• Tartalom
Oldalmenü

30/2010. (VII. 14.) KüM határozat

az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága által előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló, Brüsszelben, 1996. november 29-én létrejött Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvény 8. és 9. §-ainak hatálybalépéséről

2010.07.14.
A 2009. évi CLIX. törvénnyel a Magyar Közlöny 2009. december 30-i, 196. számában kihirdetett, az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága által előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló, Brüsszelben, 1996. november 29-én létrejött Jegyzőkönyv 5. cikk (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„E jegyzőkönyv minden csatlakozó állam tekintetében a csatlakozási okiratok letétbe helyezését követő 90 nap elteltével, illetve – ha az az említett 90 nap lejártával még nem lépett hatályba – e jegyzőkönyv hatálybalépésének napján lép hatályba.”
A magyar csatlakozási okirat letétbe helyezésének dátuma: 2010. január 18.
A jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontja: 2010. április 18.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2009. évi CLIX. törvény 15. § (7) bekezdésével megállapítom, hogy az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága által előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló, Brüsszelben, 1996. november 29-én létrejött Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvény 8. és 9. §-ai 2010. április 18-án, azaz kettőezer-tíz, április tizennyolcadikán hatályba léptek.