• Tartalom

2010. évi LIX. törvény

2010. évi LIX. törvény

az egyes elektronikus eljárások módosításáról1

2010.06.30.

1–3. §2

4. § (1) A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2009. évi LXVIII. törvény 1. §-a, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6. §-a, 8. §-a, 9. § (1) bekezdése, 10. §-a, 11. §-a és 13. §-a nem lép hatályba.

(2) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) Az 1–3. § a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(4) Ez a törvény 2012. július 1-jén hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. június 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. június 28. A törvény a 4. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. július 1. napjával.

2

Az 1–3. §-t a 4. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére