

Töltés vége

 

 

 

12

38,55

 

 

 

30,569

1,2

Töltés vége


5. RÁBA

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

0,00

0,000

1,5

Töltés kezdete Győr

0,000

1,5

Töltés kezdete Győr

4

2,76

2,136

1,5

Győr belterület vége

 

 

 

5

2,86

2,236

1,2

Átmenet 2,136-2,236

 

 

 

6

3,23

 

 

 

2,502

1,5

Győr belterület vége

7

3,33

 

 

 

2,602

1,2

Átmenet 2,502-2,602

8

28,60

 

 

 

29,210

1,2

Árpás közúti híd

9

28,60

 

 

 

29,210

1,0

Árpás közúti híd

10

29,04

29,657

1,2

Árpás közúti híd

 

 

 

11

29,04

29,657

1,0

Árpás közúti híd

 

 

 

12

86,00

83,549

1,0

Töltés vége

83,835

1,0

Töltés vége

13

86,60

0,000

1,0

Sárvár

 

 

 

14

92,00

7,205

1,0

Töltés vége

 

 

 

15

154,90

0,000

1,0

Körmend

 

 

 

16

158,30

4,409

1,0

Töltés vége

 

 

 

17

201,10

0,000

1,0

Szentgotthárd

 

 

 

18

202,80

 

 

 

0,000

1,0

 

19

203,14

 

 

 

0,825

1,0

Töltés vége

20

204,20

4,107

1,0

Töltés vége

 

 

 


6. PINKA

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

0,60

0,000

1,0

 

 

 

 

4

4,80

5,216

1,0

Töltés vége

 

 

 


7. LAPINCS

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

0,02

0,000

1,0

 

0,000

1,0

 

4

0,50

0,564

1,0

Országhatár (Ausztria)

 

 

 

5

1,50

 

 

 

2,064

1,0

Töltés vége


8. RÁBCA

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

0,150

0,000

1,0

 

0,000

1,0

 

4

27,60

 

 

 

30,193

1,0

Töltés vége

5

28,16

30,764

1,0

Töltés vége

 

 

 


9. MARCAL

 

 

A

B

C

D

E

F

G

 

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

 

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

0,20

0,000

1,0

 

 

 

 

4

0,27

 

 

 

0,000

1,0

 

5

7,85

 

 

 

7,818

1,0

Töltés vége

6

19,79

19,253

1,0

Töltés vége

 

 

 


10. RÉPCE-ÁRAPASZTÓ CSATORNA

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

0,00

0,000

1,0

 

0,000

1,0

 

4

9,67

9,665

1,0

Töltés vége

 

 

 

5

10,77

 

 

 

10,773

1,0

Töltés vége

6

 

 

 

 

 

 

 


11. IPOLY

 

 

A

B

C

D

E

F

G

 

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

 

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

3,50

0,000

1,0

 

 

 

 

4

5,00

1,500

1,0

Töltés vége

 

 

 

5

8,35

0,000

1,0

 

 

 

 

6

19,90

9,151

1,0

Töltés vége

 

 

 

7

92,00

0,000

0,6

 

 

 

 

8

104,30

9,867

0,6

Töltés vége

 

 

 

9

111,50

0,000

1,0

 

 

 

 

10

114,00

4,150

1,0

Töltés vége

 

 

 

11

135,00

4,164

0,6

 

 

 

 

12

141,50

7,975

0,6

Töltés vége

 

 

 


12. SZENTENDREI-DUNA

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

2,40

 

 

 

0,000

1,0

 

4

6,90

 

 

 

4,250

1,0

Töltés vége

5

10,70

0,800

1,0

 

 

 

 

6

19,76

9,059

1,0

Töltés vége

 

 

 


13. SIÓ

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

2,70

0,000

1,0

Torkolati mű

0,000

1,0

Torkolati mű

4

19,40

 

 

 

14,462

1,0

6-os sz. fkl. út hídja

5

19,40

 

 

 

14,462

0,5

6-os sz. fkl. út hídja

6

22,50

 

 

 

17,978

0,5

Töltés vége

7

24,90

19,500

1,0

 

 

 

 

8

 

19,500

0,5

 

 

 

 

9

74,30

68,463

0,5

Töltés vége

 

 

 


14. NÁDOR-CSATORNA

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

0,90

1,094

1,0

 

1,300

1,0

 

4

 

1,094

0,5

 

1,400

0,5

1,300-1,400 átmenet

5

16,60

16,750

0,5

Töltés vége

16,372

0,5

Töltés vége


15. ZALA

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

14,01

0,000

1,0

 

 

 

 

4

27,16

13,106

1,0

Töltés vége

 

 

 


16. DRÁVA

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

64,4

0,000

1,2

Országhatár (Horvátország)

 

 

 

4

70,2

5,000

1,2

Országhatár a mederben

 

 

 

5

141,5

74,095

1,2

Védvonal vége

 

 

 


17. MURA

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

3,50

0,000

1,0

 

 

 

 

4

42,30

26,933

1,0

Töltés vége

 

 

 


18. TISZA

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

159,85

 

 

 

0,000

1,5

Országhatár (Jugoszlávia)

4

164,10

0,000

1,5

Országhatár (Jugoszlávia)

 

 

 

5

176,90

12,400

1,5

Maros torkolat

 

 

 

6

176,90

12,400

1,0

 

 

 

 

7

192,66

 

 

 

32,484

1,5

 

8

193,68

 

 

 

33,500

1,0

32,484-33,500 átmenet

9

266,00

 

 

 

0,000

1,0

 

10

328,90

 

 

 

57,524

1,0

Tószeg, Sasi kanyar

11

328,90

 

 

 

57,524

1,2

Szolnok belterület

12

335,60

 

 

 

66,458

1,2

Zagyva torkolat

13

335,60

 

 

 

66,458

1,0

 

14

403,23

141,478

1,0

Kisköre hullámtéri duzzasztómű

133,577

1,0

Kisköre duzzasztómű

15

403,23

141,478

1,5

 

133,577

1,5

 

16

418,50

 

 

 

150,200

1,5

Laskó torkolat

17

418,50

 

 

 

0,000

1,0

 

18

430,55

172,300

1,5

 

 

 

 

19

430,55

0,000

1,0

 

 

 

 

20

488,9

 

 

 

64,227

1,0

Töltés vége

21

491,9

 

 

 

0,000

1,0

 

22

543,08

 

 

 

45,381

1,0

Töltés vége

23

543,12

107,820

1,0

Töltés vége

 

 

 

24

553,00

 

 

 

0,000

1,0

 

25

620,42

 

 

 

67,942

1,0

Töltés vége
Országhatár (Szlovákia)

26

642,85

 

 

 

0,000

1,0

Országhatár (Ukrajna)

27

719,30

 

 

 

62,812

1,0

 

28

744,85

159,382

1,0

Országhatár (Ukrajna)

 

 

 


19. TÚR

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Bal parti védvonal

Jobb parti védvonal

2

Fkm

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

Szelvény
(km)

Magassági biztonság
(m)

Megjegyzés

3

1,00

0,000

1,0

 

 

1,0

 

4

28,90

26,665

1,0

Országhatár (Románia)

 

 

 

5

30,00

 

 

 

28,022

1,0

Országhatár (Románia)


20. SZAMOS
1

A rendeletet a 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2014. december 31. napjával.

2

A 2. § a 41/2014. (VIII. 5.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 6. §-t a 7. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 7. §-t a (2) bekezdés hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére