• Tartalom

21/2010. (XII. 16.) NFM rendelet

21/2010. (XII. 16.) NFM rendelet

a belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól szóló 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól szóló 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Hatályát veszti az R. 1. § (2) bekezdése, 1. § (3) bekezdésében az „és 2.” szövegrész, 3. § d) pontja, és 2. melléklete.

3. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 21/2010. (XII. 16.) NFM rendelethez

1.    Levélküldemények és címzett reklámküldemények

 

Megnevezés

Elsőbbségi
küldeményként

Nem elsőbbségi
küldeményként

 

a) Szabványlevél

115 Ft

90 Ft

 

b) Szabvány címzett reklámküldemény

115 Ft

90 Ft

 

c) Egyéb levél

160 Ft

120 Ft

 

d) Egyéb címzett reklámküldemény

160 Ft

120 Ft

 

e) Levelezőlap, képes levelezőlap

105 Ft

80 Ft

2.    Hivatalos irat

 

Megnevezés

Alaptarifa

 

a) Hivatalos irat – saját kezéhez

370 Ft

 

b) Hivatalos irat – egyéb

300 Ft

1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére