• Tartalom

1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozat

1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozat

a 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről1

2010.12.03.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartási egyensúly megtartása érdekében az alábbi határozatot hozza:

1. A Kormány elrendeli, hogy az irányítása alá tartozó fejezetek (ideértve a fejezethez tartozó költségvetési szerveket és fejezeti kezelésű előirányzatokat) 2010. december hónapjában összességében nem teljesíthetnek nagyobb összegű kiadásokat, mint a 2010. november hónapban teljesített összeg. A fejezetenkénti összegeket a melléklet tartalmazza.

Felelős: fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: azonnal

2. A Kormány felhatalmazza az államháztartásért felelős minisztert, hogy abban az esetben, ha valamely fejezet 2010. december havi kiadása a melléklet szerinti mérték 95%-át eléri, illetve meghaladja, azonnal intézkedést tegyen a Magyar Államkincstár felé a további pénzügyi teljesítések tárgyévi felfüggesztése érdekében.

Felelős: államháztartásért felelős miniszter

Határidő: azonnal

3. A mellékletben foglalt kiadási főösszegek csak a december hónapban, a költségvetés általános tartalékából történő előirányzat növekedések felhasználásával, a maradvány befizetések teljesítéséhez szükséges kiadásokkal valamint az adósságkonszolidációra kapott bevétel terhére történő felhasználással léphetőek túl.

Felelős: fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: folyamatos

4. A szervezeti átalakításokkal kapcsolatos számlaegyenleg átvezetéseket a jelen intézkedés nem érinti.

Felelős: fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: folyamatos

5. Az elkülönített állami pénzalapok decemberi gazdálkodásában arra kell törekedni, hogy – a Kormány 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozata 6. pontjában előírtakon felül – a tervezett egyenlegükhöz viszonyítva az év végére javulást érjenek el.

Felelős: az alapok felett rendelkező miniszterek

Határidő: folyamatos

Melléklet az 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozathoz

 

Millió forintban

Fejezet

Decemberi teljesíthető kiadás

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

7 361,1

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

69,9

Vidékfejlesztési Minisztérium

47 303,1

Honvédelmi Minisztérium

22 862,2

Belügyminisztérium

29 358,1

Nemzetgazdasági Minisztérium

23 884,2

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

34 932,1

Külügyminisztérium

6 190,7

Uniós fejlesztések

117 308,0

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

77 817,1

Központi Statisztikai Hivatal

981,2

Összesen

368 067,7

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek (Ny. Alap)

2 189,7

Egészségbiztosítási költségvetési szervek (E. Alap)

1 400,7

Mindösszesen

371 658,1

1

A határozatot az 1046/2015. (II. 11.) Korm. határozat 1. pontja visszavonta 2015. február 12. napjával. Alkalmazására lásd e visszavonó határozat 3. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére