• Tartalom

15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2012.03.15.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Dunaföldvár közigazgatási területén lévő külterületi 0111/26, 0109, 0116/5 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területeken megvalósuló nagyberuházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

1. melléklet a 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez2

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági ügyek

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Kiemelt nagyberuházásként a dunaföldvári „Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol előállító üzem” projekthez kapcsolódó építmények és létesítmények.

Dunaföldvár közigazgatási területén lévő külterületi 0111/26, 0109, 0116/5 ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számú területek

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló kormányrendelet szerint a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai

Baranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

3.

 

 

építésügyi hatósági eljárások (a telekalakítási eljárás kivételével)

Tolna Megyei Kormányhivatal

építésügyért felelős miniszter

4.

 

 

környezetvédelmi hatósági eljárások

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

5.

 

 

útügyi hatósági eljárások gyorsforgalmi utak és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetében

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6.

 

 

útügyi hatósági eljárások az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

7.

 

 

vízjogi hatósági eljárások

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

8.

 

 

földvédelmi hatósági eljárások

Paksi Körzeti Földhivatal

Tolna Megyei kormányhivatal földhivatala

9.

 

 

ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Paksi Körzeti Földhivatal

Tolna Megyei kormányhivatal földhivatala

10.

 

 

telekalakítási hatósági eljárások

Paksi Körzeti Földhivatal

Tolna Megyei kormányhivatal földhivatala

11.

 

 

földmérési hatósági eljárások

Paksi Körzeti Földhivatal

Tolna Megyei kormányhivatal földhivatala

12.

 

 

erdővédelmi hatósági eljárások

Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

13.

 

 

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

14.

 

 

bányahatósági eljárások

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

15.

 

 

talajvédelmi hatósági eljárások

Tolna Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

16.

 

 

kulturális örökségvédelmi hatósági eljárások

Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

17.

 

 

vasúti hatósági eljárások

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

18.

 

 

tűzvédelmi berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos hatósági eljárások

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

19.

 

 

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési hatósági eljárások

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

20.

 

 

a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

21.

 

 

azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban nemzeti szabványban teljes- körűen nem szabályozott

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

22.

 

 

nyomástartó berendezések, veszélyes folyadéktárolók engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások

Baranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal”

2. melléklet a 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez3

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Tolna Megyei Kormányhivatal

építésügyért felelős miniszter

3.

környezetvédelem, természetvédelem és vízügy

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

4.

közlekedés: gyorsforgalmi utak és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetében

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5.

közlekedés: az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

 

6.

közlekedés: vasút

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

 

7.

közlekedés: légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

 

8.

közlekedés: vízi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

 

9.

földtan és bányászat

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

10.

rendészet (rendőrség) gyorsforgalmi utak esetén

Országos Rendőr-főkapitányság

rendészetért felelős miniszter

11.

rendészet (rendőrség) az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Paksi Rendőrkapitányság

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

12.

tűzvédelem

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.

honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

14.

katasztrófavédelem

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

15.

földművelésügy: termőföldvédelem

Paksi Körzeti Földhivatal

Tolna Megyei kormányhivatal földhivatala

16.

földművelésügy: talajvédelem

Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

17.

földművelésügy: erdővédelem

Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

18.

kulturális örökségvédelem

Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

19.

egészségügy

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

20.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

21.

műszaki biztonság

Baranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

22.

élelmiszer-biztonság

Tolna Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

1

A rendeletet a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 69. § e) pontja hatályon kívül helyezte 2012. október 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére