• Tartalom

5/2010. (XII. 23.) ME rendelet

5/2010. (XII. 23.) ME rendelet

a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről1

2011.01.01.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. XLIII. törvény 75. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. XLIII. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott kormányhivatalok közül

a) a Központi Statisztikai Hivatal felügyeletét a közigazgatási és igazságügyi miniszter,

b) a Magyar Energia Hivatal felügyeletét a nemzeti fejlesztési miniszter,

c) az Országos Atomenergia Hivatal felügyeletét a nemzeti fejlesztési miniszter,

d) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felügyeletét a közigazgatási és igazságügyi miniszter,

e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletét a nemzetgazdasági miniszter

látja el.

2. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet.

1

A rendeletet a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 26. §-a hatályon kívül helyezte 2016. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére