• Tartalom

3/2010. (VII. 30.) NGM rendelet

3/2010. (VII. 30.) NGM rendelet

az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem és közteher bejelentésére, befizetésére vonatkozó eljárási szabályokról

2010.09.01.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 15. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 3. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont do) alpontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben –, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) Ha a munkáltató bejelentési kötelezettségét elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül teljesíti, ahhoz az állami adóhatóság által e célra rendszeresített elektronikus űrlapot köteles alkalmazni.

(2) A közterheket

a) a magánnyugdíjpénztári tag foglalkoztatottak után a 10032000-06057770 számú, az „APEH Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tag munkavállalót érintő közteher befizetések beszedési számla”,

b) a nem magánnyugdíjpénztári tag foglalkoztatottak után a 10032000-06057763 számú, az „APEH Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező munkavállalót érintő közteher befizetések beszedési számla”

javára kell teljesíteni.

2. § (1) Ez a rendelet 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2)1

(3)2

3. §3

1. melléklet a 3/2010. (VII. 30.) NGM rendelethez4

1

A 2. § (2) bekezdése a (3) bekezdés alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

3

A 3. §-t a 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. mellékletet a 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére