• Tartalom

53/2010. (V. 4.) FVM rendelet

53/2010. (V. 4.) FVM rendelet

az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet módosításáról1

2010.05.05.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (2) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § Az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 7–25. melléklete e rendelet 1–19. melléklete szerinti szöveggel lép hatályba.

2. § Ez a rendelet 2010. május 5-én lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

2. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

Földmérési és Távérzékelési Intézet
1149 Budapest Bosnyák tér 5.

 

 

 

Munkaszám:


TERÜLETKIMUTATÁS
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság államhatárának változásáról

Tésa
külterület

község, város

 

V Á L T O Z Á S E L Ő T T

V Á L T O Z Á S U T Á N

Átvett terület

Átadott terület

H R S Z

F Ö L D R É S Z L E T

A L R É S Z L E T

A L O S Z T Á L Y

H R S Z

A tulajdonos

neve

és lakcíme

F Ö L D R É S Z L E T

A L R É S Z L E T

A L O S Z T Á L Y

Területi

szabv.

miatti

AK elt.

H R S Z

A tulajdonos

neve

és lakcíme

F Ö L D R É S Z L E T

t e r ü l e t

A K

jel

művelési

ága

t e r ü l e t

A K

min

oszt

t e r ü l e t

A K

t e r ü l e t

A K

jel

művelési

ága

t e r ü l e t

A K

min

oszt

t e r ü l e t

A K

t e r ü l e t

A K

h a

m2

h a

m2

h a

m2

h a

m2

h a

m2

h a

m2

h a

m2

021/5

4

3699

121.48

 

szántó

4

3699

121.48

2

4

3699

121.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021/5

Az 1999. évi LXXX. tv. alapján nem része a magyar ingatlan-nyilvántartásnak.

4

3699

121.48

022/3

 

7227

0.00

 

Ipoly

folyó

 

7227

0.00

 

 

7227

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022/3

Az 1999. évi LXXX. tv. alapján nem része a magyar ingatlan-nyilvántartásnak.

 

7227

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079

Magyar Állam, vagyonkezelő a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16. KSH-szám: 15325828)

1

7250

8.05

a

gyep/L/

 

4469

3.58

2

 

4469

3.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

erdő

1

2781

4.47

4

1

2781

4.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Magyar Állam, vagyonkezelő a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16. KSH-szám: 15325828)

 

7950

0.00

 

Ipoly

 

7950

0.00

 

 

7950

0.00

 

 

 

 

 

 

Összesen:

5

926

121.48

 

 

5

926

121.48

 

5

926

121.48

Összesen

2

5200

8.05

 

 

2

5200

8.05

 

2

5200

8.05

 

Összesen

5

926

121.48

A változással érintett település(ek) területkimutatása
Tésa külterületének változása    Tésa település összes területének változása

Változás előtt

Változás

Változás után

 

Változás előtt

Változás

Változás után

 

A Magyar Állam területe 2 5726 m2-rel csökkent.

Terület

 

Terület

Terület

 

Terület

 

Terület

Terület

 

ha

m2

ha

m2

ha

m2

 

ha

m2

ha

m2

ha

m2

 

 

380

5366

Átvett terület:

+

2

5200

377

9640

 

481

9655

Átvett terület:

+

2

5200

479

3929

 

 

Átadott terület:

-

5

926

Átadott terület:

-

5

926

Összesen:

-

2

5726

Összesen:

-

2

5726

Változás előtt

Változás

Változás után

 

Készítette: Budapest, 2010. január 16.

    ....................................

    készítő

    ....................................

    minőséget tanúsító földmérő    P.H.

    Ing.rend.min.sz. 1459/1995    (FÖMI)

Terület

 

Terület

Terület

 

ha

m2

ha

m2

ha

m2

 

380

5366

Átvett terület:

+

2

5200

377

9640

 

Átadott terület:

-

5

926

Összesen:

-

2

5726

3. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

4. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

5. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

6. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

7. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

8. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

9. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

10. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

11. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

12. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

13. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

14. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

15. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

Területkimutatás vezetékjog bejegyzéséhez
Külterület esetén

Sorszám

Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad

Hrsz.

alrészlet
betűjel

művelési ága

minőségi
osztály

ha

m2

aranykorona

fillér

VEZETÉKJOGGAL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ

Megjegyzés
Előzetes
munkarészek

terület igénybevétele (oszlop,
transzformátor állomás, vezeték, biztonsági övezet.)

db

Hossz
(m)

m2

Összes
(m2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1

Ingatlan-nyilvántartás szerint

046/28

 

szántó

 

65

1401

1394

63

oszlop

1

-

0,16

71

 

3

8

5645

238

9

vezeték és biztonsági övezete

-

2,09

0

 

 

4

51

6910

1080

34

OTR állomás és OK bizt. övezete

1

-

71

 

 

5

4

8846

76

20

 

 

 

 

 

 

2

Ingatlan-nyilvántartás szerint

046/29

 

kivett, út

 

 

4912

 

 

oszlop

-

-

-

42

 

 

 

 

 

vezeték és biztonsági övezete

-

4,80

13

 

 

 

 

 

 

OTR állomás és OK bizt. övezete

-

-

29

 

 

3

Ingatlan-nyilvántartás szerint

049

 

kivett, országos közút

 

 

7176

 

 

oszlop

-

-

-

35

 

 

 

 

 

vezeték és biztonsági övezete

-

5,02

35

 

 

 

 

 

 

OTR állomás és OK bizt. övezete

-

-

-

 

 

 

Mindösszesen:

 

 

 

 

66

3489

1394

63

 

1

11,90

148

148

 

Belterület esetén

Sorszám

Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad

hrsz.

alrészle
betűjel

művelési ága

minőségi
osztály

ha

m2

aranykorona

fillér

VEZETÉKJOGGAL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ

Megjegyzés
Előzetes
munkarészek

terület igénybevétele (oszlop,
transzformátor állomás,
vezeték, biztonsági övezet.)

db

hossz
(m)

m2

Összes
(m2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1

Ingatlan-nyilvántartás szerint

1491

 

kivett, közút

 

1

8138

 

 

oszlop

-

-

-

120

 

 

 

 

 

 

vezeték és biztonsági övezete

-

116,55

120

 

 

 

 

 

 

OTR állomás és OK bizt. övezete

-

-

-

2

Ingatlan-nyilvántartás szerint

1489/7

 

kivett, közpark

 

 

9999

 

 

oszlop

1

-

5,07

46

1489/7-I: 44 nm
1489/7-II: 2 nm

 

 

 

 

 

 

vezeték és biztonsági övezete

-

4,74

46

 

 

 

 

 

 

OTR állomás és OK bizt. övezete

-

-

-

3

Ingatlan-nyilvántartás szerint

1489/8

 

kivett, beépítetlen terület

 

 

4139

 

 

oszlop

-

-

-

567

 

 

 

 

 

 

vezeték és biztonsági övezete

-

180,60

567

 

 

 

 

 

 

OTR állomás és OK bizt. övezete

-

-

-

4

Ingatlan-nyilvántartás szerint

1489/6

 

kivett, ipartelep

 

1

9889

 

 

oszlop

1

-

0,65

754

 

 

 

 

 

 

vezeték és biztonsági övezete

-

139,06

754

 

 

 

 

 

 

OTR állomás és OK bizt. övezete

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

 

 

 

 

5

2165

 

 

2

440,95

1367

1367

16. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

17. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

18. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

19. melléklet az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelethez

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2010. május 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére