• Tartalom

1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat

1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről

2019.12.20.

A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat szerint elvégzett felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről a Kormány az alábbiak szerint határoz:

1. A Kormány megbízza az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az alábbi közalapítványok és alapítványok megszüntetése érdekében azzal, hogy az érintett alapítványok, közalapítványok céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására többségi részesedéssel, közhasznú szervezetként, nonprofit gazdasági társaságot kíván alapítani:

1.1. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány,

1.2. Építés Fejlődéséért Alapítvány,

1.3.1

1.4.2 Tudományos és Technológiai Alapítvány,

1.5. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány,

1.6. Gandhi Közalapítvány,

1.7. Iparfejlesztési Közalapítvány,

1.8.3 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány,

1.9.4

1.10.5 Nemzetközi Pető András Közalapítvány

1.11. Pro Rekreatione Alapítvány,

1.12.6 Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

a közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló

miniszterek

Határidő: 2011. június 15.7

2. A Kormány felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon az 1. pontban felsorolt alapítványok céljainak megvalósítására, feladatainak további ellátására létrehozandó többségi állami részesedéssel közhasznú szervezetként működő nonprofit gazdasági társaságok alapításáról. A megalapításra kerülő gazdasági társaság által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló miniszter kezdeményezésére az ügyvezetés döntéseit szakmai kérdésekben támogató tanácsadó testület hozható létre a megszüntetésre kerülő alapítvány vagy közalapítvány kuratóriumának bázisán.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2011. június 15.8

3. A Kormány felkéri az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon a 2. pont szerint megalapításra kerülő nonprofit gazdasági társaságok vagyonkezelésére vonatkozó szerződés megkötéséről, valamint a vagyonkezelői joggyakorlás módjának megállapodásban történő rendezéséről

3.1. a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel

3.1.1. a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány,

3.1.2.9 a Pro Rekreatione Alapítvány,

3.1.3. a Gandhi Közalapítvány és

3.1.4.10 a Tudományos és Technológiai Alapítvány,

3.1.5.11 a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány;

3.2.12 az emberi erőforrások miniszterével

3.2.1. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és

3.2.2. a Nemzetközi Pető András Közalapítvány;

3.3. a nemzeti fejlesztési miniszterrel

3.3.1.13

3.3.2.14

3.3.3.15

3.4. a nemzetgazdasági miniszterrel

3.4.1.16 az Építés Fejlődéséért Alapítvány

3.4.2. az Iparfejlesztési Közalapítvány

3.4.3.17 az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

tekintetében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter az érintett miniszterek bevonásával

Határidő: 2011. július 30.18

4.19 A Kormány megbízza az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert, hogy a közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló miniszter bevonásával tegyék meg a szükséges intézkedéseket az alábbi közalapítványok és alapítványok megszüntetése érdekében azzal, hogy az érintett alapítványok, közalapítványok céljainak megvalósítása, feladatának további ellátása központi költségvetési szerv, illetve egyéb közfeladatot ellátó szervezet által történik. Az átalakítás során a megszüntetésre kerülő alapítvány vagy közalapítvány által ellátott feladatok tekintetében a szakmai szempontú döntéshozatali mechanizmus megerősítése érdekében tanácsadó testület hozható létre a megszüntetésre kerülő alapítvány vagy közalapítvány kuratóriumának bázisán.

4.1. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány,

4.2. Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért,

4.3. Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány,

4.4. Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány,

4.5. Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány,

4.6.20 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány,

4.7.21 Magyar Kultúra Alapítvány,

4.8.22 Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány,

4.9.23

4.10. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány,

4.11. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány,

4.12. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány,

4.13. Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány,

4.14. Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány,

4.15. Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány,24

4.16. Oktatásért Közalapítvány,

4.17. Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány,

4.18. Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány,

4.19. Magyar Könyv Alapítvány,

4.20. Magyar Távoktatási Alapítvány,

4.21. Magyar Történelmi Film Közalapítvány,

4.22. Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány,

4.23. Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány és

4.24.25

4.25.26 Kármán Alapítvány,

4.26.27

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

a közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló

miniszterek

Határidő: 2011. június 15., a 4.22. pont tekintetében 2013. május 31., valamint a 4.8. pont tekintetében az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány megszüntetéséről szóló 1019/2012. (II. 1.) Korm. határozat hatálybalépését követően azonnal28

5. A 4. pont szerint megszüntetésre kerülő alapítvány vagy közalapítvány működése felett szakmai felügyelet gyakorlásával a Kormány megbízza

5.1. a közigazgatási és igazságügyi minisztert

5.1.1. az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány,

5.1.2.29 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány,

5.1.3. a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány,

5.1.4. a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány,

5.1.5.30 a Magyar Kultúra Alapítvány,

5.2.31 az emberi erőforrások miniszterét

5.2.1. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány,

5.2.2. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány,

5.2.3. a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány,

5.2.4.–5.2.6.32

5.2.7. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány,

5.2.8. a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány,

5.2.9. a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány,

5.2.10. a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány,

5.2.11. az Oktatásért Közalapítvány,

5.2.12. az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány,

5.2.13. a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány,

5.2.14. a Magyar Könyv Alapítvány,

5.2.15. a Magyar Távoktatási Alapítvány,

5.2.16. a Magyar Történelmi Film Közalapítvány,

5.2.17. a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány,

5.2.18. a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány és

5.2.19.33 a Kármán Alapítvány

5.3. a nemzetgazdasági minisztert

5.3.1. az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért,

5.4.34 a nemzeti fejlesztési minisztert

5.4.1.35 az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány

tekintetében.

Felelős: az érintett miniszterek

Határidő: azonnal

6. A Kormány felhívja az oktatásért felelős minisztert, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon

6.1. az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány és

6.2. a Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány

6.3.36 az Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány

tekintetében alapítói értekezlet összehívásáról és ott a Kormány alapítói joggyakorlása irányának, az ágazati érdekekre és az állami vagyon megtartására figyelemmel történő meghatározásáról, majd az ennek érvényesítéséhez szükséges alapítói döntések – különös tekintettel az alapító okirat módosítására – meghozataláról és végrehajtásáról.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2011. június 15.37

7.38 A Kormány felhívja a kultúráért felelős minisztert, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Fórum Film Alapítvány alapítói értekezletének összehívásáról és ott a Kormány alapítói joggyakorlása irányának, az ágazati érdekekre és az állami vagyon megtartására figyelemmel történő meghatározásáról, majd az ennek érvényesítéséhez szükséges alapítói döntések – különös tekintettel az alapító okirat módosítására – meghozataláról és végrehajtásáról.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2011. június 15.39

8. A Kormány felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány alapítói értekezletének összehívásáról és ott a Kormány alapítói joggyakorlása irányának, az ágazati érdekekre és az állami vagyon megtartására figyelemmel történő meghatározásáról, majd az ennek érvényesítéséhez szükséges alapítói döntések – különös tekintettel az alapító okirat módosítására – meghozataláról és végrehajtásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2011.június 15.40

9. A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel az alapítói jogok gyakorlásával megbízza

9.1. a belügyminisztert

9.1.1.41

9.1.2.42 a Puskás Tivadar Közalapítvány

9.2. a honvédelmi minisztert

9.2.1. a Hadigondozottak Közalapítvány és

9.2.2. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány,

9.3.43

9.3.1.44

9.3.2.45

9.3.3. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány,

9.3.4.46

9.4.47 a külgazdasági és külügyminisztert

9.4.1. a Demokrácia Központ Közalapítvány,

9.5.48 az emberi erőforrások miniszterét

9.5.1.49

9.5.2. a Budapesti Német Iskola Alapítvány,

9.5.3.50

9.5.4. a Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány,

9.5.5.51

9.5.6.52

9.5.7. a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány,

9.5.8.53 a Hajléktalanokért Közalapítvány

9.6.54 az innovációért és technológiáért felelős minisztert

9.6.1. a Kulturált Közlekedésért Alapítvány,

9.6.2. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,

9.6.3. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány,

9.6.4. a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért,

9.6.5. a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány,

9.6.6. az Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány,

9.6.7.55 a Tempus Közalapítvány

9.7.56 a nemzetgazdasági minisztert

9.7.1.57 a Magyar–Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány,

9.8.58 a földművelésügyi minisztert

9.8.1. az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

9.9.59 a Miniszterelnökséget vezető minisztert

9.9.1. a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány,

9.9.2. a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány,

9.9.3. a Szabadságharcosokért Közalapítvány,

9.9.4. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

9.10.60 a miniszterelnök kabinetfőnökét

9.10.1. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

tekintetében.

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: azonnal

10. A Kormány felhívja az alapítói jogokat gyakorló minisztereket, hogy tekintsék át a 9. pont szerinti alapítványok és közalapítványok szervezeti működését biztosító szabályokat, különös tekintettel az alapító okiratra és, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel egyetértésben gondoskodjanak az alapítványok és közalapítványok hatékony és átlátható működése érdekében, az aktuális kormányzati célokhoz és struktúrához történő illeszkedést elősegítő szervezeti és személyi módosítások megvalósításáról.

Felelős: belügyminiszter

honvédelmi miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erőforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2011. január 30.

11. A Kormány felhívja a honvédelemért felelős minisztert a Hadigondozottak Közalapítvány, és a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány tekintetében, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter bevonásával vizsgálja meg az alapítvány vagy közalapítvány által ellátott feladatok más, a hatékony irányítást és vagyongazdálkodást lehetővé tevő, az alapítványi, közalapítványi formától eltérő szervezeti keretek között történő ellátásának lehetőségét és az alapítvány, illetve közalapítvány megszüntetéséhez szükséges további intézkedésekről a Kormány részére előterjesztést készítsen.

Felelős: honvédelmi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2011. január 30.

12. A Kormány felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy alapítói jogkörének gyakorlása keretében, a kormányzati tevékenység összehangolásért felelős miniszter egyetértésével gondoskodjon a Puskás Tivadar Közalapítvány tulajdonában álló gazdasági társaságoknak a Belügyminisztérium részére, vagyonkezelésbe történő átadásáról, és ennek érdekében a vagyonkezelői jogok átadását a rendészetért felelős miniszterrel megállapodásban rendezze.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2011. január 30.

13. A Kormány felhívja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, hogy

13.1. a Gandhi Közalapítvány,

13.2. a Magyar Mozgókép Közalapítvány,

13.3. a Budapesti Európa Intézet Alapítvány,

13.4. az Oktatásért Közalapítvány és

13.5. a Talentum Kulturális Alapítvány

tekintetében rendeljen el soron kívüli ellenőrzést, és az ellenőrzés eredményéről készült jelentést terjessze a Kormány elé.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2011. április 30.

14. A Kormány felhívja a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert és az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy a 9. pontban felsorolt közalapítványok és alapítványok vonatkozásában a 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat alapján történt alapítói joggyakorlás folytán birtokukba került dokumentumokat a szakmai irányítást gyakorló miniszter számára adják át.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

15. A Kormány felhívja a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert, hogy az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, valamint az államháztartásért és költségvetési politikáért felelős miniszter bevonásával vizsgálja felül az alapítványokra és közalapítványokra vonatkozó jogi szabályozás módosításának, kiegészítésének szükségességét, és a jogszabály-módosítási javaslatokról a Kormány számára előterjesztést készítsen.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2011. február 28.

16. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

17. 2011. július 1-jén hatályát veszti a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat.

1

Az 1. pont 1.3. alpontját az 1019/2012. (II. 1.) Korm. határozat 8. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. pont 1.4. alpontját az 1091/2011. (IV. 13.) Korm. határozat 8. pont e) alpontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 1150/2011. (V. 18.) Korm. határozat 5. pontja iktatta be.

3

Az 1. pont 1.8. alpontját az 1141/2011. (V. 12.) Korm. határozat 8. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 1362/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 6. pontja iktatta be.

4

Az 1. pont 1.9. pontját az 1692/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 4. pont a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1.10. pont az 1362/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 8. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. pont 1.12. alpontját az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

7

Az 1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat 5. pontjával megállapított szöveg.

8

Az 1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat 5. pontjával megállapított szöveg.

9

A 3. pont 3.1.2. alpontját az 1091/2011. (IV. 13.) Korm. határozat 8. pont e) alpontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 1144/2011. (V. 13.) Korm. határozat 5. pontja iktatta be.

10

A 3. pont 3.1.4. alpontját az 1141/2011. (V. 12.) Korm. határozat 8. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 1150/2011. (V. 18.) Korm. határozat 6. pontja iktatta be.

11

A 3. pont 3.1.5. alpontját az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

12

A 3. pont 3.2. alpontja az 1459/2012. (X. 19.) Korm. határozat 3. pontjával megállapított szöveg.

13

A 3. pont 3.3.1. alpontját az 1019/2012. (II. 1.) Korm. határozat 8. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 3. pont 3.3.2. pontját az 1692/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 4. pont a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 3. pont 3.3.3. alpontját az 1144/2011. (V. 13.) Korm. határozat 6. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 3.4.1. pont az 1362/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 8. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. pont 3.4. alpont 3.4.3. pontját az 1362/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 7. pontja iktatta be.

18

Az 1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat 5. pontjával megállapított szöveg.

19

A 4. pont az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 4. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 4. pont 4.6. alpontját az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 11. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 1091/2011. (IV. 13.) Korm. határozat 6. pontja iktatta be.

21

A 4. pont 4.7. alpontját az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 11. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 1141/2011. (V. 12.) Korm. határozat 6. pontja iktatta be.

22

A 4. pont 4.8. alpontját az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 11. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 1019/2012. (II. 1.) Korm. határozat 5. pontja iktatta be.

23

A 4. pont 4.9. alpontját az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 11. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 4. pont 4.24. alpontját az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 11. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 4. pont 4.25. alpontját az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be.

27

A 4. pont 4.26. alpontját az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be, az 1150/2011. (V. 18.) Korm. határozat 7. pontja hatályon kívül helyezte.

28

Az 1019/2012. (II. 1.) Korm. határozat 6. pontjával megállapított, az 1459/2012. (X. 19.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

29

Az 5. pont 5.1.2. alpontját az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 11. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 1091/2011. (IV. 13.) Korm. határozat 7. pontja iktatta be.

30

Az 5. pont 5.1.5. alpontját az 1141/2011. (V. 12.) Korm. határozat 7. pontja iktatta be.

31

Az 5. pont 5.2. alpontja az 1459/2012. (X. 19.) Korm. határozat 3. pontjával megállapított szöveg.

32

Az 5. pont 5.2.4.–5.2.6. alpontját az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 11. pontja hatályon kívül helyezte.

33

Az 5. pont 5.2.19. alpontja az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 5. pontjával megállapított szöveg.

34

Az 5. pont 5.4. alpontját újonnan az 1019/2012. (II. 1.) Korm. határozat 7. pontja iktatta be.

35

Az 5. pont 5.4.1. pontját az 1150/2011. (V. 18.) Korm. határozat 7. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 1019/2012. (II. 1.) Korm. határozat 7. pontja iktatta be.

36

A 6. pont 6.3. alpontját az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 7. pontja iktatta be.

37

Az 1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat 5. pontjával megállapított szöveg.

38

A 7. pont az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 8. pontja szerint módosított szöveg.

39

Az 1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat 5. pontjával megállapított szöveg.

40

Az 1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat 5. pontjával megállapított szöveg.

41

A 9.1.1. pontot az 1664/2014. (XI. 20.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte.

42

A 9. pont 9.1.2. alpontját az 1152/2013. (III. 26.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

43

A 9.3. pontot az 1664/2014. (XI. 20.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte.

44

A 9. pont 9.3. alpont 9.3.1. pontját az 1603/2013. (IX. 3.) Korm. határozat 2. pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 9. pont 9.3. alpont 9.3.2. pontját az 1603/2013. (IX. 3.) Korm. határozat 2. pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 9. pont 9.3.4. alpontját az 1692/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be, hatályon kívül helyezte az 1371/2014. (VII. 8.) Korm. határozat 4. pontja.

47

A 9.4. pont az 1664/2014. (XI. 20.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

48

A 9. pont 9.5. alpontja az 1459/2012. (X. 19.) Korm. határozat 3. pontjával megállapított szöveg.

49

A 9.5. pont 9.5.1 alpontját az 1513/2019. (VIII. 27.) Korm. határozat 2. pont a) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 9.5. pont 9.5.3. alpontját az 1513/2019. (VIII. 27.) Korm. határozat 2. pont b) pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 9.5. pont 9.5.5. alpontját az 1513/2019. (VIII. 27.) Korm. határozat 2. pont c) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 9.5.6. pontot az 1639/2019. (XI. 14.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte.

53

A 9. pont 9.5.8. alpontját az 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat 9. pontja iktatta be.

54

A 9.6. pont az 1513/2019. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

55

A 9.6. pont 9.6.7. alpontját az 1639/2019. (XI. 14.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja iktatta be.

56

A 9.7. pontot az 1362/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 8. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 1538/2012. (XII. 4.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

57

A 9.7. pont 9.7.1. alpontját az 1538/2012. (XII. 4.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

58

A 9.8. pont az 1664/2014. (XI. 20.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

59

A 9. pont 9.9. alpontját az 1603/2013. (IX. 3.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be, szövege az 1664/2014. (XI. 20.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

60

A 9. pont 9.10. alpontját az 1750/2019. (XII. 19.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére