• Tartalom

18/2010. (XII. 20.) KIM rendelet

18/2010. (XII. 20.) KIM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet módosításáról1

2010.12.21.

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása során a nemzeti és kiemelt ünnepek (nemzeti rendezvények), az Európai Unió 2011-es magyar elnökségével kapcsolatos rendezvények, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb rendezvények szervezését, illetve az ezekhez kapcsolódó műszaki, művészeti, logisztikai és biztosítási feladatok előkészítését és lebonyolítását a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. látja el.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2010. december 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére