• Tartalom

234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelet

234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalokat érintő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2010.08.31.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az 1. § tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. § tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában,

a 4–6. §, a 8–18. §, valamint a 20–22. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 7. § és a 24. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 25. § tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés a), j) és k) pontjában és

a 26. § tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés s) pontjában

a 27. § tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 100. §-ában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete „A) A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei” című táblázata helyébe a 4. melléklet szerinti táblázat lép.

5. § Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. § A Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

7. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány építésfelügyeleti hatóságként – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –]

a) első fokon a 2. mellékletben meghatározott Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve szakigazgatási szerveként működő építésfelügyeletet (a továbbiakban: elsőfokú építésfelügyeleti hatóság),”

(jelöli ki.)

8. § A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

9. § A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

10. § (1) A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(2) A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

11. § A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

12. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

13. § (1) A Budapest Főváros Óbudai (Hajógyári) szigeten megvalósuló „Álomsziget” nevű komplex nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros Óbudai (Hajógyári) szigeten megvalósuló „Álomsziget” nevű komplex nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

14. § A „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

15. § A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

16. § A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

17. § A „King's City” nevű komplex turisztikai projekt Sukoró község külterületen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 83/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

18. § A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

19. § A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 6. §-ában, 7. § (1), (4), (5) bekezdésében a „területileg illetékes államigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve” szöveg, 3. § (6) bekezdésében az „az államigazgatási hivatal felkérése” szövegrész helyébe az „a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve felkérése” szöveg, 4. § (1) bekezdésében a „területileg illetékes államigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének” szöveg, 3. mellékletében a „Regionális Államigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe az „A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

20. § A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

21. § A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.

22. § Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.

23. § (1) Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatalok vezetői” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetője” szöveg lép.

(2) Az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a „regionális államigazgatási hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének” szöveg lép.

(3) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdés i) pontjában „a repülőtér fekvése szerinti regionális államigazgatási hivatalt” szövegrész helyébe „a Kormány a repülőtér fekvése szerinti illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szervét” szöveg lép.

(4) A megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet 6. §-ában, 15. § (3) bekezdésében, 16. §-ában a „Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala” szöveg lép.

(5) Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „szervének (a továbbiakban: területi államigazgatási szerv)” szövegrész helyébe a „szervének” szöveg, 2/A. § (3) bekezdésében a „területi államigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve” szöveg lép.

(6) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet 2. függelékében a „Készült a ............................ Államigazgatási Hivatalban .......... év ....................... hó ........ napján a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában előírt alkotmányos alapismeretek vizsgáról.” szövegrész helyébe a „Készült a ............................ (a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve megjelölése)-ban .......... év ....................... hó ........ napján a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában előírt alkotmányos alapismeretek vizsgáról.” szöveg lép.

24. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

25. § Nem lép hatályba az egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 207/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja és 9. § (4) bekezdése.

26. § (1) A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kormány az állami főépítészi feladatok ellátására a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a 2. mellékletben meghatározott terület- és településrendezési feladatokat ellátó önálló szakigazgatási szerveként működő állami főépítészt jelöli ki.”

(2) A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a 24. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

27. § Nem lép hatályba a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése.

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. augusztus 31-én lép hatályba, és ez a rendelet a hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–24. § és a 26. § 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Kormánynak a „Magyar igazolvány”, valamint a „Magyar hozzátartozói igazolvány” kézbesítésében közreműködő általános hatáskörű területi államigazgatási szervei

 

A

B

C

1

A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a megnevezése

Székhelye

Kézbesítéssel érintett személyi kör

2

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

Pécs

A Horvát Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

3

Békés Megyei Közigazgatási Hivatal

Békéscsaba

Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

4

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal

Miskolc

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

5

Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal

Szeged

A Szerb Köztársaságban Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

6

Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal

Győr

A Szlovák Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

7

Nógrád megyei Közigazgatási Hivatal

Salgótarján

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

8

Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal

Debrecen

Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

9

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal

Nyíregyháza

Az Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

10

Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

Zalaegerszeg

A Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

11

Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal

Kaposvár

A Szerb Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

12

Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal

Tatabánya

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

13

Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal

Kecskemét

A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

14

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

Budapest

Jogosultak, a lakóhelyüktől függetlenül

2. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Kormánynak a diákkedvezmények megállapítására irányuló eljárásban közreműködő
általános hatáskörű területi államigazgatási szervei

 

A

B

C

1

A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a megnevezése

Székhelye

Kézbesítéssel érintett személyi kör

2

Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal

Győr

A Szlovák Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

3

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

Pécs

A Horvát Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

4

Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal

Szeged

A Szerb Köztársaságban és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

5

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal

Miskolc

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

6

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

Budapest

Jogosultak, a lakóhelyüktől függetlenül

7

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal

Nyíregyháza

Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

8

Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal

Debrecen

Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

9

Békés Megyei Közigazgatási Hivatal

Békéscsaba

Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

10

Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal

Salgótarján

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

11

Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

Zalaegerszeg

A Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

12

Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal

Kaposvár

A Szerb Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

13

Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal

Tatabánya

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

14

Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal

Kecskemét

A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

3. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Kormánynak a pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapítására irányuló eljárásban
közreműködő általános hatáskörű területi államigazgatási szervei

 

A

B

C

1

A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a megnevezése

Székhelye

Kézbesítéssel érintett kör

2

Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal

Győr

A Szlovák Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

3

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

Pécs

A Horvát Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

4

Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal

Szeged

A Szerb Köztársaságban és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

5

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal

Miskolc

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

6

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

Budapest

Jogosultak a lakóhelyüktől függetlenül

7

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal

Nyíregyháza

Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

8

Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal

Debrecen

Romániában lakóhellyel rendelkező
jogosultak

9

Békés Megyei Közigazgatási Hivatal

Békéscsaba

Romániában lakóhellyel rendelkező
jogosultak

10

Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal

Salgótarján

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

11

Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

Zalaegerszeg

A Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

12

Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal

Kaposvár

A Szerb Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

13

Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal

Tatabánya

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

14

Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal

Kecskemét

A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

4. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A) A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei

 

Létesítmény

Létesítmény
azonosító adatai

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedély

Elsőfokú
engedélyező hatóság

Másodfokú
engedélyező hatóság

1.

szennyvíztisztító telep

Budapest, XXI. ker. (hrsz. 210005–210020)

vízjogi engedély

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KTVF)

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
(a továbbiakban: OKTVF)

2.

 

 

építési engedély a központi épületre

Budapest Főváros Közigazgatási
Hivatala

építésügyért felelős miniszter

3.

külső szállítási infrastruktúra

Budapest, XXI. ker. (hrsz. 209973, 209990, 209996, 210011)

építési engedély

Nemzeti
Közlekedési Hatóság Közép-
magyarországi Regionális Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi Hivatala

4.

főgyűjtő

Budapest, I., III., XI. ker. 7 km hosszúságú főgyűjtője

vízjogi engedély

Közép-Duna-völgyi KTVF

OKTVF

5.

átemelő

Budapest, IX. ker., Ferencváros (hrsz. 38040)

vízjogi engedély

Közép-Duna-völgyi KTVF

OKTVF

6.

átemelő

Budapest, XI. ker., Kelenföld (hrsz. 4005, 4008)

vízjogi engedély

Közép-Duna-völgyi KTVF

OKTVF

7.

átemelő

Budapest, XI. ker., Albertfalva (hrsz. 43587)

vízjogi engedély

Közép-Duna-völgyi KTVF

OKTVF

8.

folyó alatti átvezetés

Budapest, IX–XXI. ker. összes folyó alatti átvezetése

vízjogi engedély

Közép-Duna-völgyi KTVF

OKTVF

9.

folyó alatti átvezetés

Budapest, XI–XXI. ker. összes folyó alatti átvezetése

vízjogi engedély

Közép-Duna-völgyi KTVF

OKTVF

10.

komposztáló telep

Budapest XVIII. ker. (hrsz. 140018)

építési engedély

Budapest Főváros Közigazgatási
Hivatala

építésügyért felelős miniszter

5. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek
A) Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt

 

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Létesítmény

Létesítmény
azonosító adatai

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedély

Elsőfokú
engedélyező hatóság

Másodfokú
engedélyező hatóság

2

1.

hulladéklerakó telep

Királyszentistván
(hrsz. 017)

egységes környezet-
használati engedély

Közép-
Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KTVF)

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF)

3

 

 

 

építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, központi épületre, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-biológiai hulladékkezelő csarnokra, utóérlelő csarnokra, komposztáló csarnokra

Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

4

 

 

 

vízjogi engedély

Közép-Dunántúli KTVF

OKTVF

5

2.

Bekötőút

Királyszentistván
– a 7213. sz. úttól a hulladéklerakó telepre

építési engedély

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

6

 

 

 

vízjogi engedély

Közép-Dunántúli KTVF

OKTVF

B) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt

 

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Létesítmény

Létesítmény
azonosító adatai

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedély

Elsőfokú
engedélyező hatóság

Másodfokú
engedélyező hatóság

2

1.

hulladéklerakó telep

Nyíregyháza
(hrsz. 02350)

vízjogi engedély

Felső-Tisza-vidéki KTVF

OKTVF

3

 

 

 

építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, központi épületre, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-biológiai hulladékkezelő csarnokra, utóérlelő csarnokra, komposztáló csarnokra

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

4

2.

bekötőút

Nyíregyháza
– a Nyíregyházát elkerülő (épülő)
4. sz. úttól a hulladéklerakó telepre

vízjogi engedély

Felső-Tisza-vidéki KTVF

OKTVF

5

3.

hulladéklerakó telep

Kisvárda (hrsz. 068)

egységes környezethasználati engedély (módosítás)

Felső-Tisza-vidéki KTVF

OKTVF

6

 

 

 

építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-biológiai hulladékkezelő csarnokra

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

7

 

 

 

vízjogi engedély

Felső-Tisza-vidéki KTVF

OKTVF

8

4.

bekötőút

Kisvárda – a 4108. és 4109. sz. úttól a hulladéklerakó telepre

építési engedély

Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

9

 

 

 

vízjogi engedély

Felső-Tisza-vidéki KTVF

OKTVF

10

5.

hulladéklerakó telep

Nagyecsed
(hrsz. 0188)

egységes környezethasználati engedély (módosítás)

Felső-Tisza-vidéki KTVF

OKTVF

11

 

 

 

építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-biológiai hulladékkezelő csarnokra

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

12

 

 

 

vízjogi engedély

Felső-Tisza-vidéki KTVF

OKTVF

13

6.

bekötőút

Nagyecsed – a 4918. sz. úttól a hulladéklerakó telepre

építési engedély

Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

14

 

 

 

vízjogi engedély

Felső-Tisza-vidéki KTVF

OKTVF

6. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1. Környezetvédelmi engedély:

 

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

környezet- és település-egészségügy

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

helyi környezet- és természetvédelem

érintett települési önkormányzat jegyzője

Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal

nukleáris biztonság

Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonság Igazgatóság [OAH NBI]

Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója

földművelésügy:

 

 

– erdővagyonvédelem

Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Pécs

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

– talaj (termőföld) védelem

Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szekszárd

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

– termőföld mennyiségi védelem

illetékes körzeti földhivatal

Tolna Megyei Földhivatal

közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

kulturális örökségvédelem

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

földtani közeg, ásványi nyersanyag védelme

Pécsi Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

lakosság életének védelme

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

településrendezési előírásokkal való összhang

illetékes építésügyi hatóság

Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal

területrendezési tervekkel való összhang

illetékes állami főépítész

területrendezésért felelős miniszter

2. Radioaktív hulladéktároló létesítési és üzemeltetési engedély:

 

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

környezetvédelem

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség [OKTVFF]

építésügy

Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

nukleáris biztonság

Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonság Igazgatóság [OAH NBI]

Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója

honvédelem

Honvéd Vezérkar Főnöke

honvédelemért felelős miniszter

földművelésügy:

 

 

– állategészségügy

Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szekszárd

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

– talaj (termőföld) védelem

Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szekszárd

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

rendészet:

 

 

– rendőrség

ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály

országos rendőrfőkapitány

polgári védelem, tűzvédelem

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

földtan, bányászat

Pécsi Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

vízügy

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség [OKTVFF]

7. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1.    A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Létesítmény

Létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításához szükséges engedélyek

Elsőfokú engedélyező hatóság

Másodfokú engedélyező hatóság)

„3.

Felszín feletti építmények

Állomások és vonali műtárgyak felszínen megjelenő építményei (különösen: szellőző fejek, lépcső lefedések, liftépületek)

Építésügyi hatósági engedélyek

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

az építésügyért felelős miniszter”

2.    A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1. Vasúthatósági engedélyek

 

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Rendőrség

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

Tűzvédelem

Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Honvédelem

Honvéd Vezérkar Főnöke

a honvédelemért felelős miniszter

Egészségügy

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Kulturális örökségvédelem

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-magyarországi Iroda

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szerve

Polgári védelem

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Útügy

Budapest Főváros Önkormányzatának főjegyzője

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

Bányászat

Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Ingatlan-nyilvántartás

Fővárosi Földhivatal

az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter

Műszaki biztonság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve

a kereskedelemért felelős miniszter

Építésügy

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

az építésügyért felelős miniszter

Környezetvédelem, természetvédelem, vízügy

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2. Metróállomások építéshatósági engedélyei

 

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Rendőrség

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

Tűzvédelem

Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Honvédelem

Honvéd Vezérkar főnöke

a honvédelemért felelős miniszter

Egészségügy

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Építésügy

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

az építésügyért felelős miniszter

Kulturális örökségvédelem

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-magyarországi Iroda

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szerve

Polgári védelem

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Útügy

Budapest Főváros Önkormányzatának főjegyzője

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

Földtan

Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Bányászat

Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Ingatlan-nyilvántartás

Fővárosi Földhivatal

az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter

Műszaki biztonság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve

a kereskedelemért felelős miniszter

Környezetvédelem, természetvédelem és vízügy

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

8. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó beruházások, a megvalósításukhoz szükséges
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

 

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Létesítmény

Létesítmény
azonosító adatai

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

2

1.

Zsolnay Kulturális Negyed

Műemléki védelem alatt álló:
40504/1 hrsz., 40504/3 hrsz., 40504/4 hrsz., 40504/5 hrsz.,
40484 hrsz.,
40485 hrsz.,
40486 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

3

 

 

Zsolnay Vilmos út: 40510 hrsz.

 

 

 

4

 

 

A 6-os sz. főúttól délre fekvő része: 40511/1 hrsz., 40511/2 hrsz., 40511/3 hrsz.

 

 

 

5

 

 

Basamalom utca: 40512/1 hrsz.

 

 

 

6

 

 

Felsővámház utca: 40390/1 hrsz.

 

 

 

7

 

 

„Dozsó”:
40504/1 hrsz.

 

 

 

8

 

 

Zsolnay Mauzóleum és környezete:
40167 hrsz., 40164/12 hrsz., 40164/37 hrsz.

 

 

 

9

 

 

Zsolnay Pirogránit Üzem: 40504/6 hrsz.

 

 

 

10

2.

„Nagy Kiállítótér” projekt
(a megváltozott projekt-tartalommal)

„Nagy kiállítótér
új épületének területe”
18341 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

11

 

 

Martyn Ferenc Múzeum telke és a felette lévő park:
18342 hrsz.,
18343 hrsz.

 

 

 

12

 

 

Múzeumok rekonstrukciója: 18359/1 hrsz.

 

 

 

13

 

 

Káptalan utca 5.:
18358 hrsz.,
18359/2 hrsz.,
8359/1 hrsz.

 

 

 

14

 

 

Vasarely Múzeum: 18356 hrsz.

 

 

 

15

 

 

Tornapálya:
18357 hrsz.

 

 

 

16

 

 

Káptalan utca 4.: 18307 hrsz.,
18340 hrsz.,

 

 

 

17

 

 

Papnövelde utca: 17122 hrsz.,

 

 

 

18

 

 

Papnövelde u. 5.: 17683 hrsz.

 

 

 

19

 

 

Belvárosi Ált. Isk.: 17656 hrsz.,

 

 

 

20

 

 

Szepesy I. utca: 18355 hrsz.

 

 

 

21

 

 

Káptalan utca:
18344 hrsz.

 

 

 

22

 

 

Aranyos Szent János kút:
18338 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

23

 

 

Eszperantó park: 17655 hrsz.,
17654 hrsz.

 

 

 

24

3.

Pécsi Konferencia- és Koncert Központ

Közterületek (közpark, sétány):
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.,
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.,
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

25

 

 

Szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezetés:
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.,
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.,
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.

Vízjogi engedélyek

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Főigazgatója

26

4.

Közterek és parkok megújítása

Uránvárosi park rekonstrukciók:
Gyalog-kerékpárút, járda, emlékmű rekonstrukció, utcabútorok, parképítés, térburkolatok:
531 hrsz., 529/31 hrsz., 583/1 hrsz.,
584 hrsz., 586 hrsz., 528 hrsz., 579/8 hrsz., 527 hrsz., 532 hrsz., 526/26 hrsz., 613/7 hrsz., 613/6 hrsz., 613/4 hrsz., 613/1 hrsz., 590/1 hrsz.,
587 hrsz., 529/38 hrsz., 529/39 hrsz., 530 hrsz., 577 hrsz., 578 hrsz., 612 hrsz., 529/37 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

27

 

 

Ybl Miklós utca (parkolók, út):
527 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

28

 

 

Út: 532 hrsz.

 

 

 

29

 

 

Tettye-Havihegy városrész (parkrekonstrukció):
Tettye tér:
16211 hrsz.
16209 hrsz.
16232 hrsz.
16207 hrsz. Borház
16172/2 hrsz.
16174 hrsz. Kávézó
16214 hrsz.
16215 hrsz.
16228 hrsz.
16229 hrsz.
16165 hrsz.
16224/2 hrsz.
16235 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

30

 

 

Nyári Színház megújítás (Szathmáry püspöki palota rom műemlék):
16208 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

31

 

 

Magaslati út (rekonstrukció):
16212 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

32

 

 

Havihegyi út (rekonstrukció):
39323 hrsz.
39308 hrsz.
39230 hrsz.
39307/1 hrsz.
39307/2 hrsz.
39306/1 hrsz.
39309 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

33

 

 

Havihegyi panoráma sétány, kilátópont, parképítés:
39315 hrsz.
393221 hrsz.
39322/2 hrsz.
39317 hrsz.
39314/2 hrsz.
39314/1 hrsz.
39321 hrsz.
39320 hrsz.
39319 hrsz.
39318 hrsz.
39313 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

34

 

 

Szabadtéri zarándokhely (oltár), a Havihegyi kápolna környezetének megújítása:
39316 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

35

 

 

Tettye utca (útrekonstrukció):
16899 hrsz.
16166 hrsz.
16210 hrsz.
16898 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

36

 

 

Vince utca (útrekonstrukció):
16961 hrsz.
16919 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

37

 

 

Cserző köz (útrekonstrukció):
16949 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

38

 

 

Böck János utca (útrekonstrukció):
16206 hrsz.
16231 hrsz.
16864 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

39

 

 

Felsőhavi utca (útrekonstrukció):
16716 hrsz.
16291 hrsz.
16290 hrsz.
16771 hrsz.
16323 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

40

 

 

Ágota utca (útrekonstrukció):
16727 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

41

 

 

Barátúr utca (útrekonstrukció):
16187 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

42

 

 

Ágoston tér (rekonstrukció, EKF kiállítótér, Bányatörténeti emlékpark, épületfelújítás):
16717, 16718, 16719, 16723, 16444/1, 16652 hrsz., 16666, 17232, 17240 hrsz.-ek

Építésügyi Hatósági Engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

43

 

 

Ágoston téri romok bemutatása:
16720/2, 16720/1 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

44

 

 

Vince utca (út rekonstrukció):
16961, 16919 hrsz.-ek

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

45

 

 

Vince utca (patak részleges felszínre hozatala):
16961, 16919 hrsz.-ek

Vízjogi engedélyek

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Főigazgatója

46

 

 

Kálvária utca (út rekonstrukció):
17104 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

47

 

 

Pécs város központjának megújítása (Széchenyi tér és környéke):
– Széchenyi tér felszín rekonstrukció 18479, 18480, 18481, 18482, 18483 hrsz.-ek
– Irgalmasok utcája – térfelszín megújítás
17453 hrsz.
– Megye köz
17590, 17585/1, 17585/3, 17589 hrsz.-ek.
– Hunyadi út
18080 hrsz.
– Szepesy utca
18355 hrsz.
– Káptalan utca
18344 hrsz.
– Papnövelde utca
17122 hrsz.
– Ciszterci köz
18371 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

48

 

 

Pécs város központjának megújítása (Széchenyi tér és környéke):
– Kossuth tér
17451, 17452 hrsz.
– Hal tér
17439 hrsz.
– Fürdő utca
17460 hrsz.
– Rákóczi út
16609/1 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

49

 

 

Középkori egyetem:
18306, 18295, 18292/3, 18303 hrsz.-ek.

Építésügyi hatósági engedélyek

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

50

 

 

Belváros nyugati kapuja:
Rákóczi út 18556 hrsz.
Kórház tér 4126/1, 4126/2, 4358, 4374, 3492, 18686/1 hrsz.-ek
Ferencesek utcája 18477 hrsz.,
Szent István tér 18392/2 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

51

 

 

Pécs-Indóház tér és környéke rendezése:
Közutak: útfelületek, buszvégállomás 18777, 18778, 18788, 18795/2, 18869/2, 18867, 18911/4, 18912, 18913/5, 18913/6, 19158/1, 19158/2, 18911/3, 18911/1, 18902, 18933/2 hrsz.-ek.

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

52

 

 

Közparkok
18913/8, 18866/2, 18903/1, 18903/2, 18905 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

53

 

 

MÁV terület (térfelszín rendezés)
19157/13 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

54

 

 

Pécs-EKF városrész közterületeinek megújítása:
Közutak: útfelületek
16611, 19121, 19123, 19147, 40709, 40710, 40570/14, 40669, 40510, 35001, 40164/18, 40390/1, 16571, 16668, 16651, 16573/10, 16633, 16607, 06573/15, 16611, 40570/14, 19145, 19147, 40711, 40512/1, 40509, 40166, 40164/32, 40415, 40652, 40462, 40607, 40527, 40528, 40539, 40522, 40463, 40483 hrsz.-ek

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

55

 

 

Közparkok:
40570/19, 19122, 40513/2, 40513/1, 35001, 40164/12 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

56

 

 

Centrum parkoló
Közutak: útfelületek
18933/1, 18872/6 hrsz.

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal

57

 

 

Közparkok, parkolók
18872/8, 18878, 18883/1 hrsz.

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

58

 

 

Kálvária domb:
17095, 18057, 17108, 18045/3, 18054/1, 18051/1, 18051/2, 18022, 17991 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

59

 

 

Pécs-Megyer városrész központi területének és kapcsolódó közterületeinek rendezése:
23912/165, 23912/184, 23912/190, 23912/191, 23912/192, 23912/193, 23912/268, 23912/274, 23912/279 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

60

 

 

Diana tér, Krisztina tér és környéke:
20822, 20831, 20840/3, 20840/6, 20947, 20980, 20984/1 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

61

 

 

Napliget:
23913/65, 23913/66, 23938/2, 23941/4, 23942/81 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

62

 

 

Pécs-Kelet központi területeinek megújítása:
35982/3, 35982/7, 36049, 36050/11, 36050/14, 36050/15, 36051, 36052/1, 36052/10, 36053/1, 36053/9, 36054, 36170, 36265, 36267/3, 36267/18, 36267/22 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

63

 

 

Névtelen utcai Sport Agóra környezet:
35522, 35523, 35544, 35547/3, 35548, 35549, 35550/1, 35550/2, 35551/3, 35551/4, 35551/5, 35551/6, 35551/7, 35551/8, 35552/1, 35552/2, 35553, 35554, 35555/16, 35611, 35612, 35613, 35614/1, 35614/3, 35614/4, 35614/5, 35615, 35616/1, 35622, 35623, 35727/1, 35725, 35726, 35728, 35807/3, 37901, 37903 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

64

 

 

Rókus-sétány és környéke:
3220/27, 3220/31, 3220/40, 3220/41, 3423, 3463, 3467, 3468, 3469, 4714/3, 4791/6, 4826,
4830 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

65

 

 

Köztársaság tér és környéke:
3879, 3880, 4112, 18717 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

66

 

 

Mecseki parkerdő:
70400, 70401, 70705/5, 70704/7, 70705/8, 70705/9, 70705/10, 70711, 70714, 70715, 70716, 70718, 24020, 24021, 24022, 24023, 24024, 24025, 24028, 24029, 24030, 24031, 24032, 24033, 24035, 24036, 24037, 24038, 24039, 24040, 24041, 24047, 24048, 24049, 24050, 24057, 24058, 24059, 24060, 24061, 24062, 24062, 24063,
24064, 24065, 24066, 24067, 24068, 24069,

Erdővédelmi hatósági engedélyek

Baranya Megyei MGSZH Erdészeti Igazgatóság

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

 

 

 

24070, 24071, 24072, 24080, 24081, 52776, 52776/0291, 52776/0292, 52776/0293, 52776/0296, 52776/0297, 52776/0298, 52776/0299, 52776/0300, 52776/0310, 52776/0302, 52776/0303, 52776/0304, 52776/0305, 52776/0306, 52776/0310, 52776/0315, 52776/0316, 52776/0317, 52776/0318, 52776/0320, 52776/0323, 52776/0394, 52776/0397, 52776/0399, 52776/0400, 52776/0401, 52776/0402, 52776/0403, v0404, 52776/0405, 52776/0406, 52776/0407, 52776/0409, 52776/0411, 52776/0412, 52776/0413, 52776/0420, 52776/04, 52776/05, 52776/06, 52776/07, 52776/08, 52776/09, 52776/010, 52776/011, 52776/02, 52776/013, 52776/014, 52776/015, 52776/016, 52776/039, 52776/042, 52776/045, 52776/51561, 52776/047, 52776/048, 52776/049, 52776/050, 52776/051, 52776/052, 52776/053, 52776/054, 52776/6090, 52776/055, 52776/061, 52776/062 hrsz.-ek

 

 

 

67

 

 

EKF beruházásokhoz kapcsolódó homlokzat felújítások:
16608, 17198, 17274, 17326, 17328, 17369, 17375, 17454, 17531, 17540, 17546, 17575, 17578, 17579, 17585/1, 18070, 18386, 18435, 18437, 18438, 18443, 18484, 18577, 19134 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

68

5.

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont

PTE műtárgyak bontása, Könyvtár és Tudásközpont létesítése, parképítés, felszíni parkoló, feltáró út:
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági engedélyek

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

69

 

 

Szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezetés
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek

Vízjogi engedélyek

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Főigazgatója

9. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyek, az azokhoz tartozó egyes építmények, az építmények engedélyezési eljárásai, az egyes eljárások lefolytatására kijelölt első- és másodfokú engedélyező hatóságok
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekt

 

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Építmény

Azonosító

Szükséges engedély

Elsőfokú
engedélyező hatóság

Másodfokú
engedélyező hatóság

2

1.

A 2A és 2B terminál közötti összekötő épület építése

Budapest,
XVIII. kerület
156755 hrsz.,
Vecsés 072/50 hrsz.,
Vecsés 072/3 hrsz.

építésügyi hatósági engedély

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

építésügyért felelős miniszter

3

 

 

 

vízjogi engedély

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

4

 

 

 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése
dc) pontja szerinti határozat vagy környezetvédelmi engedély

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

5

2.

2A terminálból kiinduló 1 új pillér építése

Budapest, XVIII. ker. 156755 hrsz.

építésügyi hatósági engedélyek

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

építésügyért felelős miniszter

6

 

 

 

vízjogi engedély

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

7

 

 

 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése
dc) pontja szerinti határozat vagy környezetvédelmi engedély

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

8

3.

2B terminálból kiinduló 1 új pillér építése

Budapest, XVIII. ker. 156755 hrsz.

építésügyi hatósági engedélyek

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

építésügyért felelős miniszter

9

 

 

 

vízjogi engedély

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

10

 

 

 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése
dc) pontja szerinti határozat vagy környezetvédelmi engedély

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

11

4.

Terminálépület-
távoli és -közeli repülőgép-állóhelyek átszervezése és új repülőgép-állóhelyek kialakítása a
2. utasforgalmi műszaki előtéren (apron)

Budapest, XVIII. ker. 156757 hrsz., 156756 hrsz., 156755 hrsz., 156754 hrsz., 156753 hrsz., 156742 hrsz., 156741 hrsz., 156740 hrsz., 156739 hrsz., 156738 hrsz., Vecsés 072/3 hrsz., 072/50 hrsz., 072/53 hrsz.

létesítési engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

12

 

 

 

vízjogi engedély

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

13

 

 

 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése
dc) pontja szerinti határozat vagy környezetvédelmi engedély

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

14

5.

repülőgép-állások átszervezése és bővítése az
1. utasforgalmi műszaki előtéren (apron)

Budapest XVIII. ker. 156716 hrsz., 156717 hrsz., 156719 hrsz., 156731 hrsz., 156732 hrsz., 156733 hrsz., 156734 hrsz., 156735 hrsz., 156736 hrsz., 156737 hrsz., 156738 hrsz., 156739 hrsz.

létesítési engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

15

 

 

 

vízjogi engedély

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

16

 

 

 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése
dc) pontja szerinti határozat vagy környezetvédelmi engedély

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

10. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1.    A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Létesítési engedélyezési eljárás

 

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Rendészet:

 

 

– tűzvédelem

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

– határrendészet

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

Környezetvédelem:

 

 

– táj- és természetvédelem,
– környezetvédelem

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

 

Országos Meteorológiai Szolgálat

környezetvédelemért felelős miniszter

Földművelésügy:

 

 

– talajvédelem

Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja

– erdővédelem

Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja

Honvédelem:

 

 

– honvédelem

Honvéd Vezérkar Főnöke

honvédelemért felelős miniszter

– az állami repülés biztonsága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

Egészségügy

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Építésügy

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

építésügyért felelős miniszter

2.    A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Előzetes vizsgálati eljárás és környezetvédelmi engedélyezési eljárás

 

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Környezet- és település-egészségügy

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Helyi környezet- és természetvédelem

érintett települési önkormányzat jegyzője

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

Nukleáris biztonság

Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság

Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója

Földművelésügy:

 

 

– erdővédelem
– talajvédelem

Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal központja

Kulturális örökségvédelem

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Közép-Magyarországi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

Földtani közeg, ásványi nyersanyag védelme

Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Lakosság életének védelme

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Építési előírásokkal való összhang

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

építésügyért felelős miniszter

Településrendezési előírásokkal való összhang

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

építésügyért felelős miniszter

Területrendezési tervekkel való összhang

az illetékes állami főépítész

területrendezésért felelős miniszter

Nagyfeszültségű elektromos vezeték, nyomástartó berendezés, gáz- vagy olajellátó rendszer, éghető folyadékok és olvadék tartályai

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve

Közlekedés:

 

 

– közút

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

– vasút, hajózás

Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

– légiközlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

11. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1.    A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Létesítmény

Létesítmény azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon eljáró
hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„1.

(Kiemelt nagyberuházásként gyártelepítés és annak létesítményei, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és létesítményei

Kecskemét közigazgatási területén az M5-ös autópálya
54-es számú főút
5-ös számú főút – Kecskemét és Városföld közigazgatási határa által lehatárolt terület)

építésügyi hatósági engedélyek

Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter”

2.    A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság)

„1.

építésügy

Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter”

12. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1.    Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Létesítmény

Létesítmény azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„1.

(Kiemelt nagyberuházásként motorverseny-pálya és ahhoz kapcsolódó egyéb sport, szálláshely, szolgáltató és logisztikai kiszolgáló bázis és létesítményei.

Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-
csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt terület.)

építésügyi hatósági engedélyek

Marcali Város jegyzője

Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal”

2.    Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság)

„1.

építésügy

Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter”

13. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek
és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1

Tevékenységek

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Részletezés

Eljáró hatóságok

2

Első fok

Másodfok

3

ÉPÍTMÉNY

4

építmény bontása

építésügyi hatósági engedélyek

bontási engedély, bejelentés tudomásul vétele

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

építésügyért felelős miniszter

5

építmény építése, felújítása, bővítése, átalakítása

 

építésügyi hatósági engedély, bejelentés tudomásulvétele
– építmény
– liftek, mozgójárdák, mozgólépcsők

 

 

6

építmény használatbavétele

 

használatbavételi engedély, használatbavétel bejelentése

 

 

7

műemlékek felújítása, bővítése, átalakítása

kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek

műemlék – építésügyi hatósági engedély

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-magyarországi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szerve

8

régészeti tevékenység

 

régészeti hatósági engedély

 

 

9

régészeti bemutatópark létesítése

 

 

 

 

10

fakivágás

fakivágási engedély

 

Budapest, III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat jegyzője

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

11

KÖZMŰLÉTESÍTÉSEK

12

közművesítés/
víz-csatorna létesítmények kiépítése (szennyvíz és csapadékvíz is)

vízjogi engedélyek

vízjogi létesítési engedély: szennyvíztisztító mű létesítési engedélyek

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

13

közművesítés/
gázlétesítmények kiépítése

energiaügyi hatósági engedélyek

gázelosztó-fogadó állomás létesítési engedély

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve

14

közművesítés/
elektromos létesítmények kiépítése

villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyek

közvilágítás létesítési engedélye, villamosmű létesítési engedély

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve

15

KÖRNYEZETVÉDELEM

16

környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

környezetvédelmi hatósági engedélyek

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

17

egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek

 

használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint

Vízügyi Felügyelőség

Vízügyi Főfelügyelőség

18

a felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

 

 

 

 

19

az 1. számú mellékletben meghatározott építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos hatósági ügyek

természetvédelmi engedélyek

 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

20

ÁRVÍZVÉDELEM

21

árvízvédelmi létesítmények kiépítése

vízjogi engedélyek

vízjogi engedély, vízjogi létesítési engedély

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

22

KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

23

az 1. számú mellékletben meghatározott építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos hatósági ügyek

közlekedési hatósági engedélyek

közúthatósági engedélyek a 30 méter szabadnyílást meghaladó hidak és közúti alagutak esetében

Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

24

vasúthatósági engedély

25

hajózási hatósági engedélyek

26

közúthatósági engedélyek a Fővárosi Önkormányzat
és a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő, helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

27

légiközlekedési hatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága

28

az 1. számú mellékletben meghatározott építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos hatósági ügyek

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

 

Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal

Fővárosi Földhivatal

29

az 1. számú mellékletben meghatározott építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos hatósági ügyek

földmérési hatósági eljárások

 

Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal

Fővárosi Földhivatal

30

az 1. számú mellékletben meghatározott építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos hatósági ügyek

bányahatósági engedélyek

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

31

az 1. számú mellékletben meghatározott építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos hatósági ügyek

erdővédelmi hatósági engedélyek

 

Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

32

TŰZVÉDELEM

33

építmény építése

tűzvédelmi hatósági engedélyek

eltérési engedély beépített tűzvédelmi berendezés létesítési, használatbavételi engedély jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

14. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Budapest Főváros Óbudai (Hajógyári) szigeten megvalósuló „Álomsziget” nevű komplex nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság)

„1.

építésügy

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

építésügyért felelős miniszter”

15. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

 

(Projektelem, létesítmény

A létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„106.

épület rekonstrukció

Duna jp.
83+250 tkm Bölcske Védelmi Központ épületének felújítása

építésügyi hatósági engedély

Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter”

16. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

 

(Projektelem, létesítmény

A létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

„4.1.

mederkotrás és iszapszikkasztó zagykazetták

RSD főág teljes hosszán, illetve a mellékágakon, kijelölt területenként

vízügyi hatósági engedély, környezetvédelmi engedély

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

építésügyi hatósági engedély

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

építésügyért felelős miniszter”

17. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1.    A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Projektelem, létesítmény

A létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„2.

1 db kilátó áthelyezése, létesítmény szám: VI/K

Balatonszentgyörgy (hrsz. 0115/2)

építésügyi hatósági engedély

Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter”

2.    A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Projektelem, létesítmény

A létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„4.

Híd1–Híd2 bontása, létesítmény szám: VI/H1-2

Balatonmagyaród (hrsz. 04)

építésügyi hatósági engedély

Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter”

3.    A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Projektelem, létesítmény

A létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„15.

Balatonhídvégi őrtelep átalakítása, létesítmény szám: XVIII

Balatonmagyaród

építésügyi hatósági engedély

Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter”

4.    A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 26. és 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Projektelem, létesítmény

A létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„26.

4T és Kányavári sziget között 2 km hosszú,
3 m széles aszfaltozott üzemi út építése, létesítmény szám: XXIII/4K

Zalavár

építésügyi hatósági engedély

Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

27.

4. sz. híd, új felüljáró híd építése MÁV vízvédelmi töltések megközelítésére

Zalakomár

építésügyi hatósági engedély

Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter”

5.    A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Projektelem, létesítmény

A létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„29.

Fenéki tó belső rövidrezárásának létesítményei: Zala meder rekonstrukció

Keszthely, Zalavár, Balatonmagyaród

építésügyi hatósági engedély

Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

 

5. sz. híd, új csatorna és töltés a Zala és a vízszintszabályozó csatorna között, 31T és 32T zsilip, létesítmény szám: XXV/F

vízügyi hatósági engedély

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség”

18. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1.    A „King’s City” nevű komplex turisztikai projekt Sukoró község külterületen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 83/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Létesítmény

Létesítmény
azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„1.

(Kiemelt nagyberuházásként a „King’s City” nevű komplex turisztikai projekt és ahhoz kapcsolódó egyéb szálláshely, szórakoztató és szerencsejáték komplexum és létesítményei.

Sukoró közigazgatási területén lévő 018/3, 018/4, 018/9, 019/3, 019/10, 019/11, 019/12, 022/4, 022/5, 022/6, 022/7, 022/8, 022/9, 022/10, 022/11, 022/12, 024/1, 032/1, 032/2, 032/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, valamint a 019/13 és a 022/4-022/06 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú ingatlanok telekalakítását követően létrejött új ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területek.)

építésügyi hatósági engedélyek

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter”

2.    A „King’s City” nevű komplex turisztikai projekt Sukoró község külterületen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 83/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság)

„1.

építésügy

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter”

19. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1.    A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Beruházás

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások

Első fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„1.

(Kiemelt nagyberuházásként a Vát és Porpác térségében megvalósuló nemzetközi, interkontinentális, légiszállítási repülőtér és a hozzá kapcsolódó egyéb építmények, létesítmények.

A Vát közigazgatási területén lévő külterületi 0125/4, 0130/1, 0130/2, 017/12, 017/13, 017/5, 017/4, 036/1, 036/2, 018, 038/3, 038/4, 038/5, 038/6, 038/19, 038/18, 038/11, 038/9, 055/2, 0123/1, 0125/5, 0125/6, 0125/7, 0124, 0123/3, 0123/2, 0118/1, 0113, 0114, 0115, 038/10,

építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter”

 

 

0131/1, 0131/2, 038/17, 038/15, 038/14, 038/13, 038/12, 054, 059, 055/1, 055/2, 038/21, 037, 048, 0123/4, 0123/5, 038/20, 020/10, 038/9, 060, 061/16, 0118/1, továbbá a Porpác közigazgatási területén lévő külterületi 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105/1, 0105/2, 0105/3, 0106, 0107, 0108, 0109, 011, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 02/10, 02/6, 02/7, 02/8, 02/9, 03/1, 03/2, 04, 060, 07/2, 07/4, 07/5, 070/14, 070/15, 070/17, 070/18, 070/19, 070/2, 070/20, 070/21, 070/22, 07/23, 070/3, 070/5, 070/6, 070/9, 070/10, 070/11, 070/12, 070/13, 076, 077, 078/1, 078/2, 078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 078/7, 082, 084/2, 084/1, 085, 088, 090/1, 090/2, 090/3, 090/4, 090/5, 091, 092, 093, 094, 095/2, 095/3 095/4, 095/5, 096, 097, 099, 02/2, 02/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú földrészletek.)

 

 

 

2.    A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Első fokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság)

„1.

építésügy

Vas Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter”

3.    A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 16. és 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Első fokon eljáró szakhatóság

Másodfokon eljáró szakhatóság)

„16.

területrendezési tervekkel való összhang

Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal Nyugat-dunántúli Állami Főépítészi Irodája

területrendezésért felelős miniszter

17.

településrendezési előírásokkal való összhang

Vas Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter”

20. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1.    A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Első fokon eljáró hatóság)

(3.)

Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal

2.    A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Első fokú szakhatóság)

(2.)

Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal

21. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1.    A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat E:3 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Fellebbezés elbírálására jogosult hatóság)

(3.)

Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal

2.    A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Első fokú szakhatóság)

(2.)

Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal

22. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1.    Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat E:3 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Fellebbezés elbírálására jogosult hatóság)

(3.)

Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal

2.    Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Első fokú szakhatóság)

(2.)

Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal

23. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

1

Építésfelügyeleti szakigazgatási szerv

Illetékességi terület

Székhely

2

Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal építésfelügyeleti szakigazgatási szerve

Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye

Szeged

3

Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal építésfelügyeleti szakigazgatási szerve

Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Debrecen

4

Heves Megyei Közigazgatási Hivatal építésfelügyeleti szakigazgatási szerve

Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye, Nógrád megye

Eger

5

Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal építésfelügyeleti szakigazgatási szerve

Baranya megye, Somogy megye,
Tolna megye

Kaposvár

6

Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal építésfelügyeleti szakigazgatási szerve

Győr-Moson-Sopron megye,
Vas megye, Zala megye

Győr

7

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal építésfelügyeleti szakigazgatási szerve

Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye

Székesfehérvár

8

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal építésfelügyeleti szakigazgatási szerve

Budapest, Pest megye

Budapest

24. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

1

Állami főépítészi iroda

Székhely

Illetékességi terület

2

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal Közép-magyarországi Állami Főépítészi Irodája

Budapest

Budapest és Pest megye területe

3

Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal Nyugat-dunántúli Állami Főépítészi Irodája

Győr

Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye, kivéve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi
CXII. törvény 1/1. számú melléklete szerinti, a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések területét

4

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Közép-dunántúli Állami Főépítészi Irodája

Székesfehérvár

Komárom-Esztergom megye, Fejér megye és Veszprém megye területe, kivéve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi
CXII. törvény 1/1. számú melléklete szerinti, a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések területét

5

Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Dél-dunántúli Állami Főépítészi Irodája

Kaposvár

Tolna megye, Somogy megye és Baranya megye területe, valamint
Zala és Veszprém megye területéből a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi
CXII. törvény 1/1. számú melléklete szerinti, a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések területe

6

Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Dél-alföldi Állami Főépítészi Irodája

Szeged

Csongrád megye, Békés megye és Bács-Kiskun megye

7

Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Észak-alföldi Állami Főépítészi Irodája

Debrecen

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye

8

Borsod-Ababúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Észak-magyarországi Állami Főépítészi Irodája

Miskolc

Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Nógrád megye

””
1

A rendelet a 28. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére