• Tartalom

17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet

17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet

a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról1

2011.09.15.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e), h) és j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

az 1. melléklet 1. sorszáma szerinti szakképesítés vonatkozásban az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben,

az 1. melléklet 10. sorszáma szerinti szakképesítés vonatkozásban a Központi Statisztikai Hivatal elnökével egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben meghatározott, a közlekedésért, az informatikáért és a postaügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet szerinti szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A 3. melléklet az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását tartalmazza.

(4) A 4. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések közti megfeleltetést.

(5) Az 5. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.

(6)2 A 6. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel, és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelettel módosított Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések közti megfeleltetést.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

3. §3 (1) A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor érvényes követelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsga letételére a korábbi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. december 31-ig van lehetőség.

(2)4

(3) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően az építő- és anyagmozgató gép kezelője egyes részszakképesítéseire, valamint szakképesítés-elágazásaira a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról szóló 22/2008. (VIII. 28.) KHEM rendelet alapján végzett vizsgaszervezési tevékenység az erre vonatkozó engedély érvényességéig a 4. mellékletben meghatározott szakképesítés megfeleltetés figyelembevételével végezhető.

4. §5 (1)6

(2) Az (1) bekezdés és a 3. § (2) bekezdése 2010. december 31-én hatályát veszti.

(3) A 3. § és ez a § 2014. január 1-jén hatályát veszti.

5. §7 (1) A 2011. szeptember 15-én folyamatban lévő „járműfényező” és „karosszérialakatos” képzéseket a megkezdésükkor hatályos követelmények alapján kell befejezni. Javító- és pótlóvizsga letételére a korábbi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2014. december 31-ig van lehetőség.

(2) Ez a § 2015. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 17/2010. (XI. 25.) NFM rendelethez8

A közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazatba tartozó szakképesítések felsorolása

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Sor-
szám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport
megnevezése

2.

Sor-
száma

azonosító száma

megnevezése

3.

1.

98

31

582

06

 

 

 

Építő- és anyagmozgató gép kezelője

Gépészet szakmacsoport

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások:

 

5.

 

 

31

582

06

0010

31

01

Emelőgépkezelő (kivéve targonca)

 

6.

 

 

31

582

06

0010

31

02

Energiaátalakító-berendezés kezelője

 

7.

 

 

31

582

06

0010

31

03

Építési anyagelőkészítő gép kezelője

 

8.

 

 

31

582

06

0010

31

04

Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő

 

9.

 

 

31

582

06

0010

31

05

Targoncavezető

 

10.

 

 

31

582

06

0010

31

06

Útépítő-, és karbantartógép kezelő

 

11.

 

 

31

582

06

0010

31

07

Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő

 

12.

2.

161.

33

523

02

0000

00

00

Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Elektrotechnika-
elektronika szakmacsoport

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

14.

 

 

33

523

02

0100

31

01

Távközlési kábelszerelő

 

15.

3.

162.

33

523

03

1000

00

00

Távközlési műszerész

Elektrotechnika-
elektronika szakmacsoport

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

17.

 

 

33

523

03

0100

31

01

Antenna szerelő

 

18.

4.

163.

54

523

03

 

 

 

Távközlési technikus

Elektrotechnika-
elektronika szakmacsoport

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

20.

 

 

54

523

03

0100

31

01

Távközlési üzemeltető

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások:

 

22.

 

 

54

523

03

0010

54

01

Beszédátviteli rendszertechnikus

 

23.

 

 

54

523

03

0010

54

02

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszertechnikus

 

24.

 

 

54

523

03

0010

54

03

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszer-technikus

 

25.

 

 

54

523

03

0010

54

04

Gerinchálózati rendszertechnikus

 

26.

5.

166.

54

482

01

 

 

 

Adatbázis adminisztrátor

Informatika szakmacsoport

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások:

 

28.

 

 

54

482

01

0010

54

01

Adatbázistervező

 

29.

 

 

54

482

01

0010

54

02

Adatelemző

 

30.

6.

167.

55

481

01

0000

00

00

Általános rendszergazda

Informatika szakmacsoport

31.

7.

168.

54

481

01

1000

00

00

CAD-CAM informatikus

Informatika szakmacsoport

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

33.

 

 

54

481

01

0100

31

01

Számítógépes műszaki rajzoló

 

34.

8.

169.

54

481

02

 

 

 

Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatika szakmacsoport

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások:

 

36.

 

 

54

481

02

0010

54

01

Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő

 

37.

 

 

54

481

02

0010

54

02

Információrendszer-elemző és -tervező

 

38.

 

 

54

481

02

0010

54

03

Internetes alkalmazásfejlesztő

 

39.

 

 

54

481

02

0010

54

04

Szoftverfejlesztő

 

40.

9.

170.

54

481

03

 

 

 

Informatikai rendszergazda

Informatika szakmacsoport

41.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

42.

 

 

54

481

03

0100

52

01

Számítástechnikai szoftverüzemeltető

 

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások:

 

44.

 

 

54

481

03

0010

54

01

Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető

 

45.

 

 

54

481

03

0010

54

02

Informatikai műszerész

 

46.

 

 

54

481

03

0010

54

03

IT biztonság technikus

 

47.

 

 

54

481

03

0010

54

04

IT kereskedő

 

48.

 

 

54

481

03

0010

54

05

Számítógéprendszer-
karbantartó

 

49.

 

 

54

481

03

0010

54

06

Szórakoztatótechnikai műszerész

 

50.

 

 

54

481

03

0010

54

07

Webmester

 

51.

10.

171.

55

481

02

0000

00

00

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatika szakmacsoport

52.

11.

172.

54

481

04

 

 

 

Informatikus

Informatika szakmacsoport

53.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások:

 

54.

 

 

54

481

04

0010

54

01

Gazdasági informatikus

 

55.

 

 

54

481

04

0010

54

02

Infostruktúra menedzser

 

56.

 

 

54

481

04

0010

54

03

Ipari informatikai technikus

 

57.

 

 

54

481

04

0010

54

04

Műszaki informatikus

 

58.

 

 

54

481

04

0010

54

05

Távközlési informatikus

 

59.

 

 

54

481

04

0010

54

06

Telekommunikációs informatikus

 

60.

 

 

54

481

04

0010

54

07

Térinformatikus

 

61.

12.

173.

54

482

02

 

 

 

IT kommunikációs szolgáltató

Informatika szakmacsoport

62.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások:

 

63.

 

 

54

482

02

0010

54

01

IT mentor

 

64.

 

 

54

482

02

0010

54

02

Közösségi informatikai szolgáltató

 

65.

 

 

54

482

02

0010

54

03

Oktatási kommunikációtechnikus

 

66.

13.

174.

54

213

04

 

 

 

Multimédia-alkalmazás fejlesztő

Informatika szakmacsoport

67.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások:

 

68.

 

 

54

213

04

0010

54

01

Desinger

 

69.

 

 

54

213

04

0010

54

02

E-játék fejlesztő

 

70.

 

 

54

213

04

0010

54

03

E-learning tananyagfejlesztő

 

71.

 

 

54

213

04

0010

54

04

Multimédiafejlesztő

 

72.

 

 

54

213

04

0010

54

05

Tartalommenedzser

 

73.

14.

175.

33

523

01

1000

00

00

Számítógép-szerelő, -karbantartó

Informatika szakmacsoport

74.

15.

176.

55

481

03

0000

00

00

Telekommunikációs asszisztens

Informatika szakmacsoport

75.

16.

177.

55

481

04

0000

00

00

Web-programozó

Informatika szakmacsoport

76.

17.

212.

31

840

01

0000

00

00

Úszómunkagép-kezelő

Építészet szakmacsoport

77.

18.

241.

52

525

01

1000

00

00

Autóelektronikai műszerész4

Közlekedés szakmacsoport

78.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

79.

 

 

52

525

01

0100

52

01

Gépjárműriasztó-szerelő

 

80.

19.

242.

51

525

01

1000

00

00

Autószerelő4

Közlekedés szakmacsoport

81.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

82.

 

 

51

525

01

0100

31

01

Autóbontó

 

83.

 

 

51

525

01

0100

31

02

Autókarbantartó és -ápoló

 

84.

 

 

51

525

01

0100

21

01

Autómosógép-kezelő

 

85.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-ráépülés:

 

86.

 

 

51

525

01

0001

54

01

Autótechnikus

 

87.

 

 

51

525

01

0001

52

01

Gázautószerelő

 

88.

20.

243.

31

525

01

0000

00

00

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Közlekedés szakmacsoport

89.

21.

244.

54

841

01

0000

00

00

Hajózási technikus

Közlekedés szakmacsoport

90.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

91.

 

 

54

841

01

0100

31

01

Fedélzetmester belvízi hajón

 

92.

 

 

54

841

01

0100

21

01

Matróz belvízi hajón

 

93.

 

 

54

841

01

0100

31

02

Matróz-gépkezelő belvízi hajón

 

94.

22.

245.

31

841

01

 

 

 

Haszongépjármű vezető1

Közlekedés szakmacsoport

95.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások:

 

96.

 

 

31

841

01

0010

31

01

Autóbuszvezető

 

97.

 

 

31

841

01

0010

31

02

Tehergépkocsi-vezető

 

98.

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.

25.

248.

31

543

05

0000

00

00

Kishajóépítő, -karbantartó

Közlekedés szakmacsoport

101.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

102.

 

 

31

543

05

0100

31

01

Kishajó-karbantartó

 

103.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-ráépülés:

 

104.

 

 

31

543

05

0001

54

01

Kishajóépítő és -karbantartó technikus

 

105.

26.

249.

52

523

02

1000

00

00

Közlekedésautomatikai műszerész

Közlekedés szakmacsoport

106.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-ráépülés:

 

107.

 

 

52

523

02

0001

54

01

Közlekedésautomatikai technikus

 

108.

27.

250.

54

582

02

 

 

 

Közlekedésépítő technikus

Közlekedés szakmacsoport

109.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások:

 

110.

 

 

54

582

02

0010

54

01

Hídépítő és -fenntartó technikus

 

111.

 

 

54

582

02

0010

54

02

Útépítő és -fenntartó technikus

 

112.

 

 

54

582

02

0010

54

03

Vasútépítő és -fenntartó technikus

 

113.

28.

251.

52

841

01

 

 

 

Közlekedésüzemvitel-ellátó

Közlekedés szakmacsoport

114.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

115.

 

 

52

841

01

0100

33

01

Menetjegyellenőr

 

116.

 

 

52

841

01

0100

52

01

Menetjegypénztáros

 

117.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások:

 

118.

 

 

52

841

01

0010

52

01

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

 

119.

 

 

52

841

01

0010

52

02

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

 

120.

 

 

52

841

01

0010

52

03

Szállítmányozási ügyintéző

 

121.

 

 

52

841

01

0010

52

04

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

 

122.

29.

252.

31

582

16

0000

00

00

Közútkezelő

Közlekedés szakmacsoport

123.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

124.

 

 

31

582

16

0100

21

01

Útfenntartó

 

125.

30.

253.

54

841

02

1000

00

00

Légiutas-kísérő

Közlekedés szakmacsoport

126.

31.

254.

33

525

01

 

 

 

Motor- és kerékpárszerelő4

Közlekedés szakmacsoport

127.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások:

 

128.

 

 

33

525

01

0010

33

01

Kerékpárszerelő

 

129.

 

 

33

525

01

0010

33

02

Motorkerékpár-szerelő

 

130.

32.

255.

52

525

02

1000

00

00

Repülőgépműszerész

Közlekedés szakmacsoport

131.

33.

256.

52

525

03

0000

00

00

Repülőgépsárkány-szerelő

Közlekedés szakmacsoport

132.

34.

257.

52

525

04

1000

00

00

Repülőgép-szerelő

Közlekedés szakmacsoport

133.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-ráépülés:

 

134.

 

 

52

525

04

0001

54

01

Repülőgéptechnikus

 

135.

35.

258.

52

841

03

0000

00

00

Repülőtéri földi kiszolgáló

Közlekedés szakmacsoport

136.

36.

259.

31

525

04

0000

00

00

Targonca- és munkagépszerelő

Közlekedés szakmacsoport

137.

37.

260.

31

582

18

1000

00

00

Útépítő

Közlekedés szakmacsoport

138.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

139.

 

 

31

582

18

0100

21

01

Térburkoló

 

140.

38.

261.

51

525

02

 

 

 

Vasúti járműszerelő

Közlekedés szakmacsoport

141.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

142.

 

 

51

525

02

0100

31

01

Kocsivizsgáló

 

143.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások:

 

144.

 

 

51

525

02

0010

51

01

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

 

145.

 

 

51

525

02

0010

51

02

Vasúti villamos jármű szerelője

 

146.

 

 

51

525

02

0010

51

03

Vasúti vontatott jármű szerelője

 

147.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-ráépülés:

 

148.

 

 

51

525

02

0001

54

01

Vasútijármű-technikus

 

149.

39.

262.

31

841

02

1000

00

00

Vasúti pályamunkás

Közlekedés szakmacsoport

150.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

151.

 

 

31

841

02

0100

21

01

Vonalgondozó

 

152.

40.

263.

33

522

03

0000

00

00

Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő

Közlekedés szakmacsoport

153.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

154.

 

 

33

522

03

0100

31

01

Vasúti vontatásihálózat-szerelő

 

155.

41.

264.

52

841

04

 

 

 

Vasútüzemvitel-ellátó

Közlekedés szakmacsoport

156.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

157.

 

 

52

841

04

0100

52

01

Hálókocsikalauz

 

158.

 

 

52

841

04

0100

52

02

Jegyvizsgáló

 

159.

 

 

52

841

04

0100

52

03

Vasúti raktárnok

 

160.

 

 

52

841

04

0100

31

01

Vonat fel- és átvevő

 

161.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások:

 

162.

 

 

52

841

04

0010

52

01

Forgalmi szolgálattevő

 

163.

 

 

52

841

04

0010

52

02

Vasúti árufuvarozási pénztáros

 

164.

 

 

52

841

04

0010

52

03

Vasúti személyfuvarozási pénztáros

 

165.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-ráépülés:

 

166.

 

 

52

841

04

0001

54

01

Vasúti árufuvarozási technológus

 

167.

 

 

52

841

04

0001

54

02

Vasúti forgalmi technológus

 

168.

 

 

52

841

04

0001

54

03

Vasúti személyfuvarozási technológus

 

169.

42.

312.

52

341

01

0000

00

00

Autó- és motorkerékpár-kereskedő1

Kereskedelem-
marketing, üzleti
adminisztráció
szakmacsoport

170.

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés:

 

171.

 

 

52

341

01

0100

33

01

Autó- és motorkerékpár-eladó,- kölcsönző1

 

172.

43.

330.

52

841

02

0000

00

00

Postai ügyintéző

Kereskedelem-
marketing, üzleti
adminisztráció
szakmacsoport

173.

44.

 

31

525

05

 

 

 

Gépjárműkarosszéria-készítő, javító

Közlekedés szakmacsoport

174.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások:

 

175.

 

 

31

525

05

0010

31

01

Járműfényező

 

176.

 

 

31

525

05

0010

31

02

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

 

177.

 

 

31

525

05

0010

31

03

Járműkarosszéria készítő, szerelő

 

178.

 

 

31

525

05

0010

31

04

Karosszérialakatos

 

179.

45.

 

31

525

06

0000

00

00

Gépjármű-mechatronikus

Közlekedés szakmacsoport

180.

46.

 

31

525

07

 

 

 

Járműgépészeti szerelő, javító, karbantartó

Közlekedés szakmacsoport

181.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés-elágazások

 

182.

 

 

31

525

07

0010

31

01

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

 

183.

 

 

31

525

07

0010

31

02

Közúti gépjárműépítő, szerelő

 

2. melléklet a 17/2010. (XI. 25.) NFM rendelethez9

A közlekedésért, az informatikáért és a postaügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei
A közlekedésért, az informatikáért és a postaügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei
AZ 1. MELLÉKLET 1. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma: 31 582 06
2.    A szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép kezelője
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítések

Nincsenek

 

3.2

Szakképesítés-elágazások

 

 

 

 

Azonosítószám:

31 582 06 0010 31 01

 

 

Megnevezés:

Emelőgépkezelő (kivéve targonca)

 

 

Azonosítószám:

31 582 06 0010 31 02

 

 

Megnevezés:

Energiaátalakító-
berendezés kezelője

 

 

Azonosítószám:

31 582 06 0010 31 03

 

 

Megnevezés:

Építési anyagelőkészítő gép kezelője

 

 

Azonosítószám:

31 582 06 0010 31 04

 

 

Megnevezés:

Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő

 

 

Azonosítószám:

31 582 06 0010 31 05

 

 

Megnevezés:

Targoncavezető

 

 

Azonosítószám:

31 582 06 0010 31 06

 

 

Megnevezés:

Útépítő- és karbantartógép kezelő

 

 

Azonosítószám:

31 582 06 0010 31 07

 

 

Megnevezés:

Alapozás, közmű és fenntartási-gép kezelő

3.3

Szakképesítés-ráépülés

Nincs

 

4.    Hozzárendelt FEOR szám:

 

Emelőgépkezelő (kivéve targonca)

8341

 

Energiaátalakító-berendezés kezelője

8329

 

Építési anyagelőkészítő gép kezelője

8299

 

Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő

8322

 

Targoncavezető

8343

 

Útépítő- és karbantartógép kezelő

8323

 

Alapozás, közmű és fenntartási-gép kezelő

8321

5.
Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés-elágazások megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Emelőgépkezelő (kivéve targonca)

80

Energiaátalakító-berendezés kezelője

60

Építési anyagelőkészítő gép kezelője

80

Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő

120

Targoncavezető

60

Útépítő- és karbantartógép kezelő

120

Alapozás, közmű és fenntartási-gép kezelő

100

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. mellékletében a gépészet, valamint az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.
És
18. életév betöltése.
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Energiaátalakító-berendezés kezelője
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. mellékletében a gépészet, valamint az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.
És
8. életév betöltése.
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Építési anyagelőkészítő gép kezelője
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. mellékletében a gépészet, valamint az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.
És
18. életév betöltése.
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. mellékletében a gépészet, valamint az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.
És
18. életév betöltése.
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Targoncavezető
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. mellékletében a gépészet, valamint az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.
És
18. életév betöltése.
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Útépítő- és karbantartógép kezelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. mellékletében a gépészet, valamint az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.
És
18. életév betöltése.
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Alapozás, közmű és fenntartási-gép kezelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. mellékletében a gépészet, valamint az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.
És
18. életév betöltése.
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

8299

Egyéb nem feldolgozóipari jellegű gépek kezelői

8321

Nehézföldmunkagép-kezelő

8322

Alapozógép-kezelő

8323

Út-, híd- és vasútépítőgép-kezelő

8329

Egyéb építőipari gépek kezelői

8341

Darus

8343

Targoncavezető

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Felméri a munkaterületet.
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyzi az üzemnaplóba.
Gépet üzemeltet, munkavégzést hajt végre.
Műszak végi feladatokat ellátja, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
Betartja a munkakörére vonatkozó előírásokat.
Betartja a munkakörére vonatkozó munkavédelmi előírásokat.
Használja a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Felméri és jelenti a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket.
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik.
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosítószáma

megnevezése

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3140-10    Általános műszaki és munkavédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi a szükséges műszakonkénti gépápolást.
Elvégzi a műszakonkénti vizsgálatot
Elvégzi a gép üzemeltetéséhez előírt adminisztrációs tevékenységeket
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki.
Elvégzi a munkaterületen a számára szóban, vagy írásban megadott feladatokat, az utasításoknak megfelelően.
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik.
Használja az elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközöket
Betartja a munkavédelmi, a környezetvédelmi, valamint a munkahelyére vonatkozó egyéb előírásokat, szabályokat (MÁV, repülőtér, robbanásveszélyes munkahelyek, magasban végzett munka stb.)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Motortan
D    Anyagismeret
B    Elektrotechnikai alapok
B    Hidraulika, pneumatikai alapismeretek
A    Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek
B    Elsősegély nyújtási ismeretek
C    Munkagép üzemeltetési alapok, technológiák
C    Munkavégzés szabályai
C    Gépelemek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Helyesen: használati információk értelmezése
5    Egyéni és csoportos védőeszközök használata
3    Információforrások kezelése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5    Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, színjelölések ismerete.
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3141-10    Emelőgépkezelők speciális feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Emelőgépet előírás szerint használ.
Ellenőrzi a mozgatásra kerülő teher tervezett útvonalát és a teher elhelyezési helyét.
Ismeri a teher biztonságos felemelésének és lehelyezésének feltételeit.
Elvégzi a műszakonkénti vizsgálatokat.
Ismeri a különleges emeléseket.
Betartja a munkavédelmi előírásokat.
Betartja a munkaterület rendjét
Az előírásoknak megfelelően vezeti a emelőgép-naplót.
Felméri és felettesének jelenti a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Betartja a közlekedés szabályait a munkaterületen.
Kötözővel, irányítóval kapcsolatot tart.
Kötöző eszközöket, függesztékeket, teherfelvevő eszközöket kiválaszt, használ és ellenőriz.
Emelőgépet kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Jogszabályban előírt irányítási és jelrendszer
B    Emelés és rakodástechnológia
A    Anyagmozgatás, közlekedés szabályai a munkaterületen
A    Terhek, egységrakományok mozgatásának ismerete
A    A rakatképzés és bontás szabályainak ismerete
B    Egységrakományok
B    Rakatképzés, halmozás
C    Ömlesztett anyagok
A    Emelőgép-napló vezetése
B    Veszélyes anyagok
B    Tűzveszélyes anyagok
B    Hulladék és veszélyes anyag kezelése
B    Emelés függesztékekkel, teherfelvevő eszközökkel
A    Teherkötözés szabályai
A    Teheremelés biztonsági előírásai
A    Közlekedés szabályai a munkaterületen
B    Emelőgépek fajtái, rendszere, felépítése
A    Adott emelőgép szerkezettana
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    Szakmai szöveg értése
3    Mennyiségérzék
5    Kezelő eszközök használata
5    Komplex jelzésrendszerek
5    Egyéni és kollektív védőeszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Felelősségtudat
Térlátás
Szabálykövetés
Testi erő
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatiasság
Problémamegoldó képesség
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3142-10    Energiaátalakító-berendezés kezelőjének speciális feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A berendezést üzemeltetésre kész állapotba hozza.
Ellenőrzi a csatlakozó szerelvények, szerszámok megfelelőségét
Ellenőrzi és használja a biztonságtechnikai eszközöket
Betartja a vonatkozó munkavédelmi előírásokat
Betartja a munkaterület rendjét
Használja az egyéni védőruhát, védőfelszereléseket
Ismeri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Energiaátalakító-berendezést kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Áramfejlesztő és csatlakozó eszközök
B    Légsűrítők és csatlakozó eszközök
B    Gázkompresszorok
B    Gőzfejlesztők
B    Hőlégfúvók
B    Hegesztő aggregátok
A    Elektromossági alap ismeretek
A    Sajátos munkabiztonsági ismeretek
A    Adott energia átalakító gép szerkezettana
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    Szakmai szöveg értése
5    Kezelő eszközök használata
5    Egyéni és csoportos védőeszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatiasság
Problémamegoldó képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3143-10    Építési anyagelőkészítő gép kezelők speciális feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi a gép előírás szerinti telepítését
Ellenőrzi a biztonságtechnikai készülékeket és eszközöket
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a munkaterület rendjét
Felméri és felettesének jelenti a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Használja az előírt munkavédelmi eszközöket
Használja az egyéni és csoportos védőeszközöket
Építési anyagelőkészítő gépet kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Építési anyagelőkészítő gépek
B    Szemcsés anyagok, kövek
B    Betonok, betonelemek
B    Ömlesztett anyagok
B    Veszélyes építési anyagok
B    Betonkeverés
A    Munkavédelmi előírások
A    Építési anyagelőkészítő gépek fajtái
A    Adott építési anyagelőkészítő gép szerkezettana
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    Szakmai szöveg értése
3    Mennyiségérzék
5    Kezelő berendezések használata
5    Egyéni és csoportos védőeszközök, használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Térlátás
Tűrőképesség
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatiasság
Problémamegoldó képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3144-10    Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők speciális feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkagéppel elvégzendő feladathoz szükséges területet
Elvégzi a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítését
Ellenőrzi a biztonságtechnikai berendezéseket
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a munkaterület rendjét,
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Használja az előírt munkavédelmi eszközöket
Betartja a földmunka sajátos munkavédelmi előírásait
Betartja a munkagépre vonatkozó közlekedési szabályokat
Földmunka-, rakodó- és szállítógépet kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Talajok szemcsés anyagok, kövek
C    Betonok, betonelemek
C    Ömlesztett anyagok
C    Veszélyes építési anyagok
B    Mélyépítési technológiák
B    Talajtömörítési eljárások
B    Munkaterület biztonsága
B    Földmunka- és rakodógépek
A    Munkavédelmi előírások
A    Anyagmozgatás, közlekedés szabályai a munkaterületen
B    Emelési feladatokkal kapcsolatos ismeretek,
A    Földmunka-, rakodó- és szállítógépek fajtái
A    Adott földmunka-, rakodó-, és szállítógép szerkezettana
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    Szakmai szöveg értése
3    Mennyiségérzék
5    Kezelő eszközök használata
5    Egyéni és csoportos védőeszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Térlátás
Térérzékelés
Tűrőképesség
Felelősségtudat
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatiasság
Problémamegoldó képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3145-10    Targoncavezetők speciális feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri a teher biztonságos felemelésének és lehelyezésének feltételeit.
Ellenőrzi szállítási útvonalat és a teher elhelyezési helyét.
Elvégzi a műszakonkénti vizsgálatokat.
Betartja a munkavédelmi előírásokat.
Betartja a munkaterület rendjét,
Az előírásoknak megfelelően vezeti az emelőgép-naplót.
Felméri és felettesének jelenti a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket.
Használja az előírt egyéni és kollektív védőeszközöket.
Irányítóval kapcsolatot tart,
A targoncához rendszeresített kiegészítő eszközöket (adaptereket) kiválaszt, felszerel, alkalmaz
Betartja a közlekedés szabályait a munkaterületen.
Targoncát kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Terhek mozgatási feltételeinek ismerete
C    Targoncák üzemviszonyai
A    Munkaszerelékek
A    Egyezményes irányítási- és jelrendszer
C    Emelőgép-napló vezetése
A    Anyagmozgatás, közlekedés szabályai a munkaterületen
A    Terhek, egységrakományok mozgatásának ismerete
A    A rakatképzés és bontás szabályainak ismerete
C    Darabáruk
C    Ömlesztett anyagok
B    Veszélyes anyagok
B    Tűzveszélyes anyagok
B    Hulladék és veszélyes anyag kezelés
B    Munkaterületének veszélyforrásai és az egészségre ártalmas tényezői
A    Munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartása
A    Targoncák fajtái, rendszere, felépítése
A    Adott targonca szerkezettana
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    Szakmai szöveg értése
5    Mennyiségérzék
5    Kezelő eszközök használata
5    Egyéni és csoportos védőeszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Térlátás
Állóképesség
Tűrőképesség
Felelősségtudat
Monotónia tűrés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatiasság
Problémamegoldó képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3146-10    Útépítő- és karbantartógép kezelők speciális feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkagéppel elvégzendő feladathoz szükséges területet
Elvégzi a gép előírás szerinti telepítését
Ellenőrzi és használja a biztonságtechnikai berendezéseket
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a munkaterület rendjét
Felméri és felettesének jelenti a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Használja az előírt munkavédelmi eszközöket
Használja az egyéni és csoportos védőeszközöket
Betartja a földmunka munkavédelmi előírásait
Betartja a munkagépre vonatkozó közlekedési szabályokat
Útépítő- és karbantartógépet kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Talajok szemcsés anyagok, kövek
B    Betonok, betonelemek
C    Ömlesztett anyagok
B    Veszélyes építési anyagok
B    Bitumenek, aszfaltok
C    Mélyépítési technológiák
B    Talajtömörítési eljárások
B    Útjavítási technológiák
B    Útépítő- és karbantartógépek
B    Munkaterület biztonsága
A    Munkavédelmi előírások
A    Anyagmozgatás, közlekedés szabályai a munkaterületen
A    Útépítő- és karbantartó gépek fajtái
A    Adott útépítő- vagy karbantartógép szerkezettana
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    Szakmai szöveg értése
3    Mennyiségérzék
5    Kezelő eszközöket használata
5    Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Térlátás
Tűrőképesség
Felelősségtudat
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatiasság
Problémamegoldó képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3147-10    Alapozás, közmű és fenntartási-gép kezelők speciális feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a géppel elvégzendő feladathoz szükséges területet
Elvégzi a gép előírás szerinti telepítését,
Ellenőrzi, a biztonságtechnikai berendezéseket
Használja az egyéni és csoportos védőfelszereléseket
Használja az előírt munkavédelmi eszközöket
Felméri és felettesének jelenti a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Betartja a munkaterület rendjét,
Betartja a sajátos munkavédelmi előírásokat
Alkalmazza a munkagépre vonatkozó közlekedési szabályokat
Alapozó, közmű és fenntartási gépet kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Alapozás, közmű, és fenntartási gépek
B    Talajok szemcsés anyagok, kövek
B    Betonok, betonelemek
B    Veszélyes építési anyagok
C    Mélyépítési technológiák
A    Munkaterület biztonsága
A    Munkabiztonsági előírások
A    Anyagmozgatás, közlekedés szabályai a munkaterületen
A    Alapozás közmű és fenntartási gépek fajtái, rendszere, felépítése
A    Adott alapozó, közmű vagy fenntartó gép szerkezettana
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    Szakmai szöveg értése
3    Mennyiségérzék
5    Kezelő berendezések használata
5    Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Térlátás
Tűrőképesség
Felelősségtudat
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatiasság
Problémamegoldó képesség

A 31 582 06 0010 31 01 azonosító számú
Emelőgépkezelő (kivéve targonca) megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3140-10

Általános műszaki és munkavédelmi feladatok

3141-10

Emelőgépkezelők speciális feladatai

A 31 582 06 0010 31 02 azonosító számú
Energiaátalakító-berendezés kezelője megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3140-10

Általános műszaki és munkavédelmi feladatok

3142-10

Energiaátalakító-berendezés kezelőjének speciális feladatai

A 31 582 06 0010 31 03 azonosító számú
Építési anyagelőkészítő gép kezelője megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3140–10

Általános műszaki és munkavédelmi feladatok

3143–10

Építési anyagelőkészítő gép kezelőjének speciális feladatai

A 31 582 06 0010 31 04 azonosító számú
Földmunka-rakodó- és szállítógép kezelő megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3140–10

Általános műszaki és munkavédelmi feladatok

3144–10

Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő speciális feladatai

A 31 582 06 0010 31 05 azonosító számú
Targoncavezető megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3140–10

Általános műszaki és munkavédelmi feladatok

3145–10

Targoncavezetők speciális feladatai

A 31 582 06 0010 31 06 azonosító számú
Útépítő- és karbantartógép kezelő megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3140–10

Általános műszaki és munkavédelmi feladatok

3146–10

Útépítő- és karbantartógép kezelők speciális feladatai

A 31 582 06 0010 31 07 azonosító számú
Alapozás közmű és fenntartási-gép kezelő megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3140–10

Általános műszaki és munkavédelmi feladatok

3147–10

Alapozó

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Modulzáró vizsga eredményes letétele
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3140-10    Általános műszaki és munkavédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Műszaki, munkavédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3141-10    Emelőgépkezelők speciális feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott emelőgép műszakonkénti vizsgálatának elvégzése, kezelőszervek és munkavégző berendezések állapotának, működésének ellenőrzése. Feladat elvégzése adott emelőgéppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott emelőgép szerkezeti felépítése, kötöző-, függesztő eszközök ismertetése, biztonságtechnikai követelmények
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3142-10    Energiaátalakító-berendezés kezelőjének speciális feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott energiaátalakító-berendezés üzembe helyezés előtti felülvizsgálata, üzembe helyezése, kezelőszervek és munkavégző berendezések állapotának, működésének ellenőrzése. Feladat elvégzése adott energiaátalakító-berendezéssel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott energiaátalakító-berendezés szerkezeti felépítése, biztonságtechnikai követelmények
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3143-10    Építési anyagelőkészítő gép kezelők speciális feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott építési anyagelőkészítő gép üzembe helyezés előtti felülvizsgálata, üzembe helyezése, kezelőszervek és munkavégző berendezések állapotának, működésének ellenőrzése. Feladat elvégzése adott építési anyagelőkészítő géppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott építési anyagelőkészítő gép szerkezeti felépítése, építésnél használt anyagok, alapanyagok, anyag-előállítás ismertetése, biztonságtechnikai követelmények
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3144-10    Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők speciális feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott földmunka-, rakodó- vagy szállítógép üzembe helyezés előtti felülvizsgálata, üzembe helyezése, kezelőszervek és munkavégző berendezések állapotának, működésének ellenőrzése. Feladat elvégzése adott földmunka-, rakodó- vagy szállítógéppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkagép szerkezeti felépítése, építésnél és anyagmozgatásnál használt anyagok, adott földmunka technológiájának ismertetése, biztonságtechnikai követelmények
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3145-10    Targoncavezetők speciális feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott targonca műszakonkénti vizsgálatának elvégzés, kezelőszervek és munkavégző berendezések állapotának, működésének ellenőrzése. A feladat elvégzése az adott targoncával.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek ismertetése, és azok biztonságtechnikai követelménye
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3146-10    Útépítő- és karbantartógép kezelők speciális feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott útépítő, vagy karbantartó gép üzembe helyezés előtti felülvizsgálata, üzembe helyezése, kezelőszervek és munkavégző berendezések állapotának, működésének ellenőrzése. A feladat elvégzése az adott útépítő- vagy karbantartó géppel.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott útépítő- vagy karbantartógép szerkezeti felépítése, útépítésnél használt anyagok, alapanyagok, anyag-előállítás ismertetése, biztonságtechnikai követelmények
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3147-10    Alapozás, közmű és fenntartási-gép kezelők speciális feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott alapozó, közmű vagy fenntartási gép üzembe helyezés előtti felülvizsgálata, üzembe helyezése, kezelőszervek és munkavégző berendezések állapotának, működésének ellenőrzése. Feladat elvégzése adott alapozó, közmű vagy fenntartási géppel.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkagép szerkezeti felépítése, biztonságtechnikai követelmények
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 582 06 0010 31 01 azonosító számú, Emelőgépkezelő (kivéve targonca) megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    50
2. vizsgarész:    50
A 31 582 06 0010 31 02 azonosító számú, Energiaátalakító-berendezés kezelője megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    50
3. vizsgarész:    50
A 31 582 06 0010 31 03 azonosító számú, Építési anyagelőkészítő gép kezelője megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    50
4. vizsgarész:    50
A 31 582 06 0010 31 04 azonosító számú, Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    50
5. vizsgarész:    50
A 31 582 06 0010 31 05 azonosító számú, Targoncavezető megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    50
6. vizsgarész:    50
A 31 582 06 0010 31 06 azonosító számú, Útépítő- és karbantartógép kezelő megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    50
7. vizsgarész:    50
A 31 582 06 0010 31 07 azonosító számú, Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    50
8. vizsgarész:    50
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A sikeres vizsga feltétele a vizsgafeladatok külön-külön is 50% feletti teljesítése
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési- és vizsga feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma

Emelőgép-
kezelő (kivéve targonca)

Energia-
átalakító-
berendezés kezelője

Építési anyag-
előkészítő gép kezelője

Földmunka-
rakodógép- és szállítógép-
kezelő

Targonca-
vezető

Útépítő- és karbantartó-
gép kezelő

Alapozás, közmű és fenntartási-
gép kezelő

Egyéni védőeszközök

x

x

x

x

x

x

x

Gép karbantartó eszközök

x

x

x

x

x

x

x

Szerelékek tartozékok

x

x

x

x

x

x

x

Teher függesztő, rögzítő eszközök

x

 

 

 

x

 

 

Használati információ

x

x

x

x

x

x

x

A szakképesítés-elágazásnak megfelelő, a „VII. Egyebek” fejezet 3. pontjának sorszámával hivatkozott alcsoportba tartozó gép

1.2.

2.

3.

4.2.

5.

6.

7.

VII.
EGYEBEK
Az egyes szakképesítés-elágazásokban megszerzett szakképesítés a szakképesítés-elágazás megnevezésének megfelelő gépek kezelésére nyújt államilag elismert képesítést, amelyek a következő 1–7. gépcsoportokba sorolhatók
A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott gépcsoportok esetében a gépkezelőnek a gépcsoportra előírt érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell.
Az egyes szakképesítés-elágazásokhoz tartozó gépek csoportosítása
1. Emelőgépek (kivéve targonca)
1.1. Mobil emelőgépek
1.1.1. Gépjármű emelő-hátfalak (4213)
1.1.2. Mobil szerelő állvány (4221)
1.1.2.1. Reptéri catering jármű (4221)
1.1.3. Mobil szerelő kosár (4223)
1.1.4. Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224)
1.1.5. Konténer emelő (4374)
1.1.6. Autódaru (4411)
1.1.7. Lánctalpas daru (4431)
1.1.8. Járműre szerelt daru (4451)
1.2. Helyhez kötött üzemű emelő gépek
1.2.1. Híddaru, futódaru
1.2.2. Bakdaru
1.2.3. Portáldaru
1.2.4. Úszódaru
1.2.5. Toronydaru
1.2.6. Födémdaru
1.2.7. Ablakdaru
1.2.8. Konzoldaru
1.2.9. Forgódaru
1.2.10. Árbócdaru
1.2.11. Emelő asztal
1.2.12. Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók
1.2.13. Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány
1.2.14. Függesztett rendszerű, mozgó munkahid
1.2.15. Építési teheremelő
1.2.16. Felrakógép
1.2.17. Gépi hajtású csörlő
1.2.18. Hídvizsgáló
1.2.19. Járműemelő
1.2.20. Körülkerített emelőterű emelő-berendezés
1.2.21. Ollós emelőállvány
1.2.22. Parkoló emelő
1.2.23. Színpadtechnikai emelő-berendezés
1.2.24. Szintkülönbség kiegyenlítő
1.2.25. Vasúti emelő (Emelőoszlop)
1.2.26. Villamos emelődob
1.2.27. Villamos futómacska
2. Energiaátalakító-berendezések
2.1. Áramfejlesztő, áramforrás
2.2. Légsűrítő
2.3. Gázkompresszor
2.4. Gőzfejlesztő
2.5. Hőlégfúvó
2.6. Hegesztő aggregát
2.7. Biogáz hasznosító berendezés
2.8. Egyéb energia átalakító berendezés
3. Építési anyag előkészítőgépek
3.1. Gravitációs betonkeverő
3.2. Kényszerkeverésű betonkeverő
3.3. Betonkeverő telep
3.4. Betonelemgyártó berendezés
3.5. Betonacél megmunkáló gép
3.6. Aszfaltkeverő telep
3.7. Kőtörő, őrlő és aprítógép
3.8. Anyag osztályozó berendezés
3.9. Mészoltó gép
3.10. Habarcskeverő
3.11. Kő megmunkáló berendezés
3.12. Egyéb építési anyag előkészítőgép
4. Földmunka-, rakodó- és szállítógépek
4.1. Mobil földmunka-, rakodó- és szállítógépek
4.1.1.Traktor alapú univerzális földmunkagép (1111)
4.1.2. Gumikerekes kotró (1212)
4.1.3. Lánctalpas kotró (1222)
4.1.4. Teleszkópos kotró (1223)
4.1.5. Vedersoros kotró és árokásó (1311)
4.1.6. Földtoló (1412)
4.1.7. Földgyalu (1512)
4.1.8. Földnyeső (1612)
4.1.9. Betonszállító mixer gépkocsi (3624)
4.1.10. Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval (3626)
4.1.11. Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek (3627)
4.1.12. Szennyvízszállító és szippantó járművek (3628)
4.1.13. Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók (4511)
4.1.14. Kompaktor, kompakt rakodó (4572)
4.1.15. Vagonkirakó (4593)
4.1.16. Földmű fenntartó gép (5632)
4.2. Helyhez kötött üzemű földmunka-, rakodó- és szállítógépek
4.2.1. Gumihenger
4.2.2. Statikus henger
4.2.3. Vibrációs henger
4.2.4. Vibrációs tömörítő lap
4.2.5. Dömper (kerekes anyagszállító)
4.2.6. Betonszivattyú
4.2.7. Habarcsszivattyú
4.2.8. Bitumenszivattyú
4.2.9. Zagy és iszapszivattyú
4.2.10. Vízfeltöltő gépjármű
4.2.11. Víz-, és szennyvíz szivattyú
4.2.12. Toalett leeresztő gépjármű
4.2.13. Szivattyú aggregát
4.2.14. Szállító és válogatószalagok
4.2.15. Úszókotró
4.2.16. Vízágyú
4.2.17. Alagcsövező gép
5. Targoncák
5.1. Gyalogkíséretű targonca (3312)
5.2. Vezetőüléses targonca (3324)
5.2.1. Emelővillás targonca
5.2.2. Vezetőt is emelő árugyűjtő targonca (komissiózó)
5.2.3. Vontató és szállító targonca
5.2.4. Önjáró utaslépcső
5.2.5. Egyéb vezetőüléses targonca
5.3. Vezetőállásos targonca (3313)
5.3.1. Emelővillás targonca
5.3.2. Vontató és szállító targonca
5.3.3. Egyéb vezetőállásos targonca
6. Útépítő- és karbantartó gépek
6.1. Talajstabilizátor (5316)
6.2. Aszfaltbedolgozó finischer (5341)
6.3. Betonbedolgozó finischer (5323)
6.4. Aszfaltburkolat maró (5344)
6.5. Útfenntartó és karbantartó gépek (5631)
6.5.1. Aszfalt és betonvágó gép
6.5.2. Aszfalt és betonburkolat bontó
6.5.3. Emulzió szóró berendezés
6.5.4. Kátyúzó gép
6.5.5. Önjáró útburkolati jelfestő
6.5.6. Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép
6.5.7. Ároktisztító-maró munkagép
6.5.8. Só- és homokszóró gép
6.5.9. Hómaró és hótoló gépek
6.5.10. Aszfalt újrahasznosító berendezés
6.5.11. Útkorona átfúró berendezés
6.5.12. Egyéb útfenntartó- és karbantartógép
6.6. Alagútépítő gép (5599)
7. Alapozás, közmű és fenntartási gépek
7.1. Cölöp és szádfal verő berendezés
7.2. Egyéb cölöpöző berendezés
7.3. Talajfúró berendezés
7.4. Kőzetfúró berendezés
7.5. Kábelfektető berendezés
7.6. Dréncső fektető berendezés
7.7. Komplett csőfektető berendezés
7.8. Csősajtoló berendezés
7.9. Talajvízszint süllyesztő aggregát.
7.10. Réselő berendezés
7.11. Csatornavizsgáló és tisztító berendezés
7.12. Önjáró fűnyíró és fűkasza
7.13. Nyesedékaprító berendezés
AZ 1. MELLÉKLET 2. SORSZÁMA ALATT KIADOTT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma: 33 523 02 0000 00 00
2.    A szakképesítés megnevezése: Távközlési és informatikai hálózatszerelő
3.    Szakképesítések köre:

3.1. Részszakképesítés

 

 

 

 

 

Azonosítószám:

33 523 02 0100 31 01

 

 

Megnevezés:

Távközlési kábelszerelő

3.2.

Szakképesítés-elágazások

Nincsenek

 

3.3.

Szakképesítés-ráépülés

Nincs

 

4.    Hozzárendelt FEOR szám: 5234
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Távközlési és informatikai hálózatszerelő

2

2000

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Távközlési és informatikai hálózatszerelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. mellékletében az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Távközlési kábelszerelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a e rendelet 3. mellékletében az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 1000
3. Elmélet aránya: 30%
4. Gyakorlat aránya: 70%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

5234

Távközlési foglalkozású

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Technológiai alapműveleteket végez
Hálózattechnikai szimmetrikus és optikai kábelek paramétereit méri
Kábeltévé hálózatot telepít
Alkalmazza az informatikai és elektronikus hírközlő hálózatok rajzjeleit
Anyagalakítási és szerelvényezési feladatokat végez
Alkalmazott számítástechnika és laboratóriumi méréseket végez
Elektronikus hírközlő hálózatok épít és üzemeltet
Informatikai hálózatokat telepít és üzemeltet
Szélessávú hálózatot létesít
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosítószáma

megnevezése

33 523 03 1000 00 00

Távközlési műszerész

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0900-06    Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Informatikai tevékenységét dokumentálja
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza
Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)
Elektromos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    Elektrotechnikai alapismeretek
D    Elektronikus áramkörök
C    Villamos gépek biztonságtechnikája
C    Teljesítményelektronikai áramkörök
D    Gépelemek
C    Finommechanikai elemek
D    Mechanika
D    Elektromechanikus mérőműszerek
C    Elektronikus mérőműszerek
C    Mechanikai mérőműszerek
C    Villamos mérések
B    Mechanikai mérések
C    Műszerelemek
C    Anyagismeret
D    Gyártásismeret
C    Műszaki ábrázolás
C    Villamos és gépész rajzjelek
C    Szabványok
C    Műszaki dokumentáció
A    Általános munkavédelem
A    Érintésvédelem
A    Elsősegélynyújtás
A    Általános tűzvédelem
A    Tűzoltó készülékek
C    Környezetvédelem
D    Veszélyes hulladékok kezelése
C    Digitális technikai alapok
C    Perifériák
D    Számítógépes hálózatok típusai
D    Informatikai angol nyelv
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Információforrások kezelése
3    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
3    Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3    Kapcsolási rajz készítése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák készítése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Elemi számolási készség
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mennyiségérzék
Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0924-06    Távközlési hálózatok létesítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tesztprogramokat futtat
Archivált adatokat visszatölt
Távfelügyeletet ellát
A berendezés műszaki jellemzőit méri
Műszaki dokumentációt olvas és értelmez
Mérőműszert kalibrál és méréseket végez
Mérőprogramot futtat, a mérés eredményeit értékeli
A mérés alapján a berendezést minősíti
Telepíti az elektronikus hírközlő hálózatok aktív és passzív elemeit, végberendezéseit, működési elvük szerint
Elvégzi hálózattechnikai szimmetrikus és optikai kábelek méréseit
Integrált kábelezést készít
Elektronikus hírközlő kábeleken hibát tár fel, hibahelyeket mér
ISDN- és ADSL- végpontokat telepít, felhasználói PC-t programoz
Kábeltévé hálózatot telepít
Informatikai hálózatot létesít
Oszloptámszerkezeteket épít
Szimmetrikus és optikai légkábel szerelvényeket oszlopra szerel, előfizetői leágazásokat épít, fenntart, bont
Kábeltévé szerelvényeket szerel és mér
Elosztószerelvényeket szerel oszloptámszerkezetre
Szereli a falikábel hálózatot és tartozékait
Falikábelt épít optikai kábellel
Integrált belső kábelezést épít
Strukturált hálózatot épít, berendezéseket telepít
Földalatti hálózatokat létesít
Szimmetrikus és koaxiális kábeleket szerel
Optikai hálózat kábeleit telepíti, eszközeit kezeli
Kábelkötést készít kézi és gépi érkötéssel
Kapcsolástechnikai és átviteltechnikai berendezéseket szerel
Tápáram ellátó berendezéseket szerel
Végberendezéseket szerel
Optikai kábeleket köt szálhegesztéssel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Elektrotechnikai alapok
B    Elektrotechnika és digitális áramkörök
B    IT-alapismeretek
B    Mérőeszközök
A    Elektromos mérések
A    Távközlési hálózatok mérései
C    Fémipari alapok
B    Rögzítés- és kötéstechnika
B    Áramkörök összeállítási elve
A    Távközlési szolgáltatások
D    Távközlési törvények, rendeletek, szerződések
B    Informatikai hálózat
B    Analóg jelátvitel elve, jellemzői
C    A távközlés feladata és jelentősége
A    Távbeszélőtechnika
A    Kábelszerkezettan
A    Távközlési hálózatok felépítése, részei, struktúrája
A    Kábelek elektromos tulajdonságai, kábelvédelem
A    Fénytávközlés
A    Korszerű hálózatok, ISDN-szélessáv
A    Kábelek ellenőrző mérési, hibahely vizsgálati módszerei
B    Távközlési hálózatok építési, szerelési, bontási módszerei
B    Földelések
B    Villamosságtan
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2    Olvasott szakmai szöveg megértése
2    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Távközlési jelképek értelmezése
3    Tájékozódás
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Segítőkészség
Közérthetőség
Határozottság
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0925-06    Hírközlés műszaki feltételének biztosítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Informatikai, helyi és helyközi elektronikus hírközlő hálózatok érvényes rajzjeleit alkalmazza
Jegyzőkönyveket (mérésit is), jelentéseket formai, tartalmi követelmények szerint készít
Használja az elosztókat, tápfejeket, törzskönyveket, dokumentációkat
Az anyagokat megmunkálja, és a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat, eszközöket kiválasztja
Fémipari alakító munkákat végez
Kisgépeket, eszközöket használ
A szerszámokat ellenőrzi, javítja
A kisgépek villamos biztonságát ellenőrzi
Vezetékeket és szigeteléseket vizuálisan ellenőrzi
A karbantartási terv szerinti feladatokat, időszakos felülvizsgálatokat, előírt beállításokat, alkatrészcseréket elvégzi
A kábeleket előkészíti, csatlakozókat szerel, csatornákat épít
Vezetékkötéseket, forrasztásokat végez
Egyszerű áramkörökben egyen- és váltakozó feszültséget mér
Speciális felhasználói programokat használ
Táblázatos és grafikus adatokat dolgoz fel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Elektrotechnikai alapok
B    Elektrotechnika és digitális áramkörök
B    IT-alapismeretek
B    Operációs rendszerek
D    Szövegszerkesztés
C    Táblázatkezelés
D    Adatbázis-kezelés
E    Prezentáció
D    Információ és kommunikáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2    Olvasott szakmai szöveg megértése
2    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Távközlési jelképek értelmezése
3    Tájékozódás
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Önállóság
Stabil kéztartás
Pontosság
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Értékelés
Rendszerező képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0926-06    Informatikai hálózatok létesítése, üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Használja a passzív hálózat kábeleit, csatlakozóit, komplex rendszertechnikáját (strukturált hálózatok, LAN, WAN)
Használja a digitális átviteltechnika informatikai hálózati eszközeit, digitális modemeket, betartja a fizikai interfész szabványokat, ajánlásokat
Alkalmazza az útvonalválasztó digitális technológiákat
Elvégzi a címzést, a statikus és dinamikus címkiosztást a névszerverek és hálózatvezérlők funkciók segítségével
Alkalmazza a vonalinterfészeket
Szabványosítást végez
Hálózatot vizsgál műszerekkel
Épületeken, műtárgyakon belüli nyomvonal jellegű gyengeáramú hálózatokat szerel
A falon belüli csövekben, álmennyezetek és álpadlók mögött, falakon kívül, szabad és rejtett gyengeáramú épületgépészeti hálózatot épít
Dokumentáció alapján ISDN-rendszert szerel, (S-busz, ISDN-végberendezések) RJ-csatlakozókkal
Koaxiális kábeleket, csatlakozókat szerel, bontható (szerelhető) és nem bontható (hidegen sajtolt) technológiával
Előkészíti a koaxiális hálózat (LAN, KTV) nyomvonalát
Informatikai elemeket (szerverek, hálózati I/O eszközök, perifériák) szerel, karbantart
Dokumentáció használatával Ethernet-hálózatot kivitelez (UTP-kábelekkel), a hálózatot alkotó további egységeket (csatlakozók, aktív elemek) csatlakoztat
A strukturált hálózati alközponti távbeszélő és helyi informatikai hálózati csatlakozásokat épít. Hibaelhárítás, üzembe helyezés előtt egyszerű méréseket végez
A dokumentáció, szerelési utasítás alapján a hálózatba illeszti az aktív funkcionális eszközöket (Repeater, Router, Bridge, Gateway, ismétlő, útválasztó, tűzfal, kapu, RAS9)
Számítógép interfészek (soros, párhuzamos portok) csatlakozóit szereli dokumentáció alapján
INPUT/OUTPUT-eszközök, perifériák és számítógépek interfészeit csatlakoztatja
Külső (soros port) és/vagy belső PC-kártyás MODEM-et szerel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Elektrotechnikai alapok
B    Vezetéknélküli átviteli közeg
B    Valós és nem valós idejű rendszerek forgalom irányítása
B    Hálózati eszközök
D    VOIP rendszerek
C    Szélessávú átviteli hálózatok
D    Analóg jelátvitel elve, jellemzői
E    Digitális jelátvitele elve, jellemzői
D    Lokális hálózatok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2    Olvasott szakmai szöveg megértése
2    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Távközlési jelképek értelmezése
3    Tájékozódás
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Önállóság
Stabil kéztartás
Pontosság
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Értékelés
Rendszerező képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1421-06    Kábelszerelés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hurokellenállást, szigetelési ellenállást, csillapítást, áthallást és kapacitást mér kábeleken
Reflexió – visszaverődés – méréseket elvégez OTDR-rel optikai kábeleken
A hibahely behatárolását követően javítást esetleg szakaszcserét végez
Az informatikai adatátviteli kábeleket vizsgálja célműszerekkel
Érazonosítást végez strukturált kábeleken
Sávszélességet vizsgál
Hibaelhárítási tevékenységet végez
Felméri a munkát
Áttanulmányozza az elvégzendő feladatot
Átveszi a hibajegyet
Nyilvántartással vagy ügyféllel egyeztet
Tanulmányozza a tervrajzot
Helyszíni felmérést végez
Behatárolja a hibát
Megtervezi az elvégzendő feladatot
Előkészíti a hálózatépítést
Kivételezi a raktárból a szükséges építési anyagokat, szerszámokat
Helyszínre szállítja az építési anyagokat, szerszámokat
Elhárítja a hibát
Kijavítja a hibát
Értesíti a diszpécsert
Beméreti a kijavított hibát
Jóváhagyatja előfizetővel a javítást
Kiépíti szolgáltatás fogadási pontig a földalatti vagy földfeletti hálózatot
Felszereli a DSL kültéri elemeit
Felszereli az DSL előfizetői szűrő és modem egységeit
Leméri a hálózatot
Beköti a PC kártyát
Aktiváltatja a szélessávú hálózatot
Átadja a hálózatot (kiképzi az ügyfelet)
ISDN hálózatot létesít
Kiépíti a szolgáltatás fogadási pontig a földalatti és a földfeletti hálózatot
Felszereli az NT-t és bekalibrálja az előfizető kívánsága szerint
Kívánságra beköti a PC-be a hálózatot
Levizsgálja az új állomást
Átadja a hálózatot (kiképzi az ügyfelet)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Elektrotechnikai alapok
B    Elektrotechnika és digitális áramkörök
B    IT alapismeretek
A    Távbeszélőtechnika
A    Kábelszerkezettan
A    Távközlési hálózatok felépítése részei struktúrája
A    Kábelek elektromos tulajdonságai, kábelvédelem
A    Fénytávközlés
A    Korszerű hálózatok, ISDN szélessáv
A    Kábelek ellenőrző mérési, hibahely vizsgálati módjai
B    Távközlési hálózatok építési, szerelési, bontási módjai
B    Földelések
B    Villamosságtan
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2    Olvasott szakmai szöveg megértése
2    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Távközlési jelképek értelmezése
3    Tájékozódás
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Stabil kéztartás
Pontosság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Értékelés
Rendszerező képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés

A 33 523 02 0000 00 00 azonosító számú, Távközlési és informatikai hálózatszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0900-06

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

0924-06

Távközlési hálózatok létesítése

0925-06

Hírközlés műszaki feltételének biztosítása

0926-06

Informatikai hálózatok létesítése, üzemeltetése

1421-06

Kábelszerelő

A 33 523 02 0100 31 01 azonosító számú, Távközlési kábelszerelő megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0900-06

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

0924-06

Távközlési hálózatok létesítése

1421-06

Kábelszerelő

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0900-06    Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egyszerű munkaműveletek (szöveges és rajzi) tervezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Mérések végzése mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, furatok, elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 135 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    20%
2. feladat    20%
3. feladat    30%
4. feladat    30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0924-06    Távközlési hálózatok létesítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hálózatok ismerete. Hálózatok részei, felépítése. Hibaelhárítás. Kábelszerkezettan. Szélessávú hálózatok létesítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Tájékozódás a távközlés főbb területein, távközlési rendszerek. Végberendezések és azok telepítése, működési elvei. Vonalvizsgálat, hibaelhárítás, -fenntartás. Helyi- és helyközi hálózatok részei, szerelésük
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Távközlési hálózatok szerelése és mérése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    15%
3. feladat    45%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0925-06    Hírközlés műszaki feltételének biztosítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elektrotechnikai számítások. Szövegszerkesztés számítógéppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szolgáltatás és marketing a távközlés területén. Elektrotechnikai és elektronikai alapfogalmak. Informatika, számítástechnikai operációs rendszerek, office rendszer ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Villamos mérések, a mérési eredmények dokumentálása számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0926-06    Informatikai hálózatok létesítése, üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Informatikai hálózat jellemzői. Adatátvitel aktív és passzív elemek.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Digitális jelátvitel. Vezetéknélküli átviteli közeg. Valós és nem valós idejű rendszerek forgalom irányítása VOIP rendszerek. Analóg jelátvitel elve és gyakorlata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Strukturált hálózat építése Kat.5 kábellel tanpályán. A hálózati szakasz szerelvényezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    50%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1421-06    Kábelszerelés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hálózatok ismertetése. Hálózatok részei, felépítése. Hibaelhárítás. Kábelszerkezettan, szélessávú hálózatok létesítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Távközlés főbb területei, távközlési rendszerek ismertetése. Végberendezések és azok telepítése, működési elvei. Vonalvizsgálat, hibaelhárítás, fenntartás. Helyi- és helyközi hálózatok részei, integrált beltéri hálózatok szerelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Távközlési hálózatok szerelése és mérése. Különböző fizikai állapotú kábelek szerelése, érkötései. Tápszekrények és megszakító létesítmények szerelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 210 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    15%
3. feladat    45%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 33 523 02 0000 00 00 azonosító számú, Távközlési és informatikai hálózatszerelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 20
A 33 523 02 0100 31 01 azonosító számú, Távközlési kábelszerelő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 25
2. vizsgarész: 35
5. vizsgarész: 40
A 33 523 02 0000 00 00 azonosító számú, Távközlési és informatikai hálózatszerelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 523 02 0100 31 01 azonosító számú, Távközlési kábelszerelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
3. vizsgarész: 50
4. vizsgarész: 50
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Távközlési és
informatikai
hálózatszerelő

Távközlési
kábelszerelő

Kéziszerszámok

X

X

Elektromos kisgépek

X

X

Robbanómotoros kisgépek

X

X

Érkötőgépek

X

X

Szálkötőgépek

X

X

Biztonsági felszerelések (oszlopmászó-felszerelés, alépítményes mentőállvány, munkaruházat, védőruházat)

X

X

Elektronikai, optikai mérőműszerek

X

X

Szállító, anyagmozgató járművek

X

X

Kompresszorok, csörlők

X

X

Légkalapács

X

X

Döngölő

X

X

Grundomat (útfúró)

X

X

Vakondeke

X

X

Telefon főközpontok, alközpontok

X

X

Regenerátorok

X

X

Multiplexerek (Vonaltöbbszörözők)

X

X

Számítástechnikai eszközök (szerverek, routerek, switchek, modemek)

X

X

Telefonok

X

X

Adatátviteli eszközök

X

X

VII.
EGYEBEK
Az iskolának olyan differenciált szakmai programot kell kidolgoznia, amely figyelembe veszi a szakképzési évfolyamra belépők eltérő tanulási útvonalait.
A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében – különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné – a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.
AZ 1. MELLÉKLET 3. SORSZÁMA ALATT KIADOTT TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma: 33 523 03 1000 00 00
2.    A szakképesítés megnevezése: Távközlési műszerész
3.    Szakképesítések köre:

3.1.

Részszakképesítés

Azonosítószám:

33 523 03 0100 31 01

 

 

Megnevezés:

Antenna szerelő

3.2.

Szakképesítés-elágazások

Nincsenek

 

3.3.

Szakképesítés-ráépülés

Nincs

 

4.    Hozzárendelt FEOR szám: 7444
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési
évfolyamok száma

Óraszám

Távközlési műszerész

2

2000

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Távközlési műszerész
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. mellékletében az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Antenna szerelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. mellékletében az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 1000
3. Elmélet aránya: 30%
4. Gyakorlat aránya: 70%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

7444

Rádió-, televízió- és számítástechnikai műszerész

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységeket végez
Távközlési berendezéseket karbantart
Hibajavítást végez a távközlési berendezéseken
Telephelyre távközlési berendezést telepít
Távközlési berendezéseken méréseket végez, mérőrendszereket használ
Üzemelteti a távközlési rendszert és elemeit
Új távközlési előfizetőket kapcsol be, illetve megszűnteket kapcsol ki
Antennát szerel
Beltéri egységet kábelez
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

54 523 03 0000 00 00

Távközlési technikus

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0900-06    Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Informatikai tevékenységét dokumentálja
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza
Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)
Elektromos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    Elektrotechnikai alapismeretek
D    Elektronikus áramkörök
C    Villamos gépek biztonságtechnikája
C    Teljesítményelektronikai áramkörök
D    Gépelemek
C    Finommechanikai elemek
D    Mechanika
D    Elektromechanikus mérőműszerek
C    Elektronikus mérőműszerek
C    Mechanikai mérőműszerek
C    Villamos mérések
B    Mechanikai mérések
C    Műszerelemek
C    Anyagismeret
D    Gyártásismeret
C    Műszaki ábrázolás
C    Villamos és gépész rajzjelek
C    Szabványok
C    Műszaki dokumentáció
A    Általános munkavédelem
A    Érintésvédelem
A    Elsősegélynyújtás
A    Általános tűzvédelem
A    Tűzoltó készülékek
C    Környezetvédelem
D    Veszélyes hulladékok kezelése
C    Digitális technikai alapok
C    Perifériák
D    Számítógépes hálózatok típusai
D    Informatikai angol nyelv
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Információforrások kezelése
3    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
3    Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3    Kapcsolási rajz készítése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák készítése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Elemi számolási készség
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mennyiségérzék
Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0908-06    Távközlési alaptevékenység végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Általános műszaki feladatokat old meg
Tesztprogramokat futtat
Archivált adatokat visszatölt
Távfelügyeletet ellát
A berendezés műszaki jellemzőit méri
Műszaki dokumentációt olvas és értelmez
Mérőműszert kalibrál és méréseket végez
Mérőprogramot futtat, a mérés eredményeit értékeli
A mérés alapján a berendezést minősíti
Berendezéseket karbantart
Segédanyagok, szűrők, alkatrészek állapotát ellenőrzi, szükség esetén cseréli
Berendezések állapotát ellenőrzi, karbantartói méréseket végez, portalanít, tisztít
Hibajavítást végez
Hibajelentést átvesz, munkavégzéshez engedélyeket megszerez
Hibát behatárol, hibás alkatrészt/egységet a helyszínen javítja vagy cseréli, selejtezi
Javított, cserélt egység vagy berendezés működését ellenőrzi
Tevékenységét dokumentálja
Hibanaplót vezet, anyagfelhasználást igazol, hibalapot kitölt, munkalapot ír, menetlevelet vezet
Mérési jegyzőkönyvet készít
Szakismereteit alkalmazza
Hardver és szoftver ismereteit alkalmazza
Logikai áramkörökből kombinációs és sorrendi hálózatokat készít
Mikroszámítógépet és mikrovezérlőt beágyaz
Kommunikációs vezérlőket és DSP-ket használ telekommunikációs célokra
Műszaki rajzot készít
Rajzeszközöket szakszerűen használ
Villamosipari rajzokat készít és olvas
Célnak megfelelő alkatrészeket kiválaszt
Egyen- és váltóáramú villamos hálózatokat méretez
Nemlineáris elemekkel áramköröket méretez
Értelmezi a kódolt/digitális jel átvitelét vezetéken, méretezi az átviteli paramétereket
Hang és kép szabadtéri jelátvitelének módját kiválasztja
Méretezi a szabadtéri jelátviteli összeköttetéseket
Kiválasztja a szabadtéri jelátvitel adó- és vevő-oldali berendezéseit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Logikai áramkörök
C    Számítógép-architektúrák
C    Beágyazott mikroprocesszoros rendszerek
B    Műszaki ábrázolás és dokumentáció
B    Műszaki rajz alapismeretek
B    A speciális műszaki ábrázolás
B    A géprajz ábrázolási módjai és rajzjelei
C    A villamos rendszerek rajzjelei
C    A villamosipari és elektronikai rajzok típusai és dokumentumai
C    Számítógépes műszaki rajzok és dokumentációs rendszerek
B    Fémek tulajdonságai
B    Szigetelőanyagok (műanyagok, üvegek, kerámiák)
B    Mágnesezhető anyagok
B    Híradástechnikai anyagok, alkatrészek
B    Villamos hálózatok és villamos jelek
B    Elektrotechnika
B    Híradástechnikai alapismeretek
B    Elektromágneses hullámok szabadtéri terjedése
B    Elektronika
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Telefonálás idegen nyelven
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Információforrások kezelése
3    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
3    Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3    Kapcsolási rajz készítése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák készítése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Komplex jelzésrendszerek
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0909-06    Távközlési szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Távközlési rendszer-ismereteit alkalmazza
FDM/TDM/WDM/DWDM multiplexelési rendszerek berendezéseit üzemelteti
PSTN/ISDN kapcsolóeszközöket üzemeltet és előfizetői készülékeket installál/javít
Réz/SDH/WDM/DWDM hálózatokat telepít, javít, fenntart, menedzsel, adminisztrál
Adatátviteli eszközöket alkalmaz a beszéd- és adathálózatokban
ISDN hozzáférésen eszközöket telepít és fenntart, SS7 hálózatban előfizetői jelzéseket továbbít
Méréseket végez, mérőrendszereket használ
Méréseket végez elektronikai alapáramkörökben
Alkalmazza a készülékek, berendezések üzembe helyezése és fenntartása során használt mérési módszereket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Elektronikus műsorközlés
B    Hang elektronikus átvitele
B    Kép elektronikus átvitele
B    Rádió és TV szatellit, KTV-hálózat
B    Közösségi hálózatok
B    Beszédátviteli rendszerek
B    Az analóg telefon
B    A digitális központ
B    A GSM rendszer
B    Az IP telefon
B    Telekommunikációs hálózatok
B    Hálózatok létesítési elve
B    Hálózatok funkciói
B    Optikai hálózatok
B    Gerinchálózati rendszerek
B    Hálózat-menedzselés
B    Szolgáltatás integráció
B    A TDM alapú ISDN
B    Az előfizetői szakasz digitalizáció
B    Hordozószolgálat és távszolgálat
B    Az ISDN DSS1 protokoll és szabványai
B    IP alapú szolgáltatás integráció
B    Softswitch, Médiaátlépő (Media Gateway) és az SS7 jelzésrendszer
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Telefonálás idegen nyelven
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Információforrások kezelése
3    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
3    Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3    Kapcsolási rajz készítése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák készítése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Komplex jelzésrendszerek
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0916-06    Antenna szerelése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Új előfizetőket kapcsol be, illetve megszűnteket kapcsol ki
Iránykarakterisztikát mér
Antennát szerel
Emelőgépeket kezel
Beltéri egységet kábelez
Strukturált beltéri hálózatot épít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Elektronikus műsorközlés
B    Hang elektronikus átvitele
B    Kép elektronikus átvitele
B    Rádió és TV szatellit, KTV-hálózatok
B    Közösségi hálózatok
B    Telekommunikációs hálózatok
B    Hálózatok létesítési elve
B    Hálózatok funkciói
C    Ár, árképzés, költségszámítás
C    Marketing alapismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Információforrások kezelése
4    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
2    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Jelképek értelmezése
3    Elemi számolási készség
3    Mennyiségérzék
4    Tájékozódás
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Irányítási készség
Hatékony kérdezés készsége
Empatikus készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0910-06    Távközlési üzemi tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Üzemviteli és üzemgazdasági feladatokat lát el
Részt vesz a beruházások előkészítésében, a létesítés ellenőrzésében, elvégzi az átvételt
Telephelyre berendezést telepít
Telephelyet bejár, munkaterületre felvonul
Régi berendezést bont, munkaterületet előkészíti
Hálózati passzív elemek felszerelését ellenőrzi, átviteli hálózati berendezéseket átveszi
Nyomvonalat kialakít, aktív és passzív elemeket csatlakoztat
Berendezést felszereli, installálja, teszteli
Berendezést a megrendelőnek átadja
Közösségi hálózatokat telepít
Kormányzati hálózatot telepít
Ügyfélszolgálati teendőket lát el
Vállalkozást vezet
Elektronikus biztonságot védi
IP beszédhálózatok Nyilvános Kulcs Infrastruktúrát (PKI) használ
TDM beszédhálózatok biztonságát védi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Közösségi hálózatok
B    Hálózatok létesítési elve
B    Közművek elérésének integrációja
B    Automatikus mérőállás-leolvasás (AMR) elve
B    Otthoni nagyfogyasztású berendezések távoli vezérlési (HVAC) elve
B    Otthoni/telephelyi hálózatok
B    Az otthoni/lakossági átlépő (Home/Residential Gateway)
B    Az otthoni/telephelyi hálózatok technológiái, eszközei
B    Az otthoni hálózatok szolgáltatás-választéka
B    Szolgáltatás és marketing
B    Távközlési szolgáltatások osztályozása, jellemzői
B    Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)
C    Szolgáltatások szabályozási és jogi feltételei
C    Alapfokú marketing ismeretek és módszerek
B    Viselkedéskultúra, kommunikáció, megjelenés
B    Vállalkozási formák, vállalkozásra vonatkozó jogszabályok
B    Pályázatok, források biztosítása
B    Könyvelési, adózási ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Telefonálás idegen nyelven
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Információforrások kezelése
3    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák készítése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Komplex jelzésrendszerek
3    Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3    Kapcsolási rajz készítése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság

A 33 523 03 1000 00 00 azonosító számú, Távközlési műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0900-06

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

0908-06

Távközlési alaptevékenység végzése

0909-06

Távközlési szaktevékenységek

0916-06

Antenna szerelése

0910-06

Távközlési üzemi tevékenység

A 33 523 03 0100 31 01 azonosító számú, Antenna szerelő megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0900-06

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

0908-06

Távközlési alaptevékenység végzése

0909-06

Távközlési szaktevékenységek

0916-06

Antenna szerelése

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0900-06    Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egyszerű munkaműveletek (szöveges és rajzi) tervezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Mérések végzése mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, furatok, elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 135 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    20%
2. feladat    20%
3. feladat    30%
4. feladat    30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0908-06    Távközlési alaptevékenység végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Központi feladatlista alapján számítások egyen- és váltóáramú hálózatokban, négypólusok karakterisztikái, a tápvonal hullámparaméteres jellemzői
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kapcsolási rajzon az alkatrészek azonosítása és specifikálása, majd egy teljes elektronikai alkatrészlista összeállítása és felvitele számítógépes űrlapra
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott funkciójú kombinációs, illetve sorrendi hálózat megtervezése és lerajzolása, majd megvalósítása a logikai panelen lévő elemekből, a létrehozott áramkör működésének elmagyarázása és bemutatása műszerrel vagy kijelzővel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Adott funkciójú analóg áramkör megtervezése, lerajzolása, majd megvalósítása az analóg demópanelen lévő elemekből, és a létrehozott áramkör működésének elmagyarázása és bemutatása műszerrel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    30%
2. feladat    20%
3. feladat    20%
4. feladat    30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0909-06    Távközlési szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hang, kép és tartalom átvitele a műsorközlő rendszerekben: az átviteli rendszerrel szemben támasztott követelmények. Analóg és digitális modulációs eljárások. A földfelszíni és szatellit műsorszórás adó- és vevőoldali berendezései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A beszédátvitel jellemzői, szinkron és aszinkron beszédátviteli eljárások. Időosztásos rendszerek, a PCM-kódolás és átvitel. Az áramkörmódú és csomagmódú kapcsolórendszerek és hálózatok. Az ISDN, a GSM és az IP telefon jellemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az optikai szál móduszai. A hullámhossz-osztásos átviteli rendszerek vázlata, a nagysűrűségű hullámhossz-osztás elve. A telekommunikációs hálózatok menedzselése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
ISDN hálózatvégződés (NT) vagy ISDN-modem vagy ISDN-komfort telefonkészülék telepítése és beállítása, majd visszabontása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
IP-platformot (is) tartalmazó PBX-en (a helyi adottságoktól függően) a hang-kép-adat integráció bemutatása eszközök csatlakoztatásával és működtetésével
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    20%
2. feladat    20%
3. feladat    20%
4. feladat    20%
5. feladat    20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0916-06    Antenna szerelése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A hibák behatárolásának, hibás alkatrész/egység helyszíni javításának vagy cserélésének módszerei adott antenna-rendszernél
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott antenna-típus iránykarakterisztikái, az antenna beállításának elektronikus és mechanikus módszerei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Antenna és tartozékainak mérése elektromos és elektronikus mérőeszközökkel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Mikrohullámú, műholdvevő, televízió- vagy rádióantenna mechanikai szerelése és beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    10%
4. feladat    40%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0910-06    Távközlési üzemi tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott hazai távközlési szolgáltató ÁSZF dokumentumainak letöltése a honlapról, az ÁSZF elemzése és szóbeli ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számítógépes interaktív teszt a marketing és a vállalkozási ismeretek mérésére
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Távközlési berendezés telepítésének főbb lépései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Távközlési szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenység bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Az otthoni hálózatok HomePNA, HomePlug, CEBUS, EIB-technológiáinak valamelyikében adott konfiguráció összeállítása, és egy eszköz vezérlése parancsokkal
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    20%
2. feladat    20%
3. feladat    20%
4. feladat    20%
5. feladat    20%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 33 523 03 1000 00 00 azonosító számú, Távközlési műszerész megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 30
A 33 523 03 0100 31 01 azonosító számú, Antenna szerelő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 40
A 33 523 03 0000 00 00 azonosító számú, Távközlési műszerész megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 523 03 0100 31 01 azonosító számú, Antenna szerelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
5. vizsgarész: 100
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Távközlési műszerész

Antenna szerelő

Kéziszerszámok

X

X

Elektromos kisgépek

X

X

Speciális kéziszerszámok

X

X

Elektronikai, optikai mérőműszerek

X

X

Spektrumanalizátor

X

 

Oszcilloszkóp

X

X

Jelgenerátor

X

X

Rádiófrekvenciás oszcillátor (hangjelzős kereső)

X

X

Tápegységek

X

X

Távolságmérő berendezések, eszközök

X

X

Védőfelszerelés

X

X

VII.
EGYEBEK
Az iskolának olyan differenciált szakmai programot kell kidolgoznia, amely figyelembe veszi a szakképzési évfolyamra belépők eltérő tanulási útvonalait.
A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében – különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné – a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.
AZ 1. MELLÉKLET 4. SORSZÁMA ALATT KIADOTT TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma: 54 523 03
2.    A szakképesítés megnevezése: Távközlési technikus
3.    Szakképesítések köre:

3.1.

Részszakképesítés

Azonosítószám:

54 523 03 0100 31 01

 

 

Megnevezés:

Távközlési üzemeltető

3.2.

Szakképesítés-elágazások

 

 

 

 

Azonosítószám:

54 523 03 0010 54 01

 

 

Megnevezés:

Beszédátviteli rendszertechnikus

 

 

Azonosítószám:

54 523 03 0010 54 02

 

 

Megnevezés:

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszertechnikus

 

 

Azonosítószám:

54 523 03 0010 54 03

 

 

Megnevezés:

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszertechnikus

 

 

Azonosítószám:

54 523 03 0010 54 04

 

 

Megnevezés:

Gerinchálózati rendszertechnikus

3.3.

Szakképesítés-ráépülés

Nincs

 

4.    Hozzárendelt FEOR szám: 3129
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Távközlési technikus

2,5

2500

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Beszédátviteli rendszertechnikus
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszertechnikus
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszertechnikus
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Gerinchálózati rendszertechnikus
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Távközlési üzemeltető
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 1000
3. Elmélet aránya: 40%
4. Gyakorlat aránya: 60%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3129

Egyéb technikusok

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységeket végez
Távközlési berendezéseket karbantart
Hibajavítást végez a távközlési berendezéseken
Telephelyre távközlési berendezést telepít
Távközlési berendezéseken méréseket végez, mérőrendszereket használ
Beszédhálózatokat működtet
Gerinchálózatokat működtet
Távközlési hozzáférési és magánhálózatokat működtet
Elektronikus tartalomközlő és műsorátviteli rendszereket működtet
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

33 523 03 0000 00 00

Távközlési műszerész

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0900-06    Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Informatikai tevékenységét dokumentálja
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza
Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)
Elektromos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    Elektrotechnikai alapismeretek
D    Elektronikus áramkörök
C    Villamos gépek biztonságtechnikája
C    Teljesítményelektronikai áramkörök
D    Gépelemek
C    Finommechanikai elemek
D    Mechanika
D    Elektromechanikus mérőműszerek
C    Elektronikus mérőműszerek
C    Mechanikai mérőműszerek
C    Villamos mérések
B    Mechanikai mérések
C    Műszerelemek
C    Anyagismeret
D    Gyártásismeret
C    Műszaki ábrázolás
C    Villamos és gépész rajzjelek
C    Szabványok
C    Műszaki dokumentáció
A    Általános munkavédelem
A    Érintésvédelem
A    Elsősegélynyújtás
A    Általános tűzvédelem
A    Tűzoltó készülékek
C    Környezetvédelem
D    Veszélyes hulladékok kezelése
C    Digitális technikai alapok
C    Perifériák
D    Számítógépes hálózatok típusai
D    Informatikai angol nyelv
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Információforrások kezelése
3    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
3    Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3    Kapcsolási rajz készítése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák készítése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Elemi számolási készség
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mennyiségérzék
Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0908-06    Távközlési alaptevékenység végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Általános műszaki feladatokat old meg
Tesztprogramokat futtat
Archivált adatokat visszatölt
Távfelügyeletet ellát
A berendezés műszaki jellemzőit méri
Műszaki dokumentációt olvas és értelmez
Mérőműszert kalibrál és méréseket végez
Mérőprogramot futtat, a mérés eredményeit értékeli
A mérés alapján a berendezést minősíti
Berendezéseket karbantart
Segédanyagok, szűrők, alkatrészek állapotát ellenőrzi, szükség esetén cseréli
Berendezések állapotát ellenőrzi, karbantartói méréseket végez, portalanít, tisztít
Hibajavítást végez
Hibajelentést átvesz, munkavégzéshez engedélyeket megszerez
Hibát behatárol, hibás alkatrészt/egységet a helyszínen javítja vagy cseréli, selejtezi
Javított, cserélt egység vagy berendezés működését ellenőrzi
Tevékenységét dokumentálja
Hibanaplót vezet, anyagfelhasználást igazol, hibalapot kitölt, munkalapot ír, menetlevelet vezet
Mérési jegyzőkönyvet készít
Szakismereteit alkalmazza
Hardver és szoftver ismereteit alkalmazza
Logikai áramkörökből kombinációs és sorrendi hálózatokat készít
Mikroszámítógépet és mikrovezérlőt beágyaz
Kommunikációs vezérlőket és DSP-ket használ telekommunikációs célokra
Műszaki rajzot készít
Rajzeszközöket szakszerűen használ
Villamosipari rajzokat készít és olvas
Célnak megfelelő alkatrészeket kiválaszt
Egyen- és váltóáramú villamos hálózatokat méretez
Nemlineáris elemekkel áramköröket méretez
Értelmezi a kódolt/digitális jel átvitelét vezetéken, méretezi az átviteli paramétereket
Hang és kép szabadtéri jelátvitelének módját kiválasztja
Méretezi a szabadtéri jelátviteli összeköttetéseket
Kiválasztja a szabadtéri jelátvitel adó- és vevő-oldali berendezéseit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Logikai áramkörök
C    Számítógép-architektúrák
C    Beágyazott mikroprocesszoros rendszerek
B    Műszaki ábrázolás és dokumentáció
B    Műszaki rajz alapismeretek
B    A speciális műszaki ábrázolás
B    A géprajz ábrázolási módjai és rajzjelei
C    A villamos rendszerek rajzjelei
C    A villamosipari és elektronikai rajzok típusai és dokumentumai
C    Számítógépes műszaki rajzok és dokumentációs rendszerek
B    Fémek tulajdonságai
B    Szigetelőanyagok (műanyagok, üvegek, kerámiák)
B    Mágnesezhető anyagok
B    Híradástechnikai anyagok, alkatrészek
B    Villamos hálózatok és villamos jelek
B    Elektrotechnika
B    Híradástechnikai alapismeretek
B    Elektromágneses hullámok szabadtéri terjedése
B    Elektronika
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Telefonálás idegen nyelven
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Információforrások kezelése
3    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
3    Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3    Kapcsolási rajz készítése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák készítése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Komplex jelzésrendszerek
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0909-06    Távközlési szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Távközlési rendszer-ismereteit alkalmazza
FDM/TDM/WDM/DWDM multiplexelési rendszerek berendezéseit üzemelteti
PSTN/ISDN kapcsolóeszközöket üzemeltet és előfizetői készülékeket installál/javít
Réz/SDH/WDM/DWDM hálózatokat telepít, javít, fenntart, menedzsel, adminisztrál
Adatátviteli eszközöket alkalmaz a beszéd- és adathálózatokban
ISDN hozzáférésen eszközöket telepít és fenntart, SS7 hálózatban előfizetői jelzéseket továbbít
Méréseket végez, mérőrendszereket használ
Méréseket végez elektronikai alapáramkörökben
Alkalmazza a készülékek, berendezések üzembe helyezése és fenntartása során használt mérési módszereket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Elektronikus műsorközlés
B    Hang elektronikus átvitele
B    Kép elektronikus átvitele
B    Rádió és TV szatellit, KTV-hálózat
B    Közösségi hálózatok
B    Beszédátviteli rendszerek
B    Az analóg telefon
B    A digitális központ
B    A GSM rendszer
B    Az IP telefon
B    Telekommunikációs hálózatok
B    Hálózatok létesítési elve
B    Hálózatok funkciói
B    Optikai hálózatok
B    Gerinchálózati rendszerek
B    Hálózat-menedzselés
B    Szolgáltatás integráció
B    A TDM alapú ISDN
B    Az előfizetői szakasz digitalizáció
B    Hordozószolgálat és távszolgálat
B    Az ISDN DSS1 protokoll és szabványai
B    IP alapú szolgáltatás integráció
B    Softswitch, Médiaátlépő (Media Gateway) és az SS7 jelzésrendszer
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Telefonálás idegen nyelven
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Információforrások kezelése
3    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
3    Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3    Kapcsolási rajz készítése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák készítése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Komplex jelzésrendszerek
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0915-06    Távközlési hálózat üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismeri az üzemeltetési előírásokat
Üzemelteti, karbantartja a szakterületébe tartozó mérő, ellenőrző és hálózat-felügyeleti rendszereket
Figyelemmel kíséri a rendszer működését
Behatárolja a hibát
Szükség esetén újraindítja a berendezéseket, illetve újratölti a tárolókat
Adathiba esetén felülírja a rossz adatot
Berendezi a forgalmi méréseket
Kimenti a program és adattárolók tartalmát
Konfigurálja az új létesítéseket, szolgáltatásokat
Új előfizetőket kapcsol be, illetve a megszűnteket kikapcsol
Hálózati/előfizetői/ügyfél adatbázist karbantart
Berendezéseket karbantart
Berendezések állapotát ellenőrzi, karbantartói méréseket végez, portalanít, tisztít
Elektronikus biztonságot védi
IP hálózatban Nyilvános Kulcs Infrastruktúrát (PKI) használ
TDM beszédhálózatok biztonságát védi
Közösségi hálózatokat üzemeltet
Kormányzati hálózatot üzemeltet
Közháló részeit (pl. Sulinet, egészségügyi háló) üzemelteti
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Rádió és TV szatellit- és KTV-hálózatokon
B    Közösségi hálózatok
B    Beszédátviteli rendszerek
B    Az analóg telefon
B    A digitális központ
B    A GSM rendszer
B    Az IP telefon
B    Telekommunikációs hálózatok
B    Hálózatok létesítése
B    Hálózatok funkciói
B    Optikai hálózatok
B    Gerinchálózati rendszerek
B    Hálózat-menedzselés
B    Szolgáltatások integrálása
B    Közösségi hálózatok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Információforrások kezelése
4    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
2    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Jelképek értelmezése
3    Mennyiségérzék
4    Tájékozódás
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Irányítási készség
Hatékony kérdezés készsége
Empatikus készség
Segítőkészség
Irányíthatóság
Meggyőzőkészség
Konszenzuskészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0910-06    Távközlési üzemi tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Üzemviteli és üzemgazdasági feladatokat lát el
Részt vesz a beruházások előkészítésében, a létesítés ellenőrzésében, elvégzi az átvételt
Telephelyre berendezést telepít
Telephelyet bejár, munkaterületre felvonul
Régi berendezést bont, munkaterületet előkészíti
Hálózati passzív elemek felszerelését ellenőrzi, átviteli hálózati berendezéseket átveszi
Nyomvonalat kialakít, aktív és passzív elemeket csatlakoztat
Berendezést felszereli, installálja, teszteli
Berendezést a megrendelőnek átadja
Közösségi hálózatokat telepít
Kormányzati hálózatot telepít
Ügyfélszolgálati teendőket lát el
Vállalkozást vezet
Elektronikus biztonságot védi
IP beszédhálózatok Nyilvános Kulcs Infrastruktúrát (PKI) használ
TDM beszédhálózatok biztonságát védi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Közösségi hálózatok
B    Hálózatok létesítési elve
B    Közművek elérésének integrálációja
B    Automatikus mérőállás-leolvasás (AMR) elve
B    Otthoni nagyfogyasztású berendezések távoli vezérlési (HVAC) elve
B    Otthoni/telephelyi hálózatok
B    Az otthoni/lakossági átlépő (Home/Residential Gateway)
B    Az otthoni/telephelyi hálózatok technológiái, eszközei
B    Az otthoni hálózatok szolgáltatás-választéka
B    Szolgáltatás és marketing
B    Távközlési szolgáltatások osztályozása, jellemzői
B    Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)
C    Szolgáltatások szabályozási és jogi feltételei
C    Alapfokú marketing ismeretek és módszerek
B    Viselkedéskultúra, kommunikáció, megjelenés
B    Vállalkozási formák, vállalkozásra vonatkozó jogszabályok
B    Pályázatok, források biztosítása
B    Könyvelési, adózási ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Telefonálás idegen nyelven
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Információforrások kezelése
3    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák készítése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Komplex jelzésrendszerek
3    Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3    Kapcsolási rajz készítése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0911-06    Beszédhálózatok működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beszédhálózatokat működtet
Szereli, üzembe helyezi, konfigurálja, üzemelteti, karbantartja, javítja a hálózati kapcsolóeszközöket (TDM/ATM/GbitEthernet kapcsoló)
Szereli, üzembe helyezi, konfigurálja, üzemelteti, karbantartja, javítja a beszédátviteli hálózati berendezéseket (VoIP/VoATM/VoDSL átlépő)
Szereli, üzembe helyezi, konfigurálja, üzemelteti, karbantartja, javítja a GSM és UMTS hálózatok berendezéseit
Szereli, üzembe helyezi, konfigurálja, üzemelteti, karbantartja, javítja a végfelhasználói beszédterminálokat
TDM központokban operátori feladatokat lát el
Elvégzi az előfizetői és hálózati adminisztrációt
Felügyeli az SS7 jelzéshálózat működését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Összeköttetés-alapú és összeköttetés-mentes kapcsolat
B    2. és 3. rétegű kapcsolás az OSI modellben
B    Áramkörmódú (TDM) kapcsolók: TPV központok, PBX-ek, GSM MSC
B    Csomagmódú (IP, Gbit Ethernet, ATM, UMTS) kapcsolók
B    VoIP/VoATM/VoDSL átlépők feladatai
C    Az MTP, ISUP (SCCP, TCAP, MAP) egységek funkciói
C    Jelzésszakasz, társított és nem-társított jelzés
C    Az SS7 hálózat vezérlését ellátó egységek (pl. CCNC) szerkezete
B    Áramkörmódú és/vagy IP PBX felépítése, egységei
B    Kezelői teendők a PBX üzemeltetése során
B    Felhasználók és hálózati linkek adminisztrálása
B    TPV központban előfizetői adminisztráció végzése
B    Beszéd- és jelzéshálózati adminisztráció végzése
B    TPV központhoz csatlakozó VoIP átlépő kezelése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Telefonálás idegen nyelven
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Információforrások kezelése
3    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
3    Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3    Kapcsolási rajz készítése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák készítése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Komplex jelzésrendszerek
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0912-06    Gerinchálózatok működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gerinchálózatokat működtet
Szereli, üzembe helyezi, konfigurálja, üzemelteti, karbantartja, javítja a vezetékes és vezeték nélküli gerinc- és törzshálózatokat, és azok jelátviteli és menedzselési eszközeit, berendezéseit
Az optikai és mikrohullámú SDH gerinchálózatok és WDM/DWDM hálózatok forgalmát menedzseli
AutoCAD-del rögzíti a gerinchálózati adatokat, nyomvonalat egyeztet térinformatikussal
Hálózattervezési szoftver rendszereket használ
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Számítógépes tervezés / dokumentálás eszközei
B    Térinformatikai adatok használati és rögzítési módjai
B    Közműtervek készítése és hatósági engedélyek beszerzési módjai
B    Optikai/mikrohullámú hálózati szakasz kiépítési módjai
B    Megfelelő hálózati berendezések kiválasztási elve
B    Átvételi mérések, konfigurálás, dokumentálás eljárásai
B    Optikai és elektronikus hálózati eszközök üzemeltetési utasításai
B    A hálózatok felügyeleti rendszerei (O&M, OAM, OAMP)
B    Hálózatvezérlés és szinkronizálás. Interfész tesztek és mérések
B    (NextGen) SDH rendszerhez szállított hálózatmenedzselési rendszer
B    A WDM/DWDM/GMPLS különféle TMN rendszereinek megismerése
B    Az eltérő TMN rendszerek adatainak közös megjelenítése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Telefonálás idegen nyelven
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Információforrások kezelése
3    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
3    Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3    Kapcsolási rajz készítése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák készítése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Komplex jelzésrendszerek
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
1    Elem szintű számítógép használat
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Kompromisszumkészség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0913-06    Hozzáférési- és magánhálózatok működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hozzáférési és magánhálózatokat működtet
Szereli, üzembe helyezi, konfigurálja, üzemelteti, karbantartja, javítja a hozzáférési hálózatok eszközeit (DSLAM, IAD, ATM hozzáférés-kapcsoló)
Szereli, üzembe helyezi, konfigurálja, üzemelteti, karbantartja, javítja a magánhálózatok kapcsoló- és használói eszközeit (PBX, IP terminálok, Call Center, IVR)
Szereli, üzembe helyezi, konfigurálja, üzemelteti, karbantartja, javítja az otthoni hálózatok eszközeit, interfészeit
Szereli, üzembe helyezi, konfigurálja, üzemelteti, karbantartja, javítja a Media Gateway (MGC vagy MEGACO) linkjeit
Szereli, üzembe helyezi, konfigurálja, üzemelteti, karbantartja, javítja az optikai Cross-Connect-eket
Adminisztrálja a hozzáférési hálózatokon felépített kapcsolatokat a szolgáltatónál
Kapcsolatot létesít és bont az otthoni átlépő (Home Gateway) és a szolgáltató között
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    DSL Hozzáférési Multiplexer (DSLAM) jellemzői
B    Integrált Hozzáférési Eszköz (IAD) jellemzése
B    ATM hozzáférés-kapcsoló felépítése, működése
B    Magánhálózati kapcsolók: PBX, Call Center, IP-PBX
B    Magánhálózati használói eszközök: IP terminálok, DECT, IVR
B    Magánhálózati technológiák (EIB, CEBUS, HomePNA, HomePlug stb.)
B    A többszolgáltatású platform az UMTS-ben és a magánhálózatban
B    Az IETF MEGACO és az ITU H248 protokollja az átlépő vezérlésére
B    Otthoni átlépő, IVR Bemondás Szerver és Call Center alkalmazási lehetőségei
B    SIP és H.323 protokollok használati lehetőségei a VoIP átlépőben
B    A szolgáltató és a magánhálózat kapcsolata: Otthoni/Lakossági Átlépő
B    A hálózati kapcsolatok adminisztráláció a szolgáltatónál
B    Magánhálózati eszközök és a hálózat felhasználóbarát kezelési módjai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Telefonálás idegen nyelven
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Információforrások kezelése
3    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
3    Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3    Kapcsolási rajz készítése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák készítése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Komplex jelzésrendszerek
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
3    Kézügyesség
3    Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Kompromisszum-készség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0914-06    Elektronikus műsorközlés és tartalomátvitel
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elektronikus tartalomközlő és műsorátviteli rendszereket működtet
Szereli, üzembe helyezi, konfigurálja, üzemelteti, karbantartja, javítja a földfelszíni analóg és digitális rádió és TV műsorszórás adó és vevő oldali eszközeit és hálózatait
Szereli, üzembe helyezi, konfigurálja, üzemelteti, karbantartja, javítja a kábeltévé, IP-TV, műholdas, WIFI/WIMAX műsorelosztó hálózatokat és berendezéseiket
Szereli, üzembe helyezi, konfigurálja, üzemelteti, karbantartja, javítja a multiplex szolgáltatás és a feltételes hozzáférés eszközeit
Szereli, üzembe helyezi, konfigurálja, üzemelteti, karbantartja, javítja a Set-Top-Box és ADSL/kábelmodem készletet
Telepíti és üzemelteti a műsorszétosztó (szolgáltatói) hálózatokat és eszközöket
Működteti a fejállomásokat és a kábeltévé hálózatokat
Technológiát és hálózati eszközöket kiválaszt, kompatibilitást vizsgál
Hálózatot tervez, mérésekkel ellenőrzi, hálózati eszközöket telepít
Hálózatmenedzselő szoftvert kiválaszt, telepít és működtet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Földfelszíni analóg- és digitális rádióadó- és vevőoldali eszközei
B    Földfelszíni analóg- és digitális tv adó- és vevőoldali eszközei
B    KTV, IP-tv, műholdas, WIFI/WIMAX műsorelosztó hálózatok
B    Műsorszétosztó (szolgáltatói) hálózatok és eszközök
B    Set-Top-Box és ADSL/kábelmodem készlet telepítési módjai
B    Szatellit antenna és beltéri egység telepítése, beállítási módjai
B    Feltételes hozzáférés (dekóder kártya) beállítási módjai
B    Multiplexhez csatlakozás adminisztrációjai, fenntartási módjai
B    Fejállomások és hálózati eszközök/szakaszok fenntartási módjai
B    Szatellit hozzáférésnél ügyfélszolgálat, szerviz, fenntartási módjai
B    Technológia és hálózati eszközök kiválasztási szempontjai, kompatibilitása
B    Informatikai hálózat megtervezése, hálózati eszközök telepítési módjai
B    Hálózatmenedzselő szoftver kiválasztása, telepítési és működtetési módjai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Telefonálás idegen nyelven
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Információforrások kezelése
3    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Műszaki rajz készítése
3    Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3    Kapcsolási rajz készítése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák készítése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Komplex jelzésrendszerek
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság

Az 54 523 03 0010 54 01 azonosító számú, Beszédátviteli rendszertechnikus megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0900-06

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

0908-06

Távközlési alaptevékenység végzése

0909-06

Távközlési szaktevékenységek

0915-06

Távközlési hálózat üzemeltetése

0910-06

Távközlési üzemi tevékenység

0911-06

Beszédhálózatok működtetése

Az 54 523 03 0010 54 02 azonosító számú, Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszertechnikus megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0900-06

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

0908-06

Távközlési alaptevékenység végzése

0909-06

Távközlési szaktevékenységek

0915-06

Távközlési hálózat üzemeltetése

0910-06

Távközlési üzemi tevékenység

0913-06

Hozzáférési- és magánhálózatok működtetése

Az 54 523 03 0010 54 03 azonosító számú, Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszertechnikus megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0900-06

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

0908-06

Távközlési alaptevékenység végzése

0909-06

Távközlési szaktevékenységek

0915-06

Távközlési hálózat üzemeltetése

0910-06

Távközlési üzemi tevékenység

0914-06

Elektronikus műsorközlés és tartalomátvitel

Az 54 523 03 0010 54 04 azonosító számú, Gerinchálózati rendszertechnikus megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0900-06

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

0908-06

Távközlési alaptevékenység végzése

0909-06

Távközlési szaktevékenységek

0915-06

Távközlési hálózat üzemeltetése

0910-06

Távközlési üzemi tevékenység

0912-06

Gerinchálózatok működtetése

Az 54 523 03 0100 31 01 azonosító számú, Távközlési üzemeltető megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0900-06

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

0908-06

Távközlési alaptevékenység végzése

0909-06

Távközlési szaktevékenységek

0915-06

Távközlési hálózat üzemeltetése

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0900-06    Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egyszerű munkaműveletek (szöveges és rajzi) tervezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Mérések végzése mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel,a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, furatok, elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 135 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    20%
2. feladat    20%
3. feladat    30%
4. feladat    30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0908-06    Távközlési alaptevékenység végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Központi feladatlista alapján számítások egyen- és váltóáramú hálózatokban, négypólusok karakterisztikái, a tápvonal hullámparaméteres jellemzői
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kapcsolási rajzon az alkatrészek azonosítása és specifikálása, majd egy teljes elektronikai alkatrészlista összeállítása és felvitele számítógépes űrlapra
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott funkciójú kombinációs, illetve sorrendi hálózat megtervezése és lerajzolása, majd megvalósítása a logikai panelen lévő elemekből, a létrehozott áramkör működésének elmagyarázása és bemutatása műszerrel vagy kijelzővel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Adott funkciójú analóg áramkör megtervezése, lerajzolása, majd megvalósítása az analóg demópanelen lévő elemekből, és a létrehozott áramkör működésének elmagyarázása és bemutatása műszerrel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    30%
2. feladat    20%
3. feladat    20%
4. feladat    30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0909-06    Távközlési szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hang, kép és tartalom átvitele a műsorközlő rendszerekben: az átviteli rendszerrel szemben támasztott követelmények. Analóg és digitális modulációs eljárások. A földfelszíni és szatellit műsorszórás adó- és vevőoldali berendezései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A beszédátvitel jellemzői, szinkron és aszinkron beszédátviteli eljárások. Időosztásos rendszerek, a PCM-kódolás és átvitel. Az áramkörmódú és csomagmódú kapcsolórendszerek és hálózatok. Az ISDN, a GSM és az IP telefon jellemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az optikai szál móduszai. A hullámhossz-osztásos átviteli rendszerek vázlata, a nagysűrűségű hullámhossz-osztás elve. A telekommunikációs hálózatok menedzselése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
ISDN hálózatvégződés (NT) vagy ISDN-modem vagy ISDN-komfort telefonkészülék telepítése és beállítása, majd visszabontása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
IP-platformot (is) tartalmazó PBX-en (a helyi adottságoktól függően) a hang-kép-adat integráció bemutatása eszközök csatlakoztatásával és működtetésével
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    20%
2. feladat    20%
3. feladat    20%
4. feladat    20%
5. feladat    20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0915-06    Távközlési hálózat üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az üzemeltetési előírás (utasítás) tartalma, az üzemeltetés területei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hiba esetén a hibabehatárolás, a hibás alkatrész/egység helyszíni javításának vagy cserélésének módszerei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hálózati/előfizetői adatbázis tartalma és naprakész vezetésének szabályai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Hálózati forgalom mérésének és/vagy irányításának eszközei és módszerei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Hibabejelentés kezelése, hibajegy kiállítása és ügyintézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Telekommunikációs hálózatok biztonságának védelme, a veszélyek és a védekezés eszközei és módszerei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    20%
2. feladat    20%
3. feladat    10%
4. feladat    15%
5. feladat    15%
6. feladat    20%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0910-06    Távközlési üzemi tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott hazai távközlési szolgáltató ÁSZF dokumentumainak letöltése a honlapról, az ÁSZF elemzése és szóbeli ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számítógépes interaktív teszt a marketing és a vállalkozási ismeretek mérésére
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Távközlési berendezés telepítésének főbb lépései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Távközlési szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenység bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Az otthoni hálózatok HomePNA, HomePlug, CEBUS, EIB-technológiáinak valamelyikében adott konfiguráció összeállítása, és egy eszköz vezérlése parancsokkal
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    20%
2. feladat    20%
3. feladat    20%
4. feladat    20%
5. feladat    20%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0911-06    Beszédhálózatok működtetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vonalkapcsolt telefonhívás felépítésének és bontásának folyamata csatornához rendelt, és/vagy közös csatornás jelzésrendszer esetén
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az SS7-jelzésrendszer legfontosabb fogalmaiból (feleletválasztásos teszt)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
PBX üzemeltetése, kezdeti betöltés, beszédterminálok telepítése, adatbázis mentése és visszatöltése, szolgáltatások berendezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Az előfizetők adminisztrálásának lehetséges feladatai a tárolt programú digitális telefonközpontokban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Telefonhálózathoz csatlakozó IP-telefon átlépő adatbázisának adminisztrációja: új telefonszám és IP-cím hozzáadása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    20%
2. feladat    15%
3. feladat    25%
4. feladat    20%
5. feladat    20%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0912-06    Gerinchálózatok működtetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
MOTOROLA NETPLAN rádiós tervezési rendszer és az AutoCAD használata megadott GPRS és/vagy UMTS hálózattervezési feladatokra
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Közműveket is érintő gerinchálózat nyomvonalának tervezése, a beszerzendő hatósági engedélyek meghatározása konkrét példán
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
SDH-berendezésen újraindítás, szinkronizálás és átviteli mérések bemutatása, a fenntartási eljárások végrehajtása. Az SDH-keretszervezés főbb jellemzőinek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Informatikai hálózat SNMP hálózatmenedzselési rendszerének működtetése (HP OpenView grafikus interfészen), hálózati eszközök állapotának kezelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    30%
3. feladat    25%
4. feladat    20%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0913-06    Hozzáférési- és magánhálózatok működtetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Új PBX (IP-PBX) használó adatbázisba rögzítése, szolgáltatások beállítása, majd adatok törlése. Adatbázis mentése, visszatöltése, IVR rendszer használata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
ATM hozzáférés-kapcsolón PVC-k installálása, irányítási adatok felvétele, majd törlése. PVC link „kézi foglaltság” állapotba helyezése/aktiválása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Otthoni-, magán-hálózati technológiák egyikének installálása, eszközök működtetése parancsokkal. Otthoni Átlépőn át távközlési hozzáféréshez kapcsolódás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
H.323 protokollt használó Internet telefon alkalmazás telepítése Windows alatt, telefonhívás kezdeményezése beszélőkészlettel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    30%
2. feladat    20%
3. feladat    30%
4. feladat    20%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0914-06    Elektronikus műsorközlés és tartalomátvitel
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Analóg és digitális rádió/tv műsorszóró adó- és vevőberendezés tömbvázlata. Az analóg- és a digitális rádió/tv teljesítmény- és sávszélesség-igénye
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szatellit antenna, vevőfej(ek) és beltéri egység telepítése, működtetése. Adott transzponderen lévő adó megkeresése, programozása. Feltételes hozzáférés (kártya) használata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
ADSL-modem és Set-Top-Box telepítése tv készülékhez, PC segítségével
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Kábeltévé hálózat rendszervázlata: multiplex(ek), fejállomás(ok), erősítő/elosztó hálózat, rendszerfelügyelet, kábelmodemek kiszolgálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    30%
2. feladat    30%
3. feladat    20%
4. feladat    20%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 54 523 03 0010 54 01 azonosító számú, Beszédátviteli rendszertechnikus megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
6. vizsgarész. 20
Az 54 523 03 0010 54 02 azonosító számú, Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszertechnikus megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
8. vizsgarész: 20
Az 54 523 03 0010 54 03 azonosító számú, Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszertechnikus megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
9. vizsgarész: 20
Az 54 523 03 0010 54 04 azonosító számú, Gerinchálózati rendszertechnikus megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 20
Az 54 523 03 0100 31 01 azonosító számú, Távközlési üzemeltető megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 40
Az 54 523 03 0010 54 01 azonosító számú, Beszédátviteli rendszertechnikus megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 523 03 0100 31 01 azonosító számú, Távközlési üzemeltető megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
5. vizsgarész: 50
6. vizsgarész: 50
Az 54 523 03 0010 54 02 azonosító számú, Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszertechnikus megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 523 03 0100 31 01 azonosító számú, Távközlési üzemeltető megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
5. vizsgarész: 50
8. vizsgarész: 50
Az 54 523 03 0010 54 03 azonosító számú, Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszer-technikus megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 523 03 0100 31 01 azonosító számú, Távközlési üzemeltető megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
5. vizsgarész: 50
9. vizsgarész: 50
Az 54 523 03 0010 54 04 azonosító számú, Gerinchálózati rendszer-technikus megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 523 03 0100 31 01 azonosító számú, Távközlési üzemeltető megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
5. vizsgarész: 50
7. vizsgarész: 50
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, szakképesítés-elágazáshoz, részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Beszéd-
átviteli rendszer-
technikus

Elektronikus hozzáférési
és magán-
hálózati rendszer-
technikus

Elektronikus műsorközlő
és tartalom-
átviteli rendszer-
technikus

Gerinchálózati rendszer-
technikus

Távközlési üzemeltető

Számítógép

X

X

X

X

X

Szkenner

X

X

X

X

X

Nyomtató

X

X

X

X

X

Fénymásolók

X

X

X

X

X

Telefon (vezetékes, mobil)

X

X

X

X

X

Telefax

X

X

X

X

X

Kéziszerszámok

X

X

X

X

X

Szimulációs szoftverek

X

X

X

X

X

Elektromos kisgépek

X

X

X

X

X

Hővel működő szerszámok

X

X

X

X

X

Elektronikus mérőműszerek

X

X

X

X

X

VII.
EGYEBEK
A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében – különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné – a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.
AZ 1. MELLÉKLET 5. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ADATBÁZIS ADMINISZTRÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01
2.    A szakképesítés megnevezése: Adatbázis adminisztrátor
3.     Szakképesítések köre:

3.1.

Részszakképesítés

Nincs

 

3.2.

Szakképesítés-elágazások

 

 

 

 

Azonosítószám:

54 482 01 0010 54 01

 

 

Megnevezés:

Adatbázistervező

 

 

Azonosítószám:

54 482 01 0010 54 02

 

 

Megnevezés:

Adatelemző

3.3.

Szakképesítés-ráépülés

Nincs

 

4.    Hozzárendelt FEOR szám: 3133
5.     Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Adatbázis adminisztrátor

1400

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Adatbázistervező
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Adatelemző
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3133

Adatbázis-felelős

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Számítógépet kezel, szoftvereket használ
Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez
Projektet tervez és értékel
Rendszert/alkalmazást tervez és fejleszt
Rendszert tesztel és dokumentál a kialakított eszközkörnyezetben
Programintegrációs feladatot végez
Adatbányászatot végez
Adatbázisokat üzemeltet
Adatkapcsolati feladatot lát el
Adatmentés és archiválás
Adatbázis szoftvert telepít
Adatbázisok tervezése és kialakítása
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

54 481 01 1000 00 00

CAD-CAM informatikus

54 481 02 0000 00 00

Informatikai alkalmazásfejlesztő

54 481 03 0000 00 00

Informatikai rendszergazda

54 481 04 0000 00 00

Informatikus

54 482 02 0000 00 00

IT kommunikációs szolgáltató

54 213 04 0000 00 00

Multimédia-alkalmazás fejlesztő

33 523 01 1000 00 00

Számítógép-szerelő, -karbantartó

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1142-06    Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
LAN- és WAN-hálózatokat használ
Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Tevékenységét dokumentálja
Szoftverhasználati jogokat alkalmaz
Tervezi és szervezi a munkavégzést
Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat
Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Minőségbiztosítással kapcsolatos alapfogalmak
B    Munka-, környezet- és tűzvédelem
A    Elektromos áram élettani hatásai, elsősegélynyújtás
B    Erőforrások tervezése
C    Műszaki dokumentációk
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3    Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1143-06    Projektmenedzsment
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a projekt megtervezésében
A feladatterv kialakításában közreműködik
A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi
Részt vesz a kockázatelemzésben
Részt vesz a követelményelemzésben
A projekt értékelésében közreműködik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Projektirányítási rendszerek
C    Kockázatelemzés
C    Projekttervezés
C    Erőforrás-kezelés
B    Projektirányítás számítógéppel
B    Speciális alapszabályok
C    Case-eszközök
B    Üzembehelyezés
B    Szoftverértékelés
C    Életciklus
C    Vállalkozási formák, cégalapítás
C    Szervezés és vezetési szabályok
C    Marketing és reklám alapfogalmak
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Szervezőkészség
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Együttműködő-készség
Módszerkompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Meggyőzőképesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1144-06    Rendszer/alkalmazás -tervezés, -fejlesztés és -programozás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Rendszert/alkalmazást tervez
Rendszert/alkalmazást fejleszt
A működéshez szükséges, megfelelő eszközkörnyezetet létrehozza és beállítja
Teszteli a rendszer elemeit, folyamatait, funkcióit és megjelenítését
Dokumentálja a programot/alkalmazást
Megszervezi és dokumentálja az alkalmazás egyes elemeinek forrásként és megjelenítési módonként való külön tárolását, archiválását
Részt vesz a rendszerek bevezetésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Rendszerek (elemek, jellemzők)
C    Felhasználói igények feltárása, elemzése és csoportosítása
B    A rendszerelemek tartalmi tervezése
C    Az elemek formai meghatározása
B    Rendszerfunkciók tervezése
C    Navigáció megtervezése
C    Eszközkörnyezet meghatározása
B    Rendszerek működésének tervezése
B    Szoftver architektúra kialakítása
C    Kommunikációs kapcsolatok (felületek) fejlesztése
C    Navigáció és interakciók fejlesztése
C    Alkalmazásfejlesztés lépései és feladatai
C    Rétegek típusai
C    Eszközkörnyezet létrehozása
B    Tesztelési ismeretek (teszttípusok)
B    Dokumentálás (dokumentumtípusok)
B    Alapfogalmak (elágazás, ciklus stb.)
B    Programozási tételek (alapalgoritmusok)
B    Adatszerkezetek, objektumok
B    Állománykezelés
B    Eseménykezelés
C    Programtervezési módszerek
C    Kódolás
B    Szoftverkomponensek
B    Felhasználói felületek
C    Tesztelés, hibakeresés
B    Alkalmazásfejlesztő eszközök
B    Szerzői rendszerek
C    Telepítőcsomagok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Információforrások kezelése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák készítése
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1170-06    Adatbázis alapjai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a programcsomag kiválasztási szempont-rendszerét
Részt vesz a kiválasztásban és a bevezetésben
Osztályoz, becsül, jósol, kapcsolatot feltérképez, klaszterez
Korreláció- és regresszió analízist végez
Adatbányászati technikákat alkalmaz
Űrlapokat kezel
Riportokat futtat
Adatbázis analizálást végez
Folyamatos rendszer-karbantartást végez
Normalizálja és az implementációs platformhoz igazítja a logikai adatszerkezetet
Megtervezi és létrehozza a fizikai adatállományokat, az adatszerkezetet és az adatszerkezet indexelési struktúráját
Megtervezi és megvalósítja az adatszerkezet referencia integritási szabályrendszerét
Strukturált lekérdezőnyelvet (SQL) használ
Alkalmazza a DML és DDL nyelvi elemeket
Megtervezi az adattárolás biztonsági elemeit
Részt vesz a mentési stratégia kidolgozásában
Részt vesz az adatkezelési, adatvédelmi szabályzat megtervezésében és elkészítésében
Betartja az adatvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Szoftverek installálása és környezetének kialakítása
B    Adatbázis kezelés
C    OSI modell szintjei
C    Adatmodellek
B    Adatbázis típusok
B    Adatbázis tervezés, normalizáció
B    Adatmodellezés, adatbázis anomáliák
B    Relációs adatbázis alapok
B    Adatintegritás
B    Kaszkádolás
B    SQL lekérdezések
B    Kulcsok, egyedi kulcsok, szuperkulcs
B    Relációs kapcsolatok, reláció algebra
B    Relációs adatstruktúrák
B    Függőségalgebra
B    Redundancia, inkonzisztencia
B    Adatbázis hatékonysága
B    Adatfeldolgozás táblákkal
B    Normálformák használata relációkban
B    UML és főbb elemei
B    Öröklődés, osztályozás
B    Polimorfizmus és zártság
B    Aggregáció
B    Objektumtervezés és kivitelezés
B    OSQL használata
B    4GLes programok objektumkezelése
C    Objektumrendszerek kapcsolódása más programrendszerekhez
C    Programtervezés grafikus területen
B    Adattípusok használata
B    Eljárások, függvények, metódusok, VMT
C    Elemi algoritmusok használata
C    GUI kezelése
B    Fájlkezelési lehetőségek
B    Űrlapok használata
B    Jelentések készítése
B    Megvalósíthatósági tanulmány
B    Input/outputok tervezése
C    Logikai adatmodell kialakítása
B    Fizikai adatmodell kialakítása
B    Programterv elkészítése
B    Programkódolás
B    Tesztelés, karbantartás
B    Fragmentáció
B    Replikáció és formái
B    Osztott lekérdezések feldolgozása
B    Multi-adatbázisrendszerek
B    Kliens/szerver rendszerek
B    Osztott erőforráskezelés
B    Adatadminisztráció
B    Lekérdezések
B    DDL elemek
B    DML lehetőségek
B    Többtáblás alkalmazások
B    Strukturált kódolási technikák
B    PL/SQL
B    Osztott adatbázisok SQL-je
B    NULL kezelés
C    Metaadatok
C    Döntéstámogató rendszerek fogalma
C    A tudásfeltárás folyamata
C    Adattisztítás, tartomány konzisztencia és duplázódások megszüntetése
C    Adatosztályozás, társítás
C    Adatkiválasztás
C    Megjelenítési technikák
C    OLAP eszközök
B    Döntési fák és magvalósításuk
B    Társító szabályok
B    Hatékony mintavételező módszerek