• Tartalom

1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat

1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat

a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő átcsoportosításról, valamint az egyéb év végi intézkedésekről

2010.12.27.

1. A Kormány

1.1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 4 716,3 millió forint 1. számú melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

1.2. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a 2010. évi eseti kereset-kiegészítés elszámolása korrekciójaként – a Különféle kifizetések terhére 2 998 ezer forint átcsoportosítását rendeli el a 2. számú melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: azonnal

1.3. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a folyó évi hiány alakulására – a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 1. pontjában előírt zárolás helyett csökkentést rendel el. A H. 2–4. pontja alapján bejelentett támogatás-zárolás csökkentésre változik. A H. 2–4. pontja alapján a saját bevétel és a maradvány terhére bejelentett zárolt összegeket a Fejezeti befizetési számlákra kell teljesíteni;

Felelős: a Magyar Államkincstár elnöke

fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: 2010. december 30.

1.4. a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2009. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 1273/2010. (XII. 8.) Korm. határozat 3. pontjában előírt maradvány felhasználás támogatás-zárolással történő „kiváltása” esetén a zárolás helyett csökkentést rendel el.

Felelős: a Magyar Államkincstár elnöke

fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: 2010. december 30.

2. A H. 2010. december 31-én hatályát veszti.

3. Ez a határozat a közzétételével egyidejűleg lép hatályba.

1. számú melléklet az 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

XIV. Belügyminisztérium

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

XVIII. Külügyminisztérium

XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.

Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

KIADÁSOK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000505

 

1

 

 

 

 

 

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

472,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

 

 

 

 

128,0

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

Tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001414

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Költségvetés általános tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

 

–4 716,3

 

 

 

XII.

 

 

 

 

 

 

Vidékfejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Agrár célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284256

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

600,0

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001711

 

12

 

 

 

 

 

 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

52,3

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

534,8

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Intézményi beruházásási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 431,2

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

 

Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000659

 

4

 

 

 

 

 

 

Információs Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

240,0

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218672

 

11

 

 

 

 

 

 

Közgyűjtemények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

38,0

 

 

258612

 

13

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Művészeti tevékenységek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271489

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Művészeti tevékenységek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

BEVÉTELEK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

TÁMOGATÁSOK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000505

 

1

 

 

 

 

 

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

600,0

 

 

 

XII.

 

 

 

 

 

 

Vidékfejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Agrár célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284256

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

600,0

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001711

 

12

 

 

 

 

 

 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

52,3

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

2 966,0

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

 

Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000659

 

4

 

 

 

 

 

 

Információs Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

240,0

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218672

 

11

 

 

 

 

 

 

Közgyűjtemények

 

 

 

 

 

 

 

 

38,0

 

 

258612

 

13

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Művészeti tevékenységek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271489

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Művészeti tevékenységek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a)  a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) — időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) — időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet

1 példány

időarányos

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

egyéb: azonnal

4 716,3

 

 

 

4 716,3

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 


*Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni.

2. számú melléklet az 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozathozXX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.

Ezer forintban

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

KIADÁSOK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218672

 

11

 

 

 

 

 

 

Közgyűjtemények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 998

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

Tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Céltartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235149

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Különféle kifizetések

 

 

 

 

 

 

 

 

–2 998

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

BEVÉTELEK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

TÁMOGATÁSOK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218672

 

11

 

 

 

 

 

 

Közgyűjtemények

 

 

 

 

 

 

 

 

2 998

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) — időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) — időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet

1 példány

időarányos

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

egyéb: azonnal

2 998

 

 

 

2 998

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 


* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére