• Tartalom

13/2010. (IV. 22.) IRM rendelet

a magyar–horvát államhatár A, B, C és D határszakaszain a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2002–2009. évi munkálatairól készült Zárójegyzőkönyv, valamint a Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez 2009. című okmányok jóváhagyásáról

2010.04.30.

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A magyar–horvát államhatár A, B, C és D határszakaszain a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2002–2009. évi munkálatairól készült Zárójegyzőkönyvet (a továbbiakban: Zárójegyzőkönyv), valamint a Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez 2009. című okmányt (a továbbiakban: kiegészítő határokmány) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A Zárójegyzőkönyvet e rendelet 1. melléklete, a kiegészítő határokmányt a 2. melléklet tartalmazza.

2. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2010. (IV. 22.) IRM rendelethez

2. melléklet a 13/2010. (IV. 22.) IRM rendelethez

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére