• Tartalom

112/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

112/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.04.28.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gázfogyasztás esetében a támogatás fajlagos bruttó összege
a) 0,771 Ft/MJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét,
b) ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum kétszeresét, de nem haladja meg annak két és félszeresét,
ba) a jogosultsági időszak 2010. április 30-ig terjedő részidőszaka vonatkozásában 0,556 Ft/MJ,
bb) a jogosultsági időszak 2010. május 1-jétől 2010. június 30-ig terjedő részidőszaka vonatkozásában 0,278 Ft/MJ,
c) ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum két és félszeresét, de nem haladja meg annak háromszorosát,
ca) a jogosultsági időszak 2010. április 30-ig terjedő részidőszaka vonatkozásában 0,238 Ft/MJ,
cb) a jogosultsági időszak 2010. május 1-jétől 2010. június 30-ig terjedő részidőszaka vonatkozásában 0 Ft/MJ,
d) ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum háromszorosát, de nem haladja meg annak három és félszeresét,
da) a jogosultsági időszak 2010. április 30-ig terjedő részidőszaka vonatkozásában 0,018 Ft/MJ,
db) a jogosultsági időszak 2010. május 1-jétől 2010. június 30-ig terjedő részidőszaka vonatkozásában 0 Ft/MJ.
(2) A távhőfelhasználás esetében a támogatás fajlagos bruttó összege
a) 1767 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét,
b) ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum kétszeresét, de nem haladja meg annak két és félszeresét,
ba) a jogosultsági időszak 2010. április 30-ig terjedő részidőszaka vonatkozásában 1377 Ft/GJ,
bb) a jogosultsági időszak 2010. május 1-jétől 2010. június 30-ig terjedő részidőszaka vonatkozásában 688,5 Ft/GJ,
c) ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum két és félszeresét, de nem haladja meg annak háromszorosát,
ca) a jogosultsági időszak 2010. április 30-ig terjedő részidőszaka vonatkozásában 783 Ft/GJ,
cb) a jogosultsági időszak 2010. május 1-jétől 2010. június 30-ig terjedő részidőszaka vonatkozásában 0 Ft/GJ,
d) ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum háromszorosát, de nem haladja meg annak három és félszeresét,
da) a jogosultsági időszak 2010. április 30-ig terjedő részidőszaka vonatkozásában 399 Ft/GJ,
db) a jogosultsági időszak 2010. május 1-jétől 2010. június 30-ig terjedő részidőszaka vonatkozásában 0 Ft/GJ.”

(2) Az R. 3. § (3) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki:

(Gázfogyasztás esetén a támogatás)

c) a jogosultsági időszak 2010. május 1-jétől 2010. június 30-áig terjedő részidőszakában legfeljebb 2600 MJ, nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 5200 MJ”

(hőmennyiségre jár.)

2. § Az R. 1. § l) pontjában a „2010. április 30-a” szövegrész helyébe a „2010. június 30-a” szöveg, m) pontjában a „2010. április 30-án” szövegrész helyébe a „2010. június 30-án” szöveg, 8. § (1) bekezdésében az „Igazgatóság határozatában megállapított” szöveg helyébe az „Igazgatóság határozatában megállapított támogatási kategóriára érvényes” szöveg lép.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az R. e rendelettel módosított 1. § l) pontjában és 3. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat a 2010. április 30-án fennálló támogatási jogosultságokra – ideértve a (4) bekezdésben foglalt esetet is – új határozat meghozatala, illetve a határozat módosítása nélkül alkalmazni kell.

(3) Az energiafelhasználási támogatás megállapítására irányuló, e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő ügyekben az R. e rendelettel módosított 1. § l) pontjában és 3. § (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

(4)2

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 257. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 3. § (4) bekezdését a 136/2010. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére