• Tartalom

253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet

253/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.11.10.

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–18. §2

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, valamint megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

(2)–(3)3

(4) Az e rendelet 1–18. §-a, valamint 19. § (2)–(3) bekezdése a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 270. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–18. §-t a 19. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 19. § (2)–(3) bekezdését a (4) bekezdés hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére