• Tartalom

14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet

14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet

a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról1

2010.10.16.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés da) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–5. §2

6. § (1) Az R. 2., 3., 6. és 11. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2)3

7. § (1)4

(2)5

8. §6

9. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és 2011. november 2-án hatályát veszti.

(2) A 6. § (1) bekezdése és a 7. § (1) bekezdése 2010. június 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. melléklet 2., 3., 5. és 6. pontja 2010. július 15-én lép hatályba.

(4) Az 1. melléklet 7. pontja 2010. október 15-én lép hatályba.

(5) Az 1. melléklet 4. és 8. pontja 2011. november 1-jén lép hatályba.

10. § Az 1–5. §, a 6. § (2) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, a 8. §, valamint a 2. melléklet e rendelet kihirdetését követő 9. napon hatályát veszti. A 7. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 1. és 9. pontja 2010. június 2-án hatályát veszti. Az 1. melléklet 2., 3., 5. és 6. pontja 2010. július 16-án hatályát veszti. Az 1. melléklet 7. pontja 2010. október 16-án hatályát veszti.

11. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 2008. december 16-i 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 2009. október 9-i 2009/129/EK bizottsági irányelv,

c) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 2009. október 12-i 2009/130/EK bizottsági irányelv,

d) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 2009. október 28-i 2009/134/EK bizottsági irányelv,

e) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 2009. december 16-i 2009/159/EU bizottsági irányelv.

1. melléklet a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelethez7

1.
2.
3.
4.    Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat
a)    f:8. mező a) és b) pontjában az „Allergiás reakciót válthat ki” szövegrész helyébe az
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
szöveg lép.
b)    f:8a. mező a) és b) pontjában az „Allergiás reakciót válthat ki.” szövegrész helyébe az
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.”
szöveg lép.
c)    f:9. mező a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a)A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
Fenilén-diaminokat (toluol-diamint) tartalmaz. Ne használja szempilla vagy szemöldök festésére.
b)    Csak szakipari használatra.
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
– Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamiféle reakciót észlelt.
Fenilén-diaminokat (toluol-diamint) tartalmaz. Védőkesztyű használata kötelező!”
d)    f:9a. mezőjében a „Lásd a 9. hivatkozási szám alatt az „f” oszlopban.” szövegrész helyébe az
„a)A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor valamilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
Fenilén-diaminokat (toluol-diamint) tartalmaz. Ne használja szempilla vagy szemöldök festésére.
A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
b)    Csak szakipari használatra.
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
Fenilén-diaminokat (toluol-diamint) tartalmaz. Védőkesztyű használata kötelező!
A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.”
szöveg lép.
e)    f:16. mezőjében az „Allergiás reakciót okozhat” szövegrész helyébe az
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
– Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
szöveg lép.
f)    f:22. mező a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) 1. Rezorcint tartalmaz
Nem használható szempilla-, szemöldökfestésre
Szembe jutása esetén azonnal kiöblíteni
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
2. Csak szakipari használatra
Rezorcint tartalmaz
Szembe jutása esetén azonnal kiöblíteni
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
g)    f:193. és f:205. mező a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
h)    f:202. mezőjében az „Allergiás reakciót válthat ki.”, f:203. mezőjében az „Allergiás reakciót válthat ki” szövegrész helyébe az
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
szöveg lép.
5.    
6.    
7.    
8.    Az R. 3. számú melléklet 2. részében foglalt táblázat
a)    f:3. mezőjében az „Allergiás reakciót okozhat” szövegrész helyébe az
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán bőrkiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
szöveg lép.
b)    f:4., f:20., f:26., f:32., f:34., f:35., f:36., f:37., f:38., f:39. és f:44. mezője a következő szöveggel egészül ki:
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
c)    f:5., f:6., f:12., f:19., f:21., f:22., f:25. és f:33. mezőjében az „Allergiás reakciót okozhat” szövegrész helyébe az
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
szöveg lép.
d)    f:10. és f:11. mezőjében az „a) b) Allergiás reakciót okozhat”, f:16. mezőjében az „Allergiás reakciót okozhat” szövegrész helyébe az
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
szöveg lép.
e)    f:27., f:48. és f:56. mezője a következő a) és b) ponttal egészül ki:
„a)A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
b)
A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
f)    f:31., f:49., f:50. és f:55. mezője a következő a) ponttal egészül ki:
„a)A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
– Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
– Korábban, ideiglenes „fekete henna” tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”
9.    

2. melléklet a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelethez8

1

A rendelet a 9. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. november 2. napjával.

2

Az 1–5. §-t a 10. § hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (2) bekezdését a 10. § hatályon kívül helyezte.

4

A 7. § (1) bekezdését a 10. § hatályon kívül helyezte.

5

A 7. § (2) bekezdését a 10. § hatályon kívül helyezte.

6

A 8. §-t a 10. § hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. számú melléklet a 10. §, a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 2. mellékletet a 10. § hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére