• Tartalom

248/2010. (X. 19.) Korm. rendelet

248/2010. (X. 19.) Korm. rendelet

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.10.22.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Onyfr.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóságok és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek. A Nyugdíjbiztosítási Jogorvoslati Igazgatóság önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervként, de költségvetési szervi jogállási szempontból a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság szervezeti egységeként működik. A Nyugdíjbiztosítási Jogorvoslati Igazgatóság igazgatóját, igazgatóhelyettesét és más alkalmazottját a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazgatója, igazgatóhelyettese és más alkalmazottja nem utasíthatja.”

2. § Az Onyfr.

a) 5. § (2) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz” szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2010. október 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére