• Tartalom

1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról1

2010.12.27.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A Kormány az irányítása alá tartozó fejezetek fejezeti kezelésű előirányzatainak és az intézmények dologi kiadásainak a melléklet szerinti mértékű zárolását rendeli el. A Kormány felhívja a fejezeteket irányító szervek vezetőit, hogy a nemzetgazdasági miniszter részére 2010. június 17-éig, a Magyar Államkincstárnak pedig 2010. június 18-áig jelentsék be a mellékletben foglalt zárolási kötelezettségeket cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím, és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

Felelős: a fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: azonnal

2. A Kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél felfüggeszti a jutalom és más, jutalmazási jellegű juttatások kifizetését és az e címen rendelkezésre álló, még fel nem használt jutalmazási kereteket zárolja.

Felelős: a fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: azonnal

3. A Kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél az állományba nem tartozók juttatásai, valamint a szellemi tevékenység kifizetéséhez kapcsolódó előirányzatok, keretek felhasználására új szerződés nem köthető, a lejáró szerződések nem hosszabbíthatók meg. A hatályos szerződéseket haladéktalanul felül kell vizsgálni, szükséges esetben intézkedni kell felbontásukról. Az ezen a jogcímen megtakarított előirányzatokat a Kormány zárolja.

Felelős: a fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: azonnal

4. A Kormány az irányítása alá tartozó fejezeteknél beszerzési tilalmat rendel el bútorvásárlásra, informatikai eszközbeszerzésre, valamint személygépkocsi-beszerzésre (bérleti konstrukcióban történő autóhasználat sem bővíthető); az e tételek beszerzésére rendelkezésre álló előirányzatokat zárolja.

Felelős: a fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: azonnal

5. A határozat 2–4. pontjában elhatározott zárolások részbeni feloldására rendkívül indokolt, egyedi esetekben a közigazgatási és igazságügyi miniszter a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével adhat engedélyt.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

6. Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnál és a Nemzeti Kulturális Alapnál a szerződésállományt át kell tekinteni, a rendelkezésre álló forrásokat úgy kell átcsoportosítani, hogy jelentős megtakarítás legyen elérhető. Az Alapok egyenlegének a 2010. évi költségvetési törvényben jóváhagyotthoz képest javulniuk kell, ezért a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnál a 16 milliárd forint összegű, még nem folyósított támogatást a Kormány zárolja, a Nemzeti Kulturális Alapnál pedig 2 milliárd forintot zárol. A szükséges törvénymódosításokat elő kell készíteni.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erőforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2010. június 30.

7. A Nemzetgazdasági Minisztérium fejezethez tartozó Pénzügyigazgatás korszerűsítése előirányzat még fel nem használt előirányzatát 1118,3 millió forintot, valamint erről az előirányzatról a Magyar Államkincstárhoz átcsoportosított 1089 millió forintot a Kormány törli.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

8. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 212. §-ának (7) bekezdése alapján a Kormány elrendeli, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok, továbbá a központi és társadalombiztosítási költségvetési szervek 2010. június 30-án meglévő előirányzat maradványaiból a nemzetgazdasági miniszter az érintett tárcákkal együttműködve 30 milliárd forintot zároljon.

Felelős: a fejezetet irányító szervek vezetői

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2010. június 30.

az előterjesztés Kormány elé történő benyújtására: 2010. augusztus 15.

9. A teljes mértékben saját bevételből gazdálkodó, a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben előírt összegeken felül a mellékletben előírt mértékű további összegeket kötelesek a központi költségvetésbe befizetni. A befizetések ütemezését – a központi hivatal irányítását ellátó szerv vezetőjével történt egyeztetést követően – a nemzetgazdasági miniszter határozza meg.

Felelős: a fejezetet irányító szervek vezetői

a költségvetési szervek vezetői

Határidő: azonnal

10. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy terjessze elő a Kormány elé azon törvénymódosítások tervezetét, amely lehetővé teszi, hogy a teljes mértékben saját bevételből gazdálkodó kormányhivatalok a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben előírt összegeken felül a mellékletben meghatározott mértékű további befizetést teljesítsenek a központi költségvetésbe.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2010. június 30.

11. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy terjessze elő a Kormány elé azon törvénymódosítások tervezetét, amely lehetővé teszi, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2010. évben 5000,0 millió forint befizetést teljesítsen a központi költségvetésbe.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2010. június 30.

12. A Kormány utasítja a nemzeti fejlesztési minisztert arra, hogy a 2010. évi költségvetés XLIII. fejezet állami vagyonnal kapcsolatos kiadási előirányzatokból a hatályos szerződések felülvizsgálatával, megfelelő átütemezésekkel 20 milliárd forint megtakarítást érjen el. Ennek érdekében vizsgálja felül a már megkötött szerződéseket és elkötelezettségeket.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

Melléklet az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozathoz

millió forintban

Megnevezés

Zárolási kötelezettség

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

4 392,8

Vidékfejlesztési Minisztérium

4 125,4

Honvédelmi Minisztérium

4 004,2

Belügyminisztérium

2 998,4

Nemzetgazdasági Minisztérium

5 421,8

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

5 465,2

Külügyminisztérium

1 198,6

EU fejlesztések

974,9

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

11 805,4

Központi Statisztikai Hivatal

113,7

Összesen

40 500,4

Tisztán saját bevételből gazdálkodó intézmények befizetési kötelezettsége

Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

186,6

Regionális Munkaügyi Központok

83,8

Nemzeti Közlekedési Hatóság

348,8

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

51,7

NFM egyéb befizetés

625,4

Összesen

1 296,3

Kormányhivatalok javasolt megtakarítási kötelezettsége

Magyar Szabadalmi Hivatal

39,5

Nemzeti Hírközlési Hatóság

728,2

Magyar Energia Hivatal

44,4

Összesen

812,1

1

A határozatot az 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1.3. pontja módosította, a 2. pontja hatályon kívül helyezte 2010. december 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére