• Tartalom

22/2010. (X. 15.) VM rendelet

22/2010. (X. 15.) VM rendelet

az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról, továbbá az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet, valamint a kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról1

2010.10.18.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 47 485,53 forint vehető igénybe.

(2) A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága 4 829 000 hektár.

(3) A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

2. Különleges tejtámogatás

2. § A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2010. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól szóló 28/2010. (III. 30.) FVM rendelet alapján járó különleges támogatás mértéke 9,55 Ft/kg, a számításba vehető összes tejmennyiség legfeljebb 1 332 734 730 kg.

3. Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. Módosító rendelkezések

4–5. §2

6. §3

1

A rendeletet a 96/2013. (X. 14.) VM rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 15. napjával.

2

A 4–5. §-t a 6. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § a (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére