• Tartalom

300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról1

2011.01.01.

A Kormány

az 1–4. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 5. § tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy a 8. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtására a tárolandó adatok körét és az adatokhoz való hozzáférés rendjét a rendészetért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter és a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza.”

2. § (1) A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében a „miniszterrel” szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg, az „együttes rendeletekben határozzák” szövegrész helyébe az „egyetértésével kiadott rendeletekben határozza” szöveg lép.

(2) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében a „miniszter és” szövegrész helyébe a „miniszter, hogy” szöveg, a „miniszter, hogy együttes” szövegrész helyébe a „miniszter egyetértésével kiadott” szöveg, 25. § (2) bekezdésében a „miniszterrel” szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg, az „együttes” szövegrész helyébe az „egyetértésével kiadott” szöveg lép.

(3) Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében és 33. § (3) bekezdés b) pontjában a „miniszterrel együttes” szövegrész helyébe a „miniszter egyetértésével kiadott” szöveg, 33. § (3) bekezdés c) pontjában a „miniszterrel a Kohéziós Alap közreműködő szervezetet együttes rendeletben” szövegrész helyébe a „miniszter egyetértésével kiadott rendeletben a Kohéziós Alap közreműködő szervezetet” szöveg lép.

(4) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában az „együttes” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott” szöveg lép.

(5) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében a „miniszterrel együttes” szövegrész helyébe a „miniszter egyetértésével kiadott” szöveg lép.

(6) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

a) 6. § (3) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés e) pontjában és 40. § (2) bekezdés e) pontjában az „állami irányítás egyéb jogi eszközei” szövegrész helyébe a „közjogi szervezetszabályozó eszközök” szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében az „állami irányítás egyéb jogi eszközeit” szövegrész helyébe a „közjogi szervezetszabályozó eszközöket” szöveg,

c) 7. § (3) bekezdés k) pontjában az „az állami irányítás egyéb jogi eszközei” szövegrész helyébe az „a közjogi szervezetszabályozó eszközök” szöveg,

d) 8. § (2) bekezdés g) pontjában az „az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek” szövegrész helyébe a „közjogi szervezetszabályozó eszközök” szöveg,

e) 20. § nyitó szövegrészében a „gondoskodik” szövegrész helyébe a „felel” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 20. § a) és b) pontja.

4. § Hatályát veszti

a) a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész,

b) az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 6. § (8) bekezdés a) és c) pontjában az „és a Határozatok Tára” szövegrész.

5. § Hatályát veszti a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében az „együttes” szövegrész.

6. § E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 136. § (3) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte 2014. június 6. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 134. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére