• Tartalom
Oldalmenü

274/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet

a magyar–horvát államhatárt Drávaszerdahely és Donji Miholjac (Alsómiholjac) között keresztező Városföld–Slobodnica nagynyomású földgázszállító vezeték vámúttá nyilvánításáról

2010.12.16.

A Kormány a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 81/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A magyar–horvát államhatárt Drávaszerdahely és Donji Miholjac (Alsómiholjac) között keresztező Városföld–Slobodnica nagynyomású földgázszállító vezeték, amely a C248 és a C249 határjel közelében metszi az államhatárt, 2010. december 2. napjától vámútként megnyílik.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.