• Tartalom

2/2010. (VI. 1.) ME rendelet

2/2010. (VI. 1.) ME rendelet

a miniszterelnök-helyettes kijelöléséről1

2010.06.01.

Az Alkotmány 33. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A miniszterelnök miniszterelnök-helyettesként dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi minisztert és dr. Semjén Zsolt tárca nélküli minisztert jelöli ki. A miniszterelnök helyettesítésére első helyen dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter jogosult.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a miniszterelnök helyettesítéséről szóló 4/2009. (IV. 28.) ME rendelet.

1

A rendeletet az 1/2014. (VI. 6.) ME rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2014. június 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére