• Tartalom

2010. évi CXLVI. törvény

2010. évi CXLVI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetéséről1

2011.01.02.

1. § (1) Az Országgyűlés az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 9. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2011. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 29 324,900 M Ft-ban, azaz huszonkilencmilliárd-háromszázhuszonnégymillió-kilencszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 29 324,900 M Ft-ban, azaz huszonkilencmilliárd-háromszázhuszonnégymillió-kilencszázezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az Eht. 9. § (4) bekezdésében foglalt évi beszámoló keretében a Hatóság számot ad 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. Az Országgyűlés az Eht. 9. § (7) bekezdése alapján a 2013. évi költségvetés jóváhagyásakor dönt a 2011. évi költségvetés során képződött maradvány felhasználásáról.

2. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 32. § (1) bekezdésében leírtak szerint a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2011. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 194,401 M Ft-ban, azaz egyszázkilencvennégymillió-négyszázegyezer forintban,

b) bevételi főösszegét 194,401 M Ft-ban, azaz egyszázkilencvennégymillió-négyszázegyezer forintban,

c) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2011. évi kiadási előirányzatát 5414,214 M Ft-ban, azaz ötmilliárd-négyszáztizennégymillió-kettőszáztizennégyezer forintban,

d) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2011. évi bevételi előirányzatát 5414,214 M Ft-ban, azaz ötmilliárd-négyszáztizennégymillió-kettőszáztizennégyezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az 1. § (1) bekezdés b) pontjában, a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (2) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. §2 A Médiatanács a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rttv. 32. § (3) bekezdése szerint javaslatot készít, melyet az Rttv. 77. § (11) bekezdése szerinti – a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó – melléklettel együtt 2012. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé.

5. § (1) Az Országgyűlés az Rttv. 32. § és a 77. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 3. melléklet szerint fogadja el az Alap költségvetését.

(2)3 Az Országgyűlés az Alap 2011. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 64 038,779 M Ft-ban, azaz hatvannégymilliárd-harmincnyolcmillió-hétszázhetvenkilencezer forintban,

b) bevételi főösszegét 64 038,779 M Ft-ban, azaz hatvannégymilliárd- harmincnyolcmillió-hétszázhetvenkilencezer forintban hagyja jóvá

6. § Ez a törvény 2011. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2010. évi CXLVI. törvényhez


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi költségvetésének kiadási oldala

M Ft-ban

Előirányzat
száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

5 932,5

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 595,6

3.

Dologi kiadások

6 141,6

4.

ÁFA

4 813,6

5.

Pénzeszköz átadás

7 557,7

6.

Fejlesztési kiadások

3 277,9

7.

Lakáskölcsön

6,0

Összesen:

 

29 324,9


A Médiatanács 2011. évi működési költségvetésének kiadási oldala

M Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

66,232

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

18,038

3.

Dologi kiadások

107,631

4.

Felhalmozási kiadások

2,500

Összesen:

 

194,401


Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2011. évi kiadási előirányzat

M Ft-ban

Előirányzat
száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Műsorszolgáltatási díj

4 129,187

2.

Frekvencia pályázati díj

0,500

3.

Támogatási pályázati díj

86,811

4.

Kötbér

116,000

5.

Bírság

20,000

6.

Késedelmi kamat

7,592

7.

ÁFA

1 054,214

Összesen:

 

5 414,214

2. melléklet a 2010. évi CXLVI. törvényhez


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi költségvetésének bevételi oldala

M Ft-ban

Előirányzat
száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Frekvencia díjak

17 295,2

2.

Azonosítók használati díja

2 400,0

3.

Hatósági eljárásért fizetett díjak

75,0

4.

Bírságok

150,0

5.

Felügyeleti díj

2 380,0

6.

Költségvetési hozzájárulás

1 986,4

7.

Egyéb bevételek

100,2

8.

ÁFA

4 938,1

Összesen:

 

29 324,9


A Médiatanács 2011. évi működési költségvetésének bevételi oldala

M Ft-ban

Előirányzat
száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Költségvetési hozzájárulás

194,401

Összesen:

 

194,401


Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2011. évi bevételi előirányzat

M Ft-ban

Előirányzat
száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Műsorszolgáltatási díj

4 129,187

2.

Frekvencia pályázati díj

0,500

3.

Támogatási pályázati díj

86,811

4.

Kötbér

116,000

5.

Bírság

20,000

6.

Késedelmi kamat

7,592

7.

ÁFA

1 054,214

Összesen:

 

5 414,214

3. melléklet a 2010. évi CXLVI. törvényhez4

A Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap 2011. évi költségvetése

 

M Ft-ban

 

2011. év

1.

 

Átvállalt üzembentartási díj és költségvetési hozzájárulások

57 700,000

 

 

1.1.

Átvállalt üzembentartási díj

 

29 458,500

 

1.2.

Költségvetési hozzájárulás

 

28 241,500

2.

 

Médiaszolgáltatási díj

4 129,187

 

 

2.1.

MTM-SBS Televízió Zrt.

 

1 032,630

 

2.2.

Magyar RTL Televízió Zrt.

 

938,012

 

2.3.

1. sz. orsz. ker. r. jogosultság (Advenio Zrt.)

 

564,186

 

2.4.

2. sz. orsz. ker. r. jogosultság (FM 1 Zrt.)

 

380,846

 

2.5.

nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok

 

1 213,513

3.

 

Pályázati díjak

26,000

 

4.

 

Kötbér, kártérítés, bírság

143,592

 

5.

 

Önkéntes befizetések

 

6.

 

Egyéb bevételek

40,000

 

7.

 

JBE Kereskedelmi Televíziók reklámbevételeiből származó összeg

1 000,000

 

8.

 

A Magyar Rádió Művészeti együttesének támogatása

1 000,000

 

 

 

Költségvetési bevételek összesen

64 038,779

 

 

M Ft-ban

 

2011. év

1.

 

Továbbutalandó üzembentartási díj

2 380,801

 

 

1.1.

Médiatanács

 

194,401

 

1.2.

Médiatanács hivatali szervezete

 

1 986,400

 

1.3.

Közszolgálati Közalapítvány

 

200,000

2.

 

Céltámogatások

3 000,000

 

3.

 

Közmédiumok Működési Támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak

2 150,000

 

 

3.1.

Magyar Televízió Zrt.

 

530,000

 

3.2.

Duna Televízió Zrt.

 

450,000

 

3.3.

Magyar Rádió Zrt.

 

425,000

 

3.4.

Magyar Távirati Iroda Zrt.

 

745,000

4.

 

Közmédiumok műsorszolgáltatás támogatási- és vagyonkezelői tevékenység kiadásai

55 178,047

 

5.

 

Szerzői jogdíjak

238,402

 

6.

 

Pályázatok bírálatának költségei

26,000

 

7.

 

A Médiatanácsot terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA

27,829

 

8.

 

Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

37,700

 

9.

 

A Magyar Rádió Művészeti együttesének támogatása

1 000,000

 

 

 

Költségvetési kiadások összesen

64 038,779

 

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. december 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. december 11.

2

A 4. § a 2010: CLXXXV. törvény 223. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 223. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a 2010: CLXXXV. törvény 223. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére