• Tartalom

27/2010. (II. 14.) Korm. rendelet

27/2010. (II. 14.) Korm. rendelet

a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.02.15.

1. § A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet a következő új 12. §-sal egészül ki:

12. § (1) A miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetének Szénipari szerkezetátalakítási támogatás előirányzata terhére, legfeljebb annak erejéig megtéríti a Vértesi Erőmű Zrt. részére az Európai Bizottság által a 2005. évre engedélyezett és a 2005. évben ténylegesen kifizetett támogatás közötti különbözetet.
(2) A 2005. évben kifizetett támogatás és az (1) bekezdés alapján fizetett támogatás összege nem lehet magasabb, mint a 2004. évben kifizetett támogatás.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2010. február 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére