• Tartalom

332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2011.01.01.

A Kormány

a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet tekintetében a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény 12. §-ában,

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában,

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában,

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés n) pontjában,

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében,

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában és a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában,

a katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet tekintetében a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 50. § (1) bekezdésében,

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 1. alpontjában,

a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 2. alpontjában,

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában,

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet tekintetében a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j), o) és s) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés p) pontjában,

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés m) pontjában,

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és i) pontjában,

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet tekintetében a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 9. § (4) bekezdésében,

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában,

a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet tekintetében a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés c) pontjában,

a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés q) pontjában,

a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés r) pontjában,

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában,

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. § (5) bekezdésében,

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában,

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) és s) pontjában,

az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről, az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység végzéséről és annak feltételeiről, a szakértő működéséről szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. § (15) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá

a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet, az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet, az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

a következőket rendeli el:

1. A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

1. § A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az igénylő a kérelemhez az orvosszakértői szervnek a munkaképtelenség, illetve az egészségkárosodás mértékét megállapító, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, az eljáró hatóság – a munkaképtelenség, illetve az egészségkárosodás mértéke kérdésében – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkeresi az orvosszakértői szervet.”

2. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

a) 5/B. § (4) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek a kérelmező lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes szakértői bizottsága (a továbbiakban: szakértői bizottság)” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv” szöveg,

b) 5/B. § (4) bekezdésében a „szakvéleményt” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalást” szöveg,

c) 5/B. § (5) bekezdésében az „a szakértői bizottságot” szövegrész helyébe az „az orvosszakértői szervet” szöveg,

d) 5/C. § (1) bekezdésében az „a szakértői bizottság szakvéleményében” szövegrész helyébe az „az orvosszakértői szerv szakvéleményében, szakhatósági állásfoglalásában” szöveg, a „szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás” szöveg,

e) 5/C. § (3) bekezdésében az „a szakértői bizottságot, hogy adjon szakvéleményt” szövegrész helyébe az „az orvosszakértői szervet, hogy adjon szakhatósági állásfoglalást” szöveg

lép.

3. A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló
87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet elsőfokú szakértői bizottsága” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv” szöveg lép.

4. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: Szakértői Intézet)” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv” szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében a „szakvéleményt” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalást” szöveg,

c) 2. § (5) és (6) bekezdésében, 2. mellékletében és 3. mellékletében a „szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalás” szöveg,

d) 2. § (6) bekezdésében a „szakvéleményében” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalásában” szöveg,

e) 2. § (6) és (7) bekezdésében, valamint 6. mellékletében az „a Szakértői Intézet” szövegrész helyébe az „az orvosszakértői szerv” szöveg,

f) 7. § (3) bekezdésében a „szakértői intézeti szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalás” szöveg, a „szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalás” szöveg,

g) 2. mellékletében és 3. mellékletének címében az „A Szakértői Intézet” szövegrész helyébe az „Az orvosszakértői szerv” szöveg,

h) 3. mellékletében a „szakvéleményének” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalásának” szöveg

lép.

5. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

5. § A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

a) 7. § (5) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: Szakértői Intézet)” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv” szöveg,

b) 8. § (3), (4) és (6) bekezdésében, 9. § (1) és (4) bekezdésében, 4. számú mellékletének címében és 4. számú melléklet II. 13. pontjában az „a Szakértői Intézet” szövegrész helyébe az „az orvosszakértői szerv” szöveg,

c) 8. § (6) bekezdésében az „A Szakértői Intézet” szövegrész helyébe az „Az orvosszakértői szerv” szöveg

lép.

6. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

6. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szöveg,

c) 3. számú mellékletében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg

lép.

7. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló
173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

7. § A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv” szöveg lép.

8. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

8. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30/B. § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg lép.

9. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

9. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleményével” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával” szöveg lép.

10. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

10. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés h) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: Szakértői Intézet)” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv” szöveg,

b) 11. § (3) bekezdés f) pontjában az „a Szakértői Intézet” szövegrész helyébe az „az orvosszakértői szerv” szöveg,

c) 27. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „a Szakértői Intézet szakvéleménye” szövegrész helyébe az „az orvosszakértői szerv szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása” szöveg,

d) 42. § (3) bekezdésében az „a Szakértői Intézet szakértői bizottságai véleményezik” szövegrész helyébe az „az orvosszakértői szerv szakhatósági állásfoglalásban állapítja meg” szöveg,

e) 42. § (4) bekezdésében az „A Szakértői Intézet szakértői bizottsága a szakvéleményéről” szövegrész helyébe az „Az orvosszakértői szerv a szakhatósági állásfoglalásáról” szöveg,

f) 42. § (5) bekezdésében az „a Szakértői Intézet illetékes szakértői bizottságának véleményét” szövegrész helyébe az „az orvosszakértői szerv szakvéleményét, szakhatósági állásfoglalását” szöveg,

g) 46. §-ában az „a Szakértői Intézet elsőfokú szakértői bizottsága véleménye” szövegrész helyébe az „az orvosszakértői szerv szakvéleménye” szöveg

lép.

11. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

11. § A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szervnek” szöveg lép.

12. Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette” szövegrész helyébe a „legalább 67%-os munkaképesség-csökkenést vagy legalább 50%-os egészségkárosodást szenvedett” szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében a „munkaképesség-csökkenés mértékét az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet” szövegrész helyébe a „munkaképesség-csökkenés vagy az egészségkárosodás mértékét az orvosszakértői szerv” szöveg

lép.

13. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következő módon kell igazolni:]

b) az orvosszakértői szervnek a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szakvéleményét vagy szakhatósági állásfoglalását arról, hogy az igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott,”

(2) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv” szöveg lép.

14. A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A családi segélyre jogosultság érdekében igazolni kell:]

a) a legalább 50%-os egészségkárosodást az orvosszakértői szerv szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával, vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv ellátást megállapító határozatával,”

(2) A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében az „a Szakértői Intézet” szövegrész helyébe az „az orvosszakértői szerv” szöveg lép.

15. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló
176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

15. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet

a) 8. § (1) bekezdés d) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak (a továbbiakban: FSZH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

b) 10. § (13) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,

c) 10. § (14) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg

lép.

16. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pont ea)–ed) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában

megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, akinek munkaszerződés szerinti napi munkaideje a napi négy órát eléri, ha]

„ea) a munkaképesség-csökkenés – 2011. január 1-jét megelőzően az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelőzően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézete (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy 2001. január 1-jét megelőzően, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint – 50–66 százalékos mértékű, illetve az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) szakhatósági állásfoglalása szerint – 40–49 százalékos mértékű, vagy
eb) a munkaképesség-csökkenés – az ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy 2001. január 1-jét megelőzően, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint – 67–100 százalékos mértékű, vagy
ec) az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági állásfoglalása szerint – 79 százalékot meghaladó mértékű, vagy
ed) az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági állásfoglalása szerint – 50–79 százalékos mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, azonban az NRSZH vagy az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása alapján rehabilitációja nem javasolt, vagy”

(2) A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pont ej)–ek) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában

megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, akinek munkaszerződés szerinti napi munkaideje a napi négy órát eléri, ha]

ej) az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági állásfoglalása szerint – 50–79 százalékos mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható, vagy
ek) az ea)–ej) alpontban meghatározott mértékű munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás, illetőleg fogyatékosság nem állapítható meg, azonban az NRSZH, az ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása szerint jelenlegi munkakörében vagy tanult foglalkozásában, illetőleg más munkakörben vagy foglalkozás keretében személyre szóló rehabilitáció megvalósításával foglalkoztatható tovább;”

(3) A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében az „OOSZI, vagy az ORSZI – a 2. § (1) bekezdése e) pontjának ej)-ek) alpontjaiban megjelölt körülményt első alkalommal megállapító – szakvéleménye” szövegrész helyébe az „NRSZH, az ORSZI vagy az OOSZI – a 2. § (1) bekezdés e) pont ej)–ek) alpontjában megjelölt körülményt első alkalommal megállapító – szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés a) pontjában az „OOSZI vagy az ORSZI szakvéleménye” szövegrész helyébe az „NRSZH, az ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása” szöveg,

c) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

d) 12. § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,

e) 12. § (5) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal” szövegrész helyébe a „Hivatallal” szöveg

lép.

17. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 15. § (2) bekezdésében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szöveg,

b) 5. számú mellékletében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg

lép.

18. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

18. § A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg lép.

19. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

19. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében és 11. § (3) bekezdés d) pontjában a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg,

b) 6. § (8) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: FSZH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

c) 7. § b) pontjában és 7/B. § (2) bekezdésében az „az FSZH-val” szövegrész helyébe az „a Hivatallal” szöveg,

f) 14. § (2) bekezdésében az „FSZH-hoz” szövegész helyébe a „Hivatalhoz” szöveg,

g) 14. § (2) bekezdés h) pontjában, 16/A. § (6) bekezdésében, 16/C. § (2) bekezdésében az „az FSZH-t” szövegrész helyébe az „a Hivatalt” szöveg,

h) 14. § (3) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16/C. § (3) és (6) bekezdésében az „az FSZH-nak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,

i) 16. § (4) bekezdésében az „az FSZH-nál” szövegrész helyébe az „a Hivatalnál” szöveg,

j) 16. § (5) bekezdés b) pontjában az „FSZH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg

lép.

20. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról
és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

20. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésben a „Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól” szöveg lép.

21. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló
289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/A. §-ában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt” szöveg lép.

22. A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló
302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

22. § A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

b) 1. § (3) és (4) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

c) 5. § (8) bekezdésében az „a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által vezetett” szövegrész helyébe az „az” szöveg

lép.

23. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

b) 14. § (1) bekezdés b) pontjában, 16. §-ában és 18. §-ában a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg

lép.

24. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló
85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

24. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés g) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleménye” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv szakvéleménye” szöveg lép.

25. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

25. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a) 33. § (2) bekezdésében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleményezési hatásköre az érintettre kiterjed, e szerv szakvéleményével összhangban” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozó feladat- és hatásköre az érintettre kiterjed, a szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással összhangban” szöveg,

b) 23/b. számú mellékletének „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ” részében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által kiállított szakvélemény(eke)t, amennyiben készült ilyen szakvélemény” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást, amennyiben ilyen készült” szöveg

lép.

26. A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Rjtv. és az e rendelet által meghatározott feladatok végrehajtásához az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a rehabilitációs szakértői szerv az együttműködés, továbbá az Rjtv. 14–16. §-ában meghatározott keretek között az adatok kölcsönös átadásának rendjét megállapodásban határozza meg, és az együttműködés érdekében közös informatikai eljárási rendet alakít ki.”

(2) A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az „Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI)” szövegrész helyébe az „A rehabilitációs szakértői szerv” szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében és 6. § (3) bekezdésében a „központi szervezete” szövegrész helyébe a „megyei (fővárosi) szervezete” szöveg,

c) 10. § (3) bekezdésében és 14. § (6) bekezdésében az „Rjtv. 10. §-ának (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „Rjtv. 10. § (2) bekezdése, vagy az Rjtv. 31. §-a szerinti” szöveg,

d) 14. § (2) és (3) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Foglalkoztatási Hivatal” szöveg,

e) 14. § (2) bekezdésében az „az ORSZI” szövegrész helyébe az „a rehabilitációs szakértői szerv” szöveg,

f) 14. § (8) bekezdésében az „az ORSZI-t” szövegrész helyébe az „a rehabilitációs szakértői szervet” szöveg

lép.

(3) A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 7. § f) pontjában és 14. § (5)–(10) bekezdésében a „regionális” szövegrész hatályát veszti.

27. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló
340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

27. § A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-ában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet” szövegrész helyébe az „orvosszakértői szerv” szöveg lép.

28. Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek a kérelmező lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes” szövegrész helyébe az „a rehabilitációs szakértői szerv” szöveg lép.

29. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló
92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal szakértői bizottságaira és működésükre az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.”

(2) A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdés d) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

b) 2. § (1) és (2) bekezdésében, 5. § (5) és (8) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében az „az ORSZI” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében az „Az ORSZI” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg

lép.

30. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bizottság]

b) egy tagját a Hivatal jelöli ki,
c) egy tagját a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet jelöli ki,”

(2) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 4. § (7) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: FSZH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében az „az FSZH-nak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,

e) 11. § (3) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében az „az FSZH-t” szövegrész helyébe az „a Hivatalt” szöveg,

f) 12. § (5) bekezdés b) pontjában az „FSZH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg

lép.

31. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

31. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a) 59. § (2) bekezdésében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleményezési hatásköre az érintettre kiterjed, e szerv szakvéleményével összhangban” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozó feladat- és hatásköre az érintettre kiterjed, a szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással összhangban” szöveg,

b) 10. számú mellékletének „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ” részében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által kiállított szakvélemény(eke)t, amennyiben készült ilyen szakvélemény” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást, amennyiben ilyen készült” szöveg

lép.

32. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció:
„Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló
132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet az „A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” alcímet megelőzően a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § A Minisztérium az 1.1.1. Programmal kapcsolatos feladatait a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal együttműködésben valósítja meg.”

(2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1.1.1. Programra vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából megváltozott munkaképességű személy,

az az álláskereső, akinek]

„ba) a munkaképesség-csökkenése – 2011. január 1-jét megelőzően az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelőzően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézete szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy 2001. január 1-jét megelőzően, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint – 50–66 százalékos mértékű, illetve az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) szakhatósági állásfoglalása szerint – 40–49 százalékos mértékű, vagy
bb) az egészségkárosodása – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági állásfoglalása szerint – 50–79 százalékos mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható.”

33. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

33. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szöveg lép.

34. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

35. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: FSZH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés b) pontjában, 4. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában az „az FSZH-t” szövegrész helyébe az „a Hivatalt” szöveg,

c) 2. § (6) bekezdésében, 13. § (11) bekezdésében, 15. § (2) és (5) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,

d) 2. § (6) bekezdésében, 15. § (1), (2) és (4) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,

e) 11. § (8) bekezdés d) pontjában, 14. § (9) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében az „az FSZH-nak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,

f) 15. § (2) bekezdésében az „az FSZH-val” szövegrész helyébe az „a Hivatallal” szöveg,

g) 22. § (18) bekezdésében az „FSZH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg

lép.

36. Az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről, az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység végzéséről és annak feltételeiről, a szakértő működéséről szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet módosítása

36. § Az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről, az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység végzéséről és annak feltételeiről, a szakértő működéséről szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: FSZH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

b) 1. § (3) és (5) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1), (3) és (4) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,

c) 1. § (4) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében az „az FSZH-nak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,

d) 2. § (1) bekezdésében az „FSZH-hoz” szövegrész helyébe a „Hivatalhoz” szöveg,

e) 2. § (2) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,

f) 5. §-ában az „az FSZH-val” szövegrész helyébe az „a Hivatallal” szöveg

lép.

37. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

37. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 30. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért való felelőssége körében]

e) együttműködik a Foglalkoztatási Hivatallal, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel,”

(2) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter

irányítja]

bb) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt,
bc) a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet.”

38. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 34. § és a melléklet 2011. január 2-án lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. január 3-án hatályát veszti.

Melléklet a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletének
a) Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések – Adatátvételek rész 2064. nyilvántartási száma alatt
aa) az „Adatgyűjtés – Adatátvétel címe” oszlopban az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,
ab) az „Adatgyűjtés – Adatátvétel adatszolgáltatóinak meghatározása” oszlopban az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,
b) Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések – Adatátvételek rész 2066. nyilvántartási száma alatt az „Adatgyűjtés – Adatátvétel adatszolgáltatóinak meghatározása” oszlopban a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,
c) Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök rész 2064. nyilvántartási száma alatt az
ca) „Adatgyűjtés – Adatátvitel cím” oszlopban az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,
cb) „Adatgyűjtés – Adatátvitel adatkör” oszlopban az „ORSZI Országos Rehabilitációs és Szociális szakértői Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg
lép.
1

A rendelet a 38. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére