• Tartalom

27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet

27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok felállításával összefüggő módosításáról

2011.12.05.

A Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdésének 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dc) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés ad) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyására szóló 2/1994. (III. 22.) MüM rendelet tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva a honvédelmi miniszterrel egyetértésben,
a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott adópolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 56/A. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés ds) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikai feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
a mérőedényként használt palackok forgalomba hozataláról szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és h) pontjában meghatározott adópolitikával és iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott e-közigazgatással összefüggő feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben,
a Munkaerőpiaci Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/1998. (I. 16.) MüM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (7) bekezdésében, továbbá a 39/C. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva,
az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dg) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dn) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dh) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
a gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére vonatkozó előírásokról szóló 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dk) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségügyi feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dp) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
egyes átlag feletti pontosságú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § i) pontjában meghatározott egészségbiztosítási járulék-fizetés szabályozásával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó előírásokról szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott közlekedéssel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,
a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés di) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a szeszfokmérők, valamint az alkohol-sűrűségmérők műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dc) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dd) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
a háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok-követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet tekintetében a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) pontjában meghatározott kereskedelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott igazságüggyel összefüggő feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben,
a fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről szóló 55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 129. §-a (2) bekezdésének a)–e), g)–l) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott adópolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004–2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról szóló 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet tekintetében az Európai Unió strukturális alapjaiból és a Kohéziós Alapból finanszírozott támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében, valamint a 20. § (2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. §-a (1) bekezdésének a)–l) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott adópolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet tekintetében a felnőttképzésről szóló 2011. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselő elhelyezkedését segítő munkaerőpiaci szolgáltatások és azok igénybevételének részletes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 21.) FMM rendelet tekintetében a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 7. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott közigazgatás-szervezéssel összefüggő feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben,
a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a munka világából történő fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó járulékkiegészítésről szóló 13/2005. (VIII. 26.) FMM rendelet tekintetében a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 7. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dm) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 53. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a rehabilitációs akkreditációs díjról szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (8) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi CLXXX. törvény végrehajtásáról szóló 55/2005. (XII. 29.) PM–FMM együttes rendelet tekintetében a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi CLXXX. törvény 17. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges szakképesítési és szakmai gyakorlati követelményekről szóló 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § a) és ce) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet tekintetében a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dm) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
a 2004–2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1 intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM–SZMM együttes rendelet tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. § (9)–(10) bekezdésében, valamint 49. § (5) bekezdés o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dj) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § ce) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § b) pontjában meghatározott területfejlesztéssel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,
az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § ce) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) és w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott oktatással összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet tekintetében a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott rendészettel összefüggő feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) pontjában meghatározott a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításával összefüggő feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § ce) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott oktatással összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában, és a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) és w) pontjában meghatározott iparügyekkel és fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott oktatással összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,
a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § t) pontjában meghatározott turizmussal összefüggő feladatkörömben eljárva,
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8. §-ában meghatározott járulékkedvezmények érvényesítésének és ellenőrzésének részletes feltételeiről és szabályairól szóló 7/2009. (IV. 11.) PM–SZMM együttes rendelet tekintetében a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 17. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés ca) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott bányászattal összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,
az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 36/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatkörömben eljárva,
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés ad) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (5) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 17/2010. (V.13.) SZMM rendelet tekintetében az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 172/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,
a következőket rendelem el:

1. A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet módosítása

1. § A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet

a) 3. §-ában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága (a továbbiakban: hatóság)” szöveg,

b) 25. § (2) bekezdésében a „Hivataltól” szövegrész helyébe a „hatóságtól” szöveg

lép.

2. A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

2. § A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Az e rendeletben foglaltak munkaegészségügyi vonatkozású előírásai végrehajtásának ellenőrzésére, hiányosságok észlelése esetén pedig a szükséges intézkedések megtételére a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége jogosult.”

3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása

3. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak – telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen – haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség), amely a bejelentést azonnal továbbítja az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek.
(2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a sérült munkáltatója a munkabaleset bekövetkezésekor nem azonosítható, a súlyos munkabaleset bejelentési kötelezettsége tekintetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a sérült munkavállaló munkáltatója az, aki a tevékenységet a munkahelyen ténylegesen irányítja. Amennyiben a munkáltató személye így sem állapítható meg, akkor a munkáltatónak azt kell tekinteni, akinek a területén a munkavégzés folyik.
(3) Súlyos munkabaleset esetén a munkáltató a munkavédelmi felügyelőség megérkezéséig köteles a baleseti helyszínt a mentést követően balesetkori állapotában megőrizni. Ha a balesetkori állapot megőrzése további súlyos veszélyhelyzetet idézne elő vagy jelentős anyagi kárral járna, akkor a baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt vagy egyéb, a munkabaleset kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni.”

(2) Az R1. 9. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

d) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek,”

(3) Az R1. 5. számú melléklete (A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója) második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A munkabaleset kivizsgálása során nyert adatok alapján a munkáltatónak – számítógéppel, írógéppel vagy nyomtatott betűvel – kell kitölteni a munkabaleseti jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) valamennyi rovatát az (E) blokk „A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk:” 1–6 pontjaihoz tartozó kódnégyzetek és az (F) és (G) blokkban lévő kódnégyzet, valamint a (J) blokk kivételével. Az (E) blokkban lévő sorokba a szöveges meghatározást, választ a munkáltatónak kell megadni. Az (E), (F), (G) blokkokban lévő kódnégyzeteket, valamint a jegyzőkönyv (J) blokkját az illetékes felügyelet (a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége, illetve a bányakapitányság) tölti ki.”

4. A rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyására szóló 2/1994. (III. 22.) MüM rendelet módosítása

4. § (1) A rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyására szóló 2/1994. (III. 22.) MüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-ában a „Munkaügyi Minisztériumra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra” szöveg lép.

(2) Az R2. 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A szerv meghagyással kapcsolatos munkáját a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumon kívül a Foglalkoztatási Hivatal ellenőrzi.”

(3) Az R2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosítása

5. § A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2. § (6) bekezdésében az „Országos Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „mérésügyi hatóság” szöveg lép.

6. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosítása

6. § A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet mellékletének 4.4.17. pontjában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat intézete” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szöveg lép.

7. A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5. ) MüM rendelet módosítása

7. § A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5. ) MüM rendelet 1. § (1) bekezdésének felvezető szövegében a „megyei (fővárosi) munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg lép.

8. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása

8. § (1) A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdésében a „regionális munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg lép.

(2) Az R3. 2. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A munkaügyi központ, országos és regionális programok esetén – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium véleményének meghallgatásával – a Nemzetgazdasági Minisztérium meghatározhatja azokat a képzéseket, amelyeket a munkaerő-fejlesztő és -képző központ nyújt a támogatásban részesülők számára.”

(3) Az R3. 2. § (3) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdés f) pontjában, a 18. § (8) bekezdésében, valamint a 26/C. § (3) bekezdésében, továbbá a 27. § (24) bekezdésében a „Szociális– és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium”, a 18. § (6) és (9) bekezdésében a „Szociális- és Munkaügyi Minisztériumhoz” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériumhoz” szöveg lép.

(4) Az R3. 18. § (11) bekezdésében a „szociális- és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági miniszter”szöveg lép.

(5) Az R3. 26/C. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[(1) A program lehet:]

c) megyei munkaerőpiaci program.”

(6) Az R3. 26/C. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A munkaerőpiaci program indításáról
a) központi munkaerőpiaci program esetében – a MAT véleményének kikérését követően – a Nemzetgazdasági Minisztérium,
b) regionális munkaerőpiaci program esetében az érintett munkaügyi központok vezetőinek javaslatára a Nemzetgazdasági Minisztérium,
c) a megyei munkaerőpiaci program esetében az érintett munkaügyi központ vezetője
dönt.”

9. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

9. § (1) A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3–6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az orvosi tevékenység körében észlelt, a 2. számú mellékletben szereplő foglalkozási betegséget, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezést (a továbbiakban: foglalkozási betegség), valamint a külön jogszabályban meghatározott vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetet a munkáltató telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni. A munkavédelmi felügyelőség a hozzá érkezett, a foglalkozási betegség gyanújával kapcsolatos bejelentéseket egy munkanapon belül továbbítja az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek (a továbbiakban: OMMF).
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a 3. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével
a) a foglalkozási betegség kórisméjét vagy annak gyanúját megállapító orvosnak a diagnózis felállítását követő 24 órán belül,
b) halálos kimenetelű, illetőleg ugyanazon munkahelyen 5, vagy több munkavállalót érintő azonos, egy időben kialakult heveny (a továbbiakban: tömeges) foglalkozási betegség esetén az elsőként észlelő orvosnak szóban azonnal és írásban legkésőbb 24 órán belül,
c) fokozott expozíció esetén az érintett személyt vizsgálatra beküldő foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának a lelet kézhezvételétől számított 24 órán belül
a 4. számú melléklet szerinti bejelentőlapon kell megtennie.
(3) A bejelentést meg kell ismételni, ha a korábban keresőképesként bejelentett személy keresőképtelenné vált. Tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban lévő személy esetén, a gyakorlati képzés helyén működő foglalkozás-egészségügyi orvos végzi a bejelentést, aki ezzel egy időben értesíti az oktatási intézményt.
(4) Az első észlelő orvosnak lehetősége van a munkavállalót további vizsgálatok végzésére a munkáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre vagy az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetbe (a továbbiakban: OMFI) beutalnia. A beutalóra rá kell vezetni a Bejelentve nincs! megjegyzést.
(5) Ha a (4) bekezdés szerinti foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely a kórisme felállításához szükséges feltételekkel nem rendelkezik, vagy ha egyéb okból indokoltnak tartja, kezdeményezi a hozzá beutalt munkavállaló beutalását az OMFI-ba. Ebben az esetben a beutalóra rá kell vezetni a Bejelentve nincs! megjegyzést.
(6) A tüdőfibrózist okozó porok esetében a diagnózist felállító egészségügyi szolgáltató, illetve az OMFI végzi a bejelentést.
4. § (1) Ha a munkahelyen halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés fordult elő, a munkáltató – az észlelő orvos bejelentési kötelezettségétől függetlenül – azonnal értesíti a munkavédelmi felügyelőséget, amely azonnal értesíti az OMFI-t és az OMMF-et.
(2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a munkáltató foglalkozási megbetegedés észlelésekor értesíti a munkáltató telephelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőséget.
(3) Amennyiben a betegellátó az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 15. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a foglalkozási eredetű megbetegedéssel vagy fokozott expozícióval kapcsolatos bejelentését az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőséghez továbbította, a munkavédelmi felügyelőség a tudomására jutott bejelentést haladéktalanul továbbítja az érintett munkahelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségéhez, a bejelentőlap egyidejű megküldésével. A bejelentés átadásáról a betegellátót írásban értesíti.
5. § (1) A foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset keletkezésének körülményeit a munkavédelmi felügyelőség a (2) bekezdés szerinti személyek és szervek bevonásával vizsgálja ki. Amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, és a külön jogszabályban előírtak alapján a munkakörülmények rekonstruálásához szükséges dokumentumok nem kerültek elhelyezésre a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézeténél (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet), illetve a munkavédelmi felügyelőségnél, a foglalkozási eredetet az OMMF bírálja el.
(2) A foglalkozási megbetegedés, illetve fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásába a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, a munkáltatót vagy annak képviselőjét és a munkavállalók érdekképviseletét (munkavédelmi képviselőt) is be kell vonni, valamint a vizsgálat során a megbetegedés és az expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény is megkereshető. Ezen túlmenően a foglalkozási megbetegedés körülményeinek kivizsgálásába az OMMF orvos végzettségű kormánytisztviselőjét is minden esetben be kell vonni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül meg kell kezdeni, valamint a bejelentés napjától számított legkésőbb 30 napon – különösen bonyolult esetekben 60 napon – belül intézkedni kell a további foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében.
(4) A kivizsgálás során figyelembe kell venni az Eüak. 4. § (4) bekezdésében, illetve 33. § (1) bekezdésében foglaltakat.
(5) Halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés kivizsgálásába a munkavédelmi felügyelőség az (1)–(2) bekezdésekben foglaltakon túl bevonja
a) növényvédő szer vagy termésnövelő anyag okozta megbetegedés esetén a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát;
b) a biológiai kóroki tényező okozta megbetegedés esetén a kistérségi népegészségügyi intézetet;
c) állatról emberre terjedő fertőzés okozta megbetegedés esetén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát;
d) a bányászatban észlelt megbetegedés esetén a bányakapitányságot.
(6) A foglalkozási megbetegedés, illetve a fokozott expozíció körülményeinek vizsgálatáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy másolati példányát a vizsgálatban részt vevőknek át kell adni.
(7) A kivizsgálás vezetője az 5. számú melléklet szerinti vizsgálati lapot hat példányban állítja ki. A vizsgálati lap egy példányát a munkavédelmi felügyelőség megőrzi, egyet a bejelentőlappal együtt az OMFI részére továbbít.
(8) A bejelentés teljeskörűségét, szakmai megalapozottságát az OMFI bírálja el, és ennek során jogosult:
a) saját hatáskörben – betegség esetén – további vizsgálatokat végezni, egyes vizsgálatokat megismételni;
b) szükség esetén a munkavállalót más intézménybe vizsgálatra beutalni, illetve vizsgálatát kezdeményezni;
c) kiegészítő adatokat, információkat kérni, további munkahigiénés vizsgálatokat kezdeményeztetni a munkavédelmi felügyelőség útján;
d) külső szakértőt igénybe venni.
(9) Betegség esetén, annak foglalkozási megbetegedésként történő elfogadásáról az OMFI 30 napon belül tájékoztatja a munkavédelmi felügyelőséget. A munkavédelmi felügyelőség a 6. számú melléklet szerinti nyomtatványon értesíti a társadalombiztosítási kifizetőhelyet, ennek hiányában a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervét. A kifogásolt eseteket az OMFI ismételt vizsgálatra, adatkiegészítésre, illetve törlésre visszaküldi a munkavédelmi felügyelőségnek.
(10) A munkavédelmi felügyelőség az OMFI (9) bekezdés szerinti tájékoztatásának kézhezvétele után a vizsgálati lap egy-egy példányát a munkáltatónak, a munkavállalónak (halált okozó foglalkozási megbetegedés esetén a hozzátartozónak), a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, továbbá taj-számmal ellátva és a bejelentőlappal, valamint az OMFI tájékoztatásával együtt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére küldi meg.
(11) Amennyiben a bejelentés nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, a vizsgálat vezetője köteles értesíteni a bejelentő orvost a kivizsgálás eredményéről.
6. § A munkaegészségügyi szabálytalanságok megszüntetésére, a hasonló esetek előfordulásának megelőzésére a munkavédelmi felügyelőség szükség esetén intézkedik. Közegészségügyi-járványügyi szabálytalanság észlelése esetén a munkavédelmi felügyelőség értesíti a kistérségi népegészségügyi intézetet.”

(2) Az R4. 4. számú melléklet (Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről), fokozott expozícióról) „Kódlista és kitöltési utasítás a bejelentéshez” című részében a „Régió:” kezdetű bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép

„Régió: 01 – Közép-magyarországi régió
02 – Dél-dunántúli régió
03 – Közép-dunántúli régió
04 – Nyugat-dunántúli régió
05 – Dél-alföldi régió
06 – Észak-alföldi régió
07 – Észak-magyarországi régió”

10. A mérőedényként használt palackok forgalomba hozataláról szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet módosítása

10. § A mérőedényként használt palackok forgalomba hozataláról szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet 4. § (1) bekezdésében az „Országos Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „mérésügyi hatóság” szöveg lép.

11. A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosítása

11. § (1) A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet (a továbbiakban: R5.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A normadíj mértéke 2300 Ft.”

(2) Az R5. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában az „OMH” szövegrész helyébe a „mérésügyi hatóság”, a 8. § (2) bekezdésében az „OMH” szövegrész helyébe a „mérésügyi hatóság” szöveg

lép.

(3) Az R5. 8. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A díjat banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással a Magyar Államkincstárnál nyitott, a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal részére vezetett 10032000-00282448-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára, „igazgatási szolgáltatási díj” feltüntetésével kell befizetni.”

(4) Az R5. mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

12. A Munkaerőpiaci Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/1998. (I. 16.) MüM rendelet módosítása

12. § (1) A Munkaerőpiaci Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/1998. (I. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), valamint a Munkaerőpiaci Alapból (a továbbiakban: MPA) finanszírozott fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjaira (a továbbiakban: munkaügyi központok)”.

13. A Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet módosítása

13. § A Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet 2. §-ában és a melléklet I. Fejezet 2.5 pontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szöveg lép.

14. A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló
24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelet

14. § A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelet 8. § (1) bekezdésében és a 9. § (1)–(3) bekezdéseiben a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

15. Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi
és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

15. § Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § Az e rendeletben foglaltak végrehajtását a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége ellenőrzi.”

16. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról
és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

16. § A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 7. §. (3) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(3) Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet]

d) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) felügyelője;”

17. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosítása

17. § A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § A jelen jogszabályban foglaltak végrehajtását a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége ellenőrzi.”

18. A gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeire, forgalomba hozatalára
és üzembe helyezésére vonatkozó előírásokról szóló 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet módosítása

18. § A gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére vonatkozó előírásokról szóló 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet 2. § b) pontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága”, a 2. § c) pontjában a „fogyasztóvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

19. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása

19. § (1) A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A (2) bekezdés szerinti becslést az alábbi szempontok szerint kell elvégezni:]

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) a bejelentés során tett ajánlásai,”

(2) Az R7. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A munkáltató haladéktalanul tájékoztatja a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségét, továbbá kistérségi népegészségügyi intézetét minden olyan balesetről, technológiai, illetve üzemzavarról, amely a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők szétterjedését okozhatja vagy okozhatta.”

(3) Az R7. 13. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A védőoltást a munkavállaló számára térítésmentesen kell biztosítani. Az oltóorvos a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa. A védőoltás megtörténtét a „Védőoltási könyv 14 év feletti személyek részére” elnevezésű oltási könyvbe, 2009. szeptember 1-jét követően kiadott Egészségügyi Könyv esetén annak „Védőoltási adatlapjába” kell bejegyezni, amelyet a munkáltatónak, illetve – kérelemre – a munkavédelmi felügyelőségnek be kell mutatni, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetének kérésére annak rendelkezésére kell bocsátani.
(7) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az általa végzett védőoltásokról évente, a tárgyévet követő év január 5. napjáig összefoglaló jelentést küld a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetének.”

(4) Az R7. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a biológiai tényezővel történt expozíció következtében akár egyetlen munkavállaló is fertőződött vagy megbetegedett, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának kezdeményezésére, szükség szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete véleményének figyelembevételével a munkavédelmi felügyelőség a foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonásával kijelöli azon munkavállalók körét, akiket – az azonos expozíció miatt – megfigyelés alá kell vonni, és kezdeményezi a 3. § szerinti becslés újraértékelését.”

(5) Az R7. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Azon laboratóriumban, ahol olyan anyagokkal dolgoznak, amelyeknél bizonytalan, hogy tartalmaznak-e emberi megbetegedést okozó biológiai tényezőket, de nem céljuk a biológiai tényezők tenyésztése vagy koncentrálása, legalább a 2. fokozatú védelmi szintet kell alkalmazni azzal, hogy a tevékenység jellegétől függően a 3. vagy 4. szint bevezetése is szükséges lehet. A munkáltató megkeresésére a munkavédelmi felügyelőség indokolt esetben, szükség szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete véleményének figyelembevételével a 3. vagy 4. szintnél alacsonyabb védelmi szintet is engedélyezhet.”

20. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági
és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

20. § A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzéséről a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi felügyelőségei gondoskodnak.”

21. Egyes átlag feletti pontosságú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról
és hitelesítéséről szóló 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet módosítása

21. § Egyes átlag feletti pontosságú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet 2. § n) pontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága”, a 2. § o) pontjában a „fogyasztóvédelmi főfelügyelőség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

22. A hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó előírásokról szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet módosítása

22. § A hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó előírásokról szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet 2. § h) pontjában a „fogyasztóvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

23. A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosítása

23. § A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet 7. § (4) bekezdésének d) pontjában „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) városi (fővárosi kerületi) intézetének” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének” szöveg, a 13. § (1) és (2) bekezdésében az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szöveg lép.

24. A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz nyújtható támogatásokról szóló
30/2000. (IX.15.) GM rendelet módosítása

24. § (1) A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei (fővárosi) munkaügyi központnak” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész lép.

(2) Az R8. 15. § (1) bekezdés b) pontjában a „külföldiek”szövegrész helyébe a „harmadik országbeli állampolgárok”, a 16. § (1) bekezdés o) pontjában a „külföldi” szövegrész helyébe a „harmadik országbeli állampolgár” szöveg lép.

(3) Az R8. 21. § (1) bekezdésében, valamint 24. § (3) bekezdésében az „A munkaügyi központ központi szervezeti egysége” szövegrész helyébe az „A munkaügyi központ megyei és fővárosi szervezete” szöveg lép.

25. A szeszfokmérők, valamint az alkohol-sűrűségmérők műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet módosítása

25. § A szeszfokmérők, valamint az alkohol-sűrűségmérők műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet 2. § d) pontjában a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a fogyasztóvédelmi felügyelőségek” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság”, a 2. § g) pontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szöveg lép.

26. A munkavállalók a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

26. § (1) A munkavállalók a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: R9.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A munkáltató – amennyiben a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége indokolt esetben nem ír elő nagyobb gyakoriságot – a kockázatbecslést legalább kétévenként megismételteti. A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó minisztérium (a továbbiakban: HM) és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteknél az MH szakhatóságai – a munkavédelmi felügyelőség tájékoztatása mellett – jogosultak a kockázatbecslés elrendelésére.”

(2) Az R9.16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa az orvosi dokumentációban – naprakészen – nyilvántartja a rákkeltő expozícióban dolgozó munkavállaló nevét, születési helyét, idejét, legfontosabb kórtörténeti adatait, valamennyi (első, időszakos, soron kívüli és záró) orvosi alkalmassági vizsgálatának, illetőleg biológiai vizsgálatának eredményét. A (3) bekezdésben meghatározott feljegyzés az orvosi dokumentáció részét képezi. Az orvosi dokumentációba kizárólag külön törvényben meghatározott személyek tekinthetnek be. Az orvosi dokumentációt és a 15. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy a munkavállaló rákkeltő okozta expozíciója, megterhelése és kockázata a munkavállaló munkavégzésének teljes idejére – napi bontásban – egyértelműen meghatározható legyen.”

(3) Az R9. 3. számú melléklete címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége részére nyújtott tájékoztatás a rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról”

27. A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet módosítása

27. § A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségek” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

28. A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló
8/2001. (III. 30.) GM rendelet módosítása

28. § (1) A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet (a továbbiakban: R10.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A Szabályzatban foglalt műszaki-biztonsági rendelkezések felügyeletét első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága (a továbbiakban: Hatóság), másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve látja el.”

(2) Az R10. 4. §-ában és 5. §-ában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg lép.

29. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló
3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosítása

29. § A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A szellőztető rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről a munkáltató gondoskodik. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének.”

30. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosítása

30. § (1) Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R11.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú melléklet szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez, abban az esetben, ha
a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát;
b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.”

(2) Az R11. 4. számú melléklet (Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények) I. Általános követelmények rész, 5. Szellőztetés pont 5.6 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.6. A szellőztetési rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről a munkáltató gondoskodik. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének.”

31. A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok-követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet módosítása

31. § A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok-követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet 2. § c) pontjában a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a fogyasztóvédelmi felügyelőségek” szöveg lép.

32. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet módosítása

32. § A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 6. §-ában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

33. A fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről szóló
55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet módosítása

33. § A fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről szóló 55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi hatóság)” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

34. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosítása

34. § A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7/A. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

35. A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosítása

35. § (1) A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet (a továbbiakban: R12.)

a) 2. § f) pontjában a „3 kg” szövegrész helyébe az „5 kg” szöveg,

b) 3/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „3/B. § b)” szövegrész helyébe a „3/B. § a)” szöveg

lép.

(2) Az R12. 1. mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A legfeljebb 3 liter űrtartalmú, valamint a védett szeleppel ellátott turistapalack kivételével, a pébégáz palacknak rendelkeznie kell a szelep védelmére alkalmas védősapkával, illetve védőkosárral.”

36. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

36. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 125. § (1) bekezdésében a „fogyasztóvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

37. A Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004–2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról szóló 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet módosítása

37. § A Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004–2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról szóló 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet

a) 1. § a) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatalra” szöveg,

b) 4. §-át megelőző alcímben, 4. § (1)–(2) bekezdésében, a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatal” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg

lép.

38. A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó
műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosítása

38. § (1) A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet (a továbbiakban: R13.) 2. § (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben előírt hatósági felügyeletet első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága (a továbbiakban: hatóság), másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.”

(2) Az R13. 10. § (3) bekezdésében az „a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az iparügyekért felelős miniszter” szöveg, valamint a 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „Gázszolgáltatók Egyesülése” szövegrész helyébe a „Magyar Gázipari Egyesülés” szöveg lép.

(3) Az R13. 8. § (1) bekezdésében a „Hivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságának” szövegrész helyébe a „hatóságnak” szöveg lép.

39. Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosítása

39. § Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében a „külön jogszabályban megnevezett Műszaki Biztonsági Felügyelőség területi műszaki-biztonsági felügyelőségének (a továbbiakban: területi szervezet)” szövegrész helyébe a „hatóságnak” szöveg,

c) 4. § (5) és (6) bekezdésében a „területi szervezet” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg

lép.

40. A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosítása

40. § (1) A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: R14.) 34. § (1) bekezdésében az „Országos Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „mérésügyi hatóság” szöveg lép.

(2) Az R14. 8. számú melléklet II. címében az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat” szöveg helyébe az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve” szöveg lép.

41. Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló
24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosítása

41. § Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004 (VI. 22.) FMM rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg, a 16. § (3) bekezdés c) pontjában a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg, 35. § (3) bekezdésében a „munkaügyi központtól” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központtól” szöveg lép.

42. A különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselő elhelyezkedését segítő munkaerőpiaci szolgáltatások és azok igénybevételének részletes szabályairól szóló
30/2004. (XII. 21.) FMM rendelet módosítása

42. § A különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselő elhelyezkedését segítő munkaerőpiaci szolgáltatások és azok igénybevételének részletes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 21.) FMM rendelet 1. § b) pontjában a „megyei (fővárosi) munkaügyi központokra (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg lép.

43. A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet módosítása

43. § A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 17. § (4) bekezdésében a „műszaki biztonsági felügyeletet ellátó szervezet” helyébe a „vezetékjogot engedélyező hatóság” szöveg lép.

44. A munka világából történő fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó járulékkiegészítésről szóló
13/2005. (VIII. 26.) FMM rendelet módosítása

44. § A munka világából történő fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó járulékkiegészítésről szóló 13/2005. (VIII. 26.) FMM rendelet

a) 1. § b) pontjában a „megyei (fővárosi) munkaügyi központokra (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg

b) 1. § c) pontjában a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz” szövegrész helyébe a „minisztériumhoz” szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal” szövegrész helyébe a „minisztériummal” szöveg,

e) 5. § (4) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg

lép.

45. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi
és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

45. § A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A mennyiségi kockázatértékelés elkészítéséhez rezgésmérést kell végezni:]

d) foglalkozási eredetű egészségkárosodás vagy annak gyanúja, panaszbejelentés, másodfokú eljárás vagy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve, továbbá bíróság megkeresése esetén, valamint ha jogerős hatósági határozat írja elő.”

46. A regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok
és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet módosítása

46. § A regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a szakképzésért felelős miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: Minisztérium),
b) a Foglalkoztatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
c) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központra (a továbbiakban: munkaügyi központ), valamint
d) a regionális képző központra (a továbbiakban: képző központ).”

47. A rehabilitációs akkreditációs díjról szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet módosítása

47. § (1) A rehabilitációs akkreditációs díjról szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet (a továbbiakban: R15.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az akkreditációs díj összegét a kérelem benyújtása előtt kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 10032000-01493043-00000000 számú számlájára.”

(2) Az R15.

a) 4. § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

b) az 5. § (1) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium Igazgatási 10032000-00285568-00000000” szövegrész helyébe a „Nemzeti Erőforrás Minisztérium Igazgatási 10032000-01425190-00000000” szöveg,

c) az 5. § (5) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzeti Erőforrás Minisztérium” szöveg

lép.

48. A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló
2005. évi CLXXX. törvény végrehajtásáról szóló 55/2005. (XII. 29.) PM–FMM együttes rendelet módosítása

48. § (1) A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi CLXXX. törvény végrehajtásáról szóló 55/2005. (XII. 29.) PM–FMM együttes rendelet (a továbbiakban: R16.) 1. § c)–d) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § E rendelet hatálya kiterjed:]

c) a Foglalkoztatási Hivatalra,
d) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára (a továbbiakban: munkaügyi központ),”
f) a Nemzetgazdasági Minisztériumra, mint a Munkaerőpiaci Alapkezelő szervezetére,”

(2) Az R16. 7. § b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatal”, a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg lép.

49. A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről,
valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet módosítása

49. § A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet

a) 1. § (4) bekezdés b) pontjában a „Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal és a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szöveg,

b) 3. §-ában az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve” szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a „Magyar Műszaki Biztonsági Hivatallal” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal, a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósággal” szöveg,

d) 9. § (2) bekezdésében a „valamint a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szöveg

lép.

50. A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges szakképesítési és szakmai gyakorlati követelményekről szóló 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet módosítása

50. § (1) A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges szakképesítési és szakmai gyakorlati követelményekről szóló 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R17.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet előírásait kell alkalmazni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), illetve a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységeit ellátó, jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörében (a továbbiakban: alaptevékenység) eljárók szakmai képesítési és szakmai gyakorlati követelményeinek meghatározásához.”

(2) Az R17. 1. mellékletében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok” szöveg lép.

51. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi
és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

51. § A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A munkáltató a jegyzőkönyv egy-egy példányát továbbítja a munkavédelmi képviselőnek és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, egy példányát a külön jogszabályban meghatározott ideig megőrzi. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a jegyzőkönyvet a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének kell átadni. A munkavállaló a rá vonatkozó jegyzőkönyvbe betekinthet.”

52. A 2004–2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1. intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM–SZMM együttes rendelet módosítása

52. § A 2004–2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1. intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM–SZMM együttes rendelet 1. §-ában a „megyei (fővárosi) munkaügyi központokra” szöveg helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjaira” szövegrész lép.

53. Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet módosítása

53. § Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R18.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § szerintinek minősülő tevékenységet a munkáltatónak a munka megkezdése előtt 15 nappal írásban be kell jelentenie a munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) nyilvántartásba vétel céljából.”

54. Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló
26/2006. (V. 5.) GKM rendelet módosítása

54. § Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki-biztonsági feladatkörében eljáró, illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai” szöveg lép.

55. Az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól szóló
27/2006. (V. 5.) GKM rendelet módosítása

55. § Az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki-biztonsági feladatkörében eljáró, illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai” szöveg lép.

56. Az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosítása

56. § Az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki-biztonsági feladatkörében eljáró, illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságainál” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságainál” szöveg lép.

57. A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet módosítása

57. § A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 9. §-ában a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság”, a 10. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

58. A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások
részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosítása

58. § A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet 26. § (2) bekezdésében az „az Oktatási Hivatalt” szöveg helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központját”, a 27. § (4) bekezdésében a „regionális munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg lép.

59. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges
tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló
49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosítása

59. § A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet 5. § (4) bekezdésében „Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes regionális intézete” szöveg helyébe „A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve” szöveg lép.

60. A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosítása

60. § (1) A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet (a továbbiakban: R19.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A munkagépek gáz-üzemanyag ellátó berendezéseivel kapcsolatos első fokú hatósági jogköröket a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai (a továbbiakban: területi hatóság) gyakorolják. A területi hatóság első fokú közigazgatási döntése ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal bírálja el.”

(2) Az R19. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területi hatóság az engedély feltételeinek meglétét, és a szerelési tevékenységet – a műhely üzemeltetőjének legalább 30 nappal az engedély kiadásához tartozó határnap előtt benyújtott kérelemére – évenként ellenőrzi. Az ellenőrzésre vonatkozó kérelem benyújtásának elmulasztása esetén a területi hatóság az engedélyt visszavonja.”

(3) Az R19. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A cseppfolyós gáz, sűrített földgáz vagy egyéb gáz-üzemanyag tartály időszakos ellenőrzésére és használatának összes engedélyezett időtartamára (élettartamára) vonatkozó szabályozást külön jogszabály tartalmazza.”

61. A regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet módosítása

61. § A regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet 1. § (2) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében az „az Oktatási Hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” , a 3. §-ában az „az Oktatási Hivatal regionális igazgatósága (a továbbiakban: regionális igazgatóság)” szövegrész helyébe az „a munkaügyi központ” szöveg, a 4. § (2) bekezdés g) pontjában az „a regionális igazgatóságra” szövegrész helyébe az „a munkaügyi központra”, a 7. § (2) bekezdésében a „regionális igazgatóság” szövegrész helyébe a „munkaügyi központ” szöveg lép.

62. Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról
és azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet módosítása

62. § Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet 2. § f) pontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

63. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról

63. § (1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R20.) 27. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Oktatási Hivatal területileg illetékes regionális igazgatóságához” szövegrész helyébe a „ ,fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” a „regionális igazgatósághoz” szövegrész helyébe „a munkaügyi központhoz” szöveg lép.

(2) Az R20. 28. § (1) bekezdésében az „Oktatási Hivatal” szövegrész helyébe a „munkaügyi központ” szöveg lép.

64. A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosítása

64. § A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szolgáltató bejelentését – a nyilvántartásba vételt követően –, továbbá a szolgáltatót a tevékenységtől eltiltó és a nyilvántartásból törlő határozatát a Hivatal köteles a jegyzőnek, a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetének, valamint a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának megküldeni”.

65. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,
illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8. §-ában meghatározott járulékkedvezmények érvényesítésének és ellenőrzésének részletes feltételeiről és szabályairól szóló 7/2009. (IV. 11.) PM–SZMM együttes rendelet módosítása

65. § (1) A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8. §-ában meghatározott járulékkedvezmények érvényesítésének és ellenőrzésének részletes feltételeiről és szabályairól szóló 7/2009. (IV. 11.) PM–SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: R21.) 1. § c)–d) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § E rendelet hatálya kiterjed:]

c) a Foglalkoztatási Hivatalra,
d) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára (a továbbiakban: munkaügyi központ)”
f) a Nemzetgazdasági Minisztériumra, mint a Munkaerőpiaci Alap kezelő szervezetére,”

(2) Az R21. 5. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatal”, a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg lép.

66. A saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet módosítása

66. § A saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „regionális munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg lép.

67. A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet módosítása

67. § (1) A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet (a továbbiakban: R22.)

a) 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági hatósága” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg

lép.

(2) Az R22. 2. § (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„Amennyiben a kérelem benyújtása a végzettség/képesítés megszerzésétől számított 5 év után történik, akkor az engedély megadásának további feltétele a 6. § szerinti továbbképzés elvégzése és a teljesítés igazolása.”
f) megsértette a gázszerelésre vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai szabályokat, s ezt a Hatóság megállapította,
g) a földgázelosztó kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a gázszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az érvényes előírásoknak megfelelően végezte el a gázszerelést.”

(4) Az R22. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Hatóság az 5. § (1) e) és f) pontok fennállása esetén intézkedik a gázszerelői igazolvány bevonása iránt.”

(5) Az R22. 2. számú melléklet 2.3. pontjában a „gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés” szövegrész helyébe a „gázfogyasztó-berendezés és csőhálózat-szerelő” szöveg lép.

68. A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának
részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet módosítása

68. § A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A személyes tájékoztatás és tanácsadás feladatait az OMMF látja el – a honlapján közzétett módon – a munkáltató, illetőleg a munkavállalói munkavédelmi érdekképviseletek számára.”

69. Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet módosítása

69. § (1) Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R23.) felvezető szövegében az „a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában” szövegrész helyébe „az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

(2) Az R23. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

70. A felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló
2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet módosítása

70. § (1) A felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R24.) 1. § b)–c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet hatálya kiterjed:]

b) a Foglalkoztatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
c) az 1. mellékletben meghatározott fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára.”

(2)1

(3) Az R24.

a) 3. § (1) bekezdésében a „regionális munkaügyi központnál” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a „regionális munkaügyi központnál” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál”, a „regionális munkaügyi központot” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központját” szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében a „Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál” szövegrész helyébe a „Fővárosi Munkaügyi Központnál” szöveg,

d) a 3. § (2)–(3) bekezdésében, a 7. § (1)–(3) bekezdésében és a 8. §-ában a „regionális munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg

lép.

71. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet módosítása

71. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R25.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet 4. §-a, illetve a 8. § (3)–(4) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.”

(2) Az R25. 9. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) 2012. január 1-jén hatályát veszti az R. 3. számú melléklete és az R. 4/B. számú melléklete.
(5) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.”

72. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet módosítása

72. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R26.) felvezető szövegében az „a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában” szövegrész helyébe az „az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdésében” szöveg, a 3. § (3) bekezdésében, valamint 6. § (3) bekezdésében a „szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági miniszter” szöveg lép.

(2) Az R26. 7. § (2) bekezdés c) pontjában a „regionális munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg lép.

(3) Az R26. 1. § (3) bekezdés 11. pontjában, valamint a 8. § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatal” szöveg lép.

73. Az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások igénylésével
és felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 17/2010. (V. 13.) SZMM rendelet módosítása

73. § Az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 17/2010. (V. 13.) SZMM rendelet 1. § b)–c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya kiterjed:]

b) a Foglalkoztatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
c) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)”

74. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2010. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–70. §, 72–73. § és a 75–76. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

75. § Hatályát veszti

a) az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet,

b) az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás keretében használható azonosító kódok képzésére, kiadására és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 18/2004. (IV. 25.) FMM rendelet,

c) az R3. 12–17. §-a, a 18. § (10) bekezdése, a 18/A. § (10) bekezdés h) pontja, valamint a 12. §-t megelőzően a „Közhasznú munkavégzés támogatása” alcím, a 16. §-át megelőzően a „Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatása” alcím, valamint a 18. § (4) bekezdés d) pontjában a „regionális” szövegrész,

d) a foglalkoztatáspolitikai célú járulékkedvezmény elszámolásának részletes szabályairól szóló 7/2005. (II. 8.) PM–FMM együttes rendelet 2. § (2) bekezdése,

e) az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelet 7. § (1) bekezdésében az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés c) pontja alapján” szöveg,

f) a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet 2. §-ában a „központi szerve” szövegrész,

g) az R11. 3. § (4) bekezdésének második mondata,

l) az R22. 5. § (1) bekezdésben az „az engedélyt visszavonja, egyidejűleg” szövegrész.

76. § (1) Az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet alapján nyújtott támogatással kapcsolatos ügyekben 2011. január 1-jétől a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában hatályban lévő jogszabály alapján kell eljárni.

(2) A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet e rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2010. december 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez

1. számú melléklet a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyására szóló 2/1994. (III. 22.) MüM rendelethez
Jegyzék a hadkötelesek meghagyásába bevont szervekről
II. kategóriába tartoznak:
Nemzetgazdasági Minisztérium, 1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.
Foglalkoztatási Hivatal, 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, 1024 Budapest, Margit krt. 85.
III. kategóriába tartoznak:

Sorszám

Megnevezés

Cím

1.

Budapest Főváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központja

1051 Budapest, Bástya u. 35.

2.

Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

3.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

6000 Kecskemét, Ady E. u. 18.

4.

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

5600 Békéscsaba, Árpád sor 2.

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

3500 Miskolc, Városház tér 1.

6.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

6721 Szeged, Bocskai u. 10.

7.

Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

9021 Győr, Városház tér 3.

9.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

4000 Debrecen, Piac u. 54.

10.

Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

11.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

2800 Tatabánya, Komáromi u. 6.

12.

Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

3100 Salgótarján, Alkotmány u. 11.

13.

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

1117 Budapest, Karinthy F. út 3.

14.

Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

7400 Kaposvár, Fő u. 37–39.

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

4400 Nyíregyháza, Hősök u. 9.

16.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

5000 Szolnok, Kossuth L. u. 11.

17.

Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

7100 Szekszárd, Mártírok tere 11–13.

18.

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

9700 Szombathely, Hollán E. u. 1.

19.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

8200 Veszprém, Megyeház tér 3.

20.

Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

8700 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7–9.

 

 

 

1.

Észak-magyarországi Regionális Átképző Központ (ÉRÁK)

3531 Miskolc, Erenyő u. 39.

2.

Debreceni Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ

4034 Debrecen, Vámospércsi u. 84.

3.

Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ

7624 Pécs, Pellérdi út 55.

4.

Székesfehérvári Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ

8002 Székesfehérvár, Seregélyesi út 93.

5.

Kecskeméti Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ

6000 Kecskemét, Szolnoki u. 20.

6.

Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ

5601 Békéscsaba, Pf. 29.

7.

Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ

1097 Budapest, Gyáli út 33–35.

2. melléklet a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez

Hitelesítésre kötelezett mérőeszközök hitelesítési és egyéb eljárási díjai

A díj
számjele

Megnevezés

Díjszámítási
alap

Szorzószám

01000

1. HOSSZÚSÁGMÉRŐK

 

 

01100

Hosszúságmérők

 

 

01111

Kereskedelmi hosszmérték (méterrúd)

db

0,3

01112

Kiterjedést-mérő műszer (hosszúság, területmérő, többdimenziós mérőeszköz)

db

13

01200

Tartályban lévő folyadék szintjének méréséhez használt mérőszalag és mérőléc

 

 

01211

Mérőszalag alapdíja

db

1,5

01212

Mérőszalag fokozati díja osztásonként

db

0,03

01213

Mérőléc

db

2

01300

Szintmérők

 

 

01311

Szintmérő alapdíja

db

15

01312

Szintmérő illesztés díja

db

15

01313

Szintmérődob

db

4

01314

Szintmérő kódadó

db

4

02000

2. ŰRMÉRTÉKEK

 

 

02111

Űrmérték 1 cl–1 l

db

0,04

02112

Űrmérték 2 l–50 l

db

0,06

02113

Űrmérték 100 l és nagyobb

db

1

03000

3. SÚLYOK

 

 

03100

M2 és M3 pontossági osztályúak

 

 

03111

M2 és M3 súly 100 mg–20 kg

db

0,1

03113

M2 és M3 súly 20 kg felett

db

1

03200

M1 pontossági osztályúak

 

 

03211

M1 súly 1 mg–200 g

db

0,1

03212

M1 súly 500 g–20-kg

db

0,2

03213

M1 súly 50 kg–200 kg

db

0,5

03214

M1 súly 200 kg felett

db

1

03300

F2 pontossági osztályúak

 

 

03311

F2 súly 1 mg–200 g

db

0,3

03312

F2 súly 500 g–20 kg

db

0,5

03313

F2 súly 20 kg felett

db

2

03400

F1 pontossági osztályúak

 

 

03411

F1 pontossági osztályú súly

db

2,5

03500

E2 pontossági osztályúak

 

 

03511

E2 pontossági osztályú súly

db

3,5

03600

El pontossági osztályúak

 

 

03611

El pontossági osztályú súly

db

4,6

04000

4. MÉRLEGEK

 

 

04100

I pontossági osztályú nem automatikus működésű mérlegek

 

 

04111

I p. o. mérleg

db

8

04200

II pontossági osztályú nem automatikus működésű mérlegek

 

 

04211

II p. o. mérleg 20 kg méréshatárig

db

3

04212

II p. o. mérleg 20 kg méréshatár felett

db

4

04300

III és IIII pontossági osztályú nem automatikus működésű mérlegek

 

 

04311

III és IIII p. o. mérleg 2 kg méréshatárig

db

0,8

04312

III és IIII p. o. mérleg 20 kg méréshatárig

db

1,6

04313

III és IIII p. o. mérleg 500 kg méréshatárig

db

2,5

04314

III és IIII p. o. mérleg 2 t méréshatárig

db

3,5

04315

III és IIII p. o. mérleg 10 t méréshatárig

db

8

04316

III és IIII p. o. mérleg 20 t méréshatárig

db

13

04317

III és IIII p. o. mérleg 30 t méréshatárig

db

18

04318

III és IIII p. o. mérleg 60 t méréshatárig

db

22

04319

III és IIII p. o. mérleg 60 t méréshatár felett

db

25

04400

Mérlegkiegészítő egységek

 

 

04411

Ár- és tömegérték nyomtató

db

1

04412

Különálló árszámító rendszer (POS)

db

2

04500

Automatikus működésű mérlegek

 

 

04511

Folyamatosan, szakaszosan összegző adagoló mérleg

db

34

04512

Automatikus jelölő mérleg

db

40

05000

5. KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS-MÉRŐK

 

 

05111

Kerékterhelés-mérő 10 t méréshatárral

db

14

05211

Tengelyterhelés-mérő 15 t méréshatárral

db

40

06000

6. KÖZÚTI ELLENŐRZÉSRE SZOLGÁLÓ GÉPJÁRMŰSEBESSÉG-MÉRŐK

 

 

06111

Radar elven működő berendezés

db

30

06121

Radar antenna

db

25

06211

Lézersugárral mérő berendezés

db

20

07000

7. GÉPJÁRMŰ KIPUFOGÓGÁZ GÁZELEMZŐK

 

 

07111

Többkomponensű gázelemző

db

11

07211

CO-mérő

db

7

08000

8. GÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCSNYOMÁS MÉRŐK

 

 

08111

Gépjármű-gumiabroncsnyomás mérő, légakkus és telepített kivitel

db

1,2

08112

Gépjármű-gumiabroncsnyomás mérő, hordozható kivitel

db

0,5

09000

9. VITELDÍJJELZŐK

 

 

09111

Viteldíjjelző beépítve

db

3

11000

10. VÍZMÉRŐK (HIDEG ÉS MELEG VÍZRE)

 

 

11111

Vízmérő 5 m3/h-ig

db

0,12

11112

Vízmérő 10 m3/h-ig

db

0,3

11113

Vízmérő 10 m3/h felett

db

1,5

11211

Kombinált vízmérő

db

1,8

11311

Impulzusadó vízmérőhöz

db

0,3

12000

11. VÍZTŐL ELTÉRŐ FOLYADÉKOK MENNYISÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA

 

 

12100

Üzemanyagmérők

 

 

12111

Üzemanyagmérő töltőpisztolyonként

db

2,8

12115

Autógáz-mérő PB-gázra

db

7

12116

Autógáz-mérő földgázra

db

10

12200

Egyéb átfolyásmérők (alkohol- és egyéb jövedéki termékek, tej)

 

 

12211

Átfolyásmérő 250 l/min-ig

db

5

12212

Átfolyásmérő 250 l/min felett

db

7

12213

Átfolyásmérő kompenzátor

db

10

12300

Tároló tartályok

 

 

12310

Tároló tartály részűrtartalom meghatározás folyadékos módszerrel

 

 

12311

Szintmutatócsöves tároló tartály alapdíja

db

6,5

12312

Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített 100 literenként

db

0,1

12313

Skálaosztás jelölése

db

0,25

12320

Tároló tartályok 200 m3-ig

 

 

12321

Tároló tartály alapdíja 200 m3-ig

db

7,5

12322

Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enként

db

1

12330

Tároló tartályok 200 m3-től

 

 

12331

Tároló tartály alapdíja 200 m3 felett

db

145

12332

Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enként

db

0,2

12340

Tároló tartály részűrtartalom meghatározás geometriai módszerrel

 

 

12341

Tároló tartályok 500 m3-ig

db

25

12342

Tároló tartály alapdíja 500 m3 felett

db

25

12343

Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enként

db

0,04

12350

Tároló tartály részűrtartalom meghatározás folyadékos és geometriai módszerrel

 

 

12351

Tároló tartály alapdíja

db

75

12352

Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enként

db

0,15

12500

Szeszmérők

 

 

12511

Szeszmérő tartozékaival

db

8

12513

Szeszfokoló

db

1,2

13000

12. SŰRŰSÉGMÉRŐK

 

 

13111

Areométer

db

1,2

13112

Piknométer

db

0,3

13114

Folyamatos működésű sűrűségmérő

db

34

13211

Légzési alkoholmérő

db

16

14000

13. GÁZMÉRŐK

 

 

14111

Gázmérő Qmax 6 m3/h-ig

db

0,15

14112

Gázmérő Qmax 10 m3/h-ig

db

0,3

14113

Gázmérő Qmax 40 m3/h-ig

db

1

14114

Gázmérő Qmax 1600 m3/h-ig

db

4

14115

Gázmérő Qmax 1600 m3/h felett

db

7,5

14116

Gázmérő korrektor

db

15

15000

14. HŐFOGYASZTÁSMÉRŐK

 

 

15111

Hőfogyasztásmérő átfolyásmérője 10 m3/h-ig

db

1,5

15113

Hőfogyasztásmérő átfolyásmérője 10 m3/h felett

db

3

15115

Számítóegység hőfogyasztásmérőhöz

db

2,5

15116

Hőmérséklet-érzékelőpár hőfogyasztásmérőhöz

db

3

15117

Kompakt hőfogyasztásmérő 5 m3/h-ig

db

6

16000

15. ÁRAM- ÉS FESZÜLTSÉGVÁLTÓK

 

 

16100

Áramváltók

 

 

16111

0,1 és 0,2 p. o., áramváltó alapdíj

db

0,6

16112

0,1 és 0,2 p. o., áramváltó fokozati díj 100 A-enként

db

0,3

16113

Áramváltó áttételvizsgálat, mért értékenként

db

0,3

16121

0,5 p. o. áramváltó egyfokozatú 200 A-ig

db

0,3

16122

0,5 p. o. áramváltó egyfokozatú 1000 A-ig

db

0,9

16123

0,5 p. o. áramváltó egyfokozatú 1000 A felett

db

2

16131

0,5 p. o. áramváltó átköthető 200 A-ig

db

1

16132

0,5 p. o. áramváltó átköthető 1000 A-ig

db

2

16133

0,5 p. o. áramváltó átköthető 1000 A felett

db

4

16200

Feszültségváltók

 

 

16211

0,1 és 0,2 p. o. feszültségváltó alapdíj

db

2,4

16212

0,1 és 0,2 p. o. feszültségváltó fokozati díj 10 kV-onként

db

0,3

16213

0,1 és 0,2 p. o. feszültségváltó áttételvizsgálat, mért értékekként

db

0,3

16221

0,5 p. o. feszültségváltó egyfázisú 10 kV-ig

db

0,8

16222

0,5 p. o. feszültségváltó egyfázisú 60 kV-ig

db

1,6

16223

0,5 p. o. feszültségváltó egyfázisú 60 kV felett

db

3

16231

0,5 p. o. feszültségváltó több primer/szekunderkörös 10 kV-ig

db

1,6

16232

0,5 p. o. feszültségváltó több primer/szekunderkörös 60 kV-ig

db

2,5

16233

0,5 p. o. feszültségváltó több primer/szekunderkörös 60 kV felett

db

4

16241

0,5 p. o. feszültségváltó háromfázisú 10 kV-ig

db

1,5

16242

0,5 p. o. feszültségváltó háromfázisú 10 kV felett

db

3

16251

0,5 p. o. feszültségváltó több szekunderkörös háromfázisú 10 kV-ig

db

4

16252

0,5 p. o. feszültségváltó több szekunderkörös háromfázisú 10 kV felett

db

6

17000

16. VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK

 

 

17100

Elektromechanikus fogyasztásmérő 1 pontossági osztályú

 

 

17111

1 p. o. két- vagy háromfázisú fogyasztásmérő

db

1,8

17112

1 p. o. háromfázisú mellékkészülékkel fogyasztásmérő

db

2,4

17200

Elektromechanikus fogyasztásmérő, 2 pontossági osztályú

 

 

17211

2 p. o. egyfázisú fogyasztásmérő

db

0,16

17212

2 p. o. két- vagy háromfázisú fogyasztásmérő

db

0,4

17213

2 p. o. háromfázisú fogyasztásmérő mellékkészülékkel

db

1,5

17300

Mechanikus távszámláló, összegező és maximummutató készülékek

 

 

17311

Mechanikus távszámláló alapdíj (egy tarifa és egy csatorna)

db

10,5

17312

Mechanikus távszámláló fokozati díj tarifánként, maximum mutatónként

db

1,8

17400

Elektronikus rendszerű, 0,5 pontossági osztályú fogyasztásmérő

 

 

17411

0,5 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja háromfázisra

db

2,5

17412

Fokozati díj tarifánként, maximum mutatónként, egyéb funkciók száma szerint

db

0,3

17420

Elektronikus rendszerű, 1 pontossági osztályú fogyasztásmérő

 

 

17421

1 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja egyfázisra

db

1,4

17422

1 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja háromfázisra

db

1,8

17423

Fokozati díj tarifánként, maximummutatónként, egyéb funkciók száma szerint

db

0,2

17500

Elektronikus rendszerű, 2 pontossági osztályú fogyasztásmérő

 

 

17511

2 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja egyfázisra

db

0,2

17512

2 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja háromfázisra

db

0,4

17513

Fokozati díj tarifánként, maximummutatónként, egyéb funkciók száma szerint

db

0,1

17600

Elektronikus távszámláló, összegező és maximummutató készülékek

 

 

17611

Elektronikus távszámláló 1–3 db

db

3

17612

Elektronikus távszámláló 4–10 db

db

2

17613

Elektronikus távszámláló 10 db felett

db

1

17700

Elektronikus kapcsolóórák

 

 

17711

Elektronikus kapcsolóóra 1–3 db

db

3

17712

Elektronikus kapcsolóóra 4–10 db

db

2

17713

Elektronikus kapcsolóóra 10 db felett

db

1

18000

17. SUGÁRVÉDELMI MÉRŐESZKÖZÖK

 

 

18100

Dózismérők

 

 

18111

Dózismérő 1 μSv/h feletti méréshatárral

db

11

18112

Dózismérő 1 μSv/h alatti méréshatárral

db

16

18113

Orvosi dózismérők detektoronként és sug. minőségenként

db

16

18200

Szennyezettségmérők

 

 

18211

Szennyezettségmérő két radionukliddal

db

9

18212

Szennyezettségmérő kettőnél több radionukliddal

db

14

19000

18. ZAJSZINTMÉRŐK

 

 

19111

Zajszintmérő

db

17

19112

Integráló zajszintmérő

db

34

20000

19. SZERENCSEJÁTÉK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

 

 

20110

Pénznyerő automata I.

 

 

20111

Pénznyerő automata I.

db

14

20112

Több játékhelyes pénznyerő automata I. további játékhelyenként

db

7

20120

Pénznyerő automata II.

 

 

20121

Pénznyerő automata II.

db

10

20122

Több játékhelyes pénznyerő automata II. további játékhelyenként

db

5

20130

Kaszinó eszközök

 

 

20131

Kaszinó automata

db

15

20132

Rulettkerék

db

40

20151

Üzemen kívül helyezett automata IEK-ének kiolvasása, az adathordozó hitelesítése

db

8

20160

Játékautomata

 

 

20161

Játékautomata hitelesítés

db

3

20162

Több játékhelyes játékautomata további játékhelyenként

db

1

20171

Jegyzőkönyv felvétel IEK-, programhordozó javítása vagy számlálócsere esetén

db

5

20211

Több játékhelyes automaták összeplombálása, központi kreditkulcsos rendszer vagy jackpot rendszer hitelesítés

db

6

20212

Programhordozó hitelesítés

db

1

20213

Bizonyítványmódosítás (záradékolás)

db

1

20214

Gyártói eredetiségigazolás kiadása

db

1

21000

20. IDŐRÁFORDÍTÁS ALAPJÁN SZÁMÍTOTT DÍJAK

 

 

21111

Típusvizsgálat

óra

4

21211

Használati etalon hitelesítés

óra

4

21311

Használati mérőeszköz egyedi hitelesítés

óra

4

21411

Használati mérőeszköz ellenőrző vizsgálat

óra

4

21511

Hitelesítést helyettesítő mérőeszköz-minősítésre történő feljogosítási eljárás

óra

3

21531

Helyszíni szemle, helyszíni lezárás

óra

4

21541

Egyéb engedélyezési eljárás

óra

3

22000

21. PÓTDÍJAK

 

 

22111

Gépkocsihasználat Budapest közigazgatási területén belül (megkezdett nap)

db

2

22112

Gépkocsihasználat a mérésügyi szervezet székhelyén, a város közigazgatási területén belül (megkezdett nap)

db

1

22113

Gépkocsihasználat közigazgatási régión belül (megkezdett nap)

db

2

22114

Gépkocsihasználat közigazgatási régión kívül (megkezdett nap)

db

5

22211

Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben)

db

0,15

3. melléklet a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez

Igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához
Munkáltató adatai
1.    Neve:
2.    Címe:
3.    Adószáma:
4.    TEÁOR-szám:
Munkavállaló adatai
5.    Neve:
6.    Születési neve:
7.    Anyja neve:
8.    Születési hely, idő:
9.    TAJ-száma:
10.    Lakóhelye:
11.    Tartózkodási helye:
Munkaviszonyra (közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyra, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszonyra, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített – ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszonyra, a hivatásos nevelőszülői jogviszonyra vonatkozó adatok:
12.    Munkaköre (FEOR szerinti besorolásban):
13.    Jogviszony kezdete:
14.    Jogviszony vége:
15.    A jogviszony megszüntetésének/megszűnésének módja (lásd Kitöltési útmutató):
16.    A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napja (az időszak kezdete) (lásd Kitöltési útmutató):
17.    A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napjától számított négy naptári negyedévben elért munkaerő-piaci járulékalap összege (Ft):
18.    A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napjától számított négy teljes naptári negyedévben elért azon hónapoknak a száma, amelyekben a munkavállalónak volt járulék alapja (az érintett hónapok száma):
19.    A munkaviszony fennállása alatt az utolsó, legalább hat hónapig betöltött munkakör (FEOR szerinti besorolásban):
20.    A munkaviszony időtartama alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság időtartama (lásd Kitöltési útmutató):
a)    fizetés nélküli szabadság kezdő napja – fizetés nélküli szabadság utolsó napja
b)    fizetés nélküli szabadság kezdő napja – fizetés nélküli szabadság utolsó napja
c)    fizetés nélküli szabadság kezdő napja – fizetés nélküli szabadság utolsó napja
Keltezés helye, dátum
..........................................
cégszerű aláírás
Kitöltési útmutató az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólaphoz
Bevezetés
Az igazolást a 2009. december 31-ét követően megszűnt vagy megszüntetett munkaviszony esetén kell kiállítani.
Magyarázat az egyes pontokhoz
15.    pont: A jogviszony megszüntetésének/megszűnésének módja.
A munkaviszony megszüntetésének lehetséges esetei:
a)    a munkavállaló rendes felmondása (a köztisztviselő, a kormánytisztviselő, a közalkalmazott, valamint a hivatásos szolgálatban álló személy lemondása),
b)    a munkáltató rendkívüli felmondással (a közszolgálati és a kormány tisztviselői jogviszony hivatalvesztéssel, a közalkalmazotti jogviszony elbocsátással, valamint a hivatásos és szerződéses állományú jogviszonynak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 53. § e)–f) pontjában, 56. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 56. § e)–f) pontjában, és 59. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott módon történő megszüntetése.
16.    pont: A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy teljes naptári negyedév kezdő napjának meghatározása során az aktuális naptári negyedév (az a naptári negyedév, melynek időtartamára a munkaviszony megszűnésének időpontja esik), nem tartozik bele a megelőző négy teljes naptári negyedévbe, ideértve azt az esetet is, amikor a munkaviszony a naptári negyedév utolsó napján szűnik meg.
17.    pont: A vizsgált időszak 16. pontban meghatározott kezdetétől számított négy teljes naptári negyedévben elért munkaerő-piaci járulékalap összege.
A munkaerő-piaci járulékalap meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni:
a)    Amennyiben a vizsgált időszakban vannak 2010. január 1-jénél korábbi időszakok (ebben az időszakban munkaerő-piaci járulékfizetési kötelezettség nem állt fent), akkor adott időszak vonatkozásában a munkavállaló társadalombiztosítási járulékalapját kell figyelembe venni.
b)    Amennyiben a munkavállalónak a vizsgált időszakban egyáltalán nem volt járulékalapja, akkor az igazolás 17. pontjához 0 Ft-ot kell írni.
18.    pont: Az érintett hónapok számát a következőképpen kell meghatározni:
a)    teljes hónap: olyan hónap, amelyben a munkavállalónak a teljes hónapra vonatkozóan volt járulékalapot képező jövedelme, azaz amelyben a munkavállaló munkaviszonya a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig fennállt, és amely alatt a munkavállalónak járulékfizetés alól mentes időszaka nem volt;
b)    törthónap: olyan hónap, amelyben a munkavállalónak nem volt a teljes hónapra vonatkozóan járulékalapot képező jövedelme, azaz amelyben a munkavállaló munkaviszonya nem állt fenn a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig, illetve amely alatt a munkavállalónak járulékfizetés alól mentes időszaka volt.
Az érintett hónapok számának meghatározásakor a teljes hónapot 1 hónapszámmal kell figyelembe venni.
A törthónapok esetében a hónapszám számítási módja: az aktuális hónapon belül azoknak a naptári napoknak a számát, amelyekre vonatkozóan a munkavállalónak volt járulékalapja, el kell osztani az aktuális hónap naptári napjainak számával. A törthónaphoz tartozó hónapszám az így kapott törtszám – a kerekítés általános szabályai szerint – két tizedesre kerekített értéke.
Az igazolólap 18. pontjához a vizsgált időszakba tartozó hónapok fenti módon kiszámolt egész és tört hónapok hónapszámainak összegét kell írni.
20.    pont: A munkaviszony időtartama alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság időtartama.
Ebben a részben a munkaviszony ideje alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság teljes időtartamát – beleértve az első 30 napot is – kell feltüntetni. A munkaviszony ideje alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság időtartamában nem kell feltüntetni az Flt. 25. § (4) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadságokat.

4. melléklet a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez2

1

A 70. § (2) bekezdését a 42/2011. (XII. 2.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

A 4. mellékletet a 42/2011. (XII. 2.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére