• Tartalom

1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat

1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről1

2010.10.07.

1. A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel – 2. pont szerinti felülvizsgálat elvégzése céljából, annak időtartamára – az alapítói jogok együttes gyakorlásával megbízza a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert, valamint az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert

1.1. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány,

1.2. az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért,

1.3. a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány,

1.4. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány,

1.5. a Demokrácia Központ Közalapítvány,

1.6. az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány,

1.7. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány,

1.8. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány,

1.9. a Gandhi Közalapítvány,

1.10. a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány,

1.11. a Hadigondozottak Közalapítvány,

1.12. a Hajléktalanokért Közalapítvány,

1.13. a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány,

1.14. a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány,

1.15. az Iparfejlesztési Közalapítvány,

1.16. a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért,

1.17. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány,

1.18. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány,

1.19. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány,

1.20. a Magyar Mozgókép Közalapítvány,

1.21. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány,

1.22. a Magyar Történelmi Film Közalapítvány,

1.23. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,

1.24. a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány,

1.25. a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány,

1.26. a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány,

1.27. a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány,

1.28. a Mező Ferenc Sportközalapítvány,

1.29. a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány,

1.30. a Nemzetközi Pető András Közalapítvány,

1.31. a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány,

1.32. az Oktatásért Közalapítvány,

1.33. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány,

1.34. az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány,

1.35. a Puskás Tivadar Közalapítvány,

1.36. a Szabadságharcosokért Közalapítvány,

1.37. a Tempus Közalapítvány,

1.38. a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány,

1.39. az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány,

1.40. a Budapesti Európa Intézet Alapítvány,

1.41. a Budapesti Német Iskola Alapítvány,

1.42. a CINEGLOB Alapítvány,

1.43. a „Drégelyvár” Alapítvány,

1.44. az Építés Fejlődéséért Alapítvány,

1.45. az Épület- és Lakásgazdálkodási- Fenntartási, Innovációs K+F Alapítvány,

1.46. a Kazinczy-díj Alapítvány,

1.47. a Környezetgazdálkodási Oktatási Fejlesztésért Alapítvány,

1.48. a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány,

1.49. a Magyar Könyv Alapítvány,

1.50. a Magyar Kultúra Alapítvány,

1.51. a Magyar Távoktatási Alapítvány,

1.52. a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány,

1.53. a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány,

1.54. a Magyar-Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány,

1.55. a Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány,

1.56. a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány,

1.57. az Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány,

1.58. a Pro Rekreatione Alapítvány,

1.59. a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány,

1.60. a SEED, Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány,

1.61. a Talentum Kulturális Alapítvány,

1.62. a Természeti Örökségünk Alapítvány,

1.63. az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány,

1.64.2 a Fórum Film Alapítvány,

1.65.3 a Kármán Alapítvány,

1.66.4 az Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány,

1.67.5 a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány,

1.68.6 a Tudományos és Technológiai Alapítvány

tekintetében.

2.7 Az 1. pont szerinti közalapítványok és alapítványok (a továbbiakban együtt: alapítványok) tekintetében a Kormány felkéri a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős, valamint az állami vagyon felügyeletéért felelős minisz- tereket, hogy – a feladatkörük tekintetében érintett miniszterek bevonásával – vizsgálják felül az alapítványokhoz rendelt feladatok ellátásának hatékonyságát és együttes előterjesztésben tegyenek javaslatot a Kormány számára a vizsgálat alapján szükségessé váló intézkedésekre.

A vizsgálat keretében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter elsősorban a szakpolitikai, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésével, valamint az összkormányzati koordinációval, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter pedig az állami vagyon felügyeletével kapcsolatos szempontok érvényesítéséért felel. A vizsgálat során fel kell tárni, hogy az alapítványok milyen önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységgel rendelkeznek, fenntartanak-e, illetve működtetnek-e önálló jogi személyiséggel rendelkező intézményt.

A vizsgálat alapján javaslatot szükséges tenni a Kormány számára a jelenleg az alapítványok által történő feladatellátás hatékonyabbá tételéhez szükséges intézkedések megtételére.

Felelősök: a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter

az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter

Határidő: 2010. október 31.

3. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a 2005. üzleti évig visszamenőleg a kormányzati tevékenység összehango- lásáért felelős miniszter számára – elektronikus formában az alábbiak szerint – juttassák el a felelősségi körükbe tartozó alapítványok beszámolóit és közhasznúsági jelentéseit:

3.1. a belügyminiszter

3.1.1. az Építés Fejlődéséért Alapítvány,

3.1.2. az Épület- és Lakásgazdálkodási- Fenntartási, Innovációs K+F Alapítvány;

3.2. a honvédelmi miniszter

3.2.1. a Hadigondozottak Közalapítvány,

3.2.2. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány;

3.3. a külügyminiszter

3.3.1. a Demokrácia Központ Közalapítvány,

3.3.2.8 a Tudományos és Technológiai Alapítvány;

3.4. a nemzetgazdasági miniszter

3.4.1. a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány,

3.4.2. az Iparfejlesztési Közalapítvány,

3.4.3. a Magyar Vállakozásfejlesztési Alapítvány,

3.4.4. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány,

3.4.5. az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért,

3.4.6. a SEED, Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány;

3.5. a nemzeti erőforrás miniszter

3.5.1. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány,

3.5.2. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány,

3.5.3. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány,

3.5.4. a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány,

3.5.5. a Hajléktalanokért Közalapítvány,

3.5.6. a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány,

3.5.7. a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány,

3.5.8. a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért,

3.5.9. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány,

3.5.10. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány,

3.5.11. a Magyar Mozgókép Közalapítvány,

3.5.12. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány,

3.5.13. a Magyar Történelmi Film Közalapítvány,

3.5.14. a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány,

3.5.15. a Mező Ferenc Sportközalapítvány,

3.5.16. a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány,

3.5.17. a Nemzetközi Pető András Közalapítvány,

3.5.18. a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány,

3.5.19. az Oktatásért Közalapítvány,

3.5.20. az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány,

3.5.21. a Tempus Közalapítvány,

3.5.22. a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány,

3.5.23. az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány,

3.5.24. a Budapesti Európa Intézet Alapítvány,

3.5.25. a Budapesti Német Iskola Alapítvány,

3.5.26. a Kazinczy-díj Alapítvány,

3.5.27. a Környezetgazdálkodási Oktatási Fejlesztésért Alapítvány,

3.5.28. a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány,

3.5.29. a Magyar Könyv Alapítvány,

3.5.30. a Magyar Kultúra Alapítvány,

3.5.31. a Magyar Távoktatási Alapítvány,

3.5.32. a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány,

3.5.33. a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány,

3.5.34. a Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány,

3.5.35. a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány,

3.5.36. az Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány,

3.5.37. a Pro Rekreatione Alapítvány,

3.5.38. a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány,

3.5.39. a Talentum Kulturális Alapítvány,

3.5.40.9 a Fórum Film Alapítvány,

3.5.41.10 a Kármán Alapítvány,

3.5.42.11 az Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány,

3.5.43.12 a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány;

3.6. a nemzeti fejlesztési miniszter

3.6.1. a Puskás Tivadar Közalapítvány,

3.6.2. a Magyar-Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány;

3.7. a vidékfejlesztési miniszter

3.7.1. a CINEGLOB Alapítvány,

3.7.2. a „Drégelyvár” Alapítvány,

3.7.3. a Természeti Örökségünk Alapítvány,

3.7.4. az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

tekintetében.

Felelősök: az érintett miniszterek

Határidő: azonnal

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti

4.1. az alapítványokkal összefüggő kormányzati feladatokról szóló 1052/1997. (V. 21.) Korm. határozat,

4.2. a kormányzati (köz)alapítványok felülvizsgálatáról szóló 1069/2006. (VII. 13.) Korm. határozat,

4.3. a Kormány (köz)alapítványaiért felelősökről szóló 1081/2006. (VIII. 14.) Korm. határozat,

4.4. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt érintő intézkedésről szóló 1067/2007. (IX. 4.) Korm. határozat és

4.5. a Kormány (köz)alapítványaiért felelősökről szóló 1081/2006. (VIII. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 1067/2008. (XI. 3.) Korm. határozat.

1

A határozatot az 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 17. pontja hatályon kívül helyezte 2011. július 1. napjával.

2

Az 1. pont 1.64. alpontját az 1206/2010. (X. 6.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

3

Az 1. pont 1.65. alpontját az 1206/2010. (X. 6.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

4

Az 1. pont 1.66. alpontját az 1206/2010. (X. 6.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

5

Az 1. pont 1.67. alpontját az 1206/2010. (X. 6.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

6

Az 1. pont 1.68. alpontját az 1206/2010. (X. 6.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

7

A 2. pont az 1206/2010. (X. 6.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. pont 3.3. alpont 3.3.2. alpontját az 1206/2010. (X. 6.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be.

9

A 3. pont 3.5. alpont 3.5.40. alpontját az 1206/2010. (X. 6.) Korm. határozat 4. pontja iktatta be.

10

A 3. pont 3.5. alpont 3.5.41. alpontját az 1206/2010. (X. 6.) Korm. határozat 4. pontja iktatta be.

11

A 3. pont 3.5. alpont 3.5.42. alpontját az 1206/2010. (X. 6.) Korm. határozat 4. pontja iktatta be.

12

A 3. pont 3.5. alpont 3.5.43. alpontját az 1206/2010. (X. 6.) Korm. határozat 4. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére