• Tartalom

126/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet

126/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet

az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény Második Könyvének hatálybalépésével összefüggő módosításáról1

2010.05.01.

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 2. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3., 6., 7. és 8. § tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 96. §-ában,

a 4–5. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 9. § tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. §-ában, valamint a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (3) bekezdésében,

a 10. § tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében

a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. A technológia-átadási megállapodások egyescsoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

4–5. §5

5. A kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 54/2002. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. §6

6. A vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 55/2002. (III. 26.) Korm. rendelet

7. §7

7. A gépjármű ágazatban a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól való mentesítéséről szóló 19/2004. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

8. §8

8. Az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A jogi segítségnyújtási eljárásban a visszatérítendő tartozás elengedésével vagy mérséklésével összefüggő méltányossági jogkört gyakorló hatóságként a Kormány a Központi Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.”

(2) Az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

11. § Az áldozatsegítési eljárásban a méltányossági jogkört gyakorló hatóságként a Kormány a Központi Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.”

9. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

10. §9

10. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. május 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. § 2010. június 2-án lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2010. június 3-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 11. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. június 3. napjával.

5

A 4–5. § a 136/2010. (IV. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére