• Tartalom

2010. évi CXLVIII. törvény

2010. évi CXLVIII. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról1

2011.12.31.

1–78.2

79.3

80–102.4

103.5

104–116.6

117.7

118–150.8

151.9

152.10

153. Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról,
valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi XL. törvény módosítása


260. § (1) Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi XL. törvény 13. §-ának a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 11/A. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter a Nemzetbiztonsági Hivatal és” szövegrész helyett a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter az Alkotmányvédelmi Hivatal, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter” szöveggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 11/A. § (2) bekezdését, 11/A. § (4) bekezdés g) pontját, 11/A. § (5) bekezdését megállapító rendelkezése a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter” szövegrész helyett a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter” szöveggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 11/A. § (4) bekezdés h) pontját megállapító rendelkezése az „a Nemzetbiztonsági Hivatal” szövegrész helyett az „az Alkotmányvédelmi Hivatal” szöveggel lép hatályba.
(2) Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi XL. törvény 15. §-ának a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 45. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése az „A Nemzetbiztonsági Hivatal” szövegrész helyett az „Az Alkotmányvédelmi Hivatal” szöveggel, a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterhez” szövegrész helyett a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszterhez, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszterhez” szöveggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 45. § (4), (6) és (7) bekezdését megállapító rendelkezése a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter” szövegrész helyett a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter” szöveggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 45. § (9) bekezdését megállapító rendelkezése az „a Nemzetbiztonsági Hivatal” szövegrész helyett az „az Alkotmányvédelmi Hivatal” szöveggel lép hatályba.

154–155.11

156. Záró rendelkezések


264. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. december 31-én lép hatályba.
(4) A 66–68. §, a 74. §, a 77–78. §, a 90. §, a 113–115. §, a 127. §, a 133. §, a 167. §, a 169. § és a 179. § 2011. március 1-jén lép hatályba.

265. § (1) A Magyar Szabadalmi Hivatal elnevezése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnevezésre változik, és a hivatal ezzel az elnevezéssel működik tovább.
(2) A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács és a Tanács tagjainak tagsága e rendelkezés hatálybalépése napján a törvény erejénél fogva megszűnik. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsát e rendelkezés hatálybalépésének napját követő három hónapon belül meg kell alakítani.12
1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. december 6-ai ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. december 16. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 4. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte 2013. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–78. alcímet a 266. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 79. alcím – amely a 264. § (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lépett volna hatályba – a 2010: CLXXII. törvény 109. §-a alapján nem lép hatályba.

4

A 80–102. alcímet a 266. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 103. alcím – amely a 264. § (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lépett volna hatályba – a 2010: CLXXII. törvény 109. §-a alapján nem lép hatályba.

6

A 104–116. alcímet a 266. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 117. alcím – amely a 264. § (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lépett volna hatályba – a 2010: CLXXII. törvény 109. §-a alapján nem lép hatályba.

8

Az 1–150. alcímet a 266. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 151. alcímet (257–258. §) a 2011: CCI. törvény 382. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 152. alcímet a 266. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 154–155. alcímet a 266. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 266. § a (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére