• Tartalom

30/2010. (II. 19.) Korm. rendelet

30/2010. (II. 19.) Korm. rendelet

az egyházi közoktatási intézményfenntartókat megillető, a 2008. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló közoktatási kiegészítő támogatás összegéről1

2010.02.22.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 9. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § Az 1999. évi LXX. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás I. 2. Cikke, valamint az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2008. december 31-én hatályos 6. §-a szerint az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 3 283,8 millió forint egyszeri – a 2008. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg.

2. § E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2010. június 30. napján hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. §-a alapján hatályát vesztette 2010. június 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére